См. также Поиск по всем ресурсам ННАУ.

Студенческий научный вестник, выпуск 1(6)-2012, часть 2

Постовой дня (лучшие вечные ссылки здесь):
Ожереловый попугайчик неприхотлив и запоминает до 60 слов. На странице http://n-l-d.ru/pticy/porody/ojerelovyy-popugaychik/ можно узнать больше про ожерелового попугайчика.

Сегодня в публикации:
- для ознакомления представлено содержание Студенческого научного вестника, выпуск 1(6)-2012 г. Часть 2;
- с помощью интернет-ресурса Issuu You Publish указанный выпуск вестника размещён для просмотра;
- представлены коды для встраивания студенческого научного вестника на свой ресурс.

Студентський науковий вісник : науково-теоретичний журнал / В.С.Шебанін (гол. ред.) та ін. — Миколаїв, 2012. Вип. 1(6). Частина 2. — 122 с.


Студентський науковий вісник : науково-теоретичний журнал / В.С.Шебанін (гол. ред.) та ін. — Миколаїв, 2012. Вип. 1(6). Частина 2. — 122 с.

Содержание этого выпуска Вестника

Цифра вначале - номер страницы. Все статьи на украинском языке.

3. Сучасний стан виробництва зерна в Україні. Т.О.Антоненко. – Современное состояние производства зерна в Украине.
8. Економічний потенціал розвитку фермерства в Березнегуватському районі. П.В.Баньковська. – Экономический потенциал развития фермерства в Березнеговатском районе.
14. Ефективність використання земельних ресурсів в с.-г. підприємствах Березнегуватського району. Я.В.Баньковський. – Эффективность использования земельных ресурсов в сельскохозяйственных предприятиях Березнеговатского района.
19. Особливості впровадження високоврожайних сортів та гібридів соняшнику. В.М.Барна. – Особенности внедрения высокоурожайных сортов и гибридов подсолнечника.
25. Роль організації реалізації продукції у розвитку ринку сільськогосподарської продукції. С.В.Гудз. – Роль организации реализации продукции в развитии рынка сельскохозяйственной продукции.
30. Сучасний стан розвитку підприємств овочепродуктового підкомплексу Миколаївської області та напрями його покращення. Л.Ю.Дідан. – Современное состояние развития предприятий овощепродуктового подкомплекса Николаевской области и направления его улучшения.
36. Організаційно-економічні фактори розвитку фермерських господарств. С.О.Ковальський. – Организационно-экономические факторы развития фермерских хозяйств.
42. Сучасний стан забезпеченості і використання трудових ресурсів аграрних підприємств. К.Ю.Козадаєва. – Современное состояние обеспечения и использования трудовых ресурсов аграрных предприятий.
48. Стан зерновиробництва у сільськогосподарських підприємствах Жовтневого району. Л.О.Лесковченко. – Состояние зернопроизводства в сельскохозяйственных предприятиях Октябрьского района.
53. Удосконалення системи управління персоналом на підприємстві. Д.В.Лобода. – Совершенствование системы управления персоналом.
58. Кооперація як важливий чинник розвитку молочної галузі України в умовах євроінтергації. К.С.Лядова. – Кооперация как важный фактор развития молочной отрасли Украины в условиях евроинтеграции.
64. Вплив держави на процес страхування зовнішньоторгівельних операцій. А.В.Медончак. – Влияние государства на процесс страхования внешнеторговых операций.
69. Теоретичні аспекти формування експортного потенціалу аграрних підприємств. А.В.Мельник. – Теоретические аспекты формирования экспортного потенциала аграрных предприятий.
75. Гуманізація системи вищої освіти в Україні. К.Р.Сірик. – Гуманизация системы высшего образования в Украине.
81. Ефективне управління персоналом – запорука успіху організації. В.О.Стеценко. – Эффективное управление персоналом – залог успеха организации.
87. Стан та тенденції розвитку зовнішньоторгівельної діяльності підприємств агропродовольчого сектору економіки Миколаївської області. Ю.С.Ткач. – Состояние и тенденции развития внешнеторговой деятельности предприятий агропродовольственного сектора экономики Николаевской области.
93. Економічна оцінка вирощування озимої пшениці за традиційною та мінімальною технологією обробітку ґрунту. Н.А.Тумко. – Экономическая оценка выращивания озимой пшеницы по традиционной и минимальной технологии обработки почвы.
100. Основні шляхи підвищення економічної ефективності зернопродуктового підкомплексу Миколаївської області. А.Р.Шевцова. – Основные пути повышения экономической эффективности зернопродуктов подкомплекса Николаевской области.
106. Особливості формування ринку землі в Україні. Ю.О.Юськів. – Особенности формирования рынка земли в Украине.
111. Порівняння економічної ефективності виробництва соняшнику та ріпаку. І.В.Яськова. – Сравнение экономической эффективности производства подсолнечника и рапса.


Студенческий научный вестник, выпуск 1(6)-2012, часть 2.


Код для вставки вестника на страницы своего интернет-ресурса (используется в этом посте):Ссылки

Студентський науковий вісник.

Ключевые слова страницы

студенческий научный вестник україни

Счетчики

Яндекс.Метрика