См. также Поиск по всем ресурсам ННАУ.

Студенческий научный вестник, выпуск 1(6)-2012, часть 1

Постовой дня (лучшие вечные ссылки здесь):
Импортная сельхозтехника в Украине также требует ремонта. Покупая импортную сельхозтехнику необходимо заранее решить где брать к ней запчасти, комплектующие и расходные материалы.

Просмотр студенческого вестника (выпуск 1(6)-2012, часть 1) осуществлён с помощью интернет-ресурса Google Docs viewer.

Студентський науковий вісник : науково-теоретичний журнал / В.С.Шебанін (гол. ред.) та ін. — Миколаїв, 2012. Вип. 1(6). Частина 1. — 960 с.

На этой странице:
- для ознакомления представлено содержание Студенческого научного вестника, выпуск 1(6)-2012 г. Часть 1 (название статьи на языке оригинала);
- с помощью интернет-ресурса Google Docs viewer указанный выпуск вестника размещён для просмотра;
- представлены коды для встраивания студенческого научного вестника на свой ресурс, а также ссылки на просмотр вестника с помощью интернет-ресурса Google Docs viewer.

Студентський науковий вісник : науково-теоретичний журнал / В.С.Шебанін (гол. ред.) та ін. — Миколаїв, 2012. Вип. 1(6). Частина 1. — 960 с.

Украиноведение

3. Багатогранність акторського таланту корифеїв українського театру. А.Г.Артеменко; Д.В.Лукьяненко.
7. Українська рок-музика в контексті світової. В.В.Брижатова; Д.В.Лукьяненко.
13. Українське книгодрукування як науковий і мистецький здобуток. Г.О.Глух; Д.В.Лукьяненко.
17. Молодіжний сленг як мовне явище. О.А.Звєрєв; Д.В.Лукьяненко.
20. Українське весілля: традиції і сучасність. О.О.Масєєва; Д.В.Лукьяненко.
27. Актуальні живописні традиції: арт-напрям. С.С.Мисько; Д.В.Лукьяненко.
32. Український кінематограф: історичній екскурс. В.В.Мілляр; Д.В.Лукьяненко.
40. Вишивка і гаптування козацької старшини. Ю.Ю.Рогульська; Д.В.Лукьяненко.
44. Гуцульська міфологія. Т.С.Топорова; Д.В.Лукьяненко.
48. Регіональні особливості національного одягу україців. К.О.Чикунда; Д.В.Лукьяненко.
55. Семантика українського житла. І.О.Шуллер; Д.В.Лукьяненко.

Информатика и информационные системы

61. Заробіток в Інтернеті. В.Е.Касарига; К.О.Кірей.
67. Реклама засобами Інтернету. В.С.Заверюха; К.О.Кірей.
74. Проблеми безпеки банківських інформаційних систем. І.Ю.Борисова; В.В.Лопушанська.
80. Оптимізація розрахункових відносин сільськогосподарських підприємств на прикладі СТОВ "Жовтневе" Березнегуватського району. А.В.Хоменко; В.В.Лопушанська.
86. Властивості цифрового підпису. Б.С.Сотніченко; С.А.Рогачова.
91. Використання сучасних бухгалтерських програм. О.С.Дяченко; С.А.Рогачова.
97. АБС Scrooge від «Lime systems» як найбільш ефективна автоматизована система банківського бізнесу. А.Ю.Наумова; С.А.Рогачова.

Экономическая теория и общественные науки

104. Особливості регулювання цін у розвинутих країнах світу. П.Ю.Солдатюк; І.Б.Золотих.
111. Проблема дефіциту державного бюджету та шляхи його подолання в Україні. Н.В.Гаркуша; І.Б.Золотих.
116. Мета створення та особливості функціювання міжнародного валютного фонду. О.О.Волгушева; І.Б.Золотих.
122. Україна в системі сучасного міжнародного поділу праці. Т.В.Асмолова; Т.В.Пилипенко.
126. Ринок праці в Україні. І.А.Дубачінська; Т.В.Пилипенко.
133. Соціально-економічна роль державного бюджету України. Ю.О.Козлова; Т.В.Пилипенко.
137. Система рефінансування комерційних банків в Україні. Ю.О.Щербина; Т.В.Пилипенко.

Бухгалтерский учёт и финансы

143. Оцінка стану та управління дебіторською заборгованістю сільськогосподарських підприємств. І.І.Бендерська; Н.М.Сіренко.
149. Вплив дії цінового механізму на фінансовий стан сільськогосподарських підприємств. Л.В.Швець; Н.М.Сіренко.
156. Відображення в бухгалтерському обліку розрахунків з тимчасової непрацездатності. О.В.Рафальська; М.В.Дубініна.
162. Інституціональні складові системи управління необоротними активами сільськогосподарських підприємств. В.С.Салькова; М.В.Дубініна.
168. Внутрішній аудит дебіторсько-кредиторської заборгованості. К.О.Кучманич; Н.В.Потриваєва.
174. Фінансова звітність як джерело інформації для внутрішніх та зовнішніх користувачів. О.Ю.Соловйов; Н.В.Потриваєва.
180. Сучасний стан системи оплати праці у сільському господарстві. О.Б.Кучеренко; Н.В.Потриваєва.
184. Стан та проблеми валютної системи України. С.В.Поворозник; А.В.Бурковська.
190. Банківське кредитування зовнішньоекономічної діяльності підприємства. В.М.Цюро; А.В.Бурковська.
197. Інвестиційна діяльність комерційних банків України. К.О.Вельховацька; А.В.Бурковська.
204. Кредитування АПК в Україні. Ю.В. Висоцька; А. В.Бурковська.
209. Розвиток ринку лізингових послуг в Україні. В.Г.Горошко; А.В.Бурковська.
215. Шляхи подолання кризи з погляду фондового ринку. О.С.Дяченко; А.В.Бурковська.
221. Дешеві гроші. О.В.Мілєва; А.В.Бурковська.
227. Акредитив для фізичних осіб. О.М.Мороз; А.В.Бурковська.
233. Комерційний банк як елемент банківської системи України. С.В.Поддубняк; А.В.Бурковська.
241. Механізм кредитування сільськогосподарських виробників. О.В.Попова; А.В.Бурковська.
248. Шляхи виходу із кризової ситуації. О.В.Спасенко; А.В.Бурковська.
253. Факторинг як універсальний інструмент розвитку бізнесу в Україні. Л.В.Скнар; А.В.Бурковська.
258. Інфляційні процеси в Україні. І.Ю. Борисова; А. В.Бурковська.
264. Основні проблеми розвитку банківської системи України та шляхи їх вирішення. І.В.Парфьонова; А.В.Бурковська.
270. Методи підвищення ефективності грошово-кредитного механізму державного регулювання економічного зростання економіки України. Б.С.Сотніченко; А.В.Бурковська.
276. Проблеми кредитування агропромислового комплексу України. О.В.Боєва; А.В.Бурковська.
282. Банківські кризи: теоретичні та прикладні аспекти. А.О.Гірчак; А.В.Бурковська.
289. Розвиток експортних операцій підприємств на ринку зерна. К.М.Доні; А.В.Бурковська.
294. Поняття та види інфляції. М.І.Жорняк; А.В.Бурковська.
300. Переваги китайського юаня відносно долара США для української економіки. А.Л.Коляда; А.В.Бурковська.
307. Відновлення споживчого кредитування в банківському секторі. О.А.Кравець; А.В.Бурковська.
313. Шляхи подолання інфляції в Україні. Л.О.Різун; А.В.Бурковська.
318. Роль, стан та перспективи розвитку небанківських фінансово-кредитних установ в Україні. А.В.Скорозінська; А.В.Бурковська.
325. Економічна сутність національної валютної системи як складового елемента міжнародних економічних зв`язків. О.С.Стефанович; А.В.Бурковська.
330. Криза кредитування в Україні. І.Ю.Борисова; А.В.Бурковська.
332. Форми та характеристика міжнародних розрахунків при здійсненні ЗЕД. Ю.С.Ткач; А.В.Бурковська.
338. Центральний банк як головний елемент банківської системи України. Є.М.Мотельчук; А.В.Бурковська.
344. Банки як провідні суб’єкти фінансового посередництва. Ю.І.Артеменко; А.В.Бурковська.
350. Соціально-економічний аспект оплати праці в Україні та за її межами. Н.С.Масіна; А.В.Бурковська.
356. Бюджетне фінансування вищої освіти в Україні. І.Ю.Борисова; Г.М.Рябенко.
362. Особливості розвитку фондового ринку України. Т.В.Владечак; Г.М.Рябенко.
368. Інфляційне таргетування. О.В.Андрушкевич; Г.М.Рябенко.
374. Механізм проведення факторингових операцій. А.В.Скорозінська; Г.М.Рябенко.
380. Шляхи удосконалення фінансової політики як складової економічної політики держави. Ю.О.Грищук; Г.М.Рябенко.
386. Іпотечне кредитування в України: проблеми та перспективи розвитку. А.Ю.Коваль; Г.М.Рябенко.
392. Шляхи підвищення ефективності управління доходами та витратами з метою оптимізації фінансового результату. Ю.В.Бізікова; Г.М.Рябенко.
397. Формування та тенденції розвитку консалтингового ринку в Україні. О.В.Болгарина; Г.М.Рябенко.
403. Основні напрями підвищення ефективності виробництва продукції рослинництва. М.Д.Доценко; Т.І.Лункіна.
410. Основні аспекти управління кредитним ризиком. О.М.Киричук; Т.І.Лункіна.
417. Якість здійснення аудиторських послуг. Т.С.Осадча; Т.І.Лункіна.
423. Використання лізингу як один із методів фінансування аграрних підприємств України. А.Д.Асафова; Т.І.Лункіна.
431. Шляхи підвищення доходів від реалізації продукції сільського господарства в ВАТ «Зелений гай» Возенесенського району Миколаївської області. О.С.Христинюк; Т.І.Лункіна.
436. Напрями покращення фінансових результатів в ПОСП «Веселий кут – ІІІ» Снігурівського району. Ю.К.Козирєва; Т.І.Лункіна.
442. Проблеми залучення інвестицій у сільське господарство України. С.В.Бабелюк; Т.І.Лункіна.
450. Облік заробітної плати в США та Україні: спільні та відмінні риси. А.Ю.Наумова; С.В.Сирцева.
456. Відображення основних засобів в обліковій політиці підприємств. Т.Є.Бережнова; О.І.Мельник.
463. Вплив облікової політики на фінансові результати підприємства. А.В.Гусаренко; О.І.Мельник.
470. Сутність облікової політики підприємства щодо витрат на оплату праці. М.І.Макуріна; О.І.Мельник.
477. Основні напрямки удосконалення економічних механізмів раціонального природокористування. І.І.Бендерська; Т.О.Чайка.
482. Вплив обліку витрат на раціональне природокористування. О.В.Попова; Т.О.Чайка.
488. Економічна оцінка рекреаційних ресурсів як основа раціонального природокористування. Ю.В.Голяк; Т.О.Чайка.
493. Перспективи поліпшення якості питної води. Є.Г.Дорох; Т.О.Чайка.
496. Екологічний аудит в системі раціонального сільськогосподарського землекористування. Р.Е.Нікітіна; Т.О.Чайка.
502. Планування територіального розвитку міста відповідно до видів землекористування. Л.О.Різун; Т.О.Чайка.
508. Використання біотехнологій, з метою забезпечення раціонального природокористування. Ю.В.Чоп; Т.О.Чайка.
514. Факторинг як універсальний інструмент розвитку бізнесу в Україні. Л.В.Скнар; Т.О.Чайка.
519. Технологія no-till як еколого-економічний механізм ведення сільського господарства. А.В.Хоменко; Т.О.Чайка.
525. Теоретичні основи крапельного зрошення в Україні. К.С.Іванова; Т.О.Чайка.
530. Макроекономічні показники в оцінці природокористування. О.В.Миколовська; Т.О.Чайка.
535. Розвиток екологічного страхування як економічного механізму природокористування. Л.В.Скнар; Т.О.Чайка.
539. Перспективи крапельного зрошення на Півдні України. А.Ю.Наумова; Т.О.Чайка.
546. Облік витрат на оплату праці приємства. В.О.Гаврисенко; М.В.Дубініна.
554. Фіксований сільськогосподарський податок як інструмент стимулювання сільськогосподарського виробництва. О.Ю.Федорова; М.В.Дубініна.
560. Шляхи вдосконалення системи оплати праці на підприємствах. І.О.Гурмаза; М.В.Дубініна.
567. Податок на доходи фізичних осіб в Україні: фіскальна та соціально-регулятивна роль. О.В.Менделуца; Д.В.Резніченко.
573. Удосконалення обліку витрат на виробництво соняшнику. Ю.О.Біла; О.А.Боднар.
578. Особливості бухгалтерського обліку в автотранспортних підприємствах. О.А.Гайдай; О.А.Боднар.
584. Договір франчайзингу: сутність та деякі аспекти відображення його в обліку. Ю.В.Гаркуша; О.А.Боднар.
590. Удосконалення моделі фінансової звітності сільськогосподарських підприємств. І.Е.Маковєєнко; О.А.Боднар.
596. Особливості обліку товарних втрат у торгівельній діяльності. А.Ю.Наумова; О.А.Боднар.
602. Облік дебіторської заборгованості: проблеми та шляхи вирішення. М.С.Полтавець; О.А.Боднар.
609. Особливості контролю виробничих запасів на прикладі ТОВ «Нива-союз» Доманівського району. А.І.Рубцов; О.А.Боднар.
614. Облік і контроль необоротних активів КСП «Сонячне» Миколаївського району. І.В.Саломенік; О.А.Боднар.
621. Особливості ведення обліку в будівельних підприємствах України. Ю.О.Юрченко; О.А.Боднар.
627. Облік уцінки товарів на підприємствах торгівлі. К.С.Іванова; О.А.Боднар.
631. Особливості оцінки аудиторського ризику. О.А.Кравець; Ю.Ю.Чебан.
638. Стан розвитку аудиторської діяльності в Миколаївській області. О.А.Гайдай; Ю.Ю.Чебан.
644. Особливості процесу автоматизації аудиторської діяльності в Україні. А.Ю.Наумова; Ю.Ю.Чебан.
650. Внутрішній аудит як складова системи ефективного управління підприємством. А.П.Латій; Ю.Ю.Чебан.
655. Особливості аудиту фінансових результатів діяльності аграрних підприємств. Ю.О.Юрченко; Ю.Ю.Чебан.
662. Законодавчо-нормативні аспекти ведення обліку та подання звітності фермерськими господарствами. О.С.Білан; Ю.Ю.Чебан.
669. Теоретичні основи впровадження внутрішнього аудиту в діяльність підприємства. К.С.Іванова; Ю.Ю.Чебан.
675. Особливості справляння фіксованого сільськогосподарського податку за вимогами податкового кодексу України. А.Ю.Наумова; О.І.Лугова.
681. Проблеми цінової політики підприємств та шляхи їх вирішення. А.В.Бойко; Є.О.Павлюк.
687. Зміни в оподаткуванні прибутку підприємств України. А.С.Новохацька; Є.О.Павлюк.
692. Проблеми та перспективи розвитку іпотечних кредитних відносин в Україні. В.В.Гриб; Є.О.Павлюк.
699. Роздрібні інвестиції в золото. А.В.Тирсенко; Є.О.Павлюк.
705. Нематеріальні активи промислових підприємств України. А.В.Тирсенко; Є.О.Павлюк.
711. Глобалізація міжнародних фінансових ринків. К.М.Кучер; Є.О.Павлюк.

Экономический анализ и аудит

718. Розвиток та діяльність агрохолдингів в Україні. С.Г.Юрченко; І.І.Червен.
724. Розвиток земельних відносин у сільському господарстві. Л.О.Різун; І.І.Червен.
730. Аналітична оцінка ділової активності суб’єктів ринку. К.Ф.Сацура; О.М.Вишневська.
736. Перспективи розвитку тваринництва у контексті продовольчої безпеки. Л.В.Скнар; О.М.Вишневська.
742. Теоретичні основи кредитування сільськогосподарських підприємств. К.С.Іванова; О.М.Вишневська.
749. Теоретичні аспекти конкурентоспроможності сільськогосподарських товаровиробників. О.В.Менделуца; О.М.Вишневська.
756. Оптимізація витрат сільськогосподарських підприємств. Ю.В.Чоп; О.М.Вишневська.
764. Необхідність і практичні аспекти вповадження загального сільськогосподарського перепису в Україні. Р.Є.Нікітіна; О.М.Вишневська.
770. Органічне виробництво в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. Ю.В.Гаркуша; О.М.Вишневська.
777. Складові і особливості управління прибутком сільськогосподарських підприємств. І.М.Каверіна; О.М.Вишневська.
783. Залежність фінансових результатів від фінансового стану підприємства. Л.М.Марчук; Н.І.Костаневич.
789. Вплив факторів на рівень рентабельності зернових культур в ТОВ «Агрофірма» лиманський». І.В.Ісаєва; Н.І.Костаневич.
793. Вдосконалення економічних відносин інтегрованих фомувань. О.В.Дуб’яга; О.А.Белевят.
799. Необхідність використання комп’ютерного аудиту. О.А.Алейнікова; А.Г.Костирко.
806. Перспективи впровадження екологічного аудиту в Україні. А.С.Бойко; А.Г.Костирко.
813. Необхідніть застосування екологічного аудиту в Україні в умовах сталого розвитку. Н.Я.Бунзяк; А.Г.Костирко.
820. Регулювання аудиторської діяльності: міжнародна практика та вітчизняний досвід. М.С.Білан; А.Г.Костирко.
825. Методологічні проблеми та процедура аудиту в банківських установах України. К.І.Воєнна; А.Г.Костирко.
832. Концептуальні підходи автоматизації аудиту системи внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. К.О.Годорожа; А.Г.Костирко.
838. Контроль якості аудиторських послуг в Україні та за кордоном. О.В.Крамаренко; А.Г.Костирко.
844. Проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні. А.К.Мазур; А.Г.Костирко.
851. «Велика четвірка» аудиторських компаній – нові умови праці. Я.О.Мартиненко; А.Г.Костирко.
856. Внутрішній аудит, як невід’ємна складова успішного розвитку підприємств. Р.О.Тиха; А.Г.Костирко.
862. Аудит фінансових результатів аграрних підприємств: суть та основні аспекти організації. А.П.Шевченко; А.Г.Костирко.
869. Роль внутрішнього аудиту в діяльності підприємства. І.Б.Шишка; А.Г.Костирко.
875. Особливості та етапи формування системи контролінгу персоналу. А.С.Бойко; А.М.Ужва.
882. Становлення та проблеми формування служби контролінгу на сільськогосподарських підприємствах. І.О.Кондратьєва; А.М.Ужва.
888. Впровадження контролінгу інноваційних процесів на підприємстві. О.А.Алейнікова; А.М.Ужва.
894. Контролінг як концепція управління прибутком підприємства. К.І.Воєнна; А.М.Ужва.
900. Система контролінгу в інвестиційній діяльності підприємства. В.Ю.Удоденко; А.М.Ужва.
906. Фінансовий контролінг та його місце на підприємстві. В.Л.Коляда; А.М.Ужва.
913. Проблеми обліку капіталізації фінансових витрат. О.І.Чебанова; А.М.Ужва.
918. Контролінг у прийнятті управлінських рішень. С.С.Іванов; А.М.Ужва.
925. Контролінг інвестиційних проектів. В.А.Іванова; А.М.Ужва.
930. Контролінг як інструмент ефективного управління підприємством. І.О.Казакуца; А.М.Ужва.
935. Роль контролінгу в маркетинговій діяльності. М.В.Пташинська; А.М.Ужва.
942. Особливості діяльності управління праці і соціального захисту населення вознесенської райдержадміністрації. О.М.Кафтан; В.П.Клочан.Простая ссылка:


Код для вставки ссылки на страницы своего интернет-ресурса:


Код для вставки просмотра студенческого научного вестника на страницы своего интернет-ресурса (используется в этом посте):Ссылки

Студентський науковий вісник.

Ключевые слова страницы

студенческий научный вестник

Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 2(66) 2012 года

Постовой дня (лучшие вечные ссылки здесь):
"Глаза - зеркало души". Однако это не означает, что заболевания глаз отражают заболевания души.

Добавлен второй выпуск 2012 года в архив Вестника аграрной науки Причерноморья (см. "Ссылки") официального сайта университета.

На этой странице блога можно ознакомиться с материалами Вестника (использован ресурс issuu You Publish) и с кодом для онлайн просмотра выпуска 2(66)-2012 года Вестника аграрной науки Причерноморья.


Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 2(66)-2012 года.

Содержание этого выпуска Вестника

Цифра вначале - номер страницы. Статьи в основном на украинском языке.

Экономические науки
3. Инновационная деятельность: сущность, значение, проблемы развития и наиболее важные направления их решения. В.С.Шебанин, И.И.Червен, Е.В.Шебанина.
10. Направления улучшения качественного состояния угодий Николаевской области. Е.И.Котикова.
16. Внутрисистемный потенциал инновационного развития аграрного сектора экономики Украины. Н.Н.Сиренко.
25. Состояние молочного скотоводства и основные тенденции развития производства молока в Черкасской области. В.М.Яценко, А.О.Яковлева.
37. Таможенно-тарифная регуляция внешнеэкономической деятельности Украины. А.М.Белоусов.
47. Системный анализ финансового состояния предприятия: методика и направления усовершенствования. О.А.Сарапина.
59. Определение влияния факторов на результаты хозяйствования. В.П.Клочан, Н.И.Костаневич, А.Г.Костырко.
65. Инвестиционная привлекательность предприятий региона. Н.Д.Бабенко.
72. К размерам сельскохозяйственных предприятий и диверсификации их деятельности. М.И.Кареба.
78. Теоретические вопросы диверсификации предприятий крупяной отрасли. О.В.Орленко.
84. Маркетинговые подходы к совершенствованию системы государственного управления и регулирования в аграрной сфере экономики. М.М.Игнатенко.
91. Методический подход к определению потребности в капитале перерабатывающих предприятий АПК. С.А.Клименко, Л.В.Микрюкова.
97. Мотивация рaзвития человеческого капитала в аграрном секторе экономики. И.М.Синявская.
104. Методические аспекты оценки регулирования развития отраслей растениеводства. А.С.Тимофеева.
109. Сущность, виды, значения, задачи маркетинга и основные направления их решения. Т.В.Шевченко.
115. Инновационное обеспечение устойчивого развития аграрного сектора экономики. Е.М.Чужмир.
121. Развитие социально ориентированной среды сельских территорий. Т.А.Мороз.
126. Препятствия на пути развития органического сельскохозяйственного производства. Т.А.Чайка.
132. Методологический подход к оценке конкурентных преимуществ сельскохозяйственных предприятий. Л.В.Буценко.

Сельскохозяйственные науки
139. Влияние режимов орошения и удобрений на питательный режим темно-каштановой почвы при возделывании пшеницы озимой после люцерны. В.В.Гамаюнова, Е.Г.Бердникова.
147. Оценка способов, сроков и видов внесения азотных удобрений под орошаемую кукурузу. В.Х.Кивер, Д.М.Оноприенко.
155. Влияние микроудобрений на урожайность и качество столовой свеклы. О.В.Письменный.
160. Влияние биологически активных веществ на урожайность и качество томатов. Н.В.Никончук.

Технические науки
164. Показатели качества и структурной оптимизации пространственных электромагнитных систем трехфазных трансформаторов. О.О.Плахтырь, Д.Л.Кошкин.
172. Использование лазерного упрочнения стали 45 для повышения износостойкости деталей сельскохозяйственной техники. Ю.А.Ковальчук.

Код для вставки на страницы своего интернет-ресурса (используется в этом посте):Ссылки

Архив Вестника аграрной науки Причерноморья.

Ключевые слова страницы

выпуск вестника науки украины

Студенческие общежития аграрного университета

Постовой дня (лучшие вечные ссылки здесь):
В последнее время аренда от собственников без посредников всё больше набирает популярность. Привлекает арендаторов квартир или офисов без посредников, конечно, более низкая стоимость.

Продолжая тему виртуального тура по университету сегодня "посетим" студенческие общежития аграрного университета.

Студенческое общежитие №1 аграрного университета расположено по адресу ул. Генерала Карпенко, 36. В общежитии №1 проживает более 700 студентов факультета менеджмента и учётно-финансового факультета, а также Технолого-экономического колледжа ННАУ. В виртуальном туре по университету общежитие представлено тремя панорамами: вход, фойе и спортивный зал.

Студенческое общежитие №2 аграрного университета расположено по адресу ул. Парижской коммуны, 9а. В общежитии №2 проживает более 500 студентов факультета технологии производства и переработки продукции животноводства, стандартизации и биотехнологии, а также агрономического факультета. В виртуальном туре по университету общежитие представлено четырьмя панорамами: вход, фойе, комната отдыха и библиотека.

Студенческое общежитие №3 аграрного университета расположено по адресу пр-т Героев Сталинграда, 91. Особенностью этого общежития является функционирующий при нём отель "Агроосвіта". В виртуальном туре по университету это общежитие представлено семью панорамами: вход, фойе, две комнаты, библиотека, спортивный зал, прачечная. Кроме того есть четыре панорамы номера отеля: коридор, комната, спальня, кухня.

Чтобы побудить к виртуальной экскурсии (см. "Ссылки") ниже, добавляю PrintScreen комнаты студенческого общежития №3 из виртуального тура:

Комната студенческого общежития №3 аграрного университета.Ссылки

Виртуальный тур.

День открытых дверей каждый день

Постовой дня (лучшие вечные ссылки здесь):
Нужны двери? http://dveri-optom.by - двери оптом тут. А двери Николаевского национального аграрного университета открыты для абитуриентов каждый день.

В прошлом году ученики различных школ Николаевской области смогли посетить Николаевский аграрный университет. Однако охватить всех учеников со всех областей, желающих посетить с экскурсией один из лучших университетов Украины, нереально. В связи с этим на сайт был добавлен Виртуальный тур (см. "Ссылки").

Виртуальный тур представляет собой несколько объединённых между собой панорамных изображений.

Виртуальный тур представлен на трёх языках: украинский, русский, английский. По ссылке ниже можно перейти на русскоязычную версию виртуального тура.

В виртуальном туре представлены корпуса университета: главный учебный корпус, учебный корпус №1, учебный корпус №2, учебный корпус №5; три студенческих общежития: студенческое общежитие №1, студенческое общежитие №2, студенческое общежитие №2; а также отель "Агроосвіта".

В каждом корпусе можно посмотреть лекционные аудитории, студенческие столовые, спортивные залы и т.д.

Так что сейчас можно сказать, что у Николаевского национального университета день открытых дверей - каждый день. Любой пользователь сети интернет может посетить университет с виртуальной экскурсией.


Ссылки

Виртуальный тур.

Неофициальная история Николаевского национального аграрного университета

Постовой дня (лучшие вечные ссылки здесь):
Абитуриенты Полтавской области (читайте подробно тут про Полтавскую область) при выборе ВУЗа обратите внимание и на университеты Николаевской области. Особое внимание, конечно, обратите на Николаевский национальный аграрный университет - согласитесь, не каждый день Президент при посещении какой-либо области делает визит в университет для сообщения о присвоении статуса национального.

Сегодня "окунёмся" в историю Николаевского национального аграрного университета, а поможет в этом книга "Історія розвитку аграрної освіти на Миколаївщині" (см. "Ссылки", составитель Татьяна Березовская - кандидат исторических наук, доцент кафедры украиноведения), выпущенная университетом к 75-летию Николаевской области при поддержки ректора Вячеслава Шебанина.Неофициальная история Николаевского национального аграрного университета

Неофициальную историю можно было начать более ранней датой, но начну с официального Постановления о создании Государственной школы:

Октябрь 1947 года - Государственная школа по подготовке кадров колгоспов, организованная Постановлением Николаевского облсовета депутатов трудящихся. Школе выделено помещение по адресу: 9-я Слободская, д.40, корп.4.

18 июня 1956 года - Николаевский сельскохозяйственный техникум бухгалтерского учёта, созданный Приказом Министерства сельского хозяйства Украинской Советской Социалистической Республики.

В 1961 году для техникума построено новое капитальное здание по адресу: ул. Парижской коммуны, 9.

19 августа 1966 года - Николаевский сельскохозяйственный техникум с подчинением Министерству сельского хозяйства УССР, переименован Приказом №190 Николаевского областного управления сельского хозяйства.

1984 год - Николаевский сельскохозяйственный техникум расформирован.

Учитывая, что факультеты расформированного техникума были переданы сельскохозяйственным техникумам Вознесенска и Нового Буга, именно с этого года и начинается

Официальная история Николаевского национального аграрного университета

Николаевский филиал Одесского сельскохозяйственного института, открытый по Приказу от 10 мая 1984 года. Филиалу передано здание расформированного техникума на улице Парижской коммуны.

1991 год - Николаевский государственный сельскохозяйственный институт.

1999 год - Николаевская государственная аграрная академия, академии по решению Государственной аккредитационной комиссии Украины был предоставлен высший IV уровень аккредитации учебных заведений.

2002 год - Николаевский государственный аграрный университет.

21 сентября 2012 года - Николаевский национальный аграрный университет.

Вместо эпилога немного слов на тему Отцы и дети: для прогресса важно, чтобы последующее поколение было более развито предыдущего. Если этого не будет, то общество ждёт или застой или деградация.

К чему это я? Научному обществу пока не стоит бояться ни застоя, ни деградации:
1. Вознесенский и Новобугский сельскохозяйственные техникумы, которым были переданы факультеты расформированного Николаевского сельскохозяйственного техникума, имеют сейчас статус колледжей и являются структурными подразделениями Николаевского национального аграрного университета.
2. С 1984 года по 2012 год Одесский сельскохозяйственный институт "вырос" до Одесского государственного аграрного университета, а Николаевский филиал упомянутого института (созданный в 1984 году) за это время "вырос" до Николаевского национального аграрного университета.


Ссылки

Історія розвитку аграрної освіти на Миколаївщині.

Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 1(65) 2012 года

Постовой дня (лучшие вечные ссылки здесь):
Популярность интернет магазинов растёт с каждым днём. Сегодня, например, не выходя из дома можно посетить интернет магазин ювелирных изделий и заказать ювелирное украшение в подарок любимой девушке.

Добавлен первый выпуск 2012 года в архив Вестника аграрной науки Причерноморья (см. "Ссылки") официального сайта университета.

На этой странице блога можно ознакомиться с материалами Вестника (использован ресурс issuu You Publish) и с кодом для онлайн просмотра выпуска 1(65)-2012 года Вестника аграрной науки Причерноморья.


Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 1(65)-2012 года.

Содержание этого выпуска Вестника

Цифра вначале - номер страницы. Статьи в основном на украинском языке.

Экономические науки
3. Подготовка специалиста-агрария в рамках системы инновационного развития АПК. В.С.Шебанин, В.Я.Лихач.
12. Взаимообусловленность инновационных технологий в аграрной образовании и органическом производстве. Н.Н.Сиренко.
20. Показатели бонитета и экономической оценки как критерии инвестиционной привлекательности земель сельскохозяйственного назначения. И.С.Смага, Г.А.Максименко.
26. Функционирование и развитие фермерских хозяйств в аграрной сфере экономики. А.С.Мохненко.
31. Управление оборотным капиталом и пути его улучшения. В.Ф.Клочан, Н.И.Костаневич, А.Г.Костырко.
37. Современная информатизация общества и её влияние на инновационые процессы. Л.П.Марчук.
45. Социально-демографические особенности положения женщин и мужчин в Украине (гендерный аспект). И.Г.Крылова.
51. Финансовое обеспечение рационального природопользования в сельськохозяйственном производстве в Украине. М.Д.Бабенко.
56. Методологические аспекты комплексной оценки эффективности севооборотов. Т.В.Порудеева.
62. Региональные проблемы формирования продовольственной безопасности. О.В.Яценко.
70. Оборотный капитал и финансовая устойчивость пищевой промышленности Ивано-Франковской области. С.В.Рылеев, С.М.Юрий.
76. Модель решения проблемы дихотомии «центр» – «периферия» в региональной экономической политике. А.Е.Бавыко.
82. Развитие инвестиционной среды в аграрном секторе Украины. Е.М.Чужмир.
89. Приоритетность в системе стратегического развития сельскохозяйственных предприятий. Ю.С.Гудзинская.
94. Об исследованиях влияния факторов на формирование предложения необработанной древесины. Д.А.Гойчук.
100. Механизм мотивации труда в сельскохозяйственных предприятиях и пути его усовершенствования. Д.А.Лебедь.
105. Разработка системы мероприятий по повышению роли кредита в обеспечении инвестиционно-инновационного развития агроформирований. Г.В.Корнийчук.
113. Прибыль предприятия как конечный финансовый результат. Т.Р.Фецович.

Сельскохозяйственные науки
120. Рост и развитие многолетних бобовых трав на Юге Украины. Л.К.Антипова.
126. Биологическая активность почвы в посевах ячменя ярового при действии гербицида и регуляторов роста. В.П.Карпенко.
132. Экологический аудит как инструмент управления природопользованием в агросфере. Н.Н.Кочерга.
137. Продуктивность кукурузы лопающейся в зависимости от сроков сева, способов контролирования сорняков и плотности посева. О.В.Губарь, А.В.Заверталюк.
144. Влияние нулевой обработки на биологическую активность чернозема южного. О.В.Выдынивская.
149. Показатели природной резистентности крови молодняка свиней крупной белой породы венгерской селекции в период адаптации. А.И.Кислинская.

Технические науки
156. Оптимизация скоросного режима перемещения машинно-тракторного агрегата с учётом рельефа поля. В.С.Ловейкин, Ю.В.Човнюк, Л.А.Дяченко, К.Н.Думенко, Е.С.Шевченко.
165. Математическая модель упраления микроклиматом грибной теплицы. Д.Л.Кошкин, И.С.Павлюченко.
171. Теоретическое исследование процесса взаимодействия конусного катка пропашной сеялки с грунтом. Д.Ю.Артеменко.
178. Влияние условий культивирования на рост ксилотрофных базидиомицетов Polyporus squamosus (Huds.) Fr.и Laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.) Murrill. Л.П.Дзыгун, А.М.Дуган.
186. Исследование процесса агрегатирования технологических модулей с самоходным шасси на уровне кинематики. С.П.Погорелый.

Код для вставки на страницы своего интернет-ресурса (используется в этом посте):Ссылки

Архив Вестника аграрной науки Причерноморья.

Ключевые слова страницы

выпуск вестника науки украины

Про визит Президента Украины Виктора Януковича в НГАУ

Сегодня, 21 сентября 2012 года Президент Украины Виктор Янукович лично сообщил коллективу и студентам Николаевского государственного аграрного университета о присвоении университету статуса национальный. Об этом и будет сегодняшняя публикация.

Небольшое отступление:
Читая комментарии к новости о приезде Президента Украины в Николаев на различных новостных сайтах можно выделить один момент, который не понравился жителям города - это перекрытие нескольких центральных улиц. Я же увидел в перекрытии движения много положительных моментов. Вот некоторые из них:
1. На это время снизилось количество вредных веществ в воздухе центральной части города.
2. Сделал для себя "открытие" - оказывается на Пушкинской двухрядное движение автотранспорта в каждую сторону, а на проспекте Ленина - трёхрядное. Из-за припаркованных автомобилей эти (да и не только эти) дороги обычно на один ряд ýже.
3. Но всё вышеперечисленное (и неперечисленное) ничто по сравнению с теми эмоциями, которые пережил мой сын узнав, что через дорогу можно переходить не держа папу или маму за руку. И более того, можно на дороге устроить гонки как в Тачках (м/ф).

Николаевский национальный аграрный университет

И, конечно, главным событием дня для сотрудников и студентов Николаевского государственного аграрного университета стал визит Президента Украины в университет. Во время визита Виктор Янукович посетил уникальный концептуально и тематически музей университета "Становлення аграрної освіти на Миколаївщині", а также выступил перед сотрудниками и студентами Николаевского государственного аграрного университета с поздравительной речью.

Президент Украины Виктор Янукович посетил музей Становлення аграрної освіти на Миколаївщині.
Президент Украины Виктор Янукович посетил музей Николаевского государственного аграрного университета "Становлення аграрної освіти на Миколаївщині"


Выступление Президента Украины Виктора Януковича в Николаевском государственном аграрном университете.
Выступление Президента Украины Виктора Януковича в Николаевском государственном аграрном университете


Президент Украины Виктор Янукович вручает ректору университета Вячеславу Шебанину Указ о присвоении университету статуса национальный.
Президент Украины Виктор Янукович вручает ректору университета Вячеславу Шебанину Указ о присвоении университету статуса национальный


Текст Указа (перевод):

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ № 555/2012 (см. "Ссылки")
О предоставление Николаевскому государственному аграрному университету статуса национального

Учитывая общегосударственное и международное признание результатов деятельности Николаевского государственного аграрного университета в области подготовки кадров и его весомый вклад в развитие агропромышленного комплекса постановляю:

Предоставить Николаевскому государственному аграрному университету статус национального и в дальнейшем именовать его - Николаевский национальный аграрный университет.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ

21 сентября 2012

Ссылки

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ № 555/2012

Газета НГАУ "Агросвіт" №3(082) 1 сентября 2012 года

Продолжая тему "1 сентября - День знаний" прошлой публикации, сегодня:
1. Обзор газеты НГАУ "Агросвіт" №3(082) от 1 сентября 2012 года, приуроченной ко Дню знаний.
2. Профориентационная работа университета в День знаний.

Обзор газеты НГАУ "Агросвіт" №3(082)
1 сентября 2012 года

На официальный сайт НГАУ в Архив газеты "Агросвіт" (см. "Ссылки", п.1) добавлен выпуск №3(082) от 1 сентября 2012 года. Новый номер газеты выпущен ко Дню знаний.


Газета НГАУ "Агросвіт" №3(082). Выпуск от 1 сентября 2012 года.

Ниже размещён код, который используется в этом посте, для вставки номера газеты НГАУ "Агросвіт" от 1 сентября 2012 года на страницы своего интернет-ресурса.

Содержание

Страница 1
ДОРОГІ НАУКОВЦІ, ПЕДАГОГИ, СТУДЕНТИ! - поздравления ректора НГАУ Вячеслава Шебанина с Днём знаний (1 сентября).

ПІДТВЕРДЖУЄМО ЛІДЕРСЬКІ ПОЗИЦІЇ /Наталія Шарата, проректор з НП і ВР/ - "Подтверждаем лидерские позиции". Цитата (перевод):
Из трёх аграрных вузов Юга Украины Николаевский государственный аграрный университет на сегодняшний день самый молодой. Однако удерживает позиции лидера, что уже не один год подряд подтверждается стабильным вторым местом в рейтинге вузов Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. К тому же по Национальному рейтингу университетов Украины (2012 г.), составленному Институтом инновационных технологий и содержания образования Министерства образования и науки, молодёжи и спорта Украины Николаевский государственный аграрный университет занял 4-е место среди 23 аграрных вузов.

Страница 2
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА НА МИКОЛАЇВЩИНІ /Юлія Лукьяненко, літературний редактор/ - статья про совещание "Особливості розвитку аграрного сектора у Миколаївській області та стратегія розвитку українського села" проходившем на базе Николаевского государственного аграрного университета с участием Министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка.

ТВОЯ КРАЇНА – УКРАЇНА! /Наталія Шарата, проректор з НП і ВР/ - статья ко Дню Независимости Украины.

ПІДСУМКИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ /Приймальна комісія/ - статья про итоги вступительной кампании 2012 года.

Страница 3
XIV ЗЛІТ ІМЕННИХ СТИПЕНДІАТІВ ТА ВІДМІННИКІВ НАВЧАННЯ "ЛІДЕРИ АПК XXI СТОЛІТТЯ" /Ніка Бунзяк, студентка 5-го курсу факультету менеджменту/ - про XIV слёт именных стипендиатов и отличников учебы "Лидеры АПК XXI века", проходивший в 2012 году на базе Житомирского национального агроэкологического университета.

ЗІГРІВАЄМО ТЕПЛОМ СЕРДЕЦЬ /Віта Твардовська, студентка 4-го курсу факультету ТВППТСБ/ - статья про благотворительные акции студентов НГАУ.

ПІД СОФІЇВСЬКИМ ЗОРЕПАДОМ /АЛІНА БОРИСОВА, художній керівник/ - статья о талантливых студентах Николаевского государственного аграрного университета, занявших призовые места на Всеукраинском фестивале художественного творчества среди коллективов вузов Министерства аграрной политики и продовольствия Украины "Софіївські зорі", проходивший в 2012 году на базе Таврийского государственного агротехнологического университета.

ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ /Юлія Лукьяненко, літературний редактор/ - статья об учебной практике студентов в Николаевском государственном аграрном университете.

Страница 4
КАЛЕЙДОСКОП ПОДІЙ - калейдоскоп событий.

ВІДПОЧИВАЄМО АКТИВНО /Олександр Біліченко, голова студентського профкому/ - статья об активном отдыхе студентов НГАУ.

ВІТАЄМО ІЗ ОДЕРЖАННЯМ ДИПЛОМА ДОКТОРА НАУК - поздравляем с получением диплома доктора наук.

ВІТАЄМО ІЗ ОДЕРЖАННЯМ ДИПЛОМА КАНДИДАТА НАУК - поздравляем с получением диплома кандидата наук.

ОБЪЯВЛЕНИЕ о приёме в аспирантуру и докторантуру Николаевского государственного аграрного университета.

Код для вставки на страницы своего интернет-ресурса (используется в этом посте):
Профориентационная работа университета в День знаний

1 сентября 2012 года в школах Николаевской области преподаватели и студенты НГАУ проводили профориентационную работу. Отчёты некоторых кафедр можно увидеть на страницах официального сайта НГАУ.

Преподаватели кафедры финансов НГАУ посетили праздник 1 сентября школы Корабельного района Николаева и организовали выступление творческих коллективов студентов НГАУ во время торжественных мероприятий (см. "Ссылки", п.2).

Лункина Т.И., кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов НГАУ
Лункина Т.И., кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов


Преподаватели кафедры физического воспитания с Днём знаний поздравили учеников Казанковского района Николаевской области (см. "Ссылки", п.3).

Показательное выступление студентки НГАУ, КМС по кикбоксингуСсылки

1. Архив газеты "Агросвіт".
2. Кафедра финансов НГАУ.
3. Новость кафедры физического воспитания.

Ключевые слова страницы

газета николаевского государственного аграрного университета профориентационная работа нгау агросвіт сентября 2012 года статья

1 сентября - День знаний

Анонс: готовится небольшой цикл публикаций с обзорами научных вестников НГАУ.

1 сентября - День знаний. В школах - "первый раз в первый класс", в вузах - "первый раз на первый курс". Эта публикация о Дне знаний 2012 в НГАУ:
1. Посвящение в студенты.
2. Открытие полигона.
3. Видеодайджест НГАУ №97.

День знаний. Посвящение в студенты

День знаний в этом году университетом праздновался 3 сентября в связи с тем, что 1 сентября "выпало" на субботу. Традиционно был организован праздничный концерт, вручение первокурсникам символического ключа знаний и студенческого билета.

1 сентября - День знаний. Вручение ключа знаний.

С праздником студентов поздравили глава Николаевской облгосадминистрации Николай Круглов и глава Николаевского областного совета Игорь Дятлов:
1 сентября - День знаний. Выступление главы Николаевской облгосадминистрации Николая Круглова.
Николай Круглов, глава Николаевской облгосадминистрации: "Для вас наступает чудесная жизнь. Эту жизнь вы запомните на все свои года, сколько будете жить. Вы действительно будете учиться в самом лучшем вузе. Я думаю пройдёт немного времени, мы с вами будем ещё свидетелями того, когда наш Николаевский [государственный] аграрный университет добавит себе для начала ещё слово национальный."

1 сентября - День знаний. Выступление главы Николаевского областного совета Игоря Дятлова.
Игорь Дятлов, глава Николаевского областного совета: "Ваш университет славится не только качественным и квалифицированным преподаванием, а и тем, что в вашем университете серьёзно развито своё местное студенческое самоуправление. Хочу сказать, что студенты вашего аграрного университета принимают участие во всех проектах и во всех программах, которые реализуются на территории Николаевской области, да и в целом на территории Украины."

День знаний. Открытие полигона

Нетрадиционным мероприятием в День знаний стало открытие полигона с приглашением Анджелины Джоли:
1 сентября - День знаний. Открытие полигона.

Это, конечно же, была шутка. Теперь серьёзно:

В НГАУ уже стало традицией ко Дню знаний запускать новые большие проекты, направленные на улучшение материально-технической базы университета, качества даваемых студентам знаний и т.д.

Так, например, в 2009 году ко Дню знаний был открыт новый учебный корпус (один из самых лучших в Украине), в котором сейчас располагается факультет менеджмента НГАУ, в прошлом году открыт Технолого-экономический колледж НГАУ, занятия в котором проводятся на базе университета.

В этом году таким проектом стал Учебно-научный полигон энергетического оборудования, открытие которого состоялось в День знаний:
1 сентября - День знаний. Открытие учебно-научного полигона энергетического оборудования.

Ниже представлено видеодайджест НГАУ №97 о Дне знаний и открытии учебно-научного полигона энергетического оборудования. Вначале две цитаты:

Юрий Антощенко, генеральный директор ПАО "Николаевоблэнерго": "Над этим работали. Работали специалисты. Работали те, кто сегодня являются руководителями технических служб Николаевоблэнерго, которые понимают, что необходимо для обучения будущего специалиста. Это не единная спонтанная акция, это постоянная работа, подписан договор о совместной деятельности и трудоустраивать мы будем специалистов вашего университета."

Владимир Наконечный, народный депутат Украины: "Университет находится на самом высочайшем уровне я считаю и не покривлю душой, потому что я знаю университет, я везде был, всё видел: и общежития, и корпуса, и учебные аудитории. И я вместе с областной администрацией всё делаем для того, чтобы он имел звание или статус национального, потому что он этого заслуживает и здесь замечательный ректор. С его энергией, с его силой, с его темпераментом, с его, так сказать, неуёмным желанием облагородить, здесь грех не помогать и не поддерживать."

День знаний. Видеодайджест НГАУ №97


Дайджест НГАУ №97. День знаний, открытие учебно-научного полигона энергетического оборудования


Ссылки

Новини МДАУ. День знань 2012

Webometrics: Ranking Web of Universities. July 2012

Основные темы страницы:
1. Сравнение показателей Webometrics для НГАУ (July 2012 vs July 2011).
2. Ranking Web of Ukrainian Universities.

Вначале немного о Webometrics.
Webometrics - один из наиболее крупных и авторитетных рейтингов университетов. С прошлого года в методологию рейтинга были внесены коррективы. Кратко о предыдущей методологии рейтинга можно прочитать тут, показатели этого года приведены в таблице ниже.

Методология рейтинга университетов. Показатели Webometrics.


Сравнение показателей Webometrics для НГАУ

July 2011July 2012
IndicatorValueIndicatorValue
Size (50%)10925Presence (20%)6217
Visibility (20%)12615Impact (50%)12720
Rich Files (15%)8296Openness (15%)1278
Scholar (15%)7229
--Excellence (15%)5230
World Rank11148World Rank6537
Ukraine Rank120Ukraine Rank64

Из таблицы видно:
- существенное изменение методологии (индикаторов) рейтинга Webometrics;
- значительный рост позиций НГАУ;
- проблемный показатель (Impact), на который следует обратить внимание в первую очередь, тем более, что его вес на данный момент составляет 50%.


Ranking Web of Ukrainian Universities, July 2012


rankingWorld RankUniversityPresenceImpactOpennessExcellence
1713National Technical University of Ukraine Kyiv (Kiev) Polytechnic Institute962933622392
2973National Taras Shevchenko University of Kyiv (Kiev)72525075441424
3982Donetsk National Technical University182711541932872
41469Kharkov National University VN Karazin396439543591700
51703Lviv Polytechnic National University85846853813153
61709National Pedagogical University MP Dragomanova327172412425230
71810Nezhinskii State University Nikolai Gogol6936976475230
81923(1) Ivan Franko National University of Lviv541555725411853
91998Sumy State University114156764893320
102003Odessa National I I Mechnikov University519838058482739
112021(1) Donetsk State Medical University7206272210063029
122046(1) National Aviation University (Kyiv (Kiev) International University of Civil Aviation)2947183028923404
132092National Technical University Kharkov Polytechnical Institute1572573011782493
142268(1) National Aerospace University Kharkov Aviation Institute6960310011213520
152480Borys Grinchenko Kyiv (Kiev) University1361139243385230
162574East Ukrainian National University581133885615230
172675Cherkassy State University4523148233705230
183249National University of Shipbuilding Admiral Makarov673366092695230
193544(1) Kharkov National University of Economics5867287138525230
203586Odessa National Academy of Telecommunications7857489212915230
213634Ternopil National Economy University7829566314474606
223742Odessa National Academy of Law876666495055230
233946Donetsk National University550587884435230
243952Odessa State Polytechnic University721984509014260
253959Melitopol State Pedagogical University4415485930815230
263977Zaporizhzhya National University2753101014835230
273984Kharkov National Academy of Municipal Economy297813200135230
283995National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (National Agricultural University)203892719865230
294026(1) Ivano Frankivsk State Technical University of Oil & Gas1058593141595230
304068Slavonic University Kiev8166365934965230
314117Lugansk National Univesity763194152255230
324128(1) Black Sea State University Peter Graves University of Kiev Mohyla Academy Nikolaev Branch653289764455230
334212Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University8924502021715230
344236Pryazovskyi State Technical University536371383455230
354249Kharkov National University of Radio and Electronics6807527171252543
364394Bukovinian State Medical University3977101486915230
374563Volyn State University11792166298093520
384691Vinnitsa National Technical University5531835215445230
394896Zhytomyr Ivan Franko State University6468118452725230
404945Gorlovskogo State Pedagogical Institute of Foreign Languages3968240298095230
414981Berdyansk State Pedagogical University4773863020465230
425058Lviv State University of Life Safety1171561771255230
435079Uzhgorod National University94021121718733029
445141Bila Tserkva State Agrarian University14665590011255230
455154(1) Kyiv National Economic University Vadym Hetman (Kiev National University of Economics)6532805222205230
465154Ukrainian Academy of Banking National Bank of Ukraine4591113958705230
475166(1) Chernivtsi National University named after Yuriy Fedkovych6693952313485230
485195(1) National University of Pharmacy Ukraine2841952833704606
495309Donetsk Academy of the Road13015290352715230
505394Open International University of Human Development Ukraine10865118701305230
515558Ukrainian People's Academy68951062712265230
525574Kirovograd State Pedagogical University7512128952995230
535633International Institute of Business8413508354085230
545709Kyiv (Kiev) University of Economics and Law of the CRIC Krok University1419878050465230
555727Zhytomyr State Technological University8825809224415230
565814Kharkov Institute of Banking11157662728925230
575921National University Ostrog Academy7987128904205230
585970Ukrainian Medical Stomatological Academy1370394726015230
596174Sevastopol National Technical University28411188137004260
606204Uman State Pedagogical University Paul Ticino8236122258215230
616248Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University (Polytechnic University)9932778631135230
626256Carpathian National University Vasyl Stefanyk94801157314424606
636471Zaporozhye National Technical University10391119597475230
646537Mykolayiv State Agrarian University62171272012785230
656673(1) Kherson State University8256714151575230
666740Ternopil V. Hnatiuk National Pedagogical University53891036034705230
676758Kyiv (Kiev) National University of the Technology and Design350794098095230
686807Cherkassy Institute of Banking3507155056565230
697246Lviv Medical University107521003126365230
707464National University of Food Technologies Kyiv (Kiev)100091084726135230
717564Ukrainian Catholic University9241456298095230
727699Kyiv (Kiev) National Linguistic University66841358119145230
737736Odesa Regional Institute of Public Administration114771127420835230
747783Chernihiv State Technological University21341298742745230
757812Odessa State Medical University9311465052714260
767842International Management Institute Kiev10126908746225230
777944Kyiv (Kiev) School of Economics123131021927125230
788100(1) Taurida National V.I.Vernadsky University122921231142743153
798130European University6725623598095230
808309(1) Lugansk State Medical University11854637971255230
818360University of Civil Protection of Ukraine2385854198095230
828368National University of Management Kiev79131118644775230
838376Kharkov Regional Institute of Public Administration11012157524155230
848385National Mining University of Ukraine81661218334705230
858427Rih Technical University Krivoy Rog55401374830345230
868552Dnipropetrovsk State Technical University of Railway Transport6023891476015230
878559Alfred Nobel University (Dnipropetrovsk University of Economics and Law)43711294844035230
888640Poltava State Agrarian Academy101721514610185230
898725Kharkov State Automobile and Highway Technical University2194933898095230
908864Zaporizhzhe State Engineering Academy69761374131775230
918954Dnipropetrovsk National University Honchar99141415758612739
928979(1) Odessa State Environmental University48701258662204606
938979Southern National Pedagogical University KD Ushinskogo24421531236555230
949001Slavonic State Pedagogical University63661439429635230
959037Rih State Pedagogical University53301578321215230
969083National State Tax Service University of Ukraine10572787476015230
979095Transcarpatian Hungarian College Ferenc Rakoczi II85971188746915230
989140Kyiv (Kiev) National University of Engineering and Architecture115521314323815230
999320Odessa State Academy of Food Technology13174989746915230
1009376Poltava National Technical University Yuri Kondratyuk118731432316885230
1019410Donbas State Academy Engineering105591467019935230
1029487International Slavonic University Kharkov152201175923075230
1039559Donetsk State University of Management64121470036115230
1049852Institute of Neurosurgery AMS of Ukraine13199159947475230
1059924Academy of Advocacy of Ukraine133481481214715230
1069936Bogomoletz National Medical University9754996676015230
1079981Lviv Academy of Commerce98501557821965230
10810050Sumy National Agrarian University2031436598095230
10910055Kyiv (Kiev) University of Law National Academy of Sciences of Ukraine81661328851575230
11010106Kyiv (Kiev) National University of Culture and Arts7815927398095230
11110115National University of Internal Affairs Kharkov57861012898095230
11210153Donbass State Technical University83171099676015230
11310169Eastern University of Economics and Management85521743312345230
11410217National University of Physical Education and Sport of Ukraine12333825483455230
11510265Kerch State Marine Technical University64461192976015230
11610265Transcarpathian State University35951675734965230
11710346Kyiv (Kiev) Institute of International Economics and Business62061497046915230
11810390Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy Kharkov83911561232345230
11910422Kherson National Technical University71031275367545230
12010484Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture60071431956945230
12110534Kirovograd National Technical University116201639715525230
12210539Chernihiv State Institute of Economics and Management50121793919645230
12310554Poltava State Pedagogical University Korolenko123131551920315230
12410629State University of Informatics and Artificial Intelligence48441399767545230
12510637Donetsk National University of Economics and Trade Mykhailo Tugan-Baranovsky52331350071255230
12610713Kyiv (Kiev) National University of Internal Affairs79871150383455230
12710727Kharkov State Academy of Zooveterinary139631234144035230
12810736Classical Private University18381327698095230
12910752Kyiv (Kiev) National University of Trade and Economics104521047583455230
13010760(1) Chernihiv State Pedagogical University named Taras Shevchenko155251568810565230
13110799(1) State Metallurgical Academy of Ukraine84131415964574606
13210822Dnipropetrovsk State Medical Academy76861065198095230
13310939Kyiv (Kiev) Humanitarian Institute14608713598095230
13411094National University of Water Resources and Environmental99541468547815230
13511211Faculty of Radio Systems for Aircraft123751298454085230
13611357Zaporozhye State Medical University1691640198095230
13711396Poltava University of Consumer Cooperatives101261239376015230
13811447Interregional Academy of Personnel Management103591057098095230
13911510Kharkov State Academy of Railway Transport110801029298095230
14011832Khmelnitsky University of Management and Law14811698971255230
14111928Institute of Technology National University Vladimir Dal100681730229815230
14212100State Academy for Culture and Arts14365938798095230
14312210Kirovograd State Flight Academy of Ukraine103191664341595230
14412219Vinnitsa National Pirogov Memorial Medical University33431478498095230
14512244Lutsk National Technical University128761530144775230
14612271(1) Cherkasy State Technological University124461085098095230
14712306Donetsk State Institute of Artificial Intelligence Problems92671261898095230
14812312State University of Information and Communication Technologies101961220698095230
14912372International Solomon University87911295998095230
15012372Lugansk State Institute of Culture and Arts78791331398095230
15112417Khmelnitsky Institute of Social Technology University of Ukraine104681874317845230
15212425Academy of Medical Sciences of Ukraine149131149676015230
15312463University of Banking of National Bank of Ukraine Kiev134281180183455230
15412559(1) Ukrainian State Forest University146141007798095230
15512620Galician Institute of Vyacheslav Chornovil85521741645575230
15612713Kyiv (Kiev) University of Tourism, Economics and Law66841430598095230
15712826Kharkov National Medical University133331484856945230
15812885Kamyanets Podilskiy National University86711628664575230
15912909Ukrainian Humanitarian Institute Bucha17745859798095230
16012995(1) National Law Academy of Ukraine Yaroslav the Wise137451358871255230
16113060Ternopil State Medical University69061481098095230
16213060Mukachevo Institute of Technology Mukachevo State University134441794922995230
16313094Donetsk University Institute of Law. E.O Didorenka49631551798095230
16413144Vinnitsa State Pedagogical University148681575743385230
16513232Prydneprovskaya State Academy of Construction and Architecture108301602464575230
16613294Tavria State Agrotechnological University83171560383455230
16713312(1) National Transport University29051656498095230
16813325Khmelnitsky National University111571451683455230
16913392Crimean University of Humanities128631257598095230
17013431Odessa State Economic University92001598676015230
17113551Lviv State University of Physical Culture108091506183455230
17213572Crimea State Medical University124151317798095230
17313615Academy of Fire Safety122661335298095230
17413686Kharkov State University of Food Technology and Trade149081852218215230
17513699International Christian University Kiev19201882398095230
17613744Kharkov National Pedagogical University134771649752715230
17713866Kharkov State Institute of Culture167851109498095230
17813879Kyiv (Kiev) University of Economics and Transport Technology117861406098095230
17913887Kyiv (Kiev) International University136301306198095230
18013893Lviv Institute of Management116971414298095230
18114056Berezhansky Agrotechnical Institute59871650498095230
18214067Kharkov State Technical University of Construction and Architecture172531113498095230
18314094(2) Moscow State University Black Sea Branch Sevastopol138531719146915230
18414116Lutsky Institute of Human Development116201966618385230
18514135International Scientific and Technical University Academician George Buhay74431618698095230
18614334Academy of Customs Service of Ukraine113271501498095230
18714334Academy of Design and Arts Kharkov176211138898095230
18814508Lugansk State University of Internal Affairs E A Didorenko107411556098095230
18914565Vinnitsa State Agrarian University124791478198095230
19014636National University of Fine Arts and Architecture124151494498095230
19114683(1) Institute for Applied System Analysis103491863954085230
19214792School of Business KYBYT132861475998095230
19314844(2) University of Banking of National Bank of Ukraine Lviv Institute of Banking144901572976015230
19414906Kherson State Marine Institute51951842083455230
19514965Vinnitsa Trade and Economic institute69061741098095230
19615001International University of Economics and Humanities93291677398095230
19715032Uman State Agrarian University76481728498095230
19815043(1) Bukovina University99101903754085230
19915051(1) Odessa State Maritime Academy114431600798095230
20015069Lviv State Institute of advanced technologies and management Vyacheslav Chornovil128631537898095230
20115082Odessa Theological Seminary154111410598095230
20215134Izmail State Humanitarian University117631814162205230
20315154Sumy State Pedagogical University126441561698095230
20415265Ukrainian Academy of Public Administration116051625398095230
20515265National Agrarian University Lviv101531682598095230
20615283Pereyaslav-Khmelnytskyj State Pedagogical University Gregory Pans127701658283455230
20715304Mohyla Academy University of Kyiv (Kiev)128761573498095230
20815322Kherson Economic and Legal Institute120651614698095230
20915392Training Institute of the State Employment Service of Ukraine135651880146225230
21015542Lugansk National Agrarian University126741619098095230
21115674Lviv National University of Internal Affairs100561741898095230
21215794Kherson State Agricultural University142641583798095230
21315804Tavria Humanities and Environmental Institute73411826098095230
21415831Kremenchug University of Economics Information Technology and Management133331631098095230
21515887Khmelnitsky University of Economics195171830324725230
21615887Agroecological Zhitomir National University152381901541045230
21715924Ukrainian Academy of Printing120321698498095230
21815977Feodosyyskoy Director of Finance and Economic Academy147041592298095230
21915987Dneprodzerzhinsk State Technical University134561651198095230
22016146Ukrainian State University of Finance and International Trade96701809298095230
22116276(1) Odessa State Academy of Refrigeration174971576098094606
22216289Odessa State Academy of Construction and Architecture149971621898095230
22316369Wisconsin International University (Ukraine)161861579898095230
22416405Donetsk Institute of Tourist Business181701473198095230
22516447Kyiv (Kiev) Interregional Academy of Personnel Management145091670698095230
22616460Ukrainian State University of Chemical Engineering141461792598094260
22716477Kyiv (Kiev) University of Market Relations166491573598095230
22816523Carpathian University148301664298095230
22916671Lviv Academy of Arts154761735983455230
23016681State Academy of Statistics, Accounting and Auditing139631726398095230
23116692Kharkov Institute of Management151571676198095230
23216696Ivano Frankivsk National Medical University131341760198095230
23316879State Academy of Housing and Communal Services171801605698095230
23416913Kyiv (Kiev) State Maritime Academy166971636798095230
23516932Sevastopol Institute of Nuclear Energy and Industry179001575698095230
23616932Kyiv (Kiev) Academy of Municipal Management134441777198095230
23716946Institute for Tourism Federation of Trade Unions Ukraine156541688398095230
23817257Volyn Institute for Economics and Management139771795298095230
23917262Sevastopol Naval Order of the Red Star Institute131991822498095230
24017269Crimean Agrotechnological University131561824998095230
24117339Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture139321807998095230
24217344Conservatory Odessa Musical Academy37192006498095230
24317379International University of Business and Law Kherson191781557198095230
24417423Ukrainian Financial-Economic Institute195851527998095230
24517436Dnipropetrovsk State Finance Academy185591616098095230
24617509Makiyivs'kij Economics and Humanities Institute161431748798095230
24717524(1) Nikolaev State University VA Suhomlinskogo152291785198095230
24817524Hlukhivsky State Pedagogical Alexander Dovzhenko University171581702198095230
24917586Podolsky Agricultural and Technical State University178891678598095230
25017596Kyiv (Kiev) National University of Theater, Film and Television IK Karpenko-Kary184031652798095230
25117654Academy Army Hetman Sahaidachny152101803198095230
25217677Ukrainian Scientific Research Institute of Radio and TV191301614998095230
25317677Mariupol State Humanitarian University162261767998095230
25417718Odessa State University of Internal Affairs168571749198095230
25517748Kharkov State Kotlyarevsky University of Arts168861753398095230
25617779Rivne State Humanities University163101780698095230
25717813Berdyansk University of Management and Business134641973571255230
25817876Mystetskyy Institute of Art and Design Modeling Salvador Dali156391821598095230
25917879Crimean Economic Institute112651947598095230
26017970Rih Economic Institute Kyiv (Kiev) National Economic University172701770698095230
26117973Zhitomir Military Institute Sergey Pavlovich Korolev128521918998095230
26218031Ukrainian National Tchaikovsky Academy of Music171371786498095230
26318041Kyiv (Kiev) Investment Management Institute173491780898095230
26418067(2) International Solomon University Eastern-Ukrainian Branch203361460898095230
26518080Kharkov State Medical University184501735598095230
26618124Kharkov Humanitarian-Pedagogical Institute178461773298095230
26718133International University of Finance127701937798095230
26818147Kirovograd Institute of Commerce185351742398095230
26918147Yuzhnoslavyanskyy Institute128412024160385230
27018159Kyiv (Kiev) Medical Institute182361759398095230
27118182Dnipropetrovsk State Agrarian University197891651398095230
27218245Lviv National Academy of Music Lysenko179101787498095230
27318327Kyiv (Kiev) National Trade and Economic University164241862098095230
27418350Uzhgorod State Institute of Informaton Sciences, Economics and Law138341937198095230
27518409Yalta University of Management131891955098095230
27618427(2) Alfred Nobel University (Dnipropetrovsk University of Economics and Law) Kremenchug177721820198095230
27718490Lviv Institute of Economy and Tourism130481962098095230
27818548Institute of Advertising177791834898095230
27918568Kharkov University of Air Forces Ivan Kozhedub181441822698095230
28018602Institute for Entrepreneurship Strategy161981899098095230
28118698Melitopol Institute of Ecology and Social Technologies196561755598095230
28218716Galician Academy160131918998095230
28318747Ternopil Institute of Social and Informational Technologies146551954798095230
28418882Zahidnodonbaskyy Private Institute of Economics and Management159421938498095230
28518904Donetsk institute of the Marketing and Social Policy187621848998095230
28618923Kharkov State Academy of Physical Culture178891889398095230
28718936Kirovograd Law Institute of Kharkiv National University of Internal Affairs184681869998095230
28818964Kramatorsk Institute of Economics and Humanities191001841498095230
28919002Khmelnitsky University of Economics and Business180641942183455230
29019008State Flight Academy of Ukraine186651872898095230
29119081(1) Odessa State Agrarian University165941948898095230
29219085Institute of Oriental and Africa Countries International Slavic University Kharkov176751920498095230
29319129Donetsk Institute of Social Education180141914998095230
29419206Institute of Land and Information Technology186111903298095230
29519226Institute of Chemical technology Vostochnoukraynskyy National University Vladimir Dal167101959698095230
29619258Chernivci State University204641843798093238
29719279(1) Donetsk University of Economics and Law197561849498095230
29819314Lviv State Academy of Finance187971910798095230
29919327Kyiv (Kiev) State Academy of Housing and Utilities196801866198095230
30019332Interdisciplinary Institute of Management146752005298095230
30119384Izmail Institute of Water Transport167591975198095230
30219453Kharkov Institute of Socio economic198571875598095230
30319487Kyiv (Kiev) Economic Institute of Management188111937098095230
30419507Dnipropetrovsk Humanitarian University166311991798095230
30519534Kremenetskogo Regional Pedagogical Institute160592003298095230
30619565Donetsk Institute of Entrepreneurship195851913698095230
30719622Dnipropetrovsk Law Institute151692018698095230
30819711Kharkov University of Economics and Law198571924798095230
30919727Kyiv (Kiev) Academy of Advocacy of Ukraine184261982298095230
31019827Bukovina Chernovtsy State Academy of Finance204641777798095230
31119885Kyiv (Kiev) State University Ukrainian Academy of Business and Entrepreneurship195651970898095230
31220029(1) Institute of Ecology and Medicine206341787798095230
31320044Institute for Entrepreneurship and Advanced Technologies204141871898095230
31420091Ivano Frankivsk State Medical University204641861998095230
31520124Kirovograd Institute of Human Development180542030698095230
31620208Bila Institute of Economics and Management University195652016598095230
31720286Lviv Medical Institute202261997698095230
31820391Kirovograd Regional Institute of Management and Economics197892032998095230
31920422Khmelnitsky Institute of Design Modeling Garments194122045698095230
32020474National Technical University of Agriculture Peter Vasilenko204141998698095230
32120572Chernihiv State Institute of Law Social Technologies and Labor204642013998095230

Ссылки

Webometrics.

Счетчики

Яндекс.Метрика