См. также Поиск по всем ресурсам ННАУ.

Студенческий научный вестник НГАУ. Выпуск 2(3). 2010г. Часть 1

Добавлена первая часть второго выпуска 2010 года в архив Студенческого научного вестника (см. "Ссылки") официального сайта университета.

На этой странице можно ознакомиться с содержанием и материалами этого выпуска (использован ресурс issuu You Publish), а также получить код для встраивания вестника на сайт.

Студенческий научный вестник. Выпуск 2(3). 2010г. Часть 1


Содержание этого выпуска Вестника

Цифра вначале - номер страницы. Название статей – на языке оригинала.

Экономическая теория и общественные науки

3. Історичний розвиток поглядів економістів на предмет політекономії. М.І.Жорняк.
11. Аналіз рівня та якості життя населення України. М.М.Дудник.
17. Формування та розподіл доходів у ринковій економіці. А.Ю.Наумова.
23. Інноваційна політика держави у системі антикризових заходів. О.С.Дяченко.
28. Сучасні ресурсозберігаючі технології та їх використання у сільському господарстві. Б.С.Сотніченко.

Бухгалтерский учёт

35. Професія бухгалтера та її майбутнє. Ю.В.Чоп.
41. Бухгалтерська освіта в Україні в контексті болонського процесу. А.О.Кравчина.
47. Методичні основи обліку і аудиту виробничих запасів. О.О.Федоровська.
53. Теоретичні аспекти обліку розрахунків за виплатами працівникам. В.В.Коваленко.
59. Реформування мінімальної заробітної плати. Г.С.Осіпян.
65. Проблемні питання обліку доходів і витрат у сільськогосподарських підприємствах та перспективи їх вирішення. Т.В.Кохан.
71. Фінасові результати – як об´єкт бухгалтерського обліку. О.М.Зуб.
76. Необхідність та основні проблеми впровадження екологічного аудиту в Україні. Л.В.Швець.

Экономический анализ и аудит

82. Теоретичні основи обліку доходів, витрат та фінансових результатів. Т.С.Бачило.
87. Стан безробіття в Миколаївській області та можливі шляхи його подолання. А.Фількіна.
93. Теоретичні основи аналізу фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств. М.В.Бончук.
101. Теоретичні основи корпоративної соціальної відповідальності підприємств. А.С.Горєва.
107. Виробництво насіння соняшнику в країнах з ринковою економікою. І.О.Губар.
112. Економічні аспекти державного регулювання ринку зерна. Г.В.Лялюк.
119. "Аналіз діяльності сільськогосподарських підприємств різних організаційних форм у Березанському районі". О.В.Максимчук.
125. Проблема економічних взаємозв´язків підприємств АПК. Д.О.Закутний.
132. Аналіз діяльності фермерських господарств. В.Кобилюх.
140. Стан та проблеми державного фінансового контролю на регіональному та місцевому рівнях. М.І.Макуріна.
147. Підвищення ефективності роботи органів державного фінансового контролю. М.С.Овчарова.
153. Державний фінансовий аудит діяльності суб´єктів господарювання та шляхи підвищення ефективності його проведення. Н.Є.Іванова.
158. Аудит ефективності як засіб адаптації фінансового контролю до економічних змін. К.О.Кучманич.
165. Шляхи вдосконалення державного фінансового контролю в Україні. Л.Г.Побережник.
170. Державний фінансовий контроль в Україні і шляхи його вдосконалення. В.С.Салькова.
177. Економічні проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні. О.В.Рафальська.
184. Особливості проведення судово-бухгалтерської експертизи на сільськогосподарських підприємствах. А.В.Гебуза.
189. Інтенсифікація відтворення основних засобів аграрного виробництва. В.А.Стефурак.
196. Перспективи використання генно модифікованих організмів в Україні. Д.О.Мовенко.
202. Тенденції та перспективи змін у демографічній ситуації в Україні. А.Г.Ковальчук.
208. Сутність та ефективний розвиток органічного землеробства. Н.В.Саваренюк.
218. Продовольча безпека вітчизняного товарного ринку. А.В.Ганзій.
224. Обгрунтування сутності та оцінка інвестиційного клімату України. А.С.Подрядова.
230. Інформаційно-технологічне забезпечення стратегічного аналізу. О.Б.Коверзнєва.
237. Теоретичні основи сутності та оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції. Ю.С.Шевченко.
243. Етика ведення бізнесу – теоретичний аспект. М.В.Довгоп´ят.
249. Функціонування кооперативних підприємств південного регіону. О.О.Фендрик.
256. Еколого-економічні аспекти аграрного землекористування. С.А.Артеменко, Л.А.Зарічна.
264. Євроінтеграція в освіті – болонський процес. Л.В.Швець.
271. Оцінка державної підтримки в АПК. К.В.Юхимець.
278. Євроінтеграційні процеси – вступ до світової організації торгівлі. К.В.Бондаренко.
287. Сутність та складові організації праці на підприємстві. І.С.Цибко.
294. Формування і використання трудових ресурсів в сільському господарстві. Ю.І.Сайко.
301. Оцінка основних показників платоспроможності та ліквідності. К.Л.Лаптєва.
306. Ефективність виробництва продукції рослинництва в розрізі окремих типів сільськогосподарських підприємств Кривоозерського району. А.М.Кручок.

Финансы

311. Необхідність планування процесу управління грошовими потоками. А.В.Ганзій.
315. Показники фінансових планів та оцінка ефективності фінансового планування в акціонерних товариствах. О.К.Криворучко.
321. Розвиток ринку платіжних карток в Україні. Ю.В.Чоп.
325. Європейський інвестиційний банк – кредитор для України. К.В.Бондаренко.
330. Перспективи короткострокового банківського кредитування сільськогосподарських підприємств. В.А.Тарасюк.
338. Удосконалення обліку витрат і доходів сільськогосподарських підприємств. М.М.Білоус.
342. Бюджетне забезпечення соціальної сфери України. М.С.Овчарова.
350. Оцінка боргового фінансування дефіциту державного бюджету України. Н.Б.Лаврик.
355. Сутність, проблеми та ефективність бюджетної політики в Україні. О.В.Оришка.
360. Реформування пенсійної системи України: загальні проблеми та шляхи її вирішення. О.М.Киричук.
367. Поняття та система забезпечення фінансового менеджменту. Т.В.Штучка.
374. Особливості оцінки вартості підприємства в умовах перенходу до ринкової економіки. Л.О.Павлюк.
379. Ефективне управління та вдосконалення грошових потоків на підприємстві. О.М.Зуб.
384. Антикризове фінансове управління підприємством. С.С.Берестов.
390. Етапи процесу управління фінансового ризику. О.С.Боровець.
396. Діагностика фінансового стану аграрних підприємств Жовтневого району. І.В.Запорожець.
402. Аналіз та управління грошовими потоками підприємства. В.А.Тарасюк.
410. Антикризове управління підприємством при загрозі банкрутства. Н.С.Безугла.
415. Фінансове планування на підприємствах України. А.O.Бузнік.
420. Сучасні аспекти банкрутства підприємств в Україні. Т.Ю.Гросова.
426. Оцінка прибутковості як основа ефективного управління підприємством. Н.Ю.Шепель.
432. Контролінг як сучасна концепція забезпечення ефективного розвитку підприємництва. І.О.Прядко.
436. Реструктуризація підприємств: шляхи підвищення їх конкурентоспроможності. В.А.Стефурак.
443. Оцінка економічного стану та рівня економічної стійкості сільськогосподарських підприємств. М.О.Дмитрієва.
448. Антикризове управління підприємством як засіб стабілізації його фінансового стану. К.В.Ломака.
453. Реалізація інструментів фінансового менеджменту на підприємствах України. В.В.Коваленко.
458. Банкрутство: причини виникнення та шляхи подолання. А.М.Фількіна.
465. Фінансова стратегія у системі управління підприємством. О.О.Теленчак, М.О.Бородін.
473. Вдосконалення бюджетного процесу в Україні. М.І.Макуріна.
478. Вплив фінансово – економічної кризи на економіку України. О.В.Дуб´яга.
484. Система кредитування фермерських господарств США та України: вигадка чи реальність. І.М.Каверіна.
490. Особливості проекту податкового кодексу України. О.С.Христинюк.

Код для вставки на страницы своего интернет-ресурса (используется в этом посте):

Похожие посты блога

(269) Студенческий научный вестник.
(268) Украина - часть России?
(235) Тезисы докладов 23-й научно-теоретической студенческой конференции.
(194) Студенческий научный вестник НГАУ. Выпуск 2(3). 2010г. Часть 4.
(104) Аграрные гос. вузы Украины.


Ссылки

Архив Студенческого научного вестника

Ключевые слова страницы

фінансового управління сільськогосподарських підприємств україни

Студенческий научный вестник НГАУ. Выпуск 1(4). 2011г. Часть 1

Добавлена первая часть первого выпуска 2011 года в архив Студенческого научного вестника (см. "Ссылки") официального сайта университета.

На этой странице можно ознакомиться с содержанием и материалами этого выпуска (использован ресурс issuu You Publish), а также получить код для встраивания вестника на сайт.

Студенческий научный вестник НГАУ. Выпуск 1(4). 2011г. Часть 1


Содержание этого выпуска Вестника

Цифра вначале - номер страницы. Название статей – на языке оригинала.

Украиноведение

3. Микола Григорович Хвильовий – письменник і патріот. В.В.Свідерський.
6. Шляхи подолання кризових явищ в етносоціоекономічному розвитку України. М.В.Шпунтова.
10. Український філософ і просвітитель Григорій Сковорода. Т.В.Асмолова.

Информатика и информационные системы

15. Побудова системи облікової інформації в умовах комп´ютеризації на сільськогосподарських підприємствах. І.І.Бендерська.
21. Інформаційні технології та системи в обліку. Л.Г.Побережник.
27. Порівняльна характеристика програм "1С: Бухгалтерія" та "Парус-бухгалтерія". О.В.Рафальська.
32. Аналіз комп´ютерних облікових систем у зарубіжних країнах. Т.Є.Бережнова.
38. Організація облікового процесу з допомогою інформаційних технологій. Н.С.Масіна.
44. 1С: Бухгалтерія у сільськогосподарських підприємствах. А.В.Гебуза.
49. Етапи впровадження інформаційних систем бухгалтерського обліку на підприємствах та їх особливості. І.В.Саломенік.
56. Класифікація програмного забеспечення бухгалтерського обліку. В.С.Салькова.

Финансы и финансово-правовые отношения

61. Поняття та структура сучасної фінансової системи України. Ю.К.Козирєва.
68. Фінансова відповідальність за порушення бюджетного та податкового законодавства. А.Д.Асафова.
74. Державний борг України: реалії сьогодення. І.І.Бендерська.
80. Фінансове право у системі українського права. М.Д.Доценко.
87. Сутність бюджетного процесу та його стадій. І.М.Куц.
93. Теоретичні аспекти проблеми державного боргу. К.В.Бондаренко.
99. Проблеми та перспективи розвитку системи саморегулювання на фінансовому ринку України. І.І.Бендерська.
105. Державна підтримка аграрних товаровиробників України в контексті вимог світової організації торгівлі. Л.В.Швець.
111. Правове регулювання державних доходів у системі фінансового права. А.А.Бундук.
118. Роль та значення рахункової палати України в системі державного фінансового контролю. Ю.О.Біла.
121. Фінансовий контроль: стан та перспективи розвитку в Україні. Н.С.Масіна.
127. Визначення відносин у сфері страхування, що входять у предмет фінансового права. Н.В.Гевкалюк.
133. Проблемні аспекти фінансового контролю в Україні та напрями його удосконалення. О.М.Киричук.
140. Правові основи державного кредиту. А.В.Гебуза.
145. Правові основи страхування. А.В.Гуденко.
150. Фінансово-правова відповідальність: підстави та умови. Ю.В.Бізікова.
155. Проблеми страхового шахрайства та практика його уникнення. І.С.Бондаренко.
160. Рефінансування іпотечних кредитів через механізм сек´юритизації в Україні. І.С.Бондаренко.
164. Регулювання діяльності комерційних банків України в ринкових умовах. О.В.Дуб´яга.
173. Напрямки грошово-кредитної політики України в умовах виходу з фінансової кризи. Ю.К.Козирєва.
181. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи в Україні. А.С.Кокарєва.
187. Проблеми розвитку кредитних відносин в сільськогосподарських підприємствах. Н.С.Масіна.
193. Наслідки впливу фінансової кризи на діяльність комерційних банків в Україні. І.І.Бендерська.
199. Шахрайство з фінансовими ресурсами. Ю.В.Чоп.
205. Стійкість страхових компаній за глобалізації та їх оподаткування. А.О.Артюшенко.
211. Управління державним боргом та його ризики в економіці України. І.М.Каверіна.
217. Управління прибутком аграрних підприємств в умовах ринкових відносин. Н.В.Денисова.
223. Кредитування у сфері сільського господарства в Україні. Т.М.Багріновська.
228. Правове регулювання державного контролю за місцевими бюджетами. М.І.Макуріна.
234. Визначення предмету фінансового права. А.В.Гусаренко.
242. Недоліки страхового ринку в Україні. М.С.Овчарова.
247. Засоби запобігання злочинів у сфері фінансового обігу. С.В.Бабелюк.
255. Кредитування АПК. О.О.Шаповал.
260. Бюджетний дефіцит та його фінансування. В.С.Салькова.
265. Профіцит державного бюджету, "міф" чи реальність для України. А.В.Гуденко.
270. Інвестиційна привабливість сільськогосподарських підприємств. К.О.Кучманич.
275. Шляхи наповнення державного бюджету. Н.Є.Іванова.
281. Сучасні тенденції формування місцевих бюджетів України. О.В.Рафальська.
286. Основні тенденції розвитку фінансового ринку України в сучасних умовах. В.Ю.Турбель.
292. Обов´язкове державне медичне страхування в Україні: стан, недоліки та перспективи впровадження. В.Л.Коляда.
298. Фіксований сільськогосподарський податок: історія та особливості адміністрування. Н.Я.Бунзяк.
304. Оптимістичний та песимістичний сценарій податкового реформування в умовах посткризового розвитку економіки. М.С.Білан.
310. Оцінка впливу змін у податковому законодавстві на ресурсо- й енергозбереження. К.О.Годорожа.
316. Особливості податкових систем країн Європи. А.Г.Лелюк.
322. Вплив змін у податковому законодавстві на спрощену систему оподаткування та розвиток малого бізнесу. Я.О.Мартиненко.
328. Оцінка впливу змін у податковому законодавстві на формування прибутку підприємств та інвестиційний клімат в Україні. О.О.Мачула.
334. Стратегія залучення прямих іноземних інвестицій в Україну. І.О.Кондратьєва.
340. Стан та тенденції розвитку страхового ринку в Україні. Ю.Д.Хлинова.
345. Фінансові домінанти реструктуризації підприємств. О.І.Чебанова.
352. Макроекономічний вплив зміни ставки податку на додану вартість. А.П.Шевченко.
358. Податкове реформування як ефективний чинник трансформації економіки. І.Б.Шишка.
364. Банківська криза 2008-2009 років та її вплив на фінансовий ринок України. В.С.Ющенко.
370. Особливості депозитних ресурсів України. Т.Е.Бережнова.
376. Грошово-кредитна система німеччини як досвід для України. Я.О.Мартиненко.
382. Стан та перспективи довгострокового банківського кредитування аграрних підприємств в Україні. Н.Я.Бунзяк.
388. Проблеми кредитних спілок. М.С.Білан.
392. Інвестиційні пріоритети сучасного розвитку аграрних підприємств. К.О.Годорожа.
398. Сучасний стан кредитування фізичних осіб в Україні та шляхи його удосконалення. В.О.Гуташ.
406. Сутність та проблеми валютного ринку в Україні. В.Л.Коляда.
412. Теоретичний аспект кредитування АПК України. А.Г.Лелюк.
418. Сучасний стан та проблеми забезпечення доходності комерційних банків в умовах фінансової кризи. Н.О.Беляєва.
423. Проблеми ринку цінних паперів України. А.П.Шевченко.
429. Сучасний стан та перспективи розвитку похідних цінних паперів світового ринку капіталів: теоретичний аспект. О.М.Суховій.
436. Грошові системи та їх еволюція. О.В.Кваша.
443. Банківська система України в умовах кризи. А.О.Величко.
449. Проблеми фондового ринку в Україні. І.О.Кондратьєва.
455. Механізми залучення іноземних інвестицій в Україні. С.О.Перепьолкіна.
460. Правові основи функціонування небанківських фінансових установ. А.М.Цимбал.
465. Нормативи, які встановлює національний банк України для комерційних банків. О.І.Чебанова.
472. Правові засади інвестування в Україні. І.В.Дуб´яга.
479. Правове регулювання первинного фінансового моніторингу в Україні. А.Р.Сулейманова.
485. Вплив світової економічної кризи на банківську систему України. Т.М.Багріновська.

Экономический анализ и аудит

493. Якість аудиторських послуг. Т.С.Осадча.
499. Аналіз еколого-економічної ефективності використання землі в умовах розвитку регіону. О.А.Гайдай.
504. Економічний аналіз у системі управління підприємством. А.В.Гайдейчук.
509. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів у сільському господарстві. О.С.Дяченко.
515. Підвищення конкурентоспроможності зерна на внутрішньому та зовнішньому ринках. І.С.Погорєлова.
519. Проблеми обліку витрат виробництва та виробничої собівартості сільськогосподарської продукції (робіт, послуг). А.О.Боровська.
523. Інвестиційна політика України. І.Валько.
529. аналіз впливу трансгенних рослин на грунтові мікроорганізми. О.В.Кривошеєв.
536. аналіз еколого-економічної ефективності використання землі. О.М.Киричук.
543. Теоретичні основи виробництва біопалива в Україні. О.В.Дуб´яга.
549. Аналіз забезпеченості трудовим потенціалом сільськогосподарських підприємств регіону. О.С.Матвійчук.
554. Альтернативні види енергії – перспектива економічного розвитку галузей регіону. Л.В.Скнар.
560. Оцінка витрат діяльності інтегрованих підприємств регіону. Ю.В.Чоп.
565. Теоретичні аспекти використання захисних заходів для вітчизняних товаровиробників в умовах СОТ. М.В.Карканиця.
571. Аграрний сектор у сучасних умовах світової організації торгівлі. Б.С.Сотніченко.
576. Аналіз експортно-імпортних операцій в умовах СОТ. А.О.Акімова.
582. Сутність та особливості використання біоенергетичного потенціалу аграрного сектора. А.І.Соловей.
587. Вступ України до СОТ. Л.О.Різун.
593. Конкурентоспроможність вітчизняного АПК в умовах СОТ та державна підтримка. С.Г.Юрченко.
598. Ефективність державної підтримки галузі тваринництва. О.С.Христинюк.
602. Фінансово-економічна стійкість сільськогосподарських підприємств. А.С.Подрядова.
608. Ринкові можливості сільськогосподарських підприємств в умовах СОТ. О.М.Нєдова.

Бухгалтерский учёт

614. Професія бухгалтера за кордоном. А.Д.Асафова.
619. Удосконалення обліку резервного капіталу сільськогосподарських підприємств у зарубіжних країнах. Ю.К.Козирєва.
626. Облік дебіторської заборгованості в зарубіжних країнах. І.І.Бендерська.
633. Організація та методика аудиту основних засобів. Л.Г.Побережник.
638. Організація внутрішнього аудиту в аграрних підприємствах. О.В.Рафальська.
644. Організація та методика аудиту фінансової звітності. В.С.Салькова.
649. Облік необоротних активів у міжнародному досвіді у порівняння з українським. М.Д.Доценко.
658. Облік довгострокових зобов´язань у зарубіжних країнах. І.М.Куц.
664. Характеристика обліку дебіторської заборгованості в зарубіжних країнах. М.С.Овчарова.
672. Облік заробітної плати в США. М.І.Макуріна.
678. ФСП як одна із систем оподаткування направлена на підтримку розвитку сільськогосподарських підприємств. Л.В.Скнар.
682. Відображення доходу від реалізації сільськогосподарської продукції на рахунках бухгалтерського обліку. В.Г.Фірман.
688. Облік оплати праці в ринкових умовах. К.В.Мируцька.
694. Порядок здійснення податкових розрахунків з податку на прибуток підприємства. Л.С.Скороненко.
701. Аналіз і оцінка фінансового стану сільськогосподарських підприємств Вознесенського району. О.М.Зуб.
705. Особливості обліку у країнах Європейського союзу. Ю.О.Біла.
711. Порівняльна характеристика особливостей фінансової звітності в Україні та США. А.А.Бундук.
717. Порівняльна характеристика нарахування амортизації в зарубіжних країнах та Україні. Т.Є.Бережнова.
724. Особливості мотивації праці у США. Н.С.Масіна.
730. Система оплати праці Франції. А.В.Гебуза.
735. Сутність та об´єктивна необхідність розвитку процесів реалізації в ринковій економіці. Т.В.Штучка.
740. Бухгалтерський і податковий облік Європейського співтовариства (на прикладі Великобританії). Ю.О.Єфімова.
747. Вплив методів оцінювання виробничих запасів на собівартість продукції. О.С.Ангелова.
753. Вдосконалення обліку реалізації сільськогосподарської продукції. С.С.Берестов.
758. Проблеми обліку витрат на виробництво продукції сільського господарства. О.С.Боровець.
764. Світові тенденції в порядку нарахування оплати праці та її обліку. І.О.Прядко.
769. порівняння обліку доходів за видами діяльності у П(С)БО та МСБО. А.В.Гуденко.
774. Бухгалтерський облік запасів на сільськогосподарських підприємствах України. К.О.Сірошенко.
779. Особливості облікової системи в Італії. А.В.Гусаренко.
784. Сучасний рівень та розвиток управлінського обліку в Україні. Т.М.Багріновська.
789. Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності України з міжнародними стандартами. Ю.В.Бізікова.
795. Проблеми обліку дебіторської заборгованості. О.В.Смирнова.

Код для вставки на страницы своего интернет-ресурса (используется в этом посте):

Похожие посты блога

(268) Украина - часть России?
(250) Центр трудоустройства студентов.
(235) Тезисы докладов 23-й научно-теоретической студенческой конференции.
(194) Студенческий научный вестник НГАУ. Выпуск 2(3). 2010г. Часть 4.
(104) Аграрные гос. вузы Украины.


Ссылки

Архив Студенческого научного вестника

Ключевые слова страницы

проблеми системи обліку підприємств умовах розвитку україни

Украина - часть России?

Ни слова о политике. Только про:
- сервис микроблогинга twitter. Нажмите для использования этого сервиса:
- автоматическую трансляцию в твиттере RSS каналов новостей университета. Нажмите для перехода на канал @mdau_news:
- отображение местоположения "откуда добавлена новость" или "где происходило событие, описанное в новости". Нажмите для перехода на google.place МДАУ:
Twitter - сервис микроблогинга, позволяющий пользователям отправлять короткие текстовые заметки, добавляя к ним фото, видео и местоположение. Новое сообщение в Твиттере сразу отображается на странице пользователя, и мгновенно доставляется другим пользователям, которые подписаны на их получение.

Так на популярном видео YouTube, представленном ниже, молодожёны отправляют сообщение о своём знаменательном событии в twitter и на facebook стоя непосредственно у алтаря. В описании к видео указывается "... I have a lot of family scattered around the country and we all use Facebook a lot to keep in touch. So when Tracy and I were engaged, most of my family found out via Facebook because we updated our statuses. I surprised not only my guests, but also Tracy by pulling out my phone and posting on Facebook and Twitter from the altar during out wedding. ..."


At My Wedding Twitterring and Facebooking at the Altar

Как уже сообщалось, в Твиттере был создан канал @mdau_news с автоматической трансляцией RSS каналов новостей университета. Трансляция осуществляется с помощью интернет-ресурса twitterfeed (см. "Ссылки").

Почему же название этой страницы "Украина - часть России?" Ниже представлено изображение, нажмите для увеличения:


На изображении видно, что местоположением для новости про профориентационную работу одной из кафедр университета указан Врадиевский район Николаевской области (Украина), где эта работа и проводилась. Местоположением для новости про проводимый университетом конкурс указано здание главного корпуса университета (ул. Парижской Коммуны, 9, Николаев, Николаевская область, Украина), т.к. конкурс проводится среди сотрудников и студентов НГАУ.

В обоих случаях при увеличении масштаба карты видно, что точки на карте отмечены правильно, но twitter считает эти места частью России (строчки "из: Россия", "Показать твиты из этого места", "Россия Узнать больше об этом месте").

Другие посты блога

(267) RSS каналы новостей НГАУ.
(266) Dynamic Views.
(264) ВКонтакте, Facebook. Официальные страницы университета.
(263) Коротко о главном.
(173) Битые ссылки.


Ссылки

twitterfeed

Ключевые слова страницы

twitter канал новостей нгау украина

RSS каналы новостей НГАУ

This page contains video "RSS in Plain English".

Каждый из трёх новостных блогов университета имеет свой RSS канал:
http://feeds.feedburner.com/ua-news-mdau - RSS канал новостей НГАУ на украинском языке;
http://feeds.feedburner.com/en-news-mdau - RSS канал новостей НГАУ на английском языке;
http://feeds.feedburner.com/ru-news-mdau - RSS канал новостей НГАУ на русском языке.


RSS in Plain English

На видео выше in Plain English объясняется как использовать RSS каналы. Коротко об этом использовании и несколько других примеров.

RSS - международный XML-формат для трансляции данных с сайтов. Сейчас аббревиатура RSS (для RSS 2.x) расшифровывается как Really Simple Syndication - действительно простая синдикация.

Пример использования RSS канала, представленный на видео, является по сути основной задачей этого формата. Пользователю сети нет необходимости каждый день заходить в поиске свежих записей на множество понравившихся ему интернет-ресурсов. Достаточно добавить RSS каналы этих ресурсов в свой агрегатор (программу, преобразующую данные RSS каналов в удобный для просмотра вид, например, Google Reader). После чего, открыв лишь программу-агрегатор, можно просмотреть все новые записи со всех интернет-ресурсов, RSS каналы которых были добавлены.

Вебмастеру же RSS канал полезен для создания на своем сайте автоматически обновляемой ленты анонсов с другого сайта.

Так на главных страницах украиноязычной и англоязычной версий официального сайта НГАУ были добавлены трансляции RSS каналов соответствующих новостных блогов университета. Посетитель сайта, попав на главную страницу, имеет возможность увидеть заголовки и укороченное содержание последних новостей университета. Русскоязычная версия сайта ещё на стадии создания. Когда она будет добавлена, на её главной странице также будет трансляция с новостного блога на русском языке.

Кроме того, в системе Twitter был создан официальный канал новостей НГАУ (http://twitter.com/mdau_news) с автоматической трансляцией заголовков новостей с трёх новостных блогов университета.

Другие посты блога

(264) ВКонтакте, Facebook. Официальные страницы университета.
(263) Коротко о главном.
(261) Subtitle Edit for video about soil-agrochemical laboratory.
(223) Вузы мира. Тартуский университет.
(210) Возможность слушать радио онлайн бесплатно.


Ссылки

Новини МДАУ

Ключевые слова страницы

каналы трёх новостных блогов университета

Dynamic Views

This page contains video "Blogger Dynamic Views" in English.

Для более качественного предоставления новостей Николаевского государственного аграрного университета были созданы три блога:
- http://ua-news.mnau.edu.ua/ - "Новини МДАУ" - новости университета на украинском языке;
- http://ru-news.mnau.edu.ua/ - "Новости НГАУ" - новости университета на русском языке;
- http://en-news.mnau.edu.ua/ - "MSAU news" - новости университета на английском языке;
В новостных блогах университета на данный момент используется Dynamic Views сервиса Blogger компании Google.

Ниже представлена официальная видеопрезентация Dynamic Views.


Blogger Dynamic Views

Подробнее о динамическом просмотре новостей университета

Сейчас для каждого новостного блога университета есть семь стилей просмотра (стандартные варианты просмотра Dynamic Views):
Classic – "классический";
Flipcard – "миниатюры";
Magazine – "колонка редактора";
Mosaic – "мозаика";
Sidebar – "почтовый" стиль;
Snapshot – "снимки";
Timeslide – "временнЫе слайды".

По умолчанию для новостных блогов университета выбран стиль Sidebar.

Кроме того есть возможность:
- комментировать новости, а также делиться и рекомендовать - используйте кнопки facebook, twitter и "+1" от google;
- быстро находить нужную информацию - используйте встроенный "живой поиск", при котором результаты отображаются непосредственно при вводе текста. При вводе каждой буквы (символа) в строке поиска (находится в правом верхнем углу во всех вариантах просмотра) отображаются только те новостные сообщения, которые содержат уже введённое сочетание букв (символов). Подробнее про живой поиск см. на официальной странице "Google о Живом поиске";
- получать свежие новости университета по RSS-каналам. RSS - международный формат, созданный для трансляции данных с сайтов. Подробнее об этом в следующем посте.

Classic


Dynamic Views. Classic

Представляет собой "бесконечную" ленту сообщений. Прокрутка осуществляется как мышью так и стрелками "вниз" и "вверх". Есть также быстрый переход от одного сообщения к другому. Переход к предыдущему сообщению осуществляется с помощью стрелки "вправо" или кнопки "J" (англ. раскладка) . Переход к следующему сообщению - с помощью стрелки "влево" или кнопки "K" (англ. раскладка). Сообщения загружаются по мере прокрутки страницы.

Чтобы просматривать новости университета сразу в этом варианте необходимо к адресу новостного блога добавить "view/classic".

Flipcard


Dynamic Views. Flipcard

Имеет четыре варианта просмотра (сортировки миниатюр):
Recent - миниатюры выстраиваются в хронологическом порядке от верхнего левого угла к нижнему правому без сортировки;
Date - миниатюры выстраиваются в хронологическом порядке с сортировкой по месяцам (пример на картинке);
Label - с сортировкой по меткам;
Author - с сортировкой по авторам сообщений.

При наведении курсора на миниатюру отображается название сообщения, дата и, если есть, количество комментариев. Следующие строки миниатюр загружаются по мере прокрутки страницы. Чтобы просмотреть сообщение необходимо нажать на миниатюру.

Чтобы просматривать новости университета сразу в этом варианте необходимо к адресу новостного блога добавить "view/flipcard".

Magazine


Dynamic Views. Magazine

При наведении курсора на какой-либо анонс сообщения отображается, если есть, количество комментариев к данному сообщению. Для просмотра сообщения - нажмите выбранный анонс.

Чтобы просматривать новости университета сразу в этом варианте необходимо к адресу новостного блога добавить "view/magazine".

Mosaic


Dynamic Views. Mosaic

Мозаика выстраивается в хронологическом порядке от верхнего левого угла к нижнему правому, но меняется при каждом новом открытии данного варианта просмотра. Для отображения сообщения необходимо нажать на выбранную плитку мозаики. Этот вариант просмотра оптимизирован для планшетных ПК и поддерживает функцию поворота экрана.

Чтобы просматривать новости университета сразу в этом варианте необходимо к адресу новостного блога добавить "view/mosaic".

Dynamic Views. Sidebar

Имеет боковую панель (слева), где в хронологическом порядке отображается список сообщений с (если есть) картинками-миниатюрами и количеством комментариев. Предусмотрена прокрутка как самого сообщения, если не помещается на экране, так и боковой панели. Навигация кнопками "J", "K" и стрелками такая же как при просмотре в классическом стиле.

Snapshot


Dynamic Views. Snapshot

При этом варианте просмотра отображаются изображения сообщений. Если сообщение не содержало ни одного изображение, оно представлено никак не будет. Чтобы прочитать сообщение необходимо нажать на выбранное изображение.

Чтобы просматривать новости университета сразу в этом варианте необходимо к адресу новостного блога добавить "view/snapshot".

Timeslide


Dynamic Views. Timeslide

При поиске в этом режиме просмотра результаты выделяются цветом.

Чтобы просматривать новости университета сразу в этом варианте необходимо к адресу новостного блога добавить "view/timeslide".

Другие посты блога

(264) ВКонтакте, Facebook. Официальные страницы университета.
(255) Обзор: Новости НГАУ. Июль-сентябрь 2011 года.
(249) Газета НГАУ "Агросвіт" №3(078).
(248) Обзор: дайджест университета NN41-45.
(202) Статистика блога от Google Analytics. Февраль 2011 года.


Ссылки

Ключевые слова страницы

новостные блоги университета нгау

Not Found. 404 Error Page

This page contains video "Custom 404 Error Page Tutorial: .htaccess file tip for PHP MySQL Site" in English.

В этом посте про ошибку 404 "Not Found" и страницу, на которую попадает посетитель сайта при этой ошибке.


Custom 404 Error Page Tutorial: .htaccess file tip for PHP MySQL Site

В описании протокола передачи гипертекста (Hypertext Transfer Protocol) указано, что вывод ошибки 404 "Not Found" осуществляется в случае, если сервер не нашел ничего, соответствующего запросу. При этом не сообщается временно ли это или постоянно:

"The server has not found anything matching the Request-URI. No indication is given of whether the condition is temporary or permanent." - 10.4.5 404 Not Found, Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1.

Пользователь может попасть на страницу с сообщением об ошибке 404 в следующих случаях (основные):
- не правильно введён адрес страницы сайта;
- по указанному адресу искомой страницы уже нет (была перемещена или удалена);
- переход по битой ссылке, которая может быть как внешняя, так и внутренняя. В этом случае также возможны варианты: или ссылка устарела, или в ссылке изначально неверно указан адрес страницы.

На видео, представленом в начале, показан пример изменения стандартной страницы с сообщением об ошибке 404 на другую. Также показаны как выводят сообщение об ошибке 404 YouTube и Facebook.

Стандартная страница об ошибке 404 недавно была изменена и теперь имеет вид:

New 404 Error Page of official site of MSAU

Другие посты блога

(263) Коротко о главном.
(245) Порівняльні дані для абітурієнтів за матеріалами сайту vstup.info.
(203) Вебкамера университета
(29) Пузомерка форума.
(26) Снег на сайте НГАУ. Скрипты.


Ссылки

Ключевые слова страницы

ошибка 404 страница не найдена

ВКонтакте, Facebook. Официальные страницы университета

This page contains video "New Facebook Home Page Tour" in English.

На этой странице про:
1. Вконтакте:
- видео "Функции ВКонтакте о которых знает не каждый";
- ссылка на официальную страницу НГАУ в соцсети ВКонтакте;
- виджет "Мы ВКонтакте".
2. Facebook:
- видео "New Facebook Home Page Tour";
- ссылка на официальную страницу НГАУ в соцсети Facebook;
- виджет "Ищите нас на Facebook".

ВКонтакте


Функции ВКонтакте о которых знает не каждый

Официальная страница университета в социальной сети ВКонтакте: http://vk.com/mdau1.

Виджет "Мы ВКонтакте":

Facebook


New Facebook Home Page Tour

Официальная страница университета в социальной сети Facebook: http://www.facebook.com/1mdau.

Виджет "Ищите нас на Facebook":


Картинка:
Официальные страницы университета ВКонтакте, Facebook.

Другие посты блога

(262) Социальная реклама. Безопасность на дороге.
(253) Вузы мира. ФГОУ ВПО "Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А.Костычева".
(223) Вузы мира. Тартуский университет
(222) Социальная реклама. Дети.
(203) Вебкамера университета


Ссылки

Ключевые слова страницы

официальная страница нгау социальной сети

Коротко о главном


Видеопрезентация сайта gluxix.net (см. Off top)

Официальный сайт Николаевского государственного аграрного университета признан лучшим по результатам III квартала 2011 года ежегодного конкурса на лучший Интернет-сайт среди аграрных высших учебных заведений.

Как было указано на странице План работы ученого совета, будет добавлена русская версия сайта и обновлена английская версия. Кроме того планируется новый формат предоставления новостей университета (также на трёх языках) для более удобного просмотра новостей и более быстрого поиска необходимой информации в архиве новостей университета.

Off top

В начале этой страницы представлена видеопрезентация российского информационного медиа-портала для инвалидов по слуху. Портал в 2010 году был признан одним из лучших информационных ресурсов для инвалидов по слуху, в 2011 году стал победителем в номинации "СМИ года" Третьей Национальной премии им. Елены Мухиной.

Другие посты блога

(262) Социальная реклама. Безопасность на дороге.
(222) Социальная реклама. Дети.
(217) Презентация программ Fulbright и ISFRADA.
(214) Организация интернет-конференции. Видеоконференции.
(180) Top10 of 2010 year.


Ссылки

Ключевые слова страницы

лучший сайт университета

Социальная реклама. Безопасность на дороге

This page contains "Reconstruction" (TAC anti speed TV ad) in English and video "Embrace Life - always wear your seat belt" without words.

Продолжает рубрику Социальная реклама тема "Безопасность на дороге".

Объятия жизни - всегда пристегивайтесь ремнем безопасности


Embrace Life - always wear your seat belt
(from www.alexandercommercials.co.uk)

Число просмотров ролика "Объятия жизни - всегда пристегивайтесь ремнем безопасности", который был добавлен на YouTube 29.01.2010, уже более 14 млн. Видео получило золотую (New York International Advertising Awards) и бронзовую (Cannes Lions) медали. Кто еще не видел этот ролик, обязательно посмотрите.

"Реконструкция" или "Сотри 5"


"Reconstruction" TAC anti speed TV ad
(from TACVictoria)

Ролик выпустила Комиссия транспортных проишествий Австралии (Transport Accident Comission, TAC). На видео с применением спецэффектов рассматривается различие последствий в случае ДТП при скорости автомобиля 65 км/ч и скорости 60 км/ч. Рассказывает о ДТП Peter Bellion - следователь, ветеран группы по расследованиям столкновений полиции штата Виктория (Victoria Police MCIU), принимавший участие в оценке сотен аварий со смертельным исходом.

Доноры органов


Orgānu donori

Здесь представлено уже продублированное на русский язык видео. Акцию "Доноры органов" (Orgānu donori) организовали совместно Управление дорожно-транспортной безопасности Латвии (Ceļu satiksmes drošības direkcijas, CSDD), Государственная полиция Латвии (Valsts policiju) и Латвийский центр трасплантации (Latvijas Transplantācijas centru, P.Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca).

Смешарики. Азбука безопасности


Пристегните ремни

Хотя мультфильм и не является социальной рекламой, серию эпизодов "Азбука безопасности" популярного обучающего мультсериала "Смешарики" я бы отнес к социальной рекламе для детей про безопасность на дороге. Кстати, недавно был упомянут и мультсериал Лунтик - такой же популярный и обучающий.

Похожие посты блога

(260) Organ Printing.
(256) Рекламный слоган.
(254) Книга рекордов Гиннесса. Дискование почвы.
(222) Социальная реклама. Дети.
(180) Top10 of 2010 year.


Ссылки

Воспитательная работа.

Ключевые слова страницы

видео безопасности дороге ролик социальной рекламой

Счетчики

Яндекс.Метрика