См. также Поиск по всем ресурсам ННАУ.

Студенческий научный вестник НГАУ. Выпуск 2(3). 2010г. Часть 1

Добавлена первая часть второго выпуска 2010 года в архив Студенческого научного вестника (см. "Ссылки") официального сайта университета.

На этой странице можно ознакомиться с содержанием и материалами этого выпуска (использован ресурс issuu You Publish), а также получить код для встраивания вестника на сайт.

Студенческий научный вестник. Выпуск 2(3). 2010г. Часть 1


Содержание этого выпуска Вестника

Цифра вначале - номер страницы. Название статей – на языке оригинала.

Экономическая теория и общественные науки

3. Історичний розвиток поглядів економістів на предмет політекономії. М.І.Жорняк.
11. Аналіз рівня та якості життя населення України. М.М.Дудник.
17. Формування та розподіл доходів у ринковій економіці. А.Ю.Наумова.
23. Інноваційна політика держави у системі антикризових заходів. О.С.Дяченко.
28. Сучасні ресурсозберігаючі технології та їх використання у сільському господарстві. Б.С.Сотніченко.

Бухгалтерский учёт

35. Професія бухгалтера та її майбутнє. Ю.В.Чоп.
41. Бухгалтерська освіта в Україні в контексті болонського процесу. А.О.Кравчина.
47. Методичні основи обліку і аудиту виробничих запасів. О.О.Федоровська.
53. Теоретичні аспекти обліку розрахунків за виплатами працівникам. В.В.Коваленко.
59. Реформування мінімальної заробітної плати. Г.С.Осіпян.
65. Проблемні питання обліку доходів і витрат у сільськогосподарських підприємствах та перспективи їх вирішення. Т.В.Кохан.
71. Фінасові результати – як об´єкт бухгалтерського обліку. О.М.Зуб.
76. Необхідність та основні проблеми впровадження екологічного аудиту в Україні. Л.В.Швець.

Экономический анализ и аудит

82. Теоретичні основи обліку доходів, витрат та фінансових результатів. Т.С.Бачило.
87. Стан безробіття в Миколаївській області та можливі шляхи його подолання. А.Фількіна.
93. Теоретичні основи аналізу фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств. М.В.Бончук.
101. Теоретичні основи корпоративної соціальної відповідальності підприємств. А.С.Горєва.
107. Виробництво насіння соняшнику в країнах з ринковою економікою. І.О.Губар.
112. Економічні аспекти державного регулювання ринку зерна. Г.В.Лялюк.
119. "Аналіз діяльності сільськогосподарських підприємств різних організаційних форм у Березанському районі". О.В.Максимчук.
125. Проблема економічних взаємозв´язків підприємств АПК. Д.О.Закутний.
132. Аналіз діяльності фермерських господарств. В.Кобилюх.
140. Стан та проблеми державного фінансового контролю на регіональному та місцевому рівнях. М.І.Макуріна.
147. Підвищення ефективності роботи органів державного фінансового контролю. М.С.Овчарова.
153. Державний фінансовий аудит діяльності суб´єктів господарювання та шляхи підвищення ефективності його проведення. Н.Є.Іванова.
158. Аудит ефективності як засіб адаптації фінансового контролю до економічних змін. К.О.Кучманич.
165. Шляхи вдосконалення державного фінансового контролю в Україні. Л.Г.Побережник.
170. Державний фінансовий контроль в Україні і шляхи його вдосконалення. В.С.Салькова.
177. Економічні проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні. О.В.Рафальська.
184. Особливості проведення судово-бухгалтерської експертизи на сільськогосподарських підприємствах. А.В.Гебуза.
189. Інтенсифікація відтворення основних засобів аграрного виробництва. В.А.Стефурак.
196. Перспективи використання генно модифікованих організмів в Україні. Д.О.Мовенко.
202. Тенденції та перспективи змін у демографічній ситуації в Україні. А.Г.Ковальчук.
208. Сутність та ефективний розвиток органічного землеробства. Н.В.Саваренюк.
218. Продовольча безпека вітчизняного товарного ринку. А.В.Ганзій.
224. Обгрунтування сутності та оцінка інвестиційного клімату України. А.С.Подрядова.
230. Інформаційно-технологічне забезпечення стратегічного аналізу. О.Б.Коверзнєва.
237. Теоретичні основи сутності та оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції. Ю.С.Шевченко.
243. Етика ведення бізнесу – теоретичний аспект. М.В.Довгоп´ят.
249. Функціонування кооперативних підприємств південного регіону. О.О.Фендрик.
256. Еколого-економічні аспекти аграрного землекористування. С.А.Артеменко, Л.А.Зарічна.
264. Євроінтеграція в освіті – болонський процес. Л.В.Швець.
271. Оцінка державної підтримки в АПК. К.В.Юхимець.
278. Євроінтеграційні процеси – вступ до світової організації торгівлі. К.В.Бондаренко.
287. Сутність та складові організації праці на підприємстві. І.С.Цибко.
294. Формування і використання трудових ресурсів в сільському господарстві. Ю.І.Сайко.
301. Оцінка основних показників платоспроможності та ліквідності. К.Л.Лаптєва.
306. Ефективність виробництва продукції рослинництва в розрізі окремих типів сільськогосподарських підприємств Кривоозерського району. А.М.Кручок.

Финансы

311. Необхідність планування процесу управління грошовими потоками. А.В.Ганзій.
315. Показники фінансових планів та оцінка ефективності фінансового планування в акціонерних товариствах. О.К.Криворучко.
321. Розвиток ринку платіжних карток в Україні. Ю.В.Чоп.
325. Європейський інвестиційний банк – кредитор для України. К.В.Бондаренко.
330. Перспективи короткострокового банківського кредитування сільськогосподарських підприємств. В.А.Тарасюк.
338. Удосконалення обліку витрат і доходів сільськогосподарських підприємств. М.М.Білоус.
342. Бюджетне забезпечення соціальної сфери України. М.С.Овчарова.
350. Оцінка боргового фінансування дефіциту державного бюджету України. Н.Б.Лаврик.
355. Сутність, проблеми та ефективність бюджетної політики в Україні. О.В.Оришка.
360. Реформування пенсійної системи України: загальні проблеми та шляхи її вирішення. О.М.Киричук.
367. Поняття та система забезпечення фінансового менеджменту. Т.В.Штучка.
374. Особливості оцінки вартості підприємства в умовах перенходу до ринкової економіки. Л.О.Павлюк.
379. Ефективне управління та вдосконалення грошових потоків на підприємстві. О.М.Зуб.
384. Антикризове фінансове управління підприємством. С.С.Берестов.
390. Етапи процесу управління фінансового ризику. О.С.Боровець.
396. Діагностика фінансового стану аграрних підприємств Жовтневого району. І.В.Запорожець.
402. Аналіз та управління грошовими потоками підприємства. В.А.Тарасюк.
410. Антикризове управління підприємством при загрозі банкрутства. Н.С.Безугла.
415. Фінансове планування на підприємствах України. А.O.Бузнік.
420. Сучасні аспекти банкрутства підприємств в Україні. Т.Ю.Гросова.
426. Оцінка прибутковості як основа ефективного управління підприємством. Н.Ю.Шепель.
432. Контролінг як сучасна концепція забезпечення ефективного розвитку підприємництва. І.О.Прядко.
436. Реструктуризація підприємств: шляхи підвищення їх конкурентоспроможності. В.А.Стефурак.
443. Оцінка економічного стану та рівня економічної стійкості сільськогосподарських підприємств. М.О.Дмитрієва.
448. Антикризове управління підприємством як засіб стабілізації його фінансового стану. К.В.Ломака.
453. Реалізація інструментів фінансового менеджменту на підприємствах України. В.В.Коваленко.
458. Банкрутство: причини виникнення та шляхи подолання. А.М.Фількіна.
465. Фінансова стратегія у системі управління підприємством. О.О.Теленчак, М.О.Бородін.
473. Вдосконалення бюджетного процесу в Україні. М.І.Макуріна.
478. Вплив фінансово – економічної кризи на економіку України. О.В.Дуб´яга.
484. Система кредитування фермерських господарств США та України: вигадка чи реальність. І.М.Каверіна.
490. Особливості проекту податкового кодексу України. О.С.Христинюк.

Код для вставки на страницы своего интернет-ресурса (используется в этом посте):

Похожие посты блога

(269) Студенческий научный вестник.
(268) Украина - часть России?
(235) Тезисы докладов 23-й научно-теоретической студенческой конференции.
(194) Студенческий научный вестник НГАУ. Выпуск 2(3). 2010г. Часть 4.
(104) Аграрные гос. вузы Украины.


Ссылки

Архив Студенческого научного вестника

Ключевые слова страницы

фінансового управління сільськогосподарських підприємств україни

Счетчики

Яндекс.Метрика