См. также Поиск по всем ресурсам ННАУ.

Рейтинг учёных ННАУ с использованием публичных профилей Google Академия, 2Входящая информация – открытые профили учёных ННАУ в Google Академия (как создать открытый профиль в Google Академия см. на видео ниже):


Итоговые сводные таблицы-рейтинги учёных ННАУ (версия от 19.05.2016, предыдущая версия здесь, советы см. ниже):

All
Since 2011Советую всем учёным ННАУ, которые заинтересованы в появлении в будущих выпусках рейтинга (не только и не столько ради этого), создать открытый профиль в Google Академия. Тех, кто уже имеет открытый профиль в Google Академия, советую войти в него для исправления и обновления. Если у Вас есть открытый профиль в Google Академия, но Вы не попали в этот рейтинг, прошу оставить ссылку на него в комментариях. Как предложение, чтобы повысить видимость команда webometrics предлагает добавить несколько ключевых слов (до 5) и предпочтительно на английском языке. Добавлю к этому, что и другие публичные данные о себе предпочтительно писать на английском языке. И при первоначальной регистрации найти и добавить в свой профиль как можно больше своих научных трудов. Поиск выполняйте по своему имени, названием статей, соавторам или ключевым словам.Respectfully yours,
Yuriy Antonovich

Бібліометрика української науки


Бібліометрика української науки - система Центру досліджень соціальних комунікацій (Social Communications Research Center) СІАЗ НЮБ ФПУ (Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади, Національної юридичної бібліотеки та Фонду президентів України НБУВ [Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського]) призначена для надання суспільству цілісної картини стану вітчизняного наукового середовища.


Пошук науковців,
які створили бібліометричні профілі в системі Google Scholar
(науковців - 11641, значення індексів Гірша оновлено 07.11.2015)

Прізвище
Установа
Місто
Відомство
Галузь науки 
Рубрика Google Scholar

Результат пошукового запита


Пошуковий запит      [Знайдено 6]
ПрізвищеГалузь наукиРубрика Google ScholarУстановаМістоВідомство
ВсіВсіВсіМиколаївський національний аграрний університетВсіВсі


п/п
П. І. Б.h-indexГалузь науки -
Рубрика Google Scholar
УстановаМістоВідомство
Google
Scholar
Scopus
1Крамаренко Сергій Сергійович
9
-
науки про життя - ZoologyМиколаївський національний аграрний університетМиколаївМОН
2Котикова Олена Іванівна
3
-
економіка - EconomicsМиколаївський національний аграрний університетМиколаївМОН
3Крамаренко Оксана Марківна
3
-
економіка - EconomicsМиколаївський національний аграрний університетМиколаївМОН
4Луговой Сергій Іванович
2
-
аграрні науки - Animal HusbandryМиколаївський національний аграрний університетМиколаївМОН
5Сметана Олександр Юрійович
2
-
аграрні науки - BiotechnologyМиколаївський національний аграрний університетМиколаївМОН
6Бацуровська Ілона Вікторівна
0
-
педагогіка - Educational TechnologyМиколаївський національний аграрний університетМиколаївМОН

Важливо: З минулого року (Рейтинг учёных ННАУ с использованием публичных профилей Google Академия) створили свій бібліометричний портрет лише двоє вчених Миколаївського національного аграрного університету - Котикова Олена Іванівна та Сметана Олександр Юрійович.

Рейтинг установ


Рейтинг установ за кількістю вчених, індекс Гірша яких ≥


 10 15 20 25

(згідно наявних у Google Scholar бібліометричних портретів)п/п
УстановаВідомствоКількість
вчених
1Київський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН
98
2Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
МОН
96
3Інститут економіки та прогнозування
НАН
58
4Сумський державний університет
МОН
57
5Інститут математики
НАН
55
6Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
МОН
54
7Донецький національний технічний університет
МОН
48
8Тернопільський національний економічний університет
МОН
45
9Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна
МОН
44
10Інститут ботаніки ім.М.Г.Холодного
НАН
43
11Національний університет біоресурсів і природокористування України
МОН
42
12Українська академія банківської справи Національного банку України
інші
39
13Одеський національний економічний університет
МОН
36
14Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова
МОН
34
15Інститут молекулярної біології і генетики
НАН
33
16Інститут зоології ім.І.І.Шмальгаузена
НАН
32
17Інститут фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова
НАН
30
18Одеський національний політехнічний університет
МОН
30
19Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
МОН
30
20Вінницький національний технічний університет
МОН
29
21Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова
НАН
29
22Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
МОН
28
23Чернігівський національний технологічний університет
МОН
28
24Інститут демографії та соціальних досліджень ім.М.В.Птухи
НАН
27
25Інститут прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача
НАН
27
26Львівський національний університет імені Івана Франка
МОН
27
27Національний університет державної податкової служби України
МОН
27
28Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
МОЗ
26
29Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
МОН
26
30Національний університет «Львівська політехніка»
МОН
25
31Інститут фізики
НАН
23
32Інститут інформаційних технологій і засобів навчання
НАПН
22
33Інститут фізики конденсованих систем
НАН
22
34Національний інститут стратегічних досліджень
інші
22
35Інститут кібернетики ім.В.М.Глушкова
НАН
21
36Київський університет імені Бориса Грінченка
МОН
20
37Національний науково-природничий музей
НАН
20
38Інститут економіки природокористування та сталого розвитку
НАН
19
39Інститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова
НАН
19
40Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця
НАН
19
41Національний університет «Одеська юридична академія»
МОН
19
42Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
МОН
19
43Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені акад.В.Лазаряна
МОН
18
44Інститут соціології
НАН
18
45Фізико-технічний інститут низьких температур ім.Б.І.Вєркіна
НАН
18
46Інститут аграрної економіки
НААН
15
47Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
МОН
14
48Інститут біології південних морів ім.О.О.Ковалевського
НАН
14
49Львівський державний університет фізичної культури
МОН
14
50Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем
НАН і МОН
14
51Національний авіаційний університет
МОН
14
52Харківський національний університет радіоелектроніки
МОН
14
53Ужгородський національний університет
МОН
13
54Національний університет «Києво-Могилянська академія»
МОН
12
55Одеська національна академія харчових технологій
МОН
12
56Український державний університет залізничного транспорту
МОН
12
57Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
МОН
12
58Інститут космічних досліджень
НАН і ДКА
11
59Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича
НАН
11
60Університет банківської справи Національного банку України
інші
11
61Університет економіки та права «Крок»
МОН
11
62Харківський фізико-технічний інститут
НАН
11
63Херсонський державний університет
МОН
11
64Інститут проблем реєстрації інформації
НАН
10
65Інститут професійно-технічної освіти
НАПН
10
66Донецький фізико-технічний інститут ім.О.О.Галкіна
НАН
9
67Житомирський державний університет імені Івана Франка
МОН
9
68Інститут прикладної математики і механіки
НАН
9
69Інститут проблем математичних машин та систем
НАН
9
70Кримський державний медичний університет ім.С.І.Георгієвського
МОЗ
9
71Національний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
МОН
9
72Національний інститут терапії імені Л.Т.Малої
НАМН
9
73Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського
МОН
9
74Харківська державна академія культури
МОН
9
75Вінницький національний аграрний університет
МОН
8
76Інститут монокристалів
НАН
8
77Кіровоградський національний технічний університет
МОН
8
78Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи
інші
8
79Національний університет фізичного виховання і спорту України
МОН
8
80Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова
МОН
8
81Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення
НААН
8
82Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я.Горбачевського
МОЗ
8
83Академія фінансового управління
інші
7
84Головна астрономічна обсерваторія
НАН
7
85Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
МОН
7
86Інститут біології тварин
НААН
7
87Інститут надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля
НАН
7
88Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень
НАН
7
89Інститут сцинтиляційних матеріалів
НАН
7
90Інститут ядерних досліджень
НАН
7
91Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського
НАН
7
92Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
МОН
7
93Рівненський державний гуманітарний університет
МОН
7
94Університет менеджменту освіти
НАПН
7
95Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи
інші
7
96Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
МОН
7
97Донецький національний університет
МОН
6
98Житомирський державний технологічний університет
МОН
6
99Інститут економіки промисловості
НАН
6
100Інститут землеробства
НААН
6
101Інститут кормів та сільського господарства Поділля
НААН
6
102Інститут проблем кріобіології і кріомедицини
НАН
6
103Інститут радіофізики та електроніки ім.О.Я.Усикова
НАН
6
104Інститут регіональних досліджень ім.М.І.Долішнього
НАН
6
105Інститут фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського
НАН
6
106Київська школа економіки
інші
6
107Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика
МОЗ
6
108Полтавський університет економіки і торгівлі
МОН
6
109Українська інженерно-педагогічна академія
МОН
6
110Харківська державна академія фізичної культури
МОН
6
111Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
МОН
6
112Черкаський державний технологічний університет
МОН
6
113Запорізький державний медичний університет
МОЗ
5
114Запорізький національний університет
МОН
5
115Інститут проблем виховання
НАПН
5
116Інститут соціальної та політичної психології
НАПН
5
117Інститут технічних проблем магнетизму
НАН
5
118Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
МОН
5
119Київський національний університет будівництва і архітектури
МОН
5
120Львівський науково-практичний центр Інституту професійно-технічної освіти
НАПН
5
121Морський гідрофізичний інститут
НАН
5
122Національна наукова сільськогосподарська бібліотека
НААН
5
123Національний гірничий університет
МОН
5
124Національний медичний університет ім.акад.О.О.Богомольця
МОЗ
5
125Радіоастрономічний інститут
НАН
5
126Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
МОН
5
127Хмельницький національний університет
МОН
5
128Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
інші
5
129Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МОН
5
130Бердянський університет менеджменту і бізнесу
МОН
4
131Житомирський національний агроекологічний університет
МОН
4
132Інститут біології клітини
НАН
4
133Інститут грунтознавства та агрохімії ім.О.Н.Соколовського
НААН
4
134Інститут електронної фізики
НАН
4
135Інститут історії України
НАН
4
136Інститут магнетизму
НАН і МОН
4
137Інститут мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного
НАН
4
138Інститут психології ім.Г.С.Костюка
НАПН
4
139Інститут фізичної оптики ім.О.Г.Влоха
МОН
4
140Львівська комерційна академія
МОН
4
141Одеська національна академія зв’язку ім.О.С.Попова
МОН
4
142Полтавська державна аграрна академія
МОН
4
143Президія Національної академії наук України
НАН
4
144Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
МОН
4
145Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
МОН
4
146Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
МОН
4
147Український гідрометеорологічний інститут
НАН і ДСНС
4
148Фізико-хімічний інститут ім.О.В.Богатського
НАН
4
149Харківський національний автомобільно-дорожній університет
МОН
4
150Бердянський державний педагогічний університет
МОН
3
151Державний університет телекомунікацій
МОН
3
152Європейський університет
МОН
3
153Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків
НААН
3
154Інститут водних проблем і меліорації
НААН
3
155Інститут геологічних наук
НАН
3
156Інститут еволюційної екології
НАН
3
157Інститут клітинної біології та генетичної інженерії
НАН
3
158Інститут механіки ім.С.П.Тимошенка
НАН
3
159Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова
НАМН
3
160Інститут педагогіки
НАПН
3
161Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих
НАПН
3
162Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса
НАН
3
163Інститут сільського господарства Карпатського регіону
НААН
3
164Інститут сходознавства ім.А.Ю.Кримського
НАН
3
165Інститут філософії ім.Г.С.Сковороди
НАН
3
166Київський національний торговельно-економічний університет
МОН
3
167Криворізький національний університет
МОН
3
168Кримська астрофізична обсерваторія
МОН
3
169Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
МОН
3
170Луцький національний технічний університет
МОН
3
171Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування
НАПрН
3
172Національна академія державного управління при Президентові України
інші
3
173Національний науковий центр радіаційної медицини
НАМН
3
174Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
МОН
3
175Одеська державна академія будівництва та архітектури
МОН
3
176Одеський національний морський університет
МОН
3
177Президія Національної академії аграрних наук України
НААН
3
178Український державний хіміко-технологічний університет
МОН
3
179Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
МОН
3
180Харківська медична академія післядипломної освіти
МОЗ
3
181Харківський національний медичний університет
МОЗ
3
182Харківський національний університет будівництва та архітектури
МОН
3
183Харківський національний університет міського господарства ім.О.М.Бекетова
МОН
3
184Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
інші
3
185Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
МОН
2
186Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
інші
2
187Державна науково-педагогічна бібліотека України ім.В.О.Сухомлинського
НАПН
2
188Державний фонд фундаментальних досліджень
інші
2
189Дніпропетровська медична академія
МОЗ
2
190Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
МОН
2
191Донецька академія автомобільного транспорту
МОН
2
192Донецький національний медичний університет імені Максима Горького
МОЗ
2
193Запорізький національний технічний університет
МОН
2
194Інститут археології
НАН
2
195Інститут біології південних морів ім.О.О.Ковалевського - Одеська філія
МОН
2
196Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії
НАН
2
197Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна
НАН
2
198Інститут держави і права ім.В.М.Корецького
НАН
2
199Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва
НАН
2
200Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона
НАН
2
201Інститут іоносфери
НАН і МОН
2
202Інститут медицини праці
НАМН
2
203Інститут механізації та електрифікації сільського господарства
НААН
2
204Інститут органічної хімії
НАН
2
205Інститут проблем машинобудування ім.А.М.Підгорного
НАН
2
206Інститут програмних систем
НАН
2
207Інститут рибного господарства
НААН
2
208Інститут розведення і генетики тварин ім.М.В.Зубця
НААН
2
209Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва
НААН
2
210Інститут технічної теплофізики
НАН
2
211Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім.Л.М.Литвиненка
НАН
2
212Інститут хімії поверхні ім.О.О.Чуйка
НАН
2
213Київський національний університет технологій та дизайну
МОН
2
214Класичний приватний університет
МОН
2
215Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
МОН
2
216Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр
МОЗ
2
217Міжнародний гуманітарний університет
МОН
2
218Науково-виробниче підприємство «Карат»
інші
2
219Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності
НАПрН
2
220Національний університет водного господарства та природокористування
МОН
2
221Національний університет харчових технологій
МОН
2
222Одеська державна академія технічного регулювання та якості
МОН
2
223Одеська національна морська академія
МОН
2
224Одеський державний екологічний університет
МОН
2
225Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім.Григорія Сковороди
МОН
2
226Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
МОН
2
227Рада по вивченню продуктивних сил України
НАН
2
228Українське теріологічне товариство
інші
2
229Український мовно-інформаційний фонд
НАН
2
230Університет сучасних знань
МОН
2
231Харківський національний університет внутрішніх справ
інші
2
232Харківський регіональний інститут державного управління
інші
2
233Херсонський національний технічний університет
МОН
2
234Хмельницький університет управління та права
МОН
2
235Чернігівський національний педагогічний університет ім.Т.Г.Шевченка
МОН
2
236Iнститут сорбцiї та проблем ендоекологiї
НАН
1
237Агентство «Кредит-рейтинг»
інші
1
238Адвокатське бюро «Еталон»
інші
1
239Апарат Президії НАН України
НАН
1
240Буковинський університет
МОН
1
241Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
МОН
1
242Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету
МОН
1
243Група компаній «Верес»
інші
1
244Державна дослідна станція птахівництва
НААН
1
245Державний економіко-технологічний університет транспорту
МОН
1
246Державний природознавчий музей
НАН
1
247Дніпропетровська державна фінансова академія
МОН
1
248Дніпропетровський державний аграрний університет
МОН
1
249Донбаська державна машинобудівна академія
МОН
1
250Донбаський державний педагогічний університет
МОН
1
251Донецький інститут залізничного транспорту УкрДАЗТ
МОН
1
252Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
МОН
1
253Житомирський військовий інститут ім.С.П.Корольова Державного університету телекомунікацій
МОН
1
254Запорізька державна інженерна академія
МОН
1
255Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій
МОН
1
256Західнодонбаський інститут економіки і управління
МОН
1
257Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
МОН
1
258Інститут агроекології і природокористування
НААН
1
259Інститут біоколоїдної хімії ім.Ф.Д.Овчаренка
НАН
1
260Інститут вищої освіти
НААН
1
261Інститут всесвітньої історії
НАН
1
262Інститут геохімії навколишнього середовища
НАН
1
263Інститут гідромеханіки
НАН
1
264Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини
НААН
1
265Інститут експериментальної патології онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького
НАН
1
266Інститут загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського
НАН
1
267Інститут законодавства Верховної Ради України
інші
1
268Інститут мовознавства ім.О.О.Потебні
НАН
1
269Інститут прикладної фізики
НАН
1
270Інститут проблем міцності ім.Г.С.Писаренка
НАН
1
271Інститут проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова
НАН
1
272Інститут продовольчих ресурсів
НААН
1
273Інститут рослинництва ім.В.Я.Юр’єва
НААН
1
274Інститут сільського господарства степової зони
НААН
1
275Інститут спеціальної педагогіки
НАПН
1
276Інститут стоматології
НАМН
1
277Інститут тваринництва
НААН
1
278Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору
НАН
1
279Інститут технічної механіки
НАН і ДКА
1
280Інститут трансформації суспільства
інші
1
281Інститут фармакології та токсикології
НАМН
1
282Інститут хімії високомолекулярних сполук
НАН
1
283Інституту педагогіки
НАПН
1
284Історична секція Всеукраїнської академії наук
НАН
1
285Карадазький природний заповідник
НАН
1
286Київський міжнародний інститут соціології
інші
1
287Київський національний лінгвістичний університет
МОН
1
288Київський національний університет культури і мистецтв
МОН
1
289Київський університет туризму економіки і права
МОН
1
290Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
МОН
1
291Книжкова палата України імені Івана Федорова
інші
1
292Кримський економічний інститут КНЕУ
МОН
1
293Луганський державний медичний університет
МОЗ
1
294Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
МОН
1
295Львівський державний університет внутрішніх справ
інші
1
296Мала академія наук України
НАН і МОН
1
297Миколаївський національний аграрний університет
МОН
1
298Міжвідомча Азово-Чорноморська орнітологічна станція
НАН і МОН
1
299Міжнародна клініка відновного лікування
інші
1
300Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем
НАН і МОН
1
301Міжнародний центр «Інститут прикладної оптики»
НАН
1
302Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса
НАПрН
1
303Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака
НАПрН
1
304Науково-дослідний інститут радіаційного захисту
інші
1
305Національна академія внутрішніх справ
інші
1
306Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НАПН
1
307Національна академія Національної гвардії України
інші
1
308Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі
інші
1
309Національна металургійна академія України
МОН
1
310Національний дендрологічний парк «Софіївка»
НАН
1
311Національний інститут серцево-судинної хірургії
НАМН
1
312Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
інші
1
313Національний технічний університет України «КПІ
НАН і МОН
1
314Національний університет цивільного захисту України
інші
1
315Національний фармацевтичний університет
МОЗ
1
316Олександрійський колегіум
МОН
1
317Південноукраїнський національний педагогічний університет ім.К.Д.Ушинського
МОН
1
318Полтавський національний педагогічний університет ім.В.Г.Короленка
МОН
1
319Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського
МОН
1
320Президія Національної академії педагогічних наук України
НАПН
1
321Приватний дослідник і винахідник
інші
1
322Публічне акціонерне товариство «Укргідропроект»
інші
1
323Сумський державний педагогічний університет ім.А.С.Макаренка
МОН
1
324Сумський національний аграрний університет
МОН
1
325Таврійський державний агротехнологічний університе
МОН
1
326Ужгородський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МОН
1
327Українська асоціація виробників технічних газів
інші
1
328Український інститут науково-технічної і економічної інформації
інші
1
329Український інститут стратегічних досліджень
МОЗ
1
330Український науковий клуб
інші
1
331Український науково-дослідний інститут медицини транспорту
МОЗ
1
332Український Науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології
МОЗ
1
333Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи
НАПН
1
334Український ордена «Знак Пошани» Науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім.Г.М.Висоцького
НАН
1
335Український центр дослідження хижих птахів
інші
1
336Українсько-Американський гуманітарний інститут «Вісконсінський міжнародний університет (США) в Україні»
інші
1
337Фізико-механічний інститут ім.Г.В.Карпенка
НАН
1
338Харківська гуманітарно-педагогічна академія
МОН
1
339Харківський державний університет харчування та торгівлі
МОН
1
340Херсонська академія неперервної освіти
МОН
1
341Херсонський державний аграрний університет
МОН
1
342Херсонський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету
МОН
1
343Центр екологічних інновацій
інші
1
344Центр інформаційних технологій Міжвузівського центру «Крим»
МОН
1
345Центральна бібліотека ім.Т.Г.Шевченка для дітей м.Києва
інші
1
346Чорноморський біосферний заповідник
НАН
1

Рейтинг наукових періодичних видань


Рейтинг наукових періодичних видань,
що мають бібліометричні профілі

Рейтингування видань проведено за п'ятирічним індексом Гірша в системі Google Scholar (h5 — кількість статей журналу за 2010-2014 роки, на які є посилання в понад h публікаціях), а в межах одного індексу — за алфавітом назв. Наступне оновлення даних — у другій половині грудня 2015 р.
У рейтингові списки не включаються видання, у бібліометричних профілях яких містяться статті з інших журналів, монографії, а також статті без однозначних відомостей про їх приналежність до цього видання.

п/п
Назва видання
Засновник(и)
h5-
індекс
1Економіка АПКМіністерство аграрної політики України, Інститут аграрної економіки НААН, Компанія «Брати Карич» (Югославія)
33
2Фінанси УкраїниМіністерство фінансів України
33
3SIGMA. Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and ApplicationsІнститут математики НАН України
27
4Економіка і прогнозуванняІнститут економіки та прогнозування НАН України
18
5Вісник НАН УкраїниНаціональна академія наук України
17
6Інформаційні технології і засоби навчанняІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Університет менеджменту освіти НАПН України
17
7Регіональна економікаІнститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України
16
8Східно-Європейський журнал передових технологійУкраїнський державний університет залізничного транспорту, Науково-виробниче об'єднання «Технологічний Центр»
16
9Праці Одеського політехнічного університетуОдеський національний політехнічний університет
15
10Теорія та методика фізичного вихованняхВидавництво "ОВС" [Освіта. Виховання. Спорт]
15
11Маркетинг і менеджмент інноваційСумський державний університет
14
12Соціологія: теорія, методи, маркетингІнститут соціології НАН України
14
13Вісник Хмельницького національного університету. Економічні наукиХмельницький нацiональний унiверситет
13
14Управління розвитком складних системКиївський національний університет будівництва і архітектури
13
15Физическое воспитание студентовХарківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
13
16Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка, РадіоапаратобудуванняНаціональний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
12
17Демографія та соціальна економікаІнститут демографії та соціальних досліджень ім.М.В.Птухи НАН України
12
18Економічна теоріяІнститут економіки та прогнозування НАН України
12
19Інформаційні технології в освітіХерсонський державний університет
12
20Соціальна психологіяУкраїнський центр політичного менеджменту, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
12
21Управління проектами та розвиток виробництваСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (Луганськ)
12
22Вісник економіки транспорту і промисловостіУкраїнський державний університет залізничного транспорту
11
23Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспортДніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
11
24Облік і фінансиФедерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, ННЦ "Інститут аграрної економіки", Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Національний університет харчових технологій, Миколаївський національний аграрний університет, Уманський національний університет садівництва, ТДВ "Інститут обліку і фінансів"
11
25Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спортуХарківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
11
26ЕкономістІнститут економіки та прогнозування НАН України
10
27Політичний менеджментУкраїнський центр політичного менеджменту, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України
10
28Український ботанічний журналІнститут ботаніки ім.М.Г.Холодного НАН України
10
29Фізика і хімія твердого тілаПрикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
10
30Ukrainian Journal of Physical OpticsIнститут фізичної оптики iменi О. Г. Влоха МОН України
10
31Бібліотечний вісникНаціональна бібліотека України імені В.І.Вернадського
9
32Бізнес ІнформНауково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
9
33Вісник Житомирського державного університету імені Івана ФранкаЖитомирський державний університет імені Івана Франка
9
34Вісник Національного авіаційного університетуНаціональний авіаційний університет
9
35Економічний аналізТернопільський національний економічний університет
9
36Електротехніка і ЕлектромеханікаНаціональний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
9
37Проблеми телекомунікаційХарківський національний університет радіоелектроніки
9
38Психологія і суспільствоТернопільський національний економічний університет
9
39Радіоелектронні і комп'ютерні системиНаціональний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
9
40Світ фінансівТернопільський національний економічний університет
9
41Стратегічні пріоритетиНаціональний інстиутут стратегічних досліджень
9
42Авиационно-космическая техника и технологияНаціональний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
8
43Беркут: український орнітологічний журналІ.В.Скільський і В.М.Грищенко
8
44Біологія тваринІнститут біології тварин НААН України
8
45Вестник зоологииІнститут зоології ім.І.І.Шмальгаузена НАН України
8
46Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесуБердянський університет менеджменту і бізнесу
8
47Вісник Хмельницького національного університету. Технічні наукиХмельницький нацiональний унiверситет
8
48Економіка промисловостіІнститут економіки промисловості НАН України
8
49Журнал європейської економікиТернопільський національний економічний університет
8
50Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспортуУкраїнський державний університет залізничного транспорту
8
51Міжнародна економічна політикаКиївський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
8
52Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право)Національний університет державної податкової служби України
8
53Наукові праці НДФІМіністерство фінансів України
8
54Проблеми і перспективи розвитку банківської системи УкраїниУкраїнська академія банківської справи Національного банку України
8
55Системи озброєння і військова технікаХарківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
8
56Український соціумІнститут економіки та прогнозування НАН України, Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка, Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, Міністерство України у справах сім`ї, молоді та спорту, Державний інститут розвитку сім`ї та молоді, Київський міжнародний університет, Центр «Соціальний моніторинг»
8
57Вісник Книжкової палатиКнижкова палата України імені Івана Федорова
7
58Вісник Львівського університету. Серія біологічнаЛьвівський національний університет імені Івана Франка
7
59Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Економічна теорія та правоНаціональний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
7
60Вісник соціально-економічних дослідженьОдеський національний економічний університет
7
61Вісник ТНЕУТернопільський національний економічний університет
7
62Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практикиНаціональний аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
7
63Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних СилХарківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
7
64Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспортіУкраїнський державний університет залізничного транспорту
7
65Медична інформатика та інженеріяТернопiльський державний медичний університет iменi I.Я.Горбачeвського МОЗ України
7
66Наука молодаТернопільський національний економічний університет
7
67Наукові записки НаУКМАНаціональний університет "Києво-Могилянська академія"
7
68Перинатология и педиатрияІнститут педіатрії, акушерства та гінекології НAMH України
7
69Право і БезпекаХарківський національний університет внутрішніх справ
7
70Проблеми законностіНаціональний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
7
71Проблеми сучасного підручникаІнститут педагогіки НАПН України
7
72Праці теріологічної школи. Proceedings of Theriological SchoolНаціональний науково-природничий музей НАН України
7
73Слобожанський науково-спортивний вісникХарківська державна академія фізичної культури
7
74Соціально-економічні проблеми і державаТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Академія соціального управління
7
75Стратегія економічного розвитку УкраїниКиївський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
7
76Технологічний аудит та резерви виробництваПолтавська державна аграрна академія, Науково-виробниче об'єднання «Технологічний Центр»
7
77Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практикиХарківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України
7
78Біологічні студіїЛьвівський національний університет імені Івана Франка
6
79Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесахХмельницький нацiональний унiверситет
6
80Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла ОстроградськогоКременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
6
81Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Серія: Нові рішення в сучасних технологіяхНаціональний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Рада молодих учених НТУ «ХПІ»
6
82Вісник Харківського національного університету внутрішніх справХарківський національний університет внутрішніх справ
6
83Економіка: реалії часуОдеський національний політехнічний університет
6
84Економічна кібернетикаДонецький національний університет
6
85Електротехнічні та комп’ютерні системиОдеський національний політехнічний університет
6
86Запорожский медицинский журналЗапорізький державний медичний університет МОЗ України
6
87Інформаційні технології в освіті, науці та виробництвіХерсонський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету
6
88Медичні перспективиДніпропетровська медична академія МОЗ України
6
89Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил УкраїниХарківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
6
90Радіоелектроніка, інформатика, управлінняЗапорізький національний технічний університет
6
91Реєстрація, зберігання і обробка данихІнститут проблем реєстрації інформації НАН України
6
92Спортивна наука УкраїниЛьвівський державний університет фізичної культури
6
93Энергосбережение. Энергетика. ЭнергоаудитНаціональний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», ТОВ «Северо-восточная энергетическая компания "СВЕКО"»
6
94Авіфауна України: додаток до журналу «Беркут»І.В.Скільський і В.М.Грищенко
5
95АльгологіяІнститут ботаніки ім.М.Г.Холодного НАН України
5
96БрантаМелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Інститут зоології ім.І.І.Шмальгаузена НАН України, Азово-Чорноморська орнітологічна станція
5
97Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН УкраїниІнститут сільського господарства степової зони НААН України
5
98Вестник Национального технического университета «ХПИ». Серия «Информатика и моделирование»Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
5
99Вісник аграрної науки Причорномор’яМиколаївський національний аграрний університет
5
100Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди. «Психологія»Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
5
101Вісник Харківської державної академії культуриХарківська державна академія культури
5
102Збірник праць Зоологічного музеюНаціональний науково-природничий музей НАН України
5
103Наукові доповіді НУБІП УкраїниНаціональний університет біоресурсів і природокористування України
5
104ПатологіяЗапорізький державний медичний університет МОЗ України
5
105Засоби навчальної та науково-дослідної роботиХарківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
5
106Проблеми економікиНауково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України
5
107Проблемы машиностроенияІнститут проблем машинобудування ім.А.М.Підгорного НАН України
5
108Рибогосподарська наука УкраїниІнститут рибного господарства НААН України
5
109СхідУкраїнський культурологічний центр
5
110Транспортні системи і технології перевезеньДніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна
5
111Українська біографістикаНаціональна бібліотека України імені В.І.Вернадського
5
112Українська наука: минуле, сучасне, майбутнєТернопільський національний економічний університет
5
113Український науково-медичний молодіжний журналНаціональний медичний університет ім. акад.О. О. Богомольця МОЗ України
5
114Український нейрохірургічний журналНаціональна академія медичних наук України, Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова НАМН України, Українська асоціація нейрохірургів
5
115Фізична активність, здоров’я і спортЛьвівський державний університет фізичної культури
5
116Фінанси, облік і аудитКиївський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
5
117Фінансовий простірЧеркаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України
5
118Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практикиЗапорізький державний медичний університет МОЗ України
4
119Ветеринарна медицинаІнститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини НААН України
4
120Військово-технічний збірникАкадемія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
4
121Вісник Асоціації кримінального права УкраїниНаціональний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
4
122Вісник Національного науково-природничого музеюНаціональний науково-природничий музей НАН України
4
123Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні наукиЧернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
4
124Електромеханічні і енергозберігаючі системиКременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
4
125Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.ШупикаНаціональна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України
4
126Карпатські математичні публікаціїПрикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
4
127МаґістеріумНаціональний університет «Києво-Могилянська академія»
4
128Природа Західного Полісся та прилеглих територійСхідноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
4
129Психологічні перспективиСхідноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
4
130Современная наука: исследования, идеи, результаты, технологииНаучно-производственная внедренческая компания "Триакон"
4
131Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборониНаціональний університет оборони України імені Івана Черняховського
4
132Актуальні проблеми психології. Екологічна психологіяІнститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України
3
133Актуальні проблеми фізкультурної освітиВидавництво "ОВС" [Освіта. Виховання. Спорт]
3
134Біологія та валеологіяХарківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
3
135Вісник НТУ «ХПІ». Проблеми удосконалення електричних машин і апаратівНаціональний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
3
136Вісник ОНУ. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавствоОдеський національний університет імені І.І.Мечникова
3
137Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машиниКиївський національний університет будівництва і архітектури
3
138Екологічна безпекаКременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
3
139Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університетуПодільський державний аграрно-технічний університет
3
140Збiрник наукових праць фiзико-математичного факультету ДДПУДонбаський державний педагогічний університет (Слов'янськ)
3
141Історія науки і біографістикаНаціональна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України
3
142Лінгвістичні дослідженняХарківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
3
143Науковий вісникОдеський національний економічний університет
3
144Освітологічний дискурсКиївський університет імені Бориса Грінченка
3
145Особлива дитина: навчання і вихованняІнститут спеціальної педагогіки НАПН України
3
146Педагогіка та психологіяХарківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
3
147Питання літературознавстваЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
3
148Психологія і особистістьІнститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
3
149Теорія та методика навчання та вихованняХарківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
3
150Філософські обріїПолтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
3
151ScienceRiseНауково-виробниче об'єднання «Технологічний Центр»
3
152Актуальні проблеми філології та перекладознавстваХмельницький національний університет
2
153Аспекти публічного управлінняДніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
2
154Биомедицинская инженерия и электроникаНовіков Олександр Олександрович (Херсон)
2
155Біоресурси і природокористуванняНаціональний університет біоресурсів і природокористування України
2
156Військово-науковий вісникАкадемія сухопутних військ
2
157Вісник Маріупольського державного університету. Серія: ЕкономікаМаріупольський державний університет
2
158Вісник Маріупольського державного університету. Серія: ПравоМаріупольський державний університет
2
159Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектамиНаціональний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
2
160Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди «Філософія»Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
2
161Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди «Економіка»Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
2
162Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди «Право»Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
2
163Інноваційна економікаПодільський державний аграрно-технічний університет; Хмельницький економічний університет; ПП «Інститут економіки, технологій і підприємництва»; Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН України
2
164Інтелігенція і владаОдеський національний політехнічний університет
2
165Історія та географіяХарківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
2
166Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спортіВидавництво "ОВС" [Освіта. Виховання. Спорт]
2
167Молодий вченийТовариство з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім "Гельветика"»
2
168Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди «Літературознавство»Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
2
169Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах "Грані"Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
2
170Проблеми трибологіїХмельницький нацiональний унiверситет
2
171Русская филология. Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С.СковородыХарківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
2
172Соціальні виміри суспільстваІнститут соціології НАН України
2
173Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні наукиХарківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
2
174Теорія і практика правознавстваНаціональний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
2
175Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Технічні наукиЖитомирський державний технологічний університет
1
176Вісник Маріупольського державного університету. Серія: ІсторіяМаріупольський державний університет
1
177Ендоваскулярна нейрорентгенохірургіяУкраїнська асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії
1
178Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізаціїГромадська організація "Науковий клуб «СОФУС»"
1
179Літературний процес: методологія, імена, тенденціїКиївський університет імені Бориса Грінченка
1
180Мониторинг біржового ринкуАграрна біржа, Національний університет біоресурсів і природокористування України
1
181Науковий вісник НУБіП України: Серія АгрономіяНаціональний університет біоресурсів і природокористування України
1
182Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. ПедагогікаКиївський університет імені Бориса Грінченка
1
183ПсихолінгвістикаПереяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
1
184Синопсис: текст, контекст, медіаКиївський університет імені Бориса Грінченка
1
185Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництваКременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
1
186Східно-Європейський журнал психолінгвістикиСхідноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
1
187Український педагогічний журналІнститут педагогіки НАПН України
1
188Управління економічними процесамиСумський державний університет
1
189Фізико-математична освітаСумський державний педагогічний університет ім.А.С.Макаренка
1
190Studia PhilologicaКиївський університет імені Бориса Грінченка
1
191Бюлетень Національної наукової сільськогосподарської бібліотекиНаціональна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України
0
192Вісник СтепуКіровоградська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН України
0
193Вісник Черкаського університету. Серія : Фізико-математичні наукиЧеркаський національний університет імені Богдана Хмельницького
0
194Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент»Міжнародний гуманітарний університет
0
195Психіатрія, неврологія та медична психологіяХарківський національний медичний університет
0

Джерело: www.nbuviap.gov.ua

Счетчики

Яндекс.Метрика