См. также Поиск по всем ресурсам ННАУ.

21-ая научно-теоретическая студенческая конференция


Тезисы докладов 21-ой научно-теоретической студенческой конференции (18-20 марта 2009 г.) Часть 1.

Действие

На странице с информацией о 21-ой научно-теоретической студенческой конференции (см. "ссылки") добавлены тезисы докладов.

Описание

Тезисы докладов можно просмотреть непосредственно на странице сайта. Для просмотра использован ресурс issuu You Publish. Больше про этот ресурс и функции просмотра см. в посте этого блога Статті з газети "Агросвіт", 2006-2009рр

Содержание этой части тезисов

Название статей в содержании на языке оригинала. Цифра вначале - номер страницы.

Секция "Менеджмент и право"
3. Використання стратегій управління на підприємствах. К.В.Звягінцева.
4. Стратегія управління персоналом ЗАТ "Оберіг". О.Л.Вицина.
6. Управління конфліктами в організації. І.О.Корсак.
8. Управління персоналом в сучасних умовах. О.І.Рудінський.
10. Особливості управління персоналом сільськогосподарських підприємств. І.О.Данилов.
12. Стилі лідерства керівників сільськогосподарських підприємств. І.С.Вакар.
14. SWOT – аналіз діяльності сільськогосподарських підприємств Новобузького району. Д.С.Подрядов.
15. Специфіка управління трудовим колективом. Н.В.Буячок.
17. Загальна декларація прав людини 1948 р. Р.В.Соломонова.
19. Оцінка ефективності управлінської діяльності керівника ПСП Агрофірми "Василівка". Н.О.Комар.
21. Економічна ефективність управління сільськогосподарськими підприємствами Казанківського району. Ю.М.Петручок.
23. Стратегічний аналіз сільськогосподарських підприємств Миколаївського району. С.М.Божко.
25. Правове забезпечення захисту расової дискримінації. І.О.Корсак.
27. Роль і значення управління персоналом як науки. С.Г.Майданика.
28. Шляхи вдосконалення економічно-правового захисту населення України: Європейський досвід. Є.О.Юрченко.
30. Корпоративне управління підприємствами в Україні: проблеми і особливості. Є.О.Юрченко.
32. Удосконалення використання робочого часу керівниками сільськогосподарських підприємств. Г.О.Вознюк.
34. Вплив органів правосуддя на забезпечення прав та свобод людини. Н.В.Буячок.
36. Мотивація та стимулювання працівників аграрних підприємств. К.С.Горєва.
38. Вплив інноваційних процесів на маркетингову діяльність виноробних підприємств автономної республіки Крим Ялтинського району. К.П.Клебанова.
40. Роль неформального лідера в організації. Д.О.Бельмак.
42. Засоби мотивації працівників у діяльності організації. О.П.Мартиновська.
44. Стилі управління в організаціях. А.Ю.Гоцелюк.
45. Етика спілкування - запорука успішного управління. А.В.Горб.
47. Вплив соціально-психологічних чинників на процес управління в організації. Р.П.Зінов'єв.
49. Дослідження конкурентного середовища на ринку хлібопродуктів міста Миколаєва. Г.С.Сергєєва.
51. Розгляд європейським судом із прав людини справ проти України. К.С.Долганюк.
53. Аналіз конкурентних позицій виноградарсько-виноробних підприємств корпорації Миколаївсадвинпром. В.В.Анісім.
55. Шляхи формування ефективної стратегії підприємства. К.Є.Ісаєва.
57. Системний підхід, як один з основних методів управління. В.Пономаренко.
59. Соціальне підприємство: поняття, критерії, національні та международні моделі. С.С.Іванов.
61. Фандрейзинг як основа ефективного функціонування суб'єктів некомерційного господарювання приватної форми власності. К.І.Воєнна.

Секция "Экономический анализ и аудит"
63. Прибутковість зернової галузі, проблеми розвитку. С.А.Артеменко.
65. Фінансовий стан товаровиробників в умовах загострення кризових явищ. Т.С.Бачило.
67. Іпотечне кредитування - передумови розвитку земельних відносин. С.С.Берестов.
69. Аналіз та основні шляхи підвищення ефективності використання земельних ресурсів. А.М.Больбот.
71. Інвестиційна привабливість України. О.С.Боровець.
73. Аналіз діяльності інвестиційних банків України. А.Бузнік.
75. Фінансовий стан підприємства - основа іміджу товаровиробника. М.В.Вергун.
77. Аналіз процесу реалізації сільськогосподарської продукції. І.Волкова.
79. Підвищення конкурентоспроможності підприємств АПК. А.В.Ганзій.
81. Інвестиційна привабливість підприємств з урахуванням регіональних особливостей. Т.І.Гвоздь.
82. Напрямки формування стратегії розвитку аграрного бізнесу в Україні. К.І.Григоренко.
84. Фінансово-економічна криза та її вплив на аграрний сектор економіки. Л.А.Зарічна.
86. Ринок праці в умовах загострення кризових явищ. А.Г.Кардалян.
88. Напрямки підвищення ефективності виробництва зернових культур. К.В.Кос.
90. Державна політика в умовах загострення фінансово-економічної кризи. Г.Куліш.
92. Роль фінансового аналізу у зміцнені господарської діяльності підприємства за умов переходу до ринкової економіки. Т.В.Куцевол.
94. Особливості аналізу трудових ресурсів. О.А.Луста.
95. Продуктивність праці як основа ефективності діяльності підпроиємств. І.А.Мельничук.
97. Розвиток та проблеми виробництва олійних культур. А.Ю.Мироненко.
99. Позитивні та негативні наслідки продажу земель сільськогосподарського призначення. А.С.Морозова.
101. Оцінка фінансового стану та фінансових результатів. В.В.Пірог.
103. Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств: стан та перспективи розвитку в умовах трансформації економіки. Н.Савченко.
105. Трудовий потенціал підприємств сільських територій. Ю.І.Сайко.
107. Механізми антикризового управління діяльністю сільськогосподарських підприємств в умовах трансформації. К.Федюніна.
109. Аналіз - функція управління. А.М.Фількіна.
111. Маркетингова стратегія галузі овочівництва в умовах трансформації в СОТ. А.С.Царюк.
112. Принципи ефективного землекористування на сільських територіях. Ш.М.Цатрян.
114. Переваги та недоліки України в умовах СОТ. Н.М.Чеботар.
116. Фінансовий аналіз і аналіз фінансового стану. Л.В.Челнокової.
118. Оцінка ефективності діяльності аграрних підприємств. Ю.С.Шевченко.

Секция "Современные тенденции мировой экономики"
120. Технопаркові структури України, як працююча ланка національної інноваційної системи. М.П.Цвятко.
123. Стан та перспективи розвитку фондового ринку України. O.П.Мартиновська.
125. Шляхи покращення експортного потенціалу України. О.С.Бойко.
128. Світова фінансова криза та її вплив на економіку України. А.Ю.Гоцелюк.
131. Стратегічні напрямки розвитку зовнішньоекономічної діяльності та їх вплив на формування експортного потенціалу в Миколаївський області. М.О.Радевич.
133. Розвиток транспортної інфраструктури і її роль у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності підприємствами АПК Миколаївської області. А.П.Черевченко.
137. Стратегічні напрями забезпечення конкурентоспроможності аграрної експортної продукції. І.В.Мельник.
139. Стан та перспективи розвитку експортної діяльності агропромислових підприємств Миколаївської області. М.А.Харченко.
142. Особливості взаємодії держави та ринкового сектору. Н.О.Осіпова.
144. Стратегія розвитку експортно-імпортних операцій в агропоромислових підприємствах Миколаївської області. О.А.Терещенко.
146. Експортна діяльність аграрного сектору Миколаївської області: стан та перспективи ефективного розвитку. В.О.Кожемякіна.
148. Вплив механізму стійкості на конкурентоспроможність аграрних підприємств на зовнішньому ринку. Г.Ж.Задоя.
150. Розвиток інновацій та його вплив на економіку України. Ю.О.Бричук.
152. Особливості формування інноваційної моделі розвитку економіки України. Ю.М.Бойко.
154. Критерії оцінки конкурентоспроможності продукції на зовнішньому ринку. А.О.Бойко.

Секция "Организация производства и агробизнеса"
156. Економічна ефективність виробництва соняшнику та шляхи її підвищення. В.А.Балан.
157. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення. М.М.Гнатуша.
159. Земельні ресурси та підвищення ефективності їх використання. А.І.Рябов.
161. Глобалізація продовольчого ринку. Ю.А.Король.
163. Методи оцінки конкурентоспроможності аграрних формувань. Д.В.Резніченко.
165. Експортний потенціал насіння ріпаку агропідприємствами Миколаївської області. В.О.Пастушенко.
167. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства. О.В.Парамонов.
169. Кластерний підхід - важливий напрям підвищення конкурентоспроможності аграрної продукції. А.А.Мачула.
170. Основні напрями підвищення ефективності виробництва зерна. А.С.Мількова.
172. Формування конкурентоспроможності АПК в ринкових умовах. Г.М.Ляху.
174. Оптові продовольчі ринки: сучасний стан та перспективи розвитку. А.І.Левко.
176. Оренда та орендні відносини як основа ефективного розвитку аграрного виробництва. О.І.Левко.
177. Основні фактори ефективного виробництва молока. М.В.Криворучко.
179. Стратегія державного регулювання розвитку АПК в умовах глобалізації. Л.А.Зарічна.
181. Основні напрямки підвищення економічної ефективності виробництва соняшнику. Н.С.Довгопол.
183. Організація використання землі. М.В.Бончук.
185. Вплив інновацій на конкурентоспроможність АПК. В.В.Бондар.
187. Формування плодопродуктового підкомплексу регіону. М.Г.Богатов.
189. Організація насінництва овочевих культур в Україні. О.В.Байбаков.
191. Сучасний стан та перспективи виробництва ріпаку в Україні. Т.Ю.Андоньєва.
193. Сучасний стан виробництва ріпаку в Україні. А.М.Максименко.
195. Організація і шляхи підвищення ефективності використання трудових ресурсів в сільськогосподарських підприємствах. О.О.Луценко.
198. Ринок олійних культур: сучасний стан і перспективи розвитку. А.О.Суржок.

Секция "Экономика сельского хозяйства и АПК"
200. Стан зайнятості на селі. О.М.Чеботарьова.
201. Формування високоефективного виробництва продукції тваринництва. Є.С.Бондар.
203. Тенденція зміни врожайності зернових культур в господарствах Березнегуватського району. О.С.Давиденко.
205. Земельні ресурси та ефективність їх використання в господарствах Жовтневого району. І.В.Грамматчикова.
207. Собівартість продукції рослинництва в підприємствах веселинівського району. Д.Ю.Нєваліхін.
209. Земельні ресурси та підвищення ефективності їх використання в господарствах Снігурівського району. Т.О.Христус.
211. Ефективність інвестицій в освіту. В.В.Анісім.
213. Динаміка безпечності депозитних вкладень населення України. О.Л.Вицина.
215. Проблеми і перспективи функціонування СЕЗ "Миколаїв". А.Є.Пятниченко.
217. Вплив іноземних інвестицій на розвиток овочівництва в Миколаївської області. В.С.Ананевич.
219. Інвестиційна привабливість сільського господарства Миколаївської області. Г.С.Сергєєва.
220. Заощадження населення як суттєве джерело інвестиційних ресурсів у національній економіці. Д.В.Резніченко.
222. Промислова політика як необхідна передумова розвитку регіонів України. К.С.Горєва.
224. Інфляційні процеси в Україні та прогнозування інфляції. І.М.Євчук.
226. Інвестиційні процеси в АПК України. А.М.Рудіч.
228. Роздержавлення та приватизація державної власності в Україні. Д.А.Гросу.
230. Аналіз державної підтримки підприємств АПК через систему кредитування. Є.М.Юрченко.
231. Ефективність розвитку молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах. В.О.Сидоренко.
233. Роль виноградарства в економіці сільськогосподарських підприємств. О.І.Драган.
235. Продовольча безпека України. І.В.Марчук.
237. Ефективність використання орендованих земель і збереження їх родючості в Березнегуватському районі. Н.В.Вєтрова.
239. Ресурсний потенціал регіону. А.Л.Гайдечук.
241. Трудовий потенціал країни. Н.С.Морозова.
243. Конкурентоспроможність продукції та підвищення її якості. М.М.Ставченко.
245. Ринок соняшнику України: стан та перспективи. В.М.Влас.
247. Сертифікація систем якості продукції. І.І.Ширенко.
248. Охорона земельних ресурсів України. А.О.Сахнюк.
250. Напрями підвищення ефективності виробництва соняшнику. М.В.Бабичева.
252. Вплив світової економічної кризи на АПК. Ю.В.Гаркуша.

Код для вставки на страницы своего интернет-ресурса (используется в этом посте):


Похожие посты блога

(50) Студенческий научный вестник НГАУ
(43) Семинары и конференции 2010 НГАУ
(38) Про подготовку статей для международного журнала
(21) Библиотека НГАУ
(12) Открытие студенческого кафе на базе ИПО НГАУ ← Новости НГАУ


Ссылки

21-ая научно-теоретическая студенческая конференция

Ключевые слова страницы

студенческая конференция сучасний стан перспективи розвитку підвищення ефективності сільськогосподарських підприємств миколаївської області україни вплив управління

Кафедра иностранных языков НГАУ

Логотип кафедры иностранных языков НГАУ
Логотип кафедры иностранных языков НГАУ

Действие

Изменена страница кафедры иностранных языков НГАУ (см. "ссылки")

Описание

Кафедра входит в структуру факультета культуры и воспитания НГАУ (см. "другие полезные ссылки"). Кафедра иностранных языков НГАУ создана в 1998 году после реформировании кафедры украинского и иностранных языков.

На кафедре преподаются:
- английский язык;
- немецкий язык;
- французский язык;
- латынь.

Перевод иноязычной профессиональной литературы, аннотаций, научных статей, тренинги, ролевые и деловые игры - далеко не полный перечень интересных форм изучения английского языка как межнационального, языка международного общения.

На странице кафедры были добавлены фотографии. В начале этого поста представлен ее логотип.

Похожие посты блога

(48) Кафедра почвоведения и агрохимии НГАУ. Почвенно-агрохимическая лаборатория.
(41) Кафедра экономической кибернетики и математического моделирования НГАУ
(36) Кафедра организации производства и агробизнеса НГАУ
(35) Кафедра менеджмента организаций и права НГАУ
(25) Факультеты и кафедры НГАУ


Ссылки

страница кафедры иностранных языков НГАУ

Другие полезные ссылки

страница факультета культуры и воспитания НГАУ

Ключевые слова страницы

нгау кафедра иностранных языков на сайте страница кафедры

Студенческий научный вестник НГАУ


Студенческий научный вестник НГАУ. Выпуск 1(1). 2009г.

Действие

Добавлен раздел Студенческий научный вестник НГАУ (см. "ссылки") на странице сайта с одноименным названием.

Описание

Ранее на странице было опубликовано только Положение про выпуск сборника научных работ "Студенческий научный вестник" Николаевского государственного аграрного университета. Сейчас, в связи с выходом первого выпуска студенческого вестника, на этой странице добавлен раздел, в котором будет размещаться архив. На сегодня можно как просмотреть вестник непосредственно на странице сайта (пример в начале этого поста), так и закачать его в виде pdf-файла.

Для просмотра использован ресурс issuu You Publish (см. "другие полезные ссылки"). Больше про этот ресурс и функции просмотра см. в посте этого блога Статті з газети "Агросвіт", 2006-2009рр

Также добавлен блок "Наукові вісники МДАУ" справа на каждой странице сайта. Студенческий научный вестник НГАУ и Вестник аграрной науки Причерноморья представлены в этом блоке в виде изображений титульных страниц, которые являются ссылками на страницы сайта с соответствующим вестником.

Содержание этого выпуска Вестника

Название статей в содержании на языке оригинала. Цифра вначале - номер страницы.

Мировое хозяйство и внешнеэкономическая деятельность
3. Конкурентна позиція сільськогосподарських підприємств при виході на зовнішній ринок. А.О.Вакуленко.
7. Проблема посилення конкурентоспроможності продукції агропромислового комплексу України на Європейскому продовольчому ринку. В.О.Міланич.
11. Cучасний стан та тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств Миколаївської області. Є.А.Май.
15. Стан та шляхи удосконалення інвестиційного клімату в аграрному секторі Миколаївської області. Г.А.Алєксєєва.
19. Сучасний стан та шляхи підвищення ефективності експортних операцій із сільськогосподарською продукцією в Україні. О.А.Терещенко.
24. Чи приваблює український аграрний сектор іноземних інвесторів? М.П.Цвятко.
28. Роль ЧТБ у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Миколаївської області. В.Ю.Федоренко.
34. Іноземне інвестування аграрного сектору економіки України. К.С.Вдовиченко.
38. Роль зовнішньоекономічної діяльності в підвищенні конкурентоспроможності аграрних підприємств. А.О.Панна.
42. Впровадження інновацій в аграрному секторі - запорука економічного розвитку. Ю.М.Бойко.
46. Вдосконалення механізму державного регулювання експорту сільськогосподарської продукції. М.А.Харченко.
50. Теоретичні аспекти формування ціни на продукцію сільськогосподарських підприємств при виході на зовнішній ринок. І.В.Волохов.
54. Роль стратегічного планування при виході аграрних підприємств на зовнішній ринок. В.П.Жуковський.
57. Ф'ючерсна торгівля на товарній біржі: перспективи впровадження в Україні. О.І.Білик.
60. Рейтингова оцінка інвестиційної привабливості районів Миколаївської області. Д.Г.Нещета.
65. Інвестиційний імідж та інвестиційна привабливість економіки України. О.І.Симонова.
69. Світовий ринок зерна та місце України на ньому. М.О.Радевич.
75. Місце України на світовому ринку зерна та функціонування вітчизняних товаровиробників на ньому. В.О.Кожемякіна.
80. Стратегічні напрями розвитку зовнішньоекономічної діяльності аграрного сектору в системі світогосподарських відносин Миколаївської області. С.Александрова.

Организация производства и агробизнеса
85. Впровадження GPS технологій у сільське господарство. О.С.Устименко.
89. Продовольча безпека в умовах глобалізації. К.В.Свєтлєцьких.
94. Оптові ринки агропродукції: сучасний стан та перспективи розвитку. А.І.Левко.
98. Механізм підвищення конкурентоспроможності зерновиробництва. О.В.Парамонов.
102. Сучасний стан та проблеми зернового ринку в Миколаївської області. О.Ю.Толчева.
107. Розвиток овочівництва в Миколаївській області. О.В.Байбаков.
110. Аерокосмічні методи збору інформації про стан сільськогосподарських об'єктів на прикладі Миколаївської області. С.М.Сенишина.
115. Оцінка конкурентоспроможності аграрних формувань з використанням кореляційно-регресійного аналізу. Д.В.Резніченко.
120. Первинна публічна пропозиція акцій. М.В.Криворучко.
124. Системи управління безпечністю харчової продукції та її переваги для експортноорієнтованих підприємств. О.С.Шевченко.
128. Аспекти корпоративного управління в Україні. В.О.Куцел.
133. Застосування систем масового обслуговування в управлінні операціями. Є.О.Юрченко.
137. Корпоративне управління: особливості розвитку моделей корпоративного управління. О.В.Урсу.
141. Сучасний стан зерновиробництва в Україні. С.Мількова.
144. Сучасний стан та розвиток виноградарства у сільськогосподарських підприємствах. Г.С.Сергєєва.

Экономика сельского хозяйства
149. Ефективність виробництва соняшнику в Миколаївській області. В.Калініченко.
154. Сучасний стан та ефективність функціонування виноградарства в господарствах очаківського району. О.І.Драган.
159. Економічна ефективність виробництва молока в господарствах очаківського району Миколаївської області. В.А.Сидоренко.
163. Проблеми і перспективи розвитку плодоовочевої галузі України. А.О.Осипова.
167. Економічна ефективність та стан виробництва продукції скотарства в Україні та Новобузькому районі. Є.С.Бондар.
172. Динаміка урожайності зернових культур в ТОВ "Лан" Веселинівського району. Д.Ю.Нєваліхін.
177. Проблеми розвитку і удосконалення зовнішньоекономічної діяльності в АПК України. В.А.Солнишкова.
181. Охорона і раціональне використання земельних ресурсів в господарствах Снігурівського району. Т.О.Христус.
185. Проблеми впровадження спеціального програмного забезпечення в економіці сільського господарства. В.С.Ананевич.
189. Методи регулювання зайнятості на селі в Миколаївської області. О.М.Чеботарьова.
194. Ефективність використання ресурсного потенціалу підприємств аграрного сектору. К.О.Огородникова.

Менеджмент организаций и права
198. Лідерство в сучасному управлінні організацією. I.М.Мiшутiна.
201. Економічні методи управління сільськогосподарськими підприємствами. Т.В.Кушнір.
205. Дослідження регіонального ринку вина. К.П.Клебанова.
209. Впровадження сучасної концепції маркетингу у практичну діяльність аграрних підприємств. К.А.Юхименко.
213. Стратегічне управління аграрними підприємствами: теоретичні та методичні аспекти. С.А.Постика.
218. Функціональних підхід до управління аграрними підприємствами Миколаївської області. Ю.М.Петручок.
223. Розвиток виноградарства та виноробства у корпорації "Миколаївсадвинпром". В.В.Анісім.
227. Діагностика схильності до банкрутства сільськогосподарських підприємств Миколаївського району. С.М.Божко.
232. Удосконалення мотиваційного механізму, як засобу підвищення зайнятості сільського населення. М.О.Бородін.
236. Стратегічний аналіз діяльності аграрних підприємств Новобузького району. Д.С.Подрядов.
241. Необхідність вдосконалення організаційної культури в сільськогосподарських підприємствах. О.Л.Вицина.
245. Особливості мотивації трудової діяльності в аграрній сфері. Н.О.Комар.
250. Перспектива інноваційного розвитку сільського господарства. С.Ю.Задорожній.

Деньги, финансы и кредит
255. Кредитування в Україні в умовах кризи. О.М.П'яник.
259. Валютно-курсова політики та її вплив на фінансову безпеку держави. І.М.Каверіна.
263. Фінансова криза та можливі шляхи її подолання. А.В.Шиндановіна.
267. Проблеми кредитування аграрних підприємств. О.А.Кудакова.
271. Чинники курсової нестабільності в Україні. К.В.Бондаренко.
276. Формування прибутку в сільськогосподарських підприємствах АПК України в умовах фінансової кризи. Л.В.Швець.
280. Фінансова криза як елемент гальмування світової економіки. А.Ю.Богатий.
284. Причини фінансово-економічної кризи та шляхи виходу з неї України. І.О.Прядко.
288. Теоретичні аспекти оцінки фінансового стану. Н.С.Мисліцька.
292. Інвестиційна діяльність в АПК України. Т.Ю.Гросова.
296. Портфельна теорія У.Шарпа та її реалізація у фінансовій сфері. Л.А.Зарічна.
300. Теорія дивідендної політики Міллера-Модільяні та її практичне застосування. Н.С.Довгопол.
305. Міжнародні фінансово-кредитні установи та їх зв'язок з Україною. О.О.Пепуль.
309. Розвиток ринку цінних паперів в Україні. О.В.Дуб'яга.

Экономический анализ и аудит
314. Залежність фінансових результатів від питомої ваги дебіторської заборгованості в сумі активів. О.О.Решетняк.
317. Аналіз стану та розвитку зовнішньоекономічної діяльності Миколаївської області. Т.В.Літвінова.
322. Узагальнююча оцінка фінансового стану сільськогосподарських підприємств Жовтневого району. К.В.Кос.
325. Напрямки підвищення ефективності використання трудових ресурсів в ДП "Південне" Снігурівського району. О.А.Луста.
329. Вплив факторів на урожайність зернових культур Миколаївського району. А.Ю.Мироненко.
333. Формування та використання фінансових ресурсів фермерських господарств України в сучасних умовах. Д.П.Болотній.
339. Активізації інвестиційної діяльності аграрних підприємств. Т.І.Гвоздь.
344. Обгрунтування причин та наслідків продажу земель сільськогосподарського призначення. А.С.Морозова.
349. Сучасний стан та основні напрями удосконалення земельних відносин. С.А.Артеменко.
356. Теоретичні основи, складові та управління ризиками в сільському господарстві. М.В.Бончук.
361. Методичні аспекти оцінки імовірності банкрутства сільськогосподарських підприємств. Я.В.Костюкова.
365. Сучасний стан та оцінка інвестиційної привабливості аграрного сектору України. Л.А.Зарічна.
370. Вплив питомої ваги експорту на рівень рентабельності продаж. Н.Ю.Удоденко.
373. Дослідження впливу коефіцієнта фінансування та коефіцієнта покриття на рівень рентабельності активів. Т.В.Куцевол.

Бухгалтерский учет
379. Облік факторів платоспроможності і запобігання фіктивному банкрутству та умисному доведенню до банкрутства. І.М.Мілінчук.
383. Особливості формування капіталу відкритих акціонерних товариств. І.А.Кшевзінська.
386. Організація обліку та контролю кредиторської заборгованісті підприємств. Л.С.Поплужна.
390. Особливості та напрям удосконалення обліку доходів через зебезпечення потреб різних користувачів. Ю.С.Матюков.
395. Облік оренди земельних угідь. К.Л.Шибко.
400. Особливості обліку дебіторської заборгованості на сільськогосподарських підприємствах. Н.О.Аніщенко.
405. Стан та перспективи обліку дебіторсько-кредиторської заборгованості. О.В.Мухіна.
411. Особливості нарахування амортизації основних засобів у податковому та бухгалтерському обліку. А.М.Братченко.
415. Облік і контроль кредиторсько-дебіторської заборгованості на сільськогосподарських підприємствах. О.Ю.Черенкова.
418. Організація бухгалтерського контролю доходів. О.М. Тесля.

Код для вставки на страницы своего интернет-ресурса (используется в этом посте):

Похожие посты блога

(38) Про подготовку статей для международного журнала
(32) Почта НГАУ
(21) Библиотека НГАУ
(3) Газета НГАУ "Агросвіт" №3(070) от 1 сентября 2009 года
(1) Газета НГАУ "Агросвіт" №4(071) от 10 ноября 2009 года


Ссылки

Студенческий научный вестник НГАУ.

Другие полезные ссылки

Issuu You Publish.

Ключевые слова страницы

студенческий научный вестник нгау сучасний стан розвитку зовнішньоекономічної діяльності україни аграрних підприємств району миколаївської області

Статті з газети "Агросвіт", 2006-2009рр

Статті з газети "Агросвіт", 2006-2009рр

Действие

Добавлена подборка Статті з газети "Агросвіт", 2006-2009рр.

Описание

Изменен архив газеты Николаевского государственного аграрного университета "Агросвіт" (см. "ссылки"). Добавлена подборка статей газеты за период 2006-2009 гг.

Подборку статей можно будет полистать непосредственно на странице сайта (в начале поста также предоставлена эта возможность). Для просмотра использован ресурс issuu You Publish (см. "другие полезные ссылки"). Скачивание не предусмотрено, но ниже можно получить код для вставки газеты на страницу своего блога или сайта.

Содержание подборки статей газеты "Агросвіт" 2006-2009 гг

Название статей в содержании на языке оригинала. Цифра вначале - номер страницы.

1. Свято знань. Першовересень 2006 року приймає нове поповнення студентів. В.Михайлюк.
2. Школи - університет - однодумці. В.Захарченко.
3. З добром і милосердям до людей похилого віку. Олег Пилипенко.
4. Незабутні враження. Тетяна Матієк.
4. Таланти нашого факультету. Ірина Долженко.
5. Золотий колос університету. Подвійне свято - подвійні подарунки. Д.Лук`яненко.
6. Щедрі новорічні дарунки. В.Михайлюк.
7. Вісті з коледжів університету. У постійному пошуку. О.П.Поточняк.
7. Вісті з коледжів університету. Собори наших душ. Н.А.Пагурець.
7. Вісті з коледжів університету. Тетянин день. Т.Г.Микитюк.
8. Життєві спогади. І.Долженко.
9. У рамках міжнародного співробітництва. І.Стрюкова.
10. Жити - заради майбутнього! О.С.Біліченко.
10. Зірки фестивалю. Д.Лук`яненко.
11. Агро - 2007. О.В.Іщенко.
12. У світ новий аграрних знань. В.О.Михайлюк.
13. З ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Олег Пилипенко.
14. Студентське спортивне життя. Ф.І.Саказли.
15. Ми вибираємо, нас вибирають... В.Т.Захарченко.
15. Перший чемпіон світу. Г.В.Христенко.
16. Чаруючі краєвиди уманської землі. Юлія Сінько.
16. Агрономічна феєрія. Ольга Суслова.
17. До 75-ї річниці Голодомору в Україні. Історія народу в пам`яті людській. Т.В.Березовська.
18. Творімо добро! Студентська колегія університету.
19. З Перемогою! Ірина Прадун, Олександр Кулажкін.
19. Колиска дитинства. Наталія Масіна.
20. З міжнародного конгресу. Н.М.Сіренко.
21. Дорогі ветерани, учасники Великої Вітчизняної війни, працівники та студенти! Ректорат, студентська рада.
21. Бойовий офіцер Новобужжя. О.Денисюк, В.Дорошенко.
21. Радісні миті зустрічі. Дар`я Лук`яненко.
21. Вони завжди з нами. Л.П.Марчук.
22. Серце до серця. Студентська рада.
22. Наукові здобутки. А.В.Ключник.
23. У спорті - сила і краса. Ф.І.Саказли.
23. Весняна толока - 2008. Студентська рада.
24. У теплих обіймах морських хвиль. Радісні миті спілкування. Дар`я Лук`яненко.
25. Незабутні враження. Свято молодості, сили і краси. Дар`я Лук`яненко.
26. Ювілейна ХХ Міжнародна агропромислова виставка-ярмарок "Агро-2008". Н.Г.Шарата.
27. Радість перемоги.Олена Дуб`яга.
28. Вітаємо з нагородами! Ректорат.
28. Шановні науково-педагогічні працівники! Дорогі студенти! Ректорат.
29. За досвідом - на практику. Ірина Прадун.
29. Наша затишна оселя. Н.Г.Шарата.
30. Калейдоскоп подій.
30. Голодомор очима очевидців. Сергій Замета.
31. День Перемоги. Андрій Абрамець.
32. Студентські вибори. Студентська колегія.
33. Шляхом перемог. Н.Г.Шарата.
34. Робити щасливими інших - найкращий спосіб стати щасливим! Ольга Мартиновська.
35. Спортивний огляд. Кафедра фізичного виховання.
36. Рік молоді в Україні. Вони з Ним живуть... Вікторія Бегей.
36. Рік молоді в Україні. Заради кохання. Євгенія Ільяшенко.
37. Наші добрі справи. Н.Г.Шарата.
38. Вічна пам`ять тобі, воїне-афганцю! Т.В.Березовська.
38. Митцеві слова присвячується. Дарія Лук`яненко.
39. Лучше гор могут быть только горы! (В.Высоцкий) Ольга Мартиновська.


Код для вставки на страницы своего интернет-ресурса (используется в этом посте):

off top

Управление просмотром, на мой взгляд, интуитивно понятно. Опишу
некоторые действия:
- для перелистывания - кликните один раз левой кнопкой мыши наведя курсор на треугольник ► в правой части для перелистывания вперед или на треугольник ◄ в левой части для перелистывания назад;
- для отображения публикации на весь экран (просмотр в полноэкранном режиме) – кликните один раз левой кнопкой мыши наведя курсор в пределах публикации;
- для выхода из полноэкранного режима – нажмите клавишу Esc на клавиатуре;
- при просмотре в полноэкранном режиме справа дополнительно показываются другие публикации в виде небольших картинок, наведя курсор на которые можно узнать краткие сведения о публикации, а кликнув один раз левой кнопкой мыши можно их просмотреть.

Похожие посты блога

(38) Про подготовку статей для международного журнала
(32) Почта НГАУ
(27) Музей "Становления и развития аграрного образования на Николаевщине" НГАУ
(3) Газета НГАУ "Агросвіт" №3(070) от 1 сентября 2009 года
(1) Газета НГАУ "Агросвіт" №4(071) от 10 ноября 2009 года


Ссылки

архив газеты николаевского аграрного университета "Агросвіт"

Ключевые слова страницы

статті з газети агросвіт лук яненко студентська страница статей газеты аграрного університету

Кафедра почвоведения и агрохимии НГАУ. Почвенно-агрохимическая лаборатория.

Эмблема кафедры почвоведения и агрохимии НГАУ
Эмблема кафедры почвоведения и агрохимии НГАУ

Действие

1. Изменена страница кафедры почвоведения и агрохимии НГАУ (см. "ссылки" п.1)
2. Добавлена новость о создании и аттестацию почвенно-агрохимической лаборатории.

Описание

Кафедра почвоведения и агрохимии НГАУ входит в структуру агрономического факультета. На странице кафедры были добавлены фотографии, а также внесены изменения в текст с добавлением нескольких абзацев из юбилейной книги.

Дополнительно на страницу кафедры размещена информация о почвенно-агрохимической лаборатории, созданной группой высококвалифицированных почвоведов и агрохимиков кафедры почвоведения и агрохимии НГАУ и аттестованой Государственным предприятием "Николаевстандартметрология" на проведение измерений в сфере распространения государственного метрологического надзора 28 декабря 2009 года.

Кроме того информация про почвенно-агрохимическую лабораторию продублирована на странице Направления научно-исследовательской работы (см. "ссылки" п.2)

Учитывая, что информация про почвенно-агрохимическую лабораторию предоставлена как новость, новости-анонсы добавлены на страницу новостей университета, в rss ленту новостей университета и в блоке новостей справа на каждой странице.

Похожие посты блога

(41) Кафедра экономической кибернетики и математического моделирования НГАУ
(36) Кафедра организации производства и агробизнеса НГАУ
(35) Кафедра менеджмента организаций и права НГАУ
(25) Факультеты и кафедры НГАУ
(24) Кафедра высшей и прикладной математики НГАУ


Ссылки

1. страница кафедры экономической теории и общественных наук НГАУ
2. Направления научно-исследовательской работы

Ключевые слова страницы

почвенно агрохимическая лаборатория кафедры почвоведения и агрохимии нгау

Новости НГАУ. Спартакиада научно-педагогических работников и сотрудников НГАУ.

Новости НГАУ. Спартакиада научно-педагогических работников и сотрудников НГАУ.
Наиболее интересными и массовыми были соревнования по стрельбе из пневматической винтовки

Действие

Добавлена новая страница сайта

Описание

Добавлена страница с фоторепортажем о Спартакиаде научно-педагогических работников и сотрудников НГАУ (см. "ссылки").

Спартакиада, в которой приняли участие 135 научно-педагогических работников и сотрудников НГАУ, проводилась с 14 по 20 января 2010 года по пяти видам спорта – стрельба, дартс, футзал, настольный теннис и волейбол.

Информация о новости также добавлена на страницу новостей университета (смотри "другие полезные ссылки") и в rss ленту новостей университета.

Похожие посты блога

(44) Новости НГАУ. Официальный сайт НГАУ занял призовые места в конкурсе среди 22 сайтов аграрных вузов
(23) Спортивные новости НГАУ. Декабрь 2009 года.
(12) Открытие студенческого кафе на базе ИПО НГАУ ← Новости НГАУ
(11) Расширенное заседание научно-методической комиссии ← Новости НГАУ
(2) 25-летие университета ← Новости НГАУ


Ссылки

новости университета

Ключевые слова страницы

спартакиада научно-педагогических работников сотрудников николаевского государственного аграрного университета новости нгау

Скрипт для анализа копируемого с сайта контента. Why Tynt Insight?

Логотип Tynt
Клацніть по логотипу для переходу.

Действие

Добавлен скрипт для анализа копируемого с сайта контента (см. "ссылки")

Описание

Приведу цитату со страницы сайта tynt Why Tynt Insight? (см."другие полезные ссылки") на языке оригинала (английском).

Tynt Insight tracks when users copy content from your web site and automatically adds a link back to the original page when your content is pasted. Tynt Insight´s unique capabilities turn copying into a valuable asset for your site that lets you:

* Generate more visits and page views
* Improve your search engine ranking
* Get credit when your content is copied
* Promote your brand and website
* Measure and understand user engagement
* Lengthen visit sessions by promoting your most engaging content
* Understand what keywords prompt users to leave your site
* Automatically feed your Twitter stream with your most engaging content
* See what sites are promoting your content
* Find out how many visits you receive from your URLs being copied and shared

Также были добавлены на сайте объявления и внесены мелкие поправки. Объявления добавлены на новостную страницу, в блок "Оголошення" в правой колонке сайта и в ленту новостей сайта. Кроме того я сообщал об объявлениях в твиттере (http://twitter.com/Yur_An).

Похожие посты блога

(29) Пузомерка форума. Заголовок форума. Поправки на сайте.
(26) Снег на сайте НГАУ. Скрипты
(10) Информер о количестве посетителей онлайн. Поправки
(6) Информер о количестве посетителей онлайн
(4) Несколько поправок и небольших изменений


Ссылки

скрипт для анализа копируемого с сайта контента - для использования необходимо пройти простую регистрацию

Другие полезные ссылки

Why Tynt Insight?

Ключевые слова страницы

скрипт анализа копируемого сайта контента why tynt insight

Зміни до Правил прийому до Миколаївського державного аграрного університету на 2010-2011 навчальний рік

Этот пост подается на украинском языке.
Посилання на Одеський регіональний центр оцінювання якості освіти
Справедливе оцінювання – чесний вступ до ВНЗ!
Клацніть для переходу на сайт Одеського регіонального ЦОЯО.

Дія

Внесени зміни на сторінці правила прийому (див. "посилання")

Опис

На сторінці додатково розміщені Зміни до Правил прийому до Миколаївського державного аграрного університету на 2010-2011 навчальний рік, які було затверджено головою приймальної комісії МДАУ 18 січня 2010 року.

Для прикладу дивіться нижче один з пунктів змін:
"Пункт 9.1. розділу 9 викласти у такій редакції:
"9.1. Зараховуються до Університету та його коледжів за умови подання сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад, призери (особи, нагороджені дипломами І-III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призери (особи, нагороджені дипломами І-III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:
основи інформатики – при вступі за спеціальністю "Обслуговування комп´ютерних систем і мереж";
трудове навчання – при вступі на напрям "Професійна освіта";
основи економіки – при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань "Економіка та підприємництво";
основи правознавства – при вступі за спеціальністю "Правознавство" галузі знань "Право";
біологія з екологією – при вступі на напрями (спеціальності), для яких профільним визначено предмет «Біологія»."

Схожі пости блогу

(42) Конкурс сертифікатів 2010 в МДАУ
(28) Институты и колледжи НГАУ
(25) Факультеты и кафедры НГАУ
(2) 25-летие университета ← Новости НГАУ
P.S. (170) Правила приема 2011


Посилання

правила прийому

Інші корисні посилання

Найкращий університет України

Ключові слова сторінки

зміни правил прийому изменения сайте николаевского государственного аграрного университета

Новости НГАУ. Официальный сайт НГАУ занял призовые места в конкурсе среди 22 сайтов аграрных вузов

Награды сайта НГАУ

Действие

Новость на странице новостей НГАУ (см. "ссылки")

Описание

Официальный сайт Николаевского государственного аграрного университета занял 1 (первое) место за IV квартал 2009 года и 2 (второе) место по итогам всего 2009 года в конкурсе на лучший интернет-сайт среди аграрных вузов.

Напомню, что Департаментом аграрного образования, науки и консультации (на украинском языке – дорадництва; знаете лучший перевод – поделитесь в комментах) с 1 мая 2009 года проводится конкурс на лучший Интернет-сайт среди сайтов 22 (двадцати двух) аграрных вузов Украины. Сайт нашего университета по результатам II квартала 2009 года стал лауреатом – предпризовое место :), а по результатам III квартала 2009 года – 3 (третье) место.

За время конкурса была проведена значительная работа по улучшению информативности сайта, его структуры, а также расширению количества дополнительных сопутствующих сервисов – добавлен форум НГАУ, чат НГАУ, появилась возможность листать газету и научный вестник университета непосредственно на страницах сайта. В связи с увеличением изменяемых и дополняемых страниц на сайте появился этот блог, в котором также можно комментировать материал поста и описанные события или изменения сайта, вносить свои предложения по улучшению сайта и дополнительных сервисов. В ближайшей перспективе – страница с трансляцией видео-потока веб-камеры.

Более подробно о конкурсе на лучший интернет-сайт среди аграрных высших учебных заведений (положение, участники конкурса, результаты промежуточных этапов и итоговые) можно ознакомиться на сайте Научно-методического центра аграрного образования Украины (см. "другие полезные ссылки" п.1)

off top

Опубликован список, составленный британскими исследователями-футурологами после изучения перспектив рынка труда при участии правительства, из 20 профессий, к которым предстоит готовиться тем, кто только пошел в школу или детский сад. Полный список см. "другие полезные ссылки" п.2, здесь приведу для примера направления, связанные со спецификой нашего университета: генетически модифицированные продукты (селекция, выращивание в промышленных масштабах и т.д.); вертикальные фермы в небоскребах прямо в мегаполисах (проектирование и постройка ферм, выведение специальных пород и т.д.); борьба с изменением климата, а также управление погодой.

Похожие посты блога

(42) Конкурс сертифікатів 2010 в МДАУ
(27) Музей "Становления и развития аграрного образования на Николаевщине" НГАУ
(23) Спортивные новости НГАУ. Декабрь 2009 года.
(13) Конкурс на получение степендий ← Гранты и стипендии
(11) Расширенное заседание научно-методической комиссии ← Новости НГАУ


Ссылки

новости НГАУ.

Другие полезные ссылки

1. конкурс на кращий інтернет-сайт.
2. список профессий будущего.

Ключевые слова страницы

новости николаевского государственного аграрного университета конкурс официальный сайт нгау лучший интернет сайт

Семинары и конференции 2010 НГАУ

Всеукраинская научно-методическая конференция
Участники Всеукраинской научно-методической конференции

Действие

Изменены заголовок и сама страница с перечнем семинаров и конференций НГАУ.

Описание

Новый заголовок страницы: семінари та конференції 2010 (см. "ссылки"). На странице теперь представлен План проведения научных и научно-технических мероприятий в 2010 году в Николаевском государственном аграрном университете. На данный момент запланировано 15 семинаров и конференций, которые будут проводиться в течение года в НГАУ. Информация представлена в виде таблицы, в которой для каждого мероприятия указаны: порядковый номер, название научно-технического мероприятия, сроки проведения семинара или конференции, страны-участники (для международных мероприятий), контактные данные (номера телефонов, e-mail контактных лиц) и ориентировочное количество участников семинара или конференции.

На странице семинары и конференции 2010 опубликовано также несколько фотографий с предыдущих семинаров и конференций, одну из которых можно увидеть в начале этого поста.

Похожие посты блога

(38) Про подготовку статей для международного журнала
(11) Расширенное заседание научно-методической комиссии ← Новости НГАУ
(10) Информер о количестве посетителей онлайн. Поправки
(6) Информер о количестве посетителей онлайн
(4) Несколько поправок и небольших изменений


Ссылки

семінари та конференції 2010

Другие полезные ссылки

1. Вестник аграрной науки Причерноморья (основной язык – украинский, есть также статьи на русском языке)

Ключевые слова страницы

семинары и конференции 2010 на сайте николаевского государственного аграрного университета

Конкурс сертифікатів 2010 в МДАУ

Этот пост подается на украинском языке.
Логотип українського центру оцінювання якості освіти
Клацніть по логотипу для переходу на сайт УЦОЯО.

Дія

Додано сторінку з інформацією щодо конкурсу сертифікатів в університеті (див. "посилання")

Опис

На сторінці подано роз´яснення та рекомендації щодо вибору предметів на тестування та мінімальної кількості балів, отриманих випускником при зовнішньому незалежному оцінюванні, яка дає право брати участь у конкурсі сертифікатів при вступі до Миколаївського державного аграрного університету.

На сторінці також подано посилання на інші сторінки сайту, важливі для абітурієтів, які збираються вступити до Миколаївського державного аграрного університету, Вознесенського коледжу МДАУ, Мигійського коледжу МДАУ чи Новобузького коледжу МДАУ.

Схожі пости блогу

(33) Новобугский колледж НГАУ
(31) Мигийский колледж НГАУ
(30) Вознесенский колледж НГАУ
(28) Институты и колледжи НГАУ
P.S. (170) Правила приема 2011


Посилання

mdau.mk.ua/ua/yourcertificate – Інформація щодо конкурсу сертифікатів в університеті

Ключові слова сторінки

конкурс сертифікатів аграрного университета колледж нгау

Кафедра экономической кибернетики и математического моделирования НГАУ

логотип кафедры экономической кибернетики и математического моделирования НГАУ
Логотип кафедры

Действие

Изменена страница кафедры экономической кибернетики и математического моделирования НГАУ (см. "ссылки")

Описание

Кафедра входит в структуру факультета менеджмента (см. "другие полезные ссылки"). Кафедра создана в мае 2008 года при участии кафедры высшей и прикладной математики и кафедры общетехнических дисциплин.

На кафедре преподаются следующие дисциплины:
- исследование операций;
- математическое моделирование на ПЭВМ (систем автоматики);
- математическое моделирование на ПЭВМ (электроснабжение);
- математическое моделирование технических и технологических процессов в сельском хозяйстве на ПЭВМ;
- математическое программирование;
- моделирование технических процессов и систем;
- моделирование технологических процессов в сельском хозяйстве на ПЭВМ;
- прикладная математика;
- теория вероятностей и математическая статистика;
- эконометрия;
- экономико-математическое моделирование.

Наш выпускник может с успехом возглавить функциональные подразделения в организационной системе управления: экономическую службу, внешнеэкономическую деятельность, организацию или предприятие в целом, так как обладает современными средствами анализа и прогнозирования финансово-экономических ситуаций, а также управлением экономическими процессами в рыночных условиях.

На странице кафедры были добавлены фотографии. В начале этого поста представлен ее логотип.

Похожие посты блога

(36) Кафедра организации производства и агробизнеса НГАУ
(35) Кафедра менеджмента организаций и права НГАУ
(25) Факультеты и кафедры НГАУ
(24) Кафедра высшей и прикладной математики НГАУ
(22) Кафедра экономики сельского хозяйства НГАУ


Ссылки

страница кафедры экономической кибернетики и математического моделирования НГАУ

Другие полезные ссылки

страница факультета менеджмента НГАУ

Ключевые слова страницы

страница кафедры на сайте нгау кафедра экономической кибернетики и математического моделирования

Программа Erasmus Mundus (2009-2013)

Education and Culture DG. Erasmus mundus.

Действие

Изменена страница НГАУ Гранти та стипендії: умови участі та терміни (см. "ссылки" п.1)

Описание

На странице Гранти та стипендії: умови участі та терміни добавлена информация про образовательную программу Erasmus Mundus (2009-2013), ее цели, направления деятельности, возможные участники, размеры стипендий, а также дополнительные ссылки для более подробного ознакомления с программой. Как пример, Erasmus Mundus Masters Courses (EMMCs) - см. раздел "другие полезные ссылки" этого поста.

Материалы про программу Erasmus Mundus (2009-2013) подготовлены сотрудниками международного отдела НГАУ (см. "ссылки" п.2).

Похожие посты блога

(39) 1. Программа Tempus IV (2007-2013). 2. Объявление аспирантуры НГАУ.
(38) Про подготовку статей для международного журнала
(37) Faculty Exchange Program объявлен конкурс
(16) Alberta Ukrainian Centennial Commemorative Scholarship Guidelines ← Гранты и стипендии
(13) Конкурс на получение степендий ← Гранты и стипендии


Ссылки

1. Гранти та стипендії: умови участі та терміни
2. Международный отдел НГАУ

Другие полезные ссылки

Erasmus Mundus Masters Courses (EMMCs)

Ключевые слова страницы

гранты и стипендии на сайте программа erasmus mundus

1. Программа Tempus IV (2007-2013). 2. Объявление аспирантуры НГАУ.

European Commission Tempus

Действие

1. Изменена страница НГАУ Гранты и стипендии: условия участия и сроки (см. "ссылки" п.1)
2. Добавлено объявление отдела аспирантуры НГАУ и удалены старые на странице Аспирантура и докторантура (см. "ссылки" п.2).

Описание

1. На странице Гранты и стипендии: условия участия и сроки добавлена информация про 4-й этап трансевропейской программы мобильности для обучения в университетах – Tempus IV (2007-2013), подготовленная международным отделом НГАУ. Дана краткая информации о программе, указаны какие проекты финансируются программой, как взять участие в программе, а также некоторые дополнения и ссылки на официальные сайты.

Кроме того, для облегчения поиска нужной программы или гранта, на странице введена структура – все гранты, стипендии и конкурсы разнесены по категориям: грантовые программы, программы для последипломного обучения и профессиональных поездок преподавателей, программы стажировки для студентов, магистерские и стипендийные программы.

2. Претерпела изменений и страница сайта Аспирантура и докторантура. В разделе объявлений были удалены все старые и добавлено новое о приеме отделом аспирантуры НГАУ до 12.02.2010 заявлений на сдачу кандидатских экзаменов по философии и иностранных языков. Это объявление также добавлено в блок объявлений (справа на каждой внутренней странице украиноязычной версии официального сайта).

Похожие посты блога

(38) Про подготовку статей для международного журнала
(37) Faculty Exchange Program объявлен конкурс
(16) Alberta Ukrainian Centennial Commemorative Scholarship Guidelines ← Гранты и стипендии
(13) Конкурс на получение степендий ← Гранты и стипендии


Ссылки

1. Гранты и стипендии: условия участия и сроки
2. Аспирантура и докторантура НГАУ


Ключевые слова страницы

гранты стипендии страница программы tempus iv аспирантуры

Про подготовку статей для международного журнала

Oxford Journals
Oxford Journals

Действие

Добавлена новая страница сайта

Описание

Добавлена страница про подготовку статей для международного журнала (см. "ссылки"), подготовленная международным отделом НГАУ.

На странице (на украинском языке) указаны преимущества публикации статьи в международном журнале; даны советы по выбору издательства, подготовки чернового варианта статьи, решения вопросов перевода статьи; даны ссылки на некоторые известные издательства, списки журналов и примеры статей.

Ниже приведена ссылка для примера списка журналов Oxford Journals (см. "другие полезные ссылки").

Похожие посты блога

(37) Faculty Exchange Program объявлен конкурс
(21) Библиотека НГАУ
(16) Alberta Ukrainian Centennial Commemorative Scholarship Guidelines ← Гранты и стипендии
(13) Конкурс на получение степендий ← Гранты и стипендии
(3) Газета НГАУ "Агросвіт" №3(070) от 1 сентября 2009 года


Ссылки

Страница про подготовку статей для международного журнала

Другие полезные ссылки

Oxford Journals

Ключевые слова страницы

новая страница подготовку статей международного журнала

Faculty Exchange Program объявлен конкурс

Логотип международного отдела НГАУ
Логотип международного отдела НГАУ

Действие

Изменена страница официального сайта университета Гранты и стипендии: условия участия и сроки (см. "ссылки")

Описание

На странице добавлена информация об объявленном конкурсе на стажировку по программе обмена педагогическим опытом (Faculty Exchange Program), которую финансирует Департамент сельского хозяйства США (United States Department of Agriculture).

Учитывая что конечный срок отправки пакета документов для участия в этом конкурсе 10 февраля 2010 года, объявление о нем добавлено в блок объявлений (на внутренних страницах сайта НГАУ справа). В объявлении используется скрип обратного отсчета времени до определенной даты и времени. (P.S. актуальные даты см. на страницах, указанных в разделе "ссылки" и "другие полезные ссылки". Так крайний срок подачи заявок на 8 января 2011 года - 20 февраля 2011 года)

Всю дополнительную информацию о конкурсе можно увидеть на официальной странице программы (см. "другие полезные ссылки").

Важно

На странице Гранты и стипендии: условия участия и сроки сотрудники международного отдела НГАУ, логотип которого представлен в начале поста, подают информацию как о ежегодных грантах, стипендиях и конкурсах, так и о проводимых нерегулярно или единоразово. На данный момент представлена информация о 24 различных грантов, стипендий и конкурсов. Основные языки страницы украинский и английский, встроенный в сайт переводчик пока не предусмотрен.

Похожие посты блога

(16) Alberta Ukrainian Centennial Commemorative Scholarship Guidelines ← Гранты и стипендии
(13) Конкурс на получение степендий ← Гранты и стипендии


Ссылки

Гранты и стипендии: условия участия и сроки

Другие полезные ссылки

http://ukraine.usembassy.gov/fas-fep.html

Ключевые слова страницы

faculty exchange гранты стипендии информация университета

Кафедра организации производства и агробизнеса

Состав кафедры организации производства и агробизнеса Николаевского государственного аграрного университета
Состав кафедры

Действие

Изменена страница официального сайта университета про кафедру организации производства и агробизнеса НГАУ (см. "ссылки").

Описание

Кафедра входит в структуру факультета менеджмента (см. "другие полезные ссылки"). Кафедра организации производства и агробизнеса Николаевского государственного аграрного университета как самостоятельное подразделение была создана в 1991 году после реорганизации кафедры экономики и организации сельскохозяйственного производства.

Кафедра является базовой для повышения квалификации преподавателей техникумов, входящих в состав учебно-методического комплекса университета. Научно-педагогические работники кафедры проводят практические семинары, круглые столы по вопросам организации аграрного производства для работников и руководителей хозяйств.

Кафедра организации производства и агробизнеса тесно сотрудничает со следующими научными учреждениями, с которыми происходит обмен опытом по организации учебной, научно-исследовательской работы:
- Днепропетровский государственный аграрный университет;
- Институт аграрной экономики Украины;
- Национальный аграрный университет биоресурсов и природопользования;
- Одесский государственный аграрный университет;
- Уманский государственный аграрный университет;
- Харьковский государственный аграрный университет.

На странице кафедры были добавлены фотографии, а также текст из юбилейной книги.

Похожие посты блога

(35) Кафедра менеджмента организаций и права НГАУ
(25) Факультеты и кафедры НГАУ
(24) Кафедра высшей и прикладной математики НГАУ
(22) Кафедра экономики сельского хозяйства НГАУ
(7) Кафедра информатики НГАУ


Ссылки

Кафедра организации производства и агробизнеса НГАУ

Другие полезные ссылки

Факультет менеджмента НГАУ

Ключевые слова страницы

государственный аграрный университет нгау кафедра организации производства агробизнеса аграрного университета

Кафедра менеджмента организаций и права

Логотип кафедры менеджмента организаций и права НГАУ
Логотип кафедры

Действие

Изменена страница официального сайта университета про кафедру менеджмента организаций и права НГАУ (см. "ссылки").

Описание

Кафедра входит в структуру факультета менеджмента (см. "другие полезные ссылки"). Кафедра менеджмента организаций и права НГАУ как самостоятельное подразделение была создана в 1996 году после реорганизации кафедры организации производства и агробизнеса.

На странице кафедры менеджмента организаций и права были добавлены фотографии, а также текст из юбилейной книги НГАУ. В начале этого поста представлен логотип кафедры.

Направления научных исследований преподавателей кафедры довольно разнообразны:
- влияние организационной культуры на эффективность деятельности сельскохозяйственных предприятий;
- управление маркетингом отечественных предприятий кандидат экономических наук;
- занятость молодежи южного региона;
- совершенствование экономических взаимоотношений в интегрированных формированиях АПК.

Использование новейших технологий обучения (тренинги, деловые игры, компьютерные обучающие и контролирующие программы), проведения занятий и прохождения практики в условиях агропромышленного производства – залог высокого уровня квалификации выпускников университета, их конкурентоспособности на рынке труда; успешного решения проблем, возникающих в производственной, финансовой, маркетингово-сбытовой деятельности сельскохозяйственных предприятий.

Похожие посты блога

(25) Факультеты и кафедры НГАУ
(24) Кафедра высшей и прикладной математики НГАУ
(22) Кафедра экономики сельского хозяйства НГАУ
(20) Кафедра мирового сельского хозяйства и внешнеэкономической деятельности НГАУ
(19) Кафедра экономической теории и общественных наук НГАУ. Изменение 2


Ссылки

Кафедра менеджмента организаций и права НГАУ

Другие полезные ссылки

Факультет менеджмента НГАУ

Ключевые слова страницы

кафедра менеджмента организаций права аграрного университета

Colleges of MSAU

Логотип Новобугского колледжа НГАУ
Логотип Новобугского колледжа НГАУ

Действие

Изменена страница официального сайта университета Colleges of MSAU (см. "ссылки")

Описание

В английской версии сайта информация о трех колледжах НГАУ (Voznesensk College of MSAU, Mygiya College of MSAU, Novobug College of MSAU) подается на одной странице, на которую были добавлены фотографии и сделаны мелкие поправки в тексте и коде страницы.

Кроме этого на страницу была добавлена ссылка на официальный сайт Новобугского колледжа НГАУ (см. "другие полезные ссылки"), логотип которого представлен в начале этого поста.

Похожие посты блога

(33) Новобугский колледж НГАУ
(31) Мигийский колледж НГАУ
(30) Вознесенский колледж НГАУ
(28) Институты и колледжи НГАУ
(4) Несколько поправок и небольших изменений


Ссылки

Colleges of MSAU

Ключевые слова страницы

college msau аграрного университета колледж нгау

Новобугский колледж НГАУ

Здание Новобугского колледжа НГАУ
Здание Новобугского колледжа НГАУ

Действие

Изменена страница официального сайта университета про Новобугский колледж НГАУ (см. "ссылки")

Описание

На странице более расширено подана история Новобугского колледжа НГАУ, начиная с 1924 года, когда в помещении расформированной учительской семинарии была основана сельскохозяйственная школа, и заканчивая сегодняшним днем. Кроме того добавлены фотографии. Большая часть материала взята из юбилейной книги НГАУ.

Сегодня Новобугский колледж НГАУ имеет три отделения:
1. Механизация сельского хозяйства, на котором осуществляется обучение студентов по специальностям:
- механизация сельского хозяйства;
- организация и технология ведения фермерского хозяйства.
2. Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, на котором осуществляется обучение студентов по специальностям:
- электрификация и автоматизация сельского хозяйства;
- обслуживание компьютерных и интеллектуальных систем и сетей.
3. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, на котором осуществляется обучение студентов по специальностям:
- строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
- бухгалтерский учет.

Также на страницу добавлена ссылка на сайт Новобугского колледжа Николаевского государственного аграрного университета (см. "другие полезные ссылки").

Похожие посты блога

(31) Мигийский колледж НГАУ
(30) Вознесенский колледж НГАУ
(28) Институты и колледжи НГАУ
(18) Факультет довузовской подготовки НГАУ
(2) 25-летие университета ← Новости НГАУ


Ссылки

Новобугский колледж НГАУ - страница официального сайта университета

Ключевые слова страницы

новобугский колледж нгау хозяйства аграрного университета

Почта НГАУ

Действие

Изменен вид и место расположения ссылки на почту университета.

Описание

Электронный почтовый ящик на домене университета (вида user@mnau.edu.ua) - это один из ресурсов, которым могут пользоваться люди, имеющие прямое отношение к университету, т.е. студенты, преподаватели и сотрудники НГАУ.

Раньше, на почту университета была текстовая ссылка на главной странице сайта НГАУ (см. "ссылки"). Для удобного доступа к почте университета с сайта НГАУ ссылка перенесена на все внутренние страницы сайта в созданный блок "Пошта університету". Текстовая ссылка заменена ссылкой-картинкой. На месте удаленных с главной страницы сайта НГАУ ссылок на почту университета, размещены ссылки на этот блог, форум университета и две внутренние страницы сайта с чатом университета (английская и украинская версии).

Похожие посты блога

(28) Институты и колледжи НГАУ
(27) Музей "Становления и развития аграрного образования на Николаевщине" НГАУ
(25) Факультеты и кафедры НГАУ
(21) Библиотека НГАУ
(12) Открытие студенческого кафе на базе ИПО НГАУ ← Новости


Ссылки

Главная страница сайта НГАУ

Ключевые слова страницы

изменения ссылки почту университета

Счетчики

Яндекс.Метрика