См. также Поиск по всем ресурсам ННАУ.

Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 3(56)-2010 г. Том 2. Часть 2

Изменена страница сайта НГАУ Вестник аграрной науки Причерноморья (см. "ссылки")

На странице в архив Вестника аграрной науки Причерноморья добавлена вторая чать второго тома ("Сельскохозяйственные науки" - "Биохимия, физиология и качество продуктов животноводства", "Биотехнология воспроизводства животных и экология") третьего выпуска 2010 года.

На указанной странице кроме архива Вестника аграрной науки Причерноморья есть ссылки на Требования к оформлению статей и Примеры оформления библиографического описания в списке источников.


Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 3(56)-2010 г. Том 2. Часть 2

Для просмотра Вестника непосредственно на странице сайта использован ресурс issuu You Publish. Ниже опубликован код, который используется в этом посте, для вставки второй части второго тома выпуска 3(56)-2010 г. Вестника аграрной науки Причерноморья.

Содержание этой части второго тома Вестника

Название статей в содержании на языке оригинала. Цифра вначале - номер страницы.

Биохимия, физиология и качество продуктов животноводства
3. Периодическая тимпания рубца у молодняка крупного рогатого скота – фактор дифференциальной диагностики синдрома хофлунда. П.Н.Безбородов.
18. ДНК-діагностика – Обов´язкова умова високорентабельних технологій сучасного тваринництва. М.І.Гиль.
34. Гідрохімічний та мікробіологічний стан рибоводних ставів дослідного господарства "Великий любінь". Ю.М.Глушко, С.І.Тарасюк.
40. Комбикорма с протеином разного качества в рационах племенных бычков. В.К.Гурин, В.П.Цай, А.Н.Кот.
44. Вплив фронту годівлі корів при безприв´язному утриманні на їх молочну продуктивність. О.О.Кравченко, Г.С.Калашнікова.
47. Профилактика оксидативного стресса у высокопродуктивных коров. А.В.Кветковская, О.Г.Голушко, М.А.Надаринская.
54. Определение оптимального соотношения и нормы расщепляемого протеина в рационах молодняка крупного рогатого скота. Ю.Ю.Ковалевская, Е.П.Симоненко, В.А.Люндышев.
59. Значення розвитку легенів у формуванні тканин в туші при чистопородному розведенні свиней. Б.П.Коваленко.
64. Адгезивна активність лактобактерій та біфідобактерій, виділених від телят. Г.В.Козловська.
69. Імунобіологічна реактивність організму телиць в період статевого дозрівання. С.П.Кот, В.М.Давиденко, В.О.Мельник, А.О.Бондар.
75. Оптимизация энергетического питания бычков, выращиваемых на мясо. В.О.Лемешевский, Г.Н.Радчикова, Н.В.Киреенко, А.Н.Шевцов.
81. Гематологічні показники внутрішньопорідного типу свиней породи дюрок української селекції "Степовий" при чистопородному розведенні та схрещуванні. А.В.Лихач, В.Я.Лихач.
87. Контроль залишкових гормональних препаратів у продуктах тваринництва – вимога сьогодення. О.А.Лихолат, О.В.Вишнікіна.
92. Гигиеническая оценка комплексного микроэлементного препарата (кмп) и его влияние на гравио- и соматометрические показатели свиней. А.А.Митрофанов, Н.В.Черный.
99. Оцінка якості ковбасних виробів м´ясопереробних підприємств миколаївської області. І.В.Назаренко.
103. Сортова розрубка яловичих туш. О.І.Петрова.
110. Виробництво тваринницької продукції при використанні біологічно активних речовин. Я.Л.Півторак, Н.М.Гордійчук, С.М.Лесів, І.Я.Семчук.
116. Технологічно-гігієнічні особливості виробництва яловичини від вибракуваних теличок та оцінка їх за прибутково-енергоощадним коефіцієнтом. Л.В.Польовий, О.Л.Польова, Р.Л.Варпіховський.
123. Впровадження системи насср – запорука конкурентоспроможності вітчизняної м´ясної сировини та продукції. М.О.Самаріна.
131. Порівняльна оцінка інтенсивності росту бугайців різних генотипів. Л.О.Стріха.
136. Деякі аспекти використання ферментних препаратів у тваринництві. В.Т.Цуканов, Ю.Ф.Дехтяр.
141. Вік личинок при отриманні маточників з маточним молочком і маточною личинкою. Л.П.Шамро.
147. Вплив щільності посадки на морфологічний склад тушок качок кросу "Темп". Т.В.Шевченко.
152. Гормональний фон корів у останні декади тільності за введення біологічно активних препаратів. В.І.Шеремета, В.З.Трохименко, М.В.Себа.

Биотехнология воспроизводства животных и экология
161. Аналіз відтворювальних якостей свиноматок різних генеалогічних родин та віку. Є.В.Баркарь.
167. Молочна продуктивність та відтворна здатність корів голштинської породи вітчизняної селекції. І.А.Галушко.
171. Приживленість ембріонів у телиць-реципієнтів при використанні модифікованого середовища для культивування і трансплантації. В.О.Дудчак, М.М.Шаран.
176. Динаміка показників відтворних якостей овець асканійських тонкорунних порід. О.В.Іванова.
180. Вплив різних факторів на відтворні якості кролиць. Г.А.Коцюбенко.
185. Підвищення ефективності штучного осіменіння корів. Л.В.Лозова.
190. Відтворні якості кнурів-плідників породи дюрок, велика біла, червона білопоясна, ландрас та п´єтрен. О.О.Стародубець.

Код для вставки на страницы своего интернет-ресурса (используется в этом посте):

Похожие посты блога

(212) Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 3(55)-2010 г.
Том 2. Часть 1
(194) Студенческий научный вестник НГАУ. Выпуск 2(3). 2010г. Часть 4.
(191) Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 3(54)-2010г. Том 1
(169) Студенческий научный вестник НГАУ. Выпуск 2(3). 2010г. Часть 3.
(145) Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 2(53)-2010 г.


Ссылки

Архив Вестника аграрной науки Причерноморья

Ключевые слова страницы

нгау выпуск вестника аграрной науки причерноморья

Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 3(55)-2010 г. Том 2. Часть 1

Изменена страница сайта НГАУ Вестник аграрной науки Причерноморья (см. "ссылки")

На странице в архив Вестника аграрной науки Причерноморья добавлена первая чать второго тома ("Сельскохозяйственные науки" - "Биолого-технологические проблемы животноводства") третьего выпуска 2010 года.

На указанной странице кроме архива Вестника аграрной науки Причерноморья есть ссылки на Требования к оформлению статей и Примеры оформления библиографического описания в списке источников.


Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 3(55)-2010 г. Том 2. Часть 1

Для просмотра Вестника непосредственно на странице сайта использован ресурс issuu You Publish. Ниже опубликован код, который используется в этом посте, для вставки первой части второго тома выпуска 3(55)-2010 г. Вестника аграрной науки Причерноморья.

Содержание этой части второго тома Вестника

Название статей в содержании на языке оригинала. Цифра вначале - номер страницы.

Биолого-технологические проблемы животноводства
3. Корреляционная связь отдельных показателей откормочных и мясосальных качеств свиней. Т.В.Батковская.
6. Продуктивні та екстер´єрні особливості коней чистокровної верхової породи різного типу конституції. Н.В.Волгіна, Д.А.Волков.
13. Особливості змін росту та молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи. В.А.Волков.
25. Поведінка телиць при згодовуванні кормосуміші різного гранулометричного складу. А.А.Головатюк.
33. Специфіка формування генетичної структури української лускатої породи коропа. О.В.Городна, Т.А.Нагорнюк, С.І.Тарасюк.
41. Виробництво гомогенату трутневих личинок - резерв прибутковості пасік. Г.М.Гречка.
48. Вивчення поєднуваності порід при промисловому схрещуванні. Т.М.Данілова, С.Б.Данілов, В.І.Герасімов.
53. Новые виды культур - резерв производства кормов. А.Л.Зиновенко, Ж.А.Гуринович, Е.П.Ходаренок, Д.В.Шибко.
58. Вплив різних режимів підсису на продуктивні характеристики молочних корів та телят. Р.А.Івахненко.
65. Вплив різних варіантів схрещування на відтворювальну здатність свиноматок. Г.І.Калиниченко.
69. Порівняльний аналіз молочної продуктивності худоби різних порід. О.І.Каратєєва.
78. Моніторинг формування генофонду молочного скотарства країни та методи прискорення породоутворення в ньому. В.П.Коваленко, М.І.Гиль.
94. Продуктивні якості свиней червоної білопоясої породи в умовах племзаводу сгпп "Техмет-юг" Миколаївської області. О.А.Коваль, С.М.Галімов.
97. Аллельный полиморфизм гена h-fabp и его ассоциация с мясными признаками у свиней. М.А.Ковальчук, Н.В.Журина.
103. Технологія виробництва кисловершкового масла. О.В.Король.
108. Использование пробиотической добавки в рационах телят. А.Н.Кот, Г.Н.Радчикова, Е.П.Симоненко.
113. Ефективність ранньої оцінки росту та розвитку корів в прогнозуванні їх молочної продуктивності. С.С.Крамаренко, І.М.Дребот.
117. Метод повышения продуктивных качеств свиней с использованием маркерных генов. Н.А.Лобан.
129. Генетична диференціація ліній української червоної молочної породи. Н.Б.Писаренко.
136. Популяційно-генетичні параметри продуктивності молочної худоби. Т.В.Підпала, А.А.Попенко.
143. Рівномірність лактації корів залежно від підготовки їх до літнього утримання та часу отелу. Л.В.Польовий, Т.В.Поліщук.
150. Эффективность скармливания бвмд с местными источниками протеина в рационах ремонтных телок старше 6 месяцев. В.Ф.Радчиков, В.Н.Куртина, В.К.Гурин, С.В.Сергучев.
156. Організація системи селекції в тваринництві україни з урахуванням світового досвіду. С.Ю.Рубан.
168. .Оцінка корів української чорно-рябої молочної породи за екстер´єром. А.М.Салогуб.
176. Факторіальний аналіз продуктивних ознак та їх ентропії в голштинських корів при моделюванні ефекту стабілізуючого відбору. О.Ю.Сметана.
183. Біологічні особливості та адаптаційна здатність свиней породи п´єтрен в умовах одеської області. Р.Л.Сусол.
188. Технологічні параметри вим´я та їх зв´язок з молочною продуктивністю кобил новоолександрівської ваговозної породи. А.П.Тарадайко.
194. Внесок вчених інституту свинарства ім.О.В.Квасницького НААНУ у розроблення технології відгодівлі свиней. О.М.Чехлатий.
202. Обґрунтування біологічних особливостей життєдіяльності бджіл при зимівлі запасних маток. М.О.Шамро.
211. Молекулярно-генетичний поліморфізм російського осетра азовського моря за RAPD-маркерами. Л.В.Шостак, О.В.Дубін, Т.М.Димань.
216. Ефективність вирощування основних кормових культур в умовах СЗАТ "Малинівка" новоодеського району. О.І.Юлевич, Ю.Ф.Дехтяр, Л.В.Завадська.
221. Ефективність ресурсозберігаючої технології інтенсивної відгодівлі молодняку овець. В.С.Яковчук.
227. Эффективность использования энергии рационов бычками при скармливании комбинированных силосов. В.И.Яночкин, Р.Д.Шорец, В.О.Лемешевский.

Код для вставки на страницы своего интернет-ресурса (используется в этом посте):

Похожие посты блога

(194) Студенческий научный вестник НГАУ. Выпуск 2(3). 2010г. Часть 4
(191) Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 3(54)-2010г. Том 1
(169) Студенческий научный вестник НГАУ. Выпуск 2(3). 2010 г. Часть 3.
(145) Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 2(53)-2010 г.
(127) Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 1(52)-2010г. Том 1


Ссылки

Архив Вестника аграрной науки Причерноморья.

Ключевые слова страницы

нгау выпуск вестника аграрной науки причерноморья

Обзор: Новости НГАУ. Февраль-март 2011 года

Обзор новостей Николаевского государственного аграрного университета за февраль-март 2011 года по материалам официального сайта и еженедельного дайджеста университета.


Дайджет университета. Выпуск № 23.

Новости университета. Февраль 2011 года.

1. 10 февраля 2011 года 50 студентов первого курса факультета механизации приняли участие в отборочных спортивных соревнованиях "А ну-ка, парни!".

2. 35 студентов факультета технологии производства и переработки продукции животноводства (ТПППЖ) Николаевского государственного аграрного университета, который по рейтингам занимает первое место в Украине, получили диплом магистра. 85% защитили дипломные работы с оценкой "отлично". 17 студентов получили дипломы с отличием.

3. 18 февраля 2011 года на базе Николаевского академического украинского театра драмы и музыкальной комедии состоялся круглый стол, приуроченный 140-летию со дня рождения выдающейся украинской писательницы и драматурга Леси Украинки.

4. 23 февраля 2011 года состоялись спортивные соревнования "А ну-ка, парни!", посвященные Дню защитника Отечества. В спортивных соревнованиях участвовали студенты первого курса всех факультетов университета.

Новости университета. Март 2011 года.

1. К Международному женскому дню для всех работниц и студенток Николаевского государственного аграрного университета была проведена праздничная концертная программа.

2. 9-11 марта 2011 года Николаевский государственный аграрный университет принял участие в специализированной выставке "Образование-2011", которую проводило Акционерное общество закрытого типа "ЭкспоНиколаев".

3. 15 марта 2011 года состоялось торжественное событие на учётно-финансовом факультете учебно-научного института экономики и управления Николаевского государственного аграрного университета - вручение дипломов магистрам. 22 студента получили дипломы с отличием.

4. 52 студентки первого курса всех факультетов университета 16 марта 2011 года приняли участие в традиционных спортивных соревнованиях "А ну-ка, девушки!".

5. 17-18 марта 2011 года работала секция "Современные компьютерные технологии в экономике и образовании" 23-й научно-теоретической студенческой конференции. На заседании секции с докладами выступили 22 студента 1-5 курсов всех факультетов университета.

6. 18 марта 2011 на кафедре генетики, кормления животных и биотехнологии факультета ТПППЖ работала секция 23-й научно-теоретической студенческой конференции, на заседании которой с докладами выступили около 25 студентов.

Похожие посты блога

(206) Газета НГАУ "Агросвіт" №1(076) 28 февраля 2011 года
(199) Обзор: Новости НГАУ. Январь-февраль 2011 года
(198) Технология получения, хранения и производства продукции пчеловодства
(195) Семинары и конференции 2011 года
(187) Новые издания НГАУ


Ссылки

Новини МДАУ.

Другие полезные ссылки

Еженедельный дайджест университета

Ключевые слова страницы

нгау новости николаевского государственного аграрного университета февраль март 2011 года

Возможность слушать радио онлайн бесплатно

Слушать радио онлайн
Lounge music от MyRadio (после клика на картинку)

Действие

Добавлена возможность слушать радио онлайн бесплатно не покидая страницы официального сайта университета (см. "ссылки").

Описание

На каждой украиноязычной странице сайта добавлена кнопка интернет-радио MyRadio.

Интернет-радио MyRadio предоставляет не только возможность слушать радио онлайн бесплатно, но и слушать композиции определенного направления, жанра, течения, выбирая по своему вкусу или настроению. Слоган онлайн радио MyRadio: "Включи свою музыку". И включить действительно есть что. Уже сейчас интернет-радио MyRadio представлено 52-я различными музыкальными тематиками.

Жанры, направления, представленные в интернет-радио MyRadio

1. Acid Jazz (кислотный джаз, эйсид-джаз, эсид-джаз) — музыкальный жанр, в котором соединены элементы джаза и фанка 70-х и танцевальной музыки 90-х или хип-хопа.
2. Alternative Rock (альтернативный рок, альтернативная музыка, альтернатива) - термин в современной музыке, под которым понимают различные стили рок-музыки, противопоставляющие себя традиционным.
3. Ballads (баллады, рок-баллады) - тип песни в рок-музыке, представляющий собой медленную, мелодичную лирическую композицию.
4. Best of OLD - лучшая музыка прошлых лет.
5. Blues (блюз) - жанр музыки, сложившийся из таких этнических музыкальных направлений афроамериканского общества как "рабочая песня" (англ. work song), "спиричуэлс" (англ. spirituals) и холер (англ. Holler).
6. BreakBeat (брейкбит) - термин, объединяющий класс жанров электронной музыки на основе ударной партии с ломаным ритмом, или же непосредственно сами эти ударные партии.
7. Country (кантри, сельская музыка) - наиболее распространённая разновидность североамериканской народной музыки, по популярности в США не уступающая поп-музыке.
8. Dance Club - танцевальная клубная музыка, ранее диско.
9. Disco 80-х (диско) - жанр танцевальной музыки, возникший в середине 1970-x годов. Для американского диско характерно звучание, близкое к фанку и соулу. Европейское диско тесно переплеталось с традиционной эстрадой и общими тенденциями поп-музыки.
10. Drum And Bass (драм-н-бэйс) - жанр электронной музыки. Изначально драм-н-бэйс возник как ответвление британской сцены брейкбита и рейва, когда музыканты стали смешивать бас из регги с ускоренным брейкбитом из хип-хопа.
11. Electro House (электро-хаус) - стилевая разновидность музыки хаус, находящаяся на стыке хауса и электроклеша.
12. Gothic (готик-рок) - музыкальный жанр, являющийся поджанром альтернативного рока. Первые музыкальные коллективы, играющие в этом жанре были тесно связаны с английским панк-роком и пост-панком. В музыке преобладают мрачные темы и интеллектуальные направления, такие как романтизм, нигилизм, а также готическое направление в искусстве Нового времени.
13. Hard Rock (тяжелый рок, жёсткий рок) - жанр рок-музыки, характеризующийся центральной ролью соло-гитариста и композициями, построенными на риффах. Термин "хард-рок" иногда также используют как гипероним для "тяжёлых" жанров, таких как хеви-метал, гранж и т.п., для того чтобы отличить их от поп-рока.
14. Heavy Metal (хэви-метал, тяжёлый металл) - жанр рок-музыки, первое и изначальное направление метала.
15. Jazz (джаз) - форма музыкального искусства, возникшая в конце XIX — начале XX века в США в результате синтеза африканской и европейской культур и получившая впоследствии повсеместное распространение. Характерными чертами музыкального языка джаза изначально стали импровизация, полиритмия, основанная на синкопированных ритмах, и уникальный комплекс приёмов исполнения ритмической фактуры — свинг.
16. Jazz-Rock & Fusion (джаз-фьюжн, джаз-рок фьюжн, рок-фьюжн, фьюжн) - музыкальный жанр, соединяющий в себе элементы джаза и музыки других стилей, обычно поп, рок, фолк, регги, фанк, метал, R&B, хип-хоп, электронная музыка и этническая музыка. Альбомы фьюжн, даже сделанные одним исполнителем, часто включают в себя разнообразие этих стилей.
17. Latino (латиноамериканская музыка) - обобщённое название музыкальных стилей и жанров стран Латинской Америки, а также музыка выходцев из этих стран, компактно проживающих на территории других государств и образующих большие латиноамериканские сообщества (например, в США).
18. Lounge (лоунж, лаундж) - термин в популярной музыке для обозначения лёгкой, фоновой музыки, которая первоначально часто звучала в холлах (отсюда и название — англ. lounge — гостиная, холл, комната для отдыха, публичный дом) гостиниц, магазинов, в кафе, в лифтах.
19. Mainstream Rock - наиболее часто проигрываемые песни рок-радиостанциями США.
20. Punk - панк-рок.
21. RnB (ритм-н-блюз, ритм-энд-блюз) - жанр популярной музыки, первоначально исполняемой афроамериканскими музыкантами, интегрировавший в себя сочетания блюза, джаза и госпела.
22. Rock-n-Roll (рок-н-ролл) - жанр популярной музыки, родившийся в 1950-х годах в США и явившийся ранней стадией развития рок-музыки. Традиционными музыкальными инструментами являются электрогитара, бас, ударные и пианино.
23. Soundtrack (саундтрек) - звуковая дорожка. Музыкальное оформление какого-либо материала, например, фильма, мультфильма или компьютерной игры. Иногда используется английская аббревиатура OST, которая расшифровывается как англ. Original Sound Track и означает оригинальную звуковую дорожку, продаваемую отдельно от того материала, к которому была написана.
24. Thrash & Metal (трэш-метал) - музыкальное направление в метале, давшее начало всем экстремальным его разновидностям. Зачастую сам музыкальный термин в английском его написании THRASH представляет в качестве аббревиатуры (Temp — темп, High Rhythm — высокоскоростной ритм, Attack — атака, Speed — скорость, Horror — ужас), расшифровка которой характеризует основу данного музыкального направления.
25. Trance&Progressive (прогрессив-транс) - подстиль музыкального стиля транс. Название жанра объясняется тем, что в музыкальных композициях, принадлежащих к данному жанру, присутствуют так называемые прогрессии, то есть множество спецэффектов, комплексно проработанные ударные, которые вместе с постоянно развивающейся мелодией создают ощущение того, что трек развивается и прогрессирует, а не повторяется, как во многих других подстилях транса.
26. Авторская песня.
27. Детские песни.
28. Евровидение - музыка ежегодного телевизионного конкурса.
29. Инсталляции - тексты под музыку.
30. Итальянская музыка.
31. Классическая музыка.
32. Лирика Шансона.
33. Музыка KaZaнтипа.
34. Музыка Кино - мелодии и песни из русских кинофильмов.
35. Новогодние песни.
36. Поп-Хит.
37. Прикольные песни.
38. Регги (реггей, рэгги; от англ. reggae) - ямайская популярная музыка, впервые упоминается с конца 1960х годов. Иногда употребляется, как общее наименование для всей ямайской музыки. Тесно связана с другими ямайскими жанрами — рокстеди, ска и другие.
39. Рок Музыка (рок-музыка; от англ. Rock music) - обобщающее название ряда направлений популярной музыки. Рок-музыка имеет большое количество направлений: от лёгких жанров, таких как танцевальный рок-н-ролл, поп-рок, бритпоп до брутальных и агрессивных жанров — дэт-метала и грайндкора.
40. Русская Лирика.
41. Русский Рок.
42. Русский Рэп. Рэп (от англ. rap, rapping) — ритмичный речитатив, обычно читающийся под музыку с тяжёлым битом.
43. Русский Хит.
44. Тільки Українське.
45. Украинская тяжелая музыка.
46. Украинский Рок.
47. Украинский Хит.
48. Українське весілля.
49. Французская Музыка.
50. Хиты 90-х.
51. Шансон (от фр. chanson) - жанр вокальной музыки; эстрадная песня в стилистике кабаре.
52. Этно (этническая музыка, этника) - ближайший аналог английского термина «World music» (музыка народов мира, музыка мира). Это в первую очередь азиатская и африканская музыка, адаптированная под североамериканские и европейские стандарты коммерческой звукозаписи, а также современная «западная» музыка с широким использованием заимствованных из традиционной народной музыки (различных культур мира) и классической музыки неевропейских традиций звукорядов, инструментов, манер исполнения и т. п. В произведениях этнической музыки применяются звуки «хоомей», джембе, дудука, ситара, волынки, диджериду.

Примечание: информация про музыкальные жанры из Википедии.

Кроме того на официальном сайте интернет-радио MyRadio (см. "другие полезные ссылки") есть возможность загрузить свою музыку в ротацию, узнать и обсудить последние музыкальные новости и биографии исполнителей, а также многое другое.

Похожие посты блога

(203) Вебкамера университета
(188) Биржа удаленной работы для фрилансера
(80) Яндекс.Виджет новостей НГАУ
(60) Чат Николаевского государственного аграрного университета
(46) Скрипт для анализа копируемого с сайта контента. Why Tynt Insight?


Ссылки

Официальный сайт университета

Другие полезные ссылки

Официальный сайт интернет-радио MyRadio

Ключевые слова страницы

слушать интернет онлайн радио бесплатно направления музыки музыкальные жанры myradio популярная музыка

Кандидатский минимум по философии. Темы рефератов, вопросы.

This page contains two videos in English: "The Philosophy of Liberty", "The Philosophy of Life.".


The Philosophy of Liberty (original)

Действие

Изменена страница Аспирантура, докторантура (см. "ссылки") официального сайта Николаевского государственного аграрного университета.

Описание

На указанной странице добавлены следующие материалы:
1. График проведения занятий по подготовке к сдаче кандидатского экзамена по дисциплине "Философия".
2. Темы рефератов к сдаче кандидатского экзамена по дисциплине "Философия" (2010-2011 уч.г.).
3. Вопросы к сдаче кандидатского минимума по философии (2010-2011 уч.г.).
4. Объявление про организационные сборы групы подготовки кандидатского экзамена по иностранному языку.

Ниже для ознакомления представлены 10 тем рефератов и 10 вопросов (на русском языке). Все темы рефератов и вопросы к сдаче кандидатского минимума по философии (на украинском языке) см. на указанной странице официального сайта университета.

Темы рефератов к сдаче кандидатского экзамена по дисциплине "Философия"
(10 из 75)

1. Мифология и философия.
2. Философия и религия.
3. Философия и искусство.
11. Философия Августина Блаженного.
16. Аналитическая философия: основные идеи и проблемы.
20. Социальная философия французского Просвещения.
22. Диалектика и философия истории Гегеля.
25. Философия мировой воли (А.Шопенгауэр).
64. Г.С.Сковорода и его философия.
75. Современная коммуникативная философия: основные идеи, проблемы, лица.

Вопросы к сдаче кандидатского минимума по философии (10 из 75)

1. Философия и наука.
14. Философия экономики.
28. Западноевропейская философия Нового времени. Механицизм, эмпиризм и рационализм.
31. Психоаналитическая философия З.Фрейда. Сознание и бессознательное в социокультурном развитии человека.
52. Философия Возрождения: характер, проблемы, основные направления.
57. Исторические типы мировоззрения: религия и философия.
59. Социальная философия: предмет, содержание, функции.
60. Возникновение и особенности неклассической философии в ХІХст. "Философия жизни".
65. Философия позитивизма: сущность, эволюция, направления.
75. Философия техники: проблематика, направления исследований, связь с познанием.

Некоторые ответы на вопросы Кандидатского минимума по философии, можно найти в сборнике (см. "Другие полезные ссылки"), который составил Абдулгафаров Мади (Алматы, Казахстан, физик), готовясь к сдаче своего кандминимума по философии.


"Философия жизни"
Видео с речью Стива Джобса, исполнительного директора Apple и Poxar Animation, перед выпускниками университета Stanford. 2005 г.

Картинка:
Nothing...

Похожие посты блога

(207) Информация для абитуриентов: Вопросы собеседования
(201) Інформація для абітурієнтів. Вступна кампания 2010 року. Порівняльний аналіз за матеріалами vstup.info
(180) Top10 of 2010 year
(91) Аспирантура НГАУ. Объявление.
(62) College of Europe предлагает стипендии для обучения в магистратуре и аспирантуре


Ссылки

Аспирантура, докторантура.

Другие полезные ссылки

Ответы на вопросы Кандидатского минимума по философии, для аспирантов естественных факультетов.

Ключевые слова страницы

вопросы кандидатского минимума философия темы рефератов

Новые издания. Терминология экономики АПК.

На страницу Новые издания (см. "ссылки") официального сайта НГАУ добавлена информация про новое учебное пособие, некоторые страницы которого представлены выше.


Украинский язык по профессиональному направлению:
терминология экономики АПК
Украинский язык по профессиональному направлению: терминология экономики АПК - учебное пособие, предназначенное для студентов высших учебных заведений. Учебное пособие в сознании Украинский язык по профессиональному направлению: терминология экономики АПК. Учебное пособие.будущего специалиста-экономиста призвано сформулировать понятие экономической терминологии и сложность ее понятийной системы; обосновать обособленность терминосистемы экономики АПК и интегрированный характер ее логико-понятийного аппарата; определить источники пополнения этой отраслевой экономической терминологии, в частности выяснить границы терминологизации общеупотребительной удельной и заимствованной лексики украинского литературного языка, объяснить использование общеэкономической терминологии, а также способы создания собственной отраслевой терминологии. Такой подход будет способствовать интеграции экономических и филологических знаний студентов, формированию их научного мышления и обогащению терминологического словарного запаса.

Учебное пособие "Украинский язык по профессиональному направлению: терминология экономики АПК" может быть использовано в учебном процессе в рамках курсов украинского языка по профессиональным направлениям, делового украинского языка, экономики АПК и в создании и преподавании спецкурсов по терминоведению. Учебное пособие станет надежным советчиком всем тем, кто пожелает углубить свои знания по терминоведению и терминологии экономики АПК, в частности преподавателям и студентам аграрных и экономических вузов.

Информацию о приобритении учебного пособия можно получить на странице Новые издания (см. "ссылки") официального сайта университета.

Кроме результатов проведенного глубокого анализа и исследований в таких направлениях как структурно-семантическия дифференциация экономической терминологии, интегрированный характер логико-понятийного аппарата экономики АПК, особенности формирования терминологии экономики АПК учебное пособие содержит словарь терминов экономики АПК, который насчитывает 1244 терминов.

Ниже для ознакомления представлены некоторые термины из словаря на случай, если по какой-либо причине не отображаются страницы учебного пособия в начале этого поста.

Термины на букву А. 10 из 119.

Aналіз господарсъкої діяльності.
Аграрний інвестиційний фонд.
Аграрно-промислово-фінансові групи (АПФГ).
Агропромислова інтеграція вертикальна.
Агропромислова інтеграція горизонтальна.
Агропромисловий комплекс (аграрно-промисловий комплекс, АПК).
Акт уточнення пайового фонду.
Антикризове регулювання сільського господарства.
Антрепренерське сільськогосподарське підприємство.
Асоційований член сільськогосподарського кооперативу.

Термины на букву Б. 10 из 82.

Базова пайова ставка.
Баланс робочого часу.
Банк аграрний (агробанк).
Банк іпотечний (земельний).
Банківська система України.
Бонітування ґрунтів (бонітування землі).
Бонітування сільськогосподарських тварин.
Будівельний підкомплекс АПК.
Бухгалтерський облік.
Бюджетне фінансування.

Термины на букву В. 10 из 87.

Валова продукція сільського господарства.
Валове виробництво сільськогосподарської продукції.
Валовий внутрішній продукт (ВВП).
Валовий дохід сільськогосподарського підприємства.
Валовий збір сільськогосподарських культур.
Валовий національний продукт (ВНП).
Вертикальний поділ праці.
Взаємні розрахунки, взаємозалік.
Виробничий цикл АПК (агропромисловий виробничий цикл).
Виробничі фонди сільського господарства.

Термины на букву Г. 10 из 28.

Галузева диверсифікація.
Галузі народного господарства.
Гнучкість економічна.
Господарське право.
Господарський договір.
Господарський розрахунок.
Готова продукція.
"Гроші гарячі".
Грошова система.
Грошовий "голод".

Термины на букву Ґ. 2 из 2.

Ґрунт.
Ґрунтовтома.

Термины на букву Д. 10 из 55.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Державна контрольно-ревізійна служба.
Державне замовлення на сільськогосподарську продукцію.
Державне регулювання економіки.
Державне регулювання й економічна підтримка сільськогосподарського виробництва.
Державний акт на право власності на землю.
Державний земельний кадастр.
Диверсифікація в сільському господарстві.
Диференційний рентний податок.
Дохід сукупний оподатковуваний.

Термины на букву Е. 10 из 39.

Економіка виробничої сфери.
Економіка сільського господарства.
Економічна ефективність сільськогосподарського виробництва.
Економічна оцінка землі.
Економічна родючість ґрунту.
Економічна структура суспільства.
Економічно-екологічна ефективність сільського господарства
Електронізація народного господарства.
Енергетичні ресурси підприємства.
Ефективність сільського господарства.

Термины на букву Є. 2 из 2.

Євро.
Єврокредити.

Термины на букву Ж. 10 из 11.

"Жирний кіт".
Життєвий цикл галузі.
Життєві інтереси.
Життєдіяльність.
Життєздатність.
Жнива.
Жорстка економічна політика.
Жорстка заробітна плата.
Жорсткі елементи управління.
Жорсткі ціни.

Термины на букву З. 10 из 80.

Загальний обсяг виробництва валової продукції.
Загальний поділ праці.
Закон синього неба.
Закон спадної родючості ґрунту.
Закупівля сільськогосподарської продукції.
Земельний баланс.
Земельний державний кадастр.
Земельні ділянки для городництва.
Земля в економіці АПК.
Земля як об´єкт економічних відносин.

Термины на букву І. 10 из 24.

Іммобільність сільськогосподарських ресурсів.
Інвестиційна програма.
Індустріалізація аграрного сектора.
Інноваційний фонд.
Іноземна допомога.
Іноземний податковий кредит.
Інтенсифікація виробництва.
Інтенсифікація сільського господарства.
Інтервенційна ціна.
Інформатизація АПК.

Термины на букву К. 10 из 77.

Капітал оборотний.
Капіталовкладеня (капітальні вкладення).
Кінцевий суспільний продукт.
Кінцеві результати господарської діяльності.
Класифікація витрат на виробництво.
Класифікація галузей господарювання.
Комісія з врегулювання майнових відносин.
Кооператив сільськогосподарський виробничий.
Контрольний пакет акцій.
Кредит урядовий.

Термины на букву Л. 10 из 31.

Лаг сільськогосподарський.
Ланка системи землеробства.
Латентна економіка.
Леверидж (фінансова підойма).
Легалізація земельного кадастру.
Ліквідація підприємства.
Ліквідні кошти.
Лот нефасований.
Лот повний.
Людино-година, людино-день.

Термины на букву М. 10 из 81.

Майновий пайовий фонд господарства.
Малоцінні та швидкозношувані предмети (МШП).
Матеріальна відповідальність обмежена.
Матеріально-технічна база сільського господарства.
Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку (МФСР).
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО).
Моніторинг економічного механізму АПК.
Моніторинг навколишнього природного середовища.
Монополія на землю як на об´єкт господарювання.
Мотивація (мотиваційний механізм) підприємництва.

Термины на букву Н. 10 из 59.

Нагромадження в сільському господарстві.
Нагромадження основного капіталу валове.
Надзвичайна екологічна ситуація.
Надлишкова додаткова вартість.
Народногосподарський АПК (НГ АПК).
Натуралізація дрібнотоварного виробництва.
Натуральна заробітна плата.
Ненормований робочий день.
Нерухомість (нерухоме майно).
Ноу-хау в економіці АПК.

Термины на букву О. 10 из 47.

Облік господарський.
Оборотний капітал.
Окультурення ґрунту.
Операція лізингова (орендна).
Оплата праці в сільському господарстві.
Оптово-продовольчий ринок.
Орендна плата за землю.
Основні виробничі витрати.
Охорона земельних ресурсів.
Охорона навколишнього середовища.

Термины на букву П. 10 из 130.

Погодинна заробітна плата.
Показник економічної ефективності сільськогосподарського виробництва.
Показник інтенсифікації сільського господарства.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку (П(С)БО).
Посягання на основи господарської діяльності.
Продовольчий (агропродовольчий) сектор (підкомплекс).
Продподаток (продовольчий податок).
Продуктивні фонди сільськогосподарських підприємств.
Продуктивність праці і заробітна плата.
Продуктові підкомплекси (продуктова вертикаль, продуктовий блок, продуктова система).

Термины на букву Р. 10 из 79.

Реальна заробітна плата.
Регулювання використання земель.
Рентабельність сільськогосподарського виробництва.
Ринок товарів промислового призначення.
Ринок як економічний інститут власності.
Розміщення сільського господарства.
Розподіл функцій власності та управління.
Розширене відтворення у сільському господарстві.
Роль освіти в економічному зростанні.
Рушійні сили підприємництва.

Термины на букву С. 10 из 83.

Самоорганізація економічної системи.
Світовий ринок сільськогосподарської продукції та продовольства.
Середні економічні показники, величини.
Система відносин економічної власності.
Система господарського механізму.
Система державного регулювання економіки.
Сільськогосподарська проблема довгострокового періоду.
Сільськогосподарський виробничий кооператив.
Служба підтримки сільських підприємців (СПСП).
Статутний фонд господарських товариств в Україні.

Термины на букву Т. 10 из 40.

Територіальний (регіональний) АПК.
Територіальні аграрно-промислові формування.
Термін економіки АПК.
Товариство акціонерне відкрите (ВАТ).
Товариство акціонерне закрите (ЗАТ).
Товариство з додатковою відповідальністю (ТДВ).
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ).
Трансформація земельного фонду.
Трудові ресурси аграрних підприємств.
Трудові ресурси сільського господарства.

Термины на букву У. 10 из 11.

Угіддя сільськогосподарське.
Умовний пай.
Умовно-еталонний гектар.
Уніфікація.
Управління народним господарством.
Управління підприємством.
Управління якістю продукції.
Урожай.
Урожайність.
Утрачена вигода.

Термины на букву Ф. 10 из 30.

Фактори економічного зростання.
Фермерська (селянська) кооперація.
Фізична особа.
Фіксований валютний курс.
Фіксований сільськогосподарський податок.
Фінансовий контроль суб´єктів підприємницької діяльності.
Фінансові інтервенції.
Фонд сільськогосподарського призначення.
Формування трудових ресурсів.
Фрагментація землекористування.

Термины на букву Х. 5 из 5.

Хайринг.
Хеджер.
Хеджування.
Хмелярство.
Холдинг.

Термины на букву Ц. 10 из 19.

Центральний банк.
Ціна "психологічна".
Ціна виробництва.
Ціна дискримінаційна.
Ціна закупівельна.
Ціна землі.
Ціна роздрібна.
Ціна трансфертна.
Цінні папери.
Цінова конвергенція.

Термины на букву Ч. 5 из 5.

Частина ділянки облікова.
Черезсмужжя.
Чинш (історизм).
Чистий прибуток.
Член сільськогосподарського кооперативу.

Термины на букву Ш. 3 из 3.

Шкода від бур´янів.
Штрафні санкції.
Штучна родючість ґрунту.

Термины на букву Щ. 5 из 5.

Щільність.
Щільність ґрунту.
Щільність ґрунту оптимальна.
Щільність ґрунту рівноважна.
Щільність популяції.

Термины на букву Ю. 1 из 1.

Юридична особа.

Термины на букву Я. 9 из 9.

Якісний товар.
Якість.
Якість кормів.
Якість об´єкта.
Якість продукції.
Якість товару (послуги).
Ярмарки.
Яровизація.
"Ясельне" фінансування.

Похожие посты блога

(206) Газета НГАУ "Агросвіт" №1(076) 28 февраля 2011 года
(191) Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 3(54)-2010 г. Том 1
(187) Новые издания НГАУ
(180) Top10 of 2010 year
(172) Библиотека НГАУ: библиография и биобиблиография


Ссылки

Новые издания университета

Ключевые слова страницы

учебное пособие аграрного университета терминология экономики апк термины букву економіка сільського господарства

Информация для абитуриентов: Вопросы собеседования


Как успешно пройти собеседование?

Действие

Изменена страница Вступительные испытания (см. "ссылки") официального сайта Николаевского государственного аграрного университета.

Описание

На указанной странице удалена вся информация про вступительные испытания 2010 года и опубликованы вопросы собеседования с абитуриентами НГАУ для поступления на первый и старшие курсы в 2011-2012 учебном году, утвержденные 28 февраля 2011 года.

Ниже представлены для ознакомления по 10 вопросов (на русском языке) для поступления на первый и старшие курсы каждого факультета. Все вопросы собеседования (на украинском языке) см. на указанной странице официального сайта университета.

Учетно финансовый факультет

Вопросы собеседования с абитуриентами НГАУ для поступления на первый курс в 2011-2012 учебном году. 10 вопросов из 50:
5. Что представляет собой аграрный сектор экономики?
10. Какие международные организации сотрудничают с Украиной?
12. Какие факторы влияют на экономическое развитие страны?
15. Охарактеризуйте финансовую систему страны. Какая роль отводится Национальному Банку Украины?
18. Охарактеризуйте понятие аграрный сектор экономики. Какие особенности отрасли по сравнению с другими отраслями народного хозяйства страны?
22. Охарактеризуйте основные функции Национального Банка Украины, функции денег.
30. Какое есть региональное распределение отраслей народного хозяйства Украины?
31. Какие особенности имеют отдельные регионы Украины?
48. Охарактеризуйте существующие демографические проблемы.
49. Охарактеризуйте существующие социальные проблемы.

Вопросы собеседования с абитуриентами НГАУ для поступления на старшие курсы в 2011-2012 учебном году. 10 вопросов из 50:
6. Охарактеризуйте понятие валовый внутренний продукт и другие макроекономические показатели.
12. Охарактеризуйте взаимосвязь основных макроэкономических счетов.
17. Охарактеризуйте факторы производства, особенности для аграрного сектора экономики.
21. Охарактеризуйте понятия экономическое развитие и экономический рост.
24. Охарактеризуйте организацию бухгалтерского учета на предприятии, нормативно-правовое обеспечение.
29. Охарактеризуйте задания и принципы финансовой политики.
32. Охарактеризуйте состав и структуру доходов и расходов Государственного бюджета.
37. Охарактеризуйте международные финансовые институты, их взаимоотношения с экономическими системами государств.
44. Какие особенности страны влияют на социально-экономическое развитие страны?
50. Охарактеризуйте сущность бизнеса, особенности аграрного бизнеса.

Факультет менеджмента

Вопросы собеседования с абитуриентами НГАУ для поступления на первый курс в 2011-2012 учебном году. 10 вопросов из 50:
2. Влияние научно-технического прогресса на развитие общества.
7. Проблема занятости населения в аграрном секторе.
12. Украина и Всемирная торговая организация.
21. Особенности аграрного сектора в экономике Украины.
22. Охарактеризуйте основные отрасли сельского хозяйства.
23. Обеспеченность аграрного сектора трудовыми ресурсами.
25. Внедрение новых технологий в отрасли сельского хозяйства.
38. Информация и её значение в развитии экономики сельского хозяйства.
42. Наиболее распространённые отрасли сельского хозяйства в Николаевской области.
48. Виды сельскохозяйственных угодий.

Вопросы собеседования с абитуриентами НГАУ для поступления на старшие курсы в 2011-2012 учебном году. 10 вопросов из 50:
5. Реализация государственной политики в аграрном секторе экономики.
7. Источники формирования доходов госбюджета Украины.
18. Общая характеристика системы налогообложения агропромышленного производства.
20. Страхование имущества сельскохозяйственных товаропроизводителей.
25. Исторические аспекты аграрного развития Украины.
36. Основные виды сельскохозяйственных угодий. Структура посевных площадей и их характеристика.
37. Как расчитывается урожайность сельскохозяйственных культур?
44. Экспортный потенциал южного региона Украины.
48. Стили руководства и их влияние на эффективность деятельности предприятий.
50. Типы власти, их преимущества и недостатки.

Факультет механизации сельского хозяйства

Вопросы собеседования с абитуриентами НГАУ для поступления на первый курс в 2011-2012 учебном году. 10 вопросов из 50:
28. Законы Ньютона.
29. Понятие массы и силы.
30. Закон всемирного тяготения. Вес.
31. Виды деформации. Закон Гука.
32. Импульс тела. Закон сохранения импульса.
33. Работа. Кинематическая и потенциальная энергия.
38. Первый и второй законы термодинамики.
40. Электрическое поле. Закон Кулона.
42. Магнитное поле. Вектор магнитной индукции.
48. Строение атома.

Вопросы собеседования с абитуриентами НГАУ для поступления на старшие курсы в 2011-2012 учебном году. 10 вопросов из 50:
2. Типы тракторов и автомобилей сельскохозяйственного назначения.
5. Что такое мощность двигателя и как её определить?
11. Методы расчёта потребности в технике.
14. Назовите способы сбора зерновых культур.
21. Как классифицируются животноводческие фермы и комплексы?
23. Какие производственные процессы в животноводстве подлежат механизации?
28. Назовите исполнительные элементы доильной машины.
30. С каких технологических операций состоит первичная обработка и переработка молока?
32. Кривые 2-го порядка: круг, элипс, гипербола, парабола.
48. Индукция магнитного поля. Закон Ампера.


Как провалить собеседование?

Факультет технологии производства и переработки продукции животноводства

Вопросы собеседования с абитуриентами НГАУ для поступления на первый курс в 2011-2012 учебном году. 10 вопросов из 63:
2. Что Вы знаете про зоотехнию и переработку продукции животноводства?
7. Какие виды продукции дает человеку животноводство?
14. Место животноводства в развитии сельского хозяйства.
17. Основные проблемы охраны природы и интенсивного развития животноводства.
20. Задание и место зоопарков Украины в популяризации знаний про животных и сохранения редких животных. Назначение Красной книги.
37. Назовите основные кормовые культуры Николаевской области.
48. Чем полезно для людей пчеловодство?
55. Что Вы знаете про заповедник "Аскания-Нова", его место в охране природы?
60. Значение животноводства в развитии человеческой цивилизации.
63. Социально-экологическое значение деятельности технолога.

Вопросы собеседования с абитуриентами НГАУ для поступления на старшие курсы в 2011-2012 учебном году. 10 вопросов из 60:
2. Какие способы обработки кормов для кормления животных Вы знаете?
7. Что Вы знаете про отрасль животноводства "овцеводство"?
8. Что Вы знаете про отрасль животноводства "свиноводство"?
9. Что Вы знаете про отрасль животноводтсва "коневодство"?
21. Какой комплекс мероприятий необходим на животноводческих объектах для профилактики заболеваний животных?
29. Что такое порода сельскохозяйственных животных и как она образуется?
37. От каких факторов зависит продуктивность животных?
45. Какие параметры микроклимата обязательно определяются на животноводческих предприятиях?
46. Основные методы разведения сельскохозяйственных животных.
59. Каким образом нумеруют животных?

Агрономическийфакультет

Вопросы собеседования с абитуриентами НГАУ для поступления на первый курс в 2011-2012 учебном году. 10 вопросов из 50:
1. Значение биологической науки для сельского хозяйства, промышленности, медицины, охраны природы.
2. Типы корневых систем у растений. Привести примеры на сельскохозяйственных культурах.
3. Поглощение воды и минеральных веществ из грунта. Удобрения, их значение для растений.
6. Строение цветка. Опыление и его способы.
10. Вегетативное размножение растений в природе и растениеводстве.
13. Роль растений в природе, их значение в жизни человека.
28. Значение млекопитающих в природе и жизни человека. Животноводство.
39. Клетка - структурно-функциональная единица живых организмов.
40. Химический состав живых организмов.
47. Генетические основы селекции растений, животных, микроорганизмов. ГМО.

Вопросы собеседования с абитуриентами НГАУ для поступления на старшие курсы в 2011-2012 учебном году. 10 вопросов из 50:
6. Структура грунта.
11. Грунт и его плодородность.
23. Значение зелёного удобрения для повышения урожайности сельскохозяйственных культур.
28. Земледелие как отрасль сельского хозяйства, его характеристика.
35. Посев сельскохозяйственных культур (сроки, нормы, способы посева, грубина заделки семян). Общая характеристика.
49. Технология выращивания озимой пшеницы.
52. Технология выращивания кукурузы на зерно.
53. Технология выращивания гречки.
57. Технология выращивания сои.
62. Агротехнические методы борьбы с бурьянами.

Похожие посты блога

(201) Інформація для абітурієнтів. Вступна кампания 2010 року. Порівняльний аналіз за матеріалами vstup.info
(200) Информация для абитуриентов 2011 года
(184) 4-месячные курсы для абитуриентов
(180) Top10 of 2010 year
(179) Еженедельный дайджест университета


Ссылки

Вступительные испытания: вопросы собеседования

Другие полезные ссылки

Факультеты и кафедры университета

Ключевые слова страницы

вопросы собеседования информация абитуриентов первый курс агарного университета охарактеризуйте технологии отрасли животноводства украины

Газета НГАУ "Агросвіт" №1(076) 28 февраля 2011 года


Газета НГАУ "Агросвіт" №1(076) от 28 февраля 2011 года

Действие

Добавлен новый выпуск газеты в раздел Архив газеты "Агросвіт" (см. "ссылки") официального сайта университета.

Описание

Этот выпуск газеты приурочен к Международному женскому дню (8 Марта), с которым "с первой страницы" поздравили министр аграрной политики Украины Николай Присяжнюк и ректор Николаевского государственного аграрного университета Вячеслав Шебанин.

В конце страницы указан код, который используется в этом посте, для вставки номера газеты НГАУ "Агросвіт" от 28 февраля 2011 года на страницы своего интернет-ресурса.

Содержание этого номера газеты

Страница 1
ЗІ СВЯТОМ ВАС, ДОРОГІ ЖІНКИ! - поздравления министра аграрной политики Украины Николая Присяжнюка с Международным женским днем (8 Марта).

МИЛІ, НАЙЧАРІВНІШІ ПРАЦІВНИЦІ ТА СТУДЕНТКИ! - поздравления ректора Николаевского государственного аграрного университета Вячеслава Шебанина с Международным женским днем (8 Марта).

ЛІДЕР АГРАРНОЇ ОСВІТИ - статья про участие Николаевского государственного аграрного университета в IX специализированной выставке "Освіта - 2011".

ПЕРЕМОГА У ІІ ЗАГАЛЬНОМІСЬКОМУ КОНКУРСІ "БЛАГОДІЙНИК РОКУ 2010" - Коллектив Николаевского государственного аграрного университета уже второй раз стал победителем Общегородского конкурса "Благодій ник року".

Страница 2
МАЙБУТНЄ ЗА АГРАРІЯМИ /В´ячеслав Шебанін/ - статья ректора Николаевского государственного аграрного университета про достижения университета.

Страница 3
ТІЛЬКИ ВПЕРЕД /Власна інформація; Н.Г.Шарата/ - под одним заголовком, который является девизом самых активных студентов университета, объединены информация про победы студентов университета в различных конкурсах и грантах, а также статья проректора по научно-педагогической и воспитательной работе про благотворительные акции активных студентов университета.

ЛІДЕРИ РАДЯТЬСЯ /Дарія Лукьяненко/ - статья литературного редактора газеты про прошедшее совещание ректора Николаевского государственного аграрного университета со студенческой коллегией университета.

МЕДІА- ПРОСТІР - "медиа-пространство" - информация о телевизионном проекте университета "Дайджест МДАУ -TV".

Страница 4
СЛОВО ФАКУЛЬТЕТУ /Н.Г.Шарата/ - статья зав. кафедры украиноведения про одну из главных задач в области повышения культуры украинского языка.

ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ /Дар´я Бельмак/ - статья студентки группы ЗЭД 5/1 про экскурсию на перегрузочный терминал ООО СП "Нибулон", оранизованную для студентов - участников клуба любителей права.

Калейдоско подій - калейдоскоп событий.

Вітаємо з ювілеєм - Поздравляем с юбилеем.

Миколаївський державний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення вакантної посади професора кафедри фінансів - объявление конкурса на замещение вакантной должности профессора.

Код для вставки на страницы своего интернет-ресурса (используется в этом посте):

Похожие посты блога

(161) Газета НГАУ "Агросвіт" №4(075) от 18 ноября 2010 года
(142) Газета НГАУ "Агросвіт" №3(074) от 1 сентября 2010 года
(113) Газета НГАУ "Агросвіт" №2(073) от 6 мая 2010 года
(77) Газета НГАУ "Агросвіт" №1(072) от 4 марта 2010 года
(49) Статті з газети "Агросвіт", 2006-2009рр


Ссылки

Архив газеты "Агросвіт".

Ключевые слова страницы

газета нгау агросвіт февраля года аграрного университета

Статистика сайта от Google Analytics. Февраль 2011 года.

На странице представлены статистические данные (количество посетителей официального сайта НГАУ, количество посещений официального сайта НГАУ, популярные страницы официального сайта НГАУ и т.д.) февраля 2011 года и вцелом с 15 мая 2009 года (в этот день был установлен код Google Analytics) по 28 февраля 2011 года. Следует отметить увеличение посещаемости официального сайта НГАУ в июле и августе 2010 года - в период вступительной кампании.
Ваше мнение о статистике официального сайта НГАУ можете оставлять в комментариях (ссылки в комментариях DoFollow). Личный опыт и конструктивная критика приветствуется.


Статистические данные от Google Analytics

Общая статистика

Количество абсолютно уникальных посетителей сайта:
- всего - 64517;
- февраль 2011 года - 5295.
Количество посещений официального сайта НГАУ:
- всего - 123867;
- февраль 2011 года - 9482.
Количество просмотров страниц сайта:
- всего - 403206;
- февраль 2011 года - 29514.
Количество стран, из которых были посетители сайта:
- всего - 108 (Украина, Россия, США, Германия, Нигерия, ...);
- февраль 2011 года - 41 (Украина, Россия, США, Нигерия, ...).
Количество сайтов-источников переходов на страницы сайта:
- всего - 306 (mdau.uaforums.net, mdau.mk.ua, vkontakte.ru, ru.wikipedia.org, blogaboutmdausite.blogspot.com, ...);
- февраль 2011 года - 66 (mdau.uaforums.net, moodle.mdau.mk.ua, mdau.mk.ua, vkontakte.ru, google.com.ua, ...).
Количество поисковых систем-источников переходов на страницы официального сайта НГАУ:
- всего - 13 (google, yandex, search, bing, rambler, ...);
- февраль 2011 года - 8 (google, yandex, search, ...).
Количество ключевых слов, по которым переходили на страницы официального сайта НГАУ с поисковых систем:
- всего - 26876;
- февраль 2011 года - 1935.

Ключевые слова

Ниже представлены некоторые ключевые слова в виде ссылок на наиболее релевантные сегодня страницы официального сайта НГАУ.
1. www.mdau.mk.ua/ua/06_06.html#nn6 - що таке есе.
2. www.mdau.mk.ua - аграрный университет.
3. www.mdau.mk.ua/en/index.html - mykolayiv state agrarian university.

Поисковые запросы в Google Top10

В скобках указана средняя позиция сайта по поисковому запросу в выдаче Google по данным Google Инструменты для вебмастеров.
1. николаевский государственный аграрный университет (1,0).
2. николаевский аграрный университет (1,0).
3. мдау николаев (1,0).
4. миколаївський аграрний університет (1,5).
5. сайт аграрного университета (1,9).
6. аграрный университет николаев (2,2).
7. статтей (2,2).
8. сайт мдау (2,3).
9. mdau.mk.ua (2,4).
10. мдау (2,5).
11. нгау (2,5).
12. mdau (2,6).
13. львівський аграрний університет офіційний сайт (2,6).
14. миколаївський державний аграрний університет (3,2).
15. що таке есе (3,5).
16. ін чат (3,7).
17. житомирський агроекологічний університет офіційний сайт (4,2).
18. національний аграрний університет офіційний сайт (4,5).
19. житомирський аграрний університет (4,6).
10. житомирський національний агроекологічний університет офіційний сайт (4,6).
21. новини миколаївщини (4,9).
22. вісник аграрної науки (5,0).
23. аграрний університет (5,3).
24. велика хартія університетів (5,4).
25. аграрный университет (5,5).
26. політики україни (5,5).
27. привітання з 25 річчям (5,9).
28. привітання з 25-річчям (6,5).
29. національний аграрний університет (7,5).
30. moodle.mdau.mk.ua (7,7).
31. аграрна реформа (7,9).
32. спілкування в чаті (7,9).
33. миколаївський інститут післядипломної освіти (8,0).
34. вітання з 25 річчям (8,2).
35. ступенева система навчання (8,4).
36. інститути (8,5).
37. аграрний (8,7).
38. есе приклад (8,9).
39. агросвіт (9,2).
40. види зед (9,5).
41. публіцистичний твір (9,6).
42. львівський національний аграрний університет офіційний сайт (9,9).
43. добрі справи (10,0).
44. аграрный (10,0).
45. процес (10,0).

Поисковые запросы в Yandex Top10

В скобках указана средняя позиция сайта по поисковому запросу в выдаче Yandex по данным Яндекс.Вебмастер.
1. николаевский аграрный университет (1).
2. есе приклад (1).
3. аграрный университет николаев (1).
4. мдау (1).
5. мдау николаев (1).
6. миколаївський державний аграрний університет (1).
7. нумо дівчата (2).
8. миколаївський інститут післядипломної (3).
9. миколаївський інститут післядипломної освіти (3).
10. vstup.info 2010-2011 (4).
11. аграрный университет (4).
12. лісова пісня леся українка (4).
13. леся українка лісова пісня (5).
14. аграрний університет (5).
15. чат спілкування (6).
16. план роботи (8).
17. есе (8).
18. снау розклад занять (8).
19. вінницький національний аграрний університет (9).
20. сільський вісник каталог квітів (10).


Похожие посты блога

(204) Статистика форума от Google Analytics. Февраль 2011
(202) Статистика блога от Google Analytics. Февраль 2011 года.
(186) Расписание & Google Документы
(76) Статистика на форуме с использованием Google Analytics. Заголовок форума.
(72) Статистика блога от Google Analytics. Февраль 2010 года.

Ссылки

Лучший университет Украины.

Ключевые слова страницы

статистика официального сайта аграрного университета google analytics февраль года миколаївський аграрний університет mdau

Статистика форума от Google Analytics. Февраль 2011

На странице представлены статистические данные (количество посетителей официального форума университета, количество посещений официального форума университета, популярные страницы официального форума университета и т.д.) февраля 2011 года и вцелом с 26 августа 2009 года по 28 февраля 2011 года. Следует отметить увеличение посещения в июле и августе 2010 года - в период вступительной кампании.
Мнение о статистике официального форума университета можете оставлять в комментариях (ссылки в комментариях DoFollow). Личный опыт и конструктивная критика приветствуется.

P.S. У официального форума НГАУ новый адрес (см. "Ссылки").


Статистические данные от Google Analytics

Общая статистика

Количество абсолютно уникальных посетителей:
- всего - 9511;
- февраль 2011 года - 812.
Количество посещений официального форума университета:
- всего - 17751;
- февраль 2011 года - 1170.
Количество просмотров страниц форума:
- всего - 52705;
- февраль 2011 года - 3457.
Количество стран, из которых были посетители форума:
- всего - 36 (Украина, Россия, США, Германия, Польша, ...);
- февраль 2011 года - 5 (Украина, Россия, Бельгия, ...).
Количество сайтов-источников переходов на страницы форума:
- всего - 48 (mdau.mk.ua, moodle.mdau.mk.ua, infomarket.mk.ua, blogaboutmdausite.blogspot.com, ...);
- февраль 2011 года - (mdau.mk.ua, moodle.mdau.mk.ua, blogaboutmdausite.blogspot.com, go.mail.ru, ...).
Количество поисковых систем-источников переходов на страницы официального форума университета:
- всего - 6 (google, yandex, search, ...);
- февраль 2011 года - 3 (yandex, google, search, ...).
Количество ключевых слов, по которым переходили на страницы официального форума университета с поисковых систем:
- всего - 720;
- февраль 2011 года - 55.

Ключевые слова

Ниже представлены некоторые ключевые слова в виде ссылок на наиболее релевантные сегодня страницы официального форума университета.
1. mdau.uaforums.net/--vt15.html - есе.
2. mdau.uaforums.net/2010-vt47.html - vstup.info 2010-2011.
3. mdau.uaforums.net/--vt41.html - прохідний бал 2010.
4. mdau.uaforums.net/--vt67.html - расписание мдау.


Похожие посты блога

(202) Статистика блога от Google Analytics. Февраль 2011 года.
(186) Расписание & Google Документы
(139) Статистика форума, сайта и блога НГАУ. Июнь 2010.
(76) Статистика на форуме с использованием Google Analytics. Заголовок форума.
(72) Статистика блога от Google Analytics. Февраль 2010 года.

Ссылки

Официальный форум университета

Ключевые слова страницы

статистика официального форума университета google analytics

Вебкамера университета


Вебкамера НГАУ

Действие

На официальном сайте университета добавлена новая страница "Вебкамеры университета" (см. "ссылки").

Описание

На указанной странице официального сайта на данный момент транслируется видео с одной IP-камеры, которая установлена в холле нового корпуса университета по адресу ул. Парижской коммуны, 3.

Трансляция видео с вебкамеры на сайте университета осуществляется с использованием MJPEG-потока.

Трансляция видео тестировалась на следующих браузерах:
- Mozilla Firefox v.3.6 - свободно распространяемый открытый браузер;
- Google Chrome v.6.0 и Рамблер нихром v.6.0 - браузеры, созданные на основе открытого и свободного проекта Chromium.

Посетителям сайта, пользующимся такими браузерами как Internet Explorer и Opera (которые не поддерживают покадровый метод видеосжатия MJPG), просмотр видеотрансляции на данный момент недоступен.

Похожие посты блога

(186) Расписание & Google Документы
(179) Еженедельный дайджест университета.
(173) Битые ссылки.
(102) Видео для абитуриентов.
(83) Видеоролики про университет для абитуриентов.


Ссылки

Вебкамеры университета

Ключевые слова страницы

трансляция видео вебкамера университета

Статистика блога от Google Analytics. Февраль 2011 года.

На странице представлены статистические данные (количество посетителей блога, количество посещений блога, популярные страницы блога и т.д.) февраля 2011 года и вцелом с 13 декабря 2009 года (в этот день опубликован первый пост) по 28 февраля 2011 года. Следует отметить, что на данный момент показатели блога невелики вследствие отсутствия работ по активной раскрутке и достаточно узкой направленности блога.
Ваше мнение о статистике блога можете оставлять в комментариях (ссылки в комментариях DoFollow). Личный опыт и конструктивная критика приветствуется.


Статистические данные от Google Analytics

Общая статистика

Количество абсолютно уникальных посетителей:
- всего - 8343;
- февраль 2011 года - 1001.
Количество посещений блога:
- всего - 12558;
- февраль 2011 года - 1250.
Количество просмотров страниц блога:
- всего - 31164;
- февраль 2011 года - 2479.
Количество стран, из которых были посетители блога:
- всего - 60 (Украина, Россия, Белоруссия, США, Молдавия, ...);
- февраль 2011 года - 21 (Украина, Россия, Белоруссия, США, Германия, ...).
Количество сайтов-источников переходов на страницы блога:
- всего - 155 (mdau.mk.ua, google.com.ua, go.mail.ru, ...);
- февраль 2011 года - 35 (mdau.mk.ua, google.com.ua, go.mail.ru, ...).
Количество поисковых систем-источников переходов на страницы блога:
- всего - 9 (google, yandex, search, ...);
- февраль 2011 года - 6 (google, yandex, search, ...).
Количество ключевых слов, по которым переходили на страницы блога с поисковых систем:
- всего - 3379;
- февраль 2011 года - 497.

Ключевые слова

Ниже представлены некоторые ключевые слова в виде ссылок на наиболее релевантные страницы блога сегодня.
1. немецкий аграрный центр.
2. аграрные вузы украины.
3. конференції 2011 в україні.
4. нгау библиотека.
5. fefu.

Поисковые запросы в Google Top10

В скобках указана средняя позиция блога по поисковому запросу в выдаче Google по данным Google Инструменты для вебмастеров.
1. день науки (1,0).
2. fefu (3,0).
3. сайт мдау (5,3).
4. moodle.mdau.mk.ua (5,3).
5. сайт нгау (5,5).
6. kirkland program (5,7).
7. college of europe (6,8).
8. днепропетровский аграрный университет официальный сайт (7,3).
9. google документы (7,5).
10. херсонский аграрный университет официальный сайт (9,0).
11. визначення критичної інфраструктури (9,1).
12. конференції 2011 в україні (9,7).
13. fulbright (9,8).

Поисковые запросы в Yandex Top10

В скобках указана средняя позиция блога по поисковому запросу в выдаче Yandex по данным Яндекс.Вебмастер.
1. moodle.mdau.mk.ua (3).
2. вестник нгау (3).
3. сайт мдау (4).
4. нп нгау (5).
5. университет яндекс (6).
6. нгау официальный сайт (6).
7. виджет новостей (6).
8. поискслов.com (6).
9. fefu (6).
10. нгау расписание (7).
11. сайт нгау (8).
12. вознесенський коледж мдау (8).
13. статистика украины официальный сайт (8).
14. диплом драконоведа (8).
15. руслан шемчук (8).
16. сумду дистанционное обучение (9).
17. поискслов (9).
18. номинации для награждения студентов (10).
19. чат николаев (10).


Похожие посты блога

(186) Расписание & Google Документы
(180) Top10 of 2010 year
(139) Статистика форума, сайта и блога НГАУ. Июнь 2010.
(76) Статистика на форуме с использованием Google Analytics. Заголовок форума.
(72) Статистика блога от Google Analytics. Февраль 2010 года.

Ссылки

Лучший университет Украины

Ключевые слова страницы

статистика блога февраль 2011 года google analytics информация количество страницы сайт мдау

Счетчики

Яндекс.Метрика