См. также Поиск по всем ресурсам ННАУ.

Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 3(55)-2010 г. Том 2. Часть 1

Изменена страница сайта НГАУ Вестник аграрной науки Причерноморья (см. "ссылки")

На странице в архив Вестника аграрной науки Причерноморья добавлена первая чать второго тома ("Сельскохозяйственные науки" - "Биолого-технологические проблемы животноводства") третьего выпуска 2010 года.

На указанной странице кроме архива Вестника аграрной науки Причерноморья есть ссылки на Требования к оформлению статей и Примеры оформления библиографического описания в списке источников.


Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 3(55)-2010 г. Том 2. Часть 1

Для просмотра Вестника непосредственно на странице сайта использован ресурс issuu You Publish. Ниже опубликован код, который используется в этом посте, для вставки первой части второго тома выпуска 3(55)-2010 г. Вестника аграрной науки Причерноморья.

Содержание этой части второго тома Вестника

Название статей в содержании на языке оригинала. Цифра вначале - номер страницы.

Биолого-технологические проблемы животноводства
3. Корреляционная связь отдельных показателей откормочных и мясосальных качеств свиней. Т.В.Батковская.
6. Продуктивні та екстер´єрні особливості коней чистокровної верхової породи різного типу конституції. Н.В.Волгіна, Д.А.Волков.
13. Особливості змін росту та молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи. В.А.Волков.
25. Поведінка телиць при згодовуванні кормосуміші різного гранулометричного складу. А.А.Головатюк.
33. Специфіка формування генетичної структури української лускатої породи коропа. О.В.Городна, Т.А.Нагорнюк, С.І.Тарасюк.
41. Виробництво гомогенату трутневих личинок - резерв прибутковості пасік. Г.М.Гречка.
48. Вивчення поєднуваності порід при промисловому схрещуванні. Т.М.Данілова, С.Б.Данілов, В.І.Герасімов.
53. Новые виды культур - резерв производства кормов. А.Л.Зиновенко, Ж.А.Гуринович, Е.П.Ходаренок, Д.В.Шибко.
58. Вплив різних режимів підсису на продуктивні характеристики молочних корів та телят. Р.А.Івахненко.
65. Вплив різних варіантів схрещування на відтворювальну здатність свиноматок. Г.І.Калиниченко.
69. Порівняльний аналіз молочної продуктивності худоби різних порід. О.І.Каратєєва.
78. Моніторинг формування генофонду молочного скотарства країни та методи прискорення породоутворення в ньому. В.П.Коваленко, М.І.Гиль.
94. Продуктивні якості свиней червоної білопоясої породи в умовах племзаводу сгпп "Техмет-юг" Миколаївської області. О.А.Коваль, С.М.Галімов.
97. Аллельный полиморфизм гена h-fabp и его ассоциация с мясными признаками у свиней. М.А.Ковальчук, Н.В.Журина.
103. Технологія виробництва кисловершкового масла. О.В.Король.
108. Использование пробиотической добавки в рационах телят. А.Н.Кот, Г.Н.Радчикова, Е.П.Симоненко.
113. Ефективність ранньої оцінки росту та розвитку корів в прогнозуванні їх молочної продуктивності. С.С.Крамаренко, І.М.Дребот.
117. Метод повышения продуктивных качеств свиней с использованием маркерных генов. Н.А.Лобан.
129. Генетична диференціація ліній української червоної молочної породи. Н.Б.Писаренко.
136. Популяційно-генетичні параметри продуктивності молочної худоби. Т.В.Підпала, А.А.Попенко.
143. Рівномірність лактації корів залежно від підготовки їх до літнього утримання та часу отелу. Л.В.Польовий, Т.В.Поліщук.
150. Эффективность скармливания бвмд с местными источниками протеина в рационах ремонтных телок старше 6 месяцев. В.Ф.Радчиков, В.Н.Куртина, В.К.Гурин, С.В.Сергучев.
156. Організація системи селекції в тваринництві україни з урахуванням світового досвіду. С.Ю.Рубан.
168. .Оцінка корів української чорно-рябої молочної породи за екстер´єром. А.М.Салогуб.
176. Факторіальний аналіз продуктивних ознак та їх ентропії в голштинських корів при моделюванні ефекту стабілізуючого відбору. О.Ю.Сметана.
183. Біологічні особливості та адаптаційна здатність свиней породи п´єтрен в умовах одеської області. Р.Л.Сусол.
188. Технологічні параметри вим´я та їх зв´язок з молочною продуктивністю кобил новоолександрівської ваговозної породи. А.П.Тарадайко.
194. Внесок вчених інституту свинарства ім.О.В.Квасницького НААНУ у розроблення технології відгодівлі свиней. О.М.Чехлатий.
202. Обґрунтування біологічних особливостей життєдіяльності бджіл при зимівлі запасних маток. М.О.Шамро.
211. Молекулярно-генетичний поліморфізм російського осетра азовського моря за RAPD-маркерами. Л.В.Шостак, О.В.Дубін, Т.М.Димань.
216. Ефективність вирощування основних кормових культур в умовах СЗАТ "Малинівка" новоодеського району. О.І.Юлевич, Ю.Ф.Дехтяр, Л.В.Завадська.
221. Ефективність ресурсозберігаючої технології інтенсивної відгодівлі молодняку овець. В.С.Яковчук.
227. Эффективность использования энергии рационов бычками при скармливании комбинированных силосов. В.И.Яночкин, Р.Д.Шорец, В.О.Лемешевский.

Код для вставки на страницы своего интернет-ресурса (используется в этом посте):

Похожие посты блога

(194) Студенческий научный вестник НГАУ. Выпуск 2(3). 2010г. Часть 4
(191) Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 3(54)-2010г. Том 1
(169) Студенческий научный вестник НГАУ. Выпуск 2(3). 2010 г. Часть 3.
(145) Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 2(53)-2010 г.
(127) Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 1(52)-2010г. Том 1


Ссылки

Архив Вестника аграрной науки Причерноморья.

Ключевые слова страницы

нгау выпуск вестника аграрной науки причерноморья

Счетчики

Яндекс.Метрика