См. также Поиск по всем ресурсам ННАУ.

Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 4(68) 2012 года (том 1)

На этой странице блога можно ознакомиться с материалами Вестника аграрной науки Причерноморья и с кодом для онлайн просмотра выпуска 4(68) 2012 года (том 1) Вестника.

Зміст
Економічні науки
3. Організаційний розвиток підприємств: теоретико-методологічний аспект. Гудзинський О.Д., Сіренко Н.М.
10. Формування експортного потенціалу сільськогосподарських підприємств зернопродуктового підкомплексу. Червен І.І., Доні К.М., Матолич А.О.
18. Фінансування системи освіти в Україні: стан та тенденції. Котикова О.І.
25. Сучасний стан та тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності в аграрному секторі Херсонщини. Білоусов О.М.
34. Земельні відносини в аграрному секторі як об’єкт інституціонального управління. Дубініна М.В.
42. Трудова міграція населення України. Крилова І.Г.
48. Організаційна культура як фактор розвитку інновацій у сільськогосподарських підприємствах. Каращук Л.М.
58. Організаційно-економічне обгрунтування елементів сівозмін для фермерських господарств. Порудєєва Т.В.
63. Земельний потенціал сільських територій у контексті забезпечення їх сталого розвитку. Белевят О.А.
70. Прогнозування рівноважного рівня виробництва та збуту будівельно-мінеральної сировини в Криму. Єргін С.М.
79. Дослідження фінансового контролю за функціонуванням фінансової системи і механізму фінансової політики. Ботвіна Н.О.
86. Використання інструментів стратегічного фінансового контролінгу для оцінки впливу факторів зовнішнього середовища на діяльність підприємств і організацій споживчої кооперації. Карцева В.В.
94. Передумови зміни технологічного устрою в умовах трансформації світової економічної системи. Гаврилюк В.Т.
101. Управління політикою розвитку сільських територій. Ткачук В.А.
112. Державне регулювання структурних перетворень в аграрному виробництві. Скіб’як А.Ю.
119. Класичні і сучасні моделі мотивації трудової діяльності. Біліченко О.С.
127. До ретроспективи, сучасного стану і проблем розвитку виробництва продовольчої продукції в Україні. Шевченко Т.В.
136. Удосконалення організаційної структури сільськогосподарських підприємств з позицій управління ризиками. Тарасов А.О.
141. Природно-ресурсні особливості формування зрівноваженого розвитку аграрного сектору. Бобровська Н.В.
149. Фактори впливу на конкуренто-спроможність регіональних хлібопекарських підприємств. Савченко Т.В.
157. Теоретичний аспект формування системи управління інноваційними змінами в соціально-економічних системах. Бурляй С.П.

Сільськогосподарські науки
163. Використання гідротермічних ресурсів різними сортами люцерни на півдні України. Антипова Л.К.
169. Оцінка та моделювання формування врожайності сортів пшениці м’якої озимої із застосуванням нейротехнологій. Базалій В.В., Домарацький Є.О., Артюшенко В.В., Пічура В.І.
180. Оптимізація режимів зрошення рису за допомогою використанням показників суммарного випаровування в умовах АР Крим. Ушкаренко В.О., Тищенко О.П., Коковіхін С.В.
187. Зміна фізичних показників яблук з післязбиральною обробкою інгібітором етилену. Мельник О.В., Дрозд О.О.
195. Вплив умов і строків зберігання плодів яблуні на вміст компонентів хімічного складу та вихід яблучного соку. Осокіна Н.М., Новак Л.Л.
201. Роль дистанційного зондування землі у просторовому аналізі природно-техногенних процесів карпатського регіону. Солодкий В.Д., Беспалько Р.І., Казімір І.І.
209. Урожайність технічних сортів винограду залежно від регулятору росту в умовах південного степу України. Нікончук Н.В., Дробітько А.В.
213. Зміна вмісту аскорбінової кислоти в плодах груші при тривалому зберіганні з використанням антиоксидантів. Гапріндашвілі Н.А.
217. Продуктивність нагідок лікарських в лісостепу західному України. Сухар С.В.

Технічні науки
223. Методики розрахунку оболонкових конструкцій (мембран) силосiв. Шебанін В.С., Шебаніна Л.П., Богза В.Г.
228. Повышение предельной мощности и структурная оптимизация статических индукционных устройств с пространственными магнитопроводами. Плахтырь О.О., Кошкин Д.Л.
235. Дослідження деформованого стану лопаток методом лазерної спекл-фотографії. Руденко О.Г., Золотий Ю.Г., Жук І.Ю., Довгань Д.В.
241. Кавітація в сучасних технологічних процесах тваринництва. Шкатов О.С., Гур’єва Т.Б.
245. Вплив закону регулювання на дiапазон керування. Шарейко Д.Ю., Гріднєв I.Ю.Простая ссылка:


Код для вставки ссылки на страницы своего интернет-ресурса:


Код для вставки просмотра Вестника аграрной науки Причерноморья, выпуск 4(68) 2012 года (том 1) на страницы своего интернет-ресурса (используется в этом посте):Ссылки

Архив Вестника аграрной науки Причерноморья.

Ключевые слова страницы

выпуск вестника науки украины

Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 3(67) 2012 года

На этой странице блога можно ознакомиться с материалами Вестника аграрной науки Причерноморья и с кодом для онлайн просмотра выпуска 3(67)-2012 года Вестника.

Зміст
Економічні науки
3. Чи потрібні аграрній сфері АПК україни відповідні ринки основних виробничих ресурсів? Червен І.І., Кареба М.І.
10. Роль техніко-технологічного забезпечення в ефективному аграрному виробництві. Іванишин В.В.
19. Вплив угоди про асоціацію між Україною та ЄС на розвиток економіки Миколаївської області. Гончаренко І.В.
26. Екологічні аспекти у забезпеченні зрівноваженого розвитку аграрного сектору. Вишневська О.М., Бобровська Н.В.
32. Сучасні тенденції розвитку та підвищення ефективності зерновиробництва. Євчук Л.А.
38. Оцінка ефективності використання природно-ресурсного потенціалу аграрних підприємств. Кузьменко О.Б.
48. Відродження і ефективне функціонування молочного скотарства на інноваційній основі. Іваненко Т.Я.
54. Інновації у садівництві Миколаївської області. Кушнірук В.С.
60. Інноваційні рішення проектів організації сівозмін. Порудєєва Т.В., Шкумат В.П.
66. Основні аспекти розвитку сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах. Лункіна Т.І.
73. Функціонування організаційно-правових форм господарювання в аграрному виробництві. Скіб’як А.Ю.
81. Економічна ефективність виробництва продукції багаторічних трав. Цуркан Н.В.
86. Управління логістичними витратами підприємства. Мажар М.А.
92. Екологічна компонента класифікації господарських рішень. Марченко К.С.
97. Напрями удосконалення економічних методів стимулювання природоохоронної діяльності. Літвак О.А.
107. Застосування стохастичного програмування при оптимізації галузевої структури та розміру аграрних підприємств. Мартиненко Я.О.

Сільськогосподарські науки
113. Використання супутникових знімків Landsat 7 для моніторингу гумусного стану темно-каштанових грунтів. Чорний С.Г., Абрамов Д.А.
119. Морфологічні та біохімічні властивості фітопатогенних бактерій – збудників бактеріозів дуба звичайного. Гвоздяк Р.І., Гойчук А.Ф., Розенфельд В.В.
129. Вміст рухомого фосфору у ґрунті залежно від інокуляції насіння ячменю ярого біопрепаратами. Панфілова А.В., Гамаюнова В.В.
134. Урожайність рослин тритікале ярого залежно від варіантів способу сівби та позакореневих підживлень. Рожков А.О., Пузік В.К.
142. Особливості росту та розвитку штучних соcнових насаджень залежно від агротехніки їх створення. Гриб В.М.
150. Нові декоративні форми персика селекції нікітського ботанічного саду – національного наукового центру. Шоферистов Є.П., Запорожченко Є.І.
155. Ґрунтові аспекти біоенергетичної ефективності технологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах південного степу України. Хотиненко О.М.
163. Зміна фізичних властивостей сірого лісового ґрунту під впливом систематичного застосування добрив та вапна. Барвінський А.В.
168. Зимостійкість сортів пшениці озимої на півдні України. Панкєєв С.В.
174. Сталість лактаційних кривих корів різних типів формування організму. Каратєєва О.І.
183. Вплив різної концентрації йоду у раціонах на показники продуктивності вівцематок та ріст ягнят у період підсису. Свістула М.М.

Технічні науки
189. Використання комплектних електроприводів в сільськогосподарських комбайнах. Шарейко Д.Ю., Білюк І.С., Фоменко А.М.
195. Проведення експериментальних досліджень машин для відділення насіння овочебаштанних культур. Огієнко М.М.
203. Апаратна реалізація автоматизованої системи автономного енергопостачання. Голик О.П., Жесан Р.В., Волков І.В., Березюк І.А.Простая ссылка:


Код для вставки ссылки на страницы своего интернет-ресурса:


Код для вставки просмотра Вестника аграрной науки Причерноморья, выпуск 3(67) 2012 года на страницы своего интернет-ресурса (используется в этом посте):Ссылки

Архив Вестника аграрной науки Причерноморья.

Ключевые слова страницы

выпуск вестника науки украины

Газета ННАУ "Агросвіт" № 1 (084)

В прошлом месяце архив газеты "Агросвіт" (см. "ссылки"), расположенный на официальном сайте Николаевского государственного аграрного университета, пополнился выпуском от 5 марта 2013 года. Этот номер газеты выпущен к 8 Марта.

Под содержанием размещён код, который используется в этом посте, для вставки номера газеты ННАУ "Агросвіт" от 5 марта 2013 года на страницы своего интернет-ресурса.

Содержание

Страница 1
ФУНДАТОР АГРАРНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ /Колектив МНАУ/ – ректор Вячеслав Шебанин "Человек года 2012".
Человек года. Вячеслав Шебанин, ректор ННАУ.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! - поздравления ректора ННАУ Вячеслава Шебанина с праздником 8 Марта.

Страница 2
РОЗШИРЮЄМО ОБРІЇ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА /Міжнародний відділ/ - статья о стажировке студентов аграрного университета в других странах.

МИ ОБИРАЄМО МИКОЛАЄВСЬКИЙ НАУ /Юлія Лукьяненко, літературний редактор/ - отзывы абитуриентов о преимуществах поступления в аграрный университет.

СУЧАСНИЙ РИНОК ПРАЦІ ПОТРЕБУЄ ФАХІВЦІВ-ПРАКТИКІВ /Юлія Лукьяненко, літературний редактор/ - статья о проблемах трудоустройства выпускников вузов.

Страница 3
ПИШАЄМОСЯ НАШИМИ ПЕРЕМОЖЦЯМИ /Наталія Шарата, проректор з НП і ВР/ – статья о победах студентов аграрного университета в конкурсах и олимпиадах.

ДОБРО ПОВЕРТАЄТЬСЯ СТОРИЦЕЮ /Наталія Шарата, проректор з НП і ВР/ - статья о посещении студентами университета школы-интерната, детского дома и дома для престарелых.

Страница 4
КАЛЕЙДОСКОП ПОДІЙ – статья о достижениях студентов аграрного университета.

ЧИ ПОТРІБНО ВИВЧАТИ АНГЛІЙСЬКУ МОВУ? /Тетяна Ганніченко, доцент кафедри іноземних мов, Катерина Тішечкіна, доцент кафедри іноземних мов/ – статья о преимуществах владения английским языком.

ВІТАЄМО ІЗ ОДЕРЖАННЯМ ДИПЛОМА ДОКТОРА НАУК - поздравляем с получением диплома доктора наук.

ВІТАЄМО ІЗ ОДЕРЖАННЯМ ДИПЛОМА КАНДИДАТА НАУК - поздравляем с получением диплома кандидата наук.

ВІТАЄМО ІЗ ПРИСВОЄННЯМ ВЧЕНОГО ЗВАННЯ ДОЦЕНТА - поздравляем с присвоением учёного звания доцента.

ВІТАЄМО ІЗ ПРИСВОЄННЯМ ВЧЕНОГО ЗВАННЯ ПРОФЕСОРА - поздравляем с присвоением учёного звания профессора.Простая ссылка:


Код для вставки ссылки на страницы своего интернет-ресурса:


Код для вставки просмотра газеты на страницы своего интернет-ресурса (используется в этом посте):Ссылки

Архив газеты "Агросвіт".

Ключевые слова страницы

газета николаевского национального аграрного университета агросвіт ннау статья марта 2013 года

3ko результаты 1´2013. #caturday

Результаты первого квартала 2013 года конкурса комментаторов, проводимого в рамках 3ko для блогеров и копирайтеров.В период проведения конкурса добавлен 1 комментарий, который соответствует условиям конкурса комментаторов: meow.

meow-ссылка попадает в блок "Первый" на 3 месяца (до начала следующего этапа конкурса комментаторов). Сайт молодой, но интересный для любителей котоводства, надеюсь эта победа поможет сайту увеличить свои показатели.

С момента публикации данного сообщения стартует новый ежеквартальный конкурс комментаторов. Принимайте участие и получайте сквозную ссылку на три месяца.

Учитывая, что сегодня субкота (caturday) и что в этом блоге несколько раз рассматривалась тема инфографики, опубликую я 3 инфографики с указанного сайта.

Cats of the world.

Meow in the world.

Decoding of smiles for cats.

Похожие посты блога

(385) 3ko результаты 2012.
(367) 3ko результаты 3'2012.
(338) 3ko результаты 2'2012.
(303) 3ko результаты 1'2012.
(288) 3Ko старт.

Результаты первого квартала 2013 года конкурса комментаторов, проводимого в рамках 3ko.


Ссылки

Счетчики

Яндекс.Метрика