См. также Поиск по всем ресурсам ННАУ.

Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 4(68) 2012 года (том 1)

На этой странице блога можно ознакомиться с материалами Вестника аграрной науки Причерноморья и с кодом для онлайн просмотра выпуска 4(68) 2012 года (том 1) Вестника.

Зміст
Економічні науки
3. Організаційний розвиток підприємств: теоретико-методологічний аспект. Гудзинський О.Д., Сіренко Н.М.
10. Формування експортного потенціалу сільськогосподарських підприємств зернопродуктового підкомплексу. Червен І.І., Доні К.М., Матолич А.О.
18. Фінансування системи освіти в Україні: стан та тенденції. Котикова О.І.
25. Сучасний стан та тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності в аграрному секторі Херсонщини. Білоусов О.М.
34. Земельні відносини в аграрному секторі як об’єкт інституціонального управління. Дубініна М.В.
42. Трудова міграція населення України. Крилова І.Г.
48. Організаційна культура як фактор розвитку інновацій у сільськогосподарських підприємствах. Каращук Л.М.
58. Організаційно-економічне обгрунтування елементів сівозмін для фермерських господарств. Порудєєва Т.В.
63. Земельний потенціал сільських територій у контексті забезпечення їх сталого розвитку. Белевят О.А.
70. Прогнозування рівноважного рівня виробництва та збуту будівельно-мінеральної сировини в Криму. Єргін С.М.
79. Дослідження фінансового контролю за функціонуванням фінансової системи і механізму фінансової політики. Ботвіна Н.О.
86. Використання інструментів стратегічного фінансового контролінгу для оцінки впливу факторів зовнішнього середовища на діяльність підприємств і організацій споживчої кооперації. Карцева В.В.
94. Передумови зміни технологічного устрою в умовах трансформації світової економічної системи. Гаврилюк В.Т.
101. Управління політикою розвитку сільських територій. Ткачук В.А.
112. Державне регулювання структурних перетворень в аграрному виробництві. Скіб’як А.Ю.
119. Класичні і сучасні моделі мотивації трудової діяльності. Біліченко О.С.
127. До ретроспективи, сучасного стану і проблем розвитку виробництва продовольчої продукції в Україні. Шевченко Т.В.
136. Удосконалення організаційної структури сільськогосподарських підприємств з позицій управління ризиками. Тарасов А.О.
141. Природно-ресурсні особливості формування зрівноваженого розвитку аграрного сектору. Бобровська Н.В.
149. Фактори впливу на конкуренто-спроможність регіональних хлібопекарських підприємств. Савченко Т.В.
157. Теоретичний аспект формування системи управління інноваційними змінами в соціально-економічних системах. Бурляй С.П.

Сільськогосподарські науки
163. Використання гідротермічних ресурсів різними сортами люцерни на півдні України. Антипова Л.К.
169. Оцінка та моделювання формування врожайності сортів пшениці м’якої озимої із застосуванням нейротехнологій. Базалій В.В., Домарацький Є.О., Артюшенко В.В., Пічура В.І.
180. Оптимізація режимів зрошення рису за допомогою використанням показників суммарного випаровування в умовах АР Крим. Ушкаренко В.О., Тищенко О.П., Коковіхін С.В.
187. Зміна фізичних показників яблук з післязбиральною обробкою інгібітором етилену. Мельник О.В., Дрозд О.О.
195. Вплив умов і строків зберігання плодів яблуні на вміст компонентів хімічного складу та вихід яблучного соку. Осокіна Н.М., Новак Л.Л.
201. Роль дистанційного зондування землі у просторовому аналізі природно-техногенних процесів карпатського регіону. Солодкий В.Д., Беспалько Р.І., Казімір І.І.
209. Урожайність технічних сортів винограду залежно від регулятору росту в умовах південного степу України. Нікончук Н.В., Дробітько А.В.
213. Зміна вмісту аскорбінової кислоти в плодах груші при тривалому зберіганні з використанням антиоксидантів. Гапріндашвілі Н.А.
217. Продуктивність нагідок лікарських в лісостепу західному України. Сухар С.В.

Технічні науки
223. Методики розрахунку оболонкових конструкцій (мембран) силосiв. Шебанін В.С., Шебаніна Л.П., Богза В.Г.
228. Повышение предельной мощности и структурная оптимизация статических индукционных устройств с пространственными магнитопроводами. Плахтырь О.О., Кошкин Д.Л.
235. Дослідження деформованого стану лопаток методом лазерної спекл-фотографії. Руденко О.Г., Золотий Ю.Г., Жук І.Ю., Довгань Д.В.
241. Кавітація в сучасних технологічних процесах тваринництва. Шкатов О.С., Гур’єва Т.Б.
245. Вплив закону регулювання на дiапазон керування. Шарейко Д.Ю., Гріднєв I.Ю.Простая ссылка:


Код для вставки ссылки на страницы своего интернет-ресурса:


Код для вставки просмотра Вестника аграрной науки Причерноморья, выпуск 4(68) 2012 года (том 1) на страницы своего интернет-ресурса (используется в этом посте):Ссылки

Архив Вестника аграрной науки Причерноморья.

Ключевые слова страницы

выпуск вестника науки украины

Счетчики

Яндекс.Метрика