См. также Поиск по всем ресурсам ННАУ.

Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 3(67) 2012 года

На этой странице блога можно ознакомиться с материалами Вестника аграрной науки Причерноморья и с кодом для онлайн просмотра выпуска 3(67)-2012 года Вестника.

Зміст
Економічні науки
3. Чи потрібні аграрній сфері АПК україни відповідні ринки основних виробничих ресурсів? Червен І.І., Кареба М.І.
10. Роль техніко-технологічного забезпечення в ефективному аграрному виробництві. Іванишин В.В.
19. Вплив угоди про асоціацію між Україною та ЄС на розвиток економіки Миколаївської області. Гончаренко І.В.
26. Екологічні аспекти у забезпеченні зрівноваженого розвитку аграрного сектору. Вишневська О.М., Бобровська Н.В.
32. Сучасні тенденції розвитку та підвищення ефективності зерновиробництва. Євчук Л.А.
38. Оцінка ефективності використання природно-ресурсного потенціалу аграрних підприємств. Кузьменко О.Б.
48. Відродження і ефективне функціонування молочного скотарства на інноваційній основі. Іваненко Т.Я.
54. Інновації у садівництві Миколаївської області. Кушнірук В.С.
60. Інноваційні рішення проектів організації сівозмін. Порудєєва Т.В., Шкумат В.П.
66. Основні аспекти розвитку сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах. Лункіна Т.І.
73. Функціонування організаційно-правових форм господарювання в аграрному виробництві. Скіб’як А.Ю.
81. Економічна ефективність виробництва продукції багаторічних трав. Цуркан Н.В.
86. Управління логістичними витратами підприємства. Мажар М.А.
92. Екологічна компонента класифікації господарських рішень. Марченко К.С.
97. Напрями удосконалення економічних методів стимулювання природоохоронної діяльності. Літвак О.А.
107. Застосування стохастичного програмування при оптимізації галузевої структури та розміру аграрних підприємств. Мартиненко Я.О.

Сільськогосподарські науки
113. Використання супутникових знімків Landsat 7 для моніторингу гумусного стану темно-каштанових грунтів. Чорний С.Г., Абрамов Д.А.
119. Морфологічні та біохімічні властивості фітопатогенних бактерій – збудників бактеріозів дуба звичайного. Гвоздяк Р.І., Гойчук А.Ф., Розенфельд В.В.
129. Вміст рухомого фосфору у ґрунті залежно від інокуляції насіння ячменю ярого біопрепаратами. Панфілова А.В., Гамаюнова В.В.
134. Урожайність рослин тритікале ярого залежно від варіантів способу сівби та позакореневих підживлень. Рожков А.О., Пузік В.К.
142. Особливості росту та розвитку штучних соcнових насаджень залежно від агротехніки їх створення. Гриб В.М.
150. Нові декоративні форми персика селекції нікітського ботанічного саду – національного наукового центру. Шоферистов Є.П., Запорожченко Є.І.
155. Ґрунтові аспекти біоенергетичної ефективності технологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах південного степу України. Хотиненко О.М.
163. Зміна фізичних властивостей сірого лісового ґрунту під впливом систематичного застосування добрив та вапна. Барвінський А.В.
168. Зимостійкість сортів пшениці озимої на півдні України. Панкєєв С.В.
174. Сталість лактаційних кривих корів різних типів формування організму. Каратєєва О.І.
183. Вплив різної концентрації йоду у раціонах на показники продуктивності вівцематок та ріст ягнят у період підсису. Свістула М.М.

Технічні науки
189. Використання комплектних електроприводів в сільськогосподарських комбайнах. Шарейко Д.Ю., Білюк І.С., Фоменко А.М.
195. Проведення експериментальних досліджень машин для відділення насіння овочебаштанних культур. Огієнко М.М.
203. Апаратна реалізація автоматизованої системи автономного енергопостачання. Голик О.П., Жесан Р.В., Волков І.В., Березюк І.А.Простая ссылка:


Код для вставки ссылки на страницы своего интернет-ресурса:


Код для вставки просмотра Вестника аграрной науки Причерноморья, выпуск 3(67) 2012 года на страницы своего интернет-ресурса (используется в этом посте):Ссылки

Архив Вестника аграрной науки Причерноморья.

Ключевые слова страницы

выпуск вестника науки украины

Счетчики

Яндекс.Метрика