См. также Поиск по всем ресурсам ННАУ.

Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 3(56)-2010 г. Том 2. Часть 2

Изменена страница сайта НГАУ Вестник аграрной науки Причерноморья (см. "ссылки")

На странице в архив Вестника аграрной науки Причерноморья добавлена вторая чать второго тома ("Сельскохозяйственные науки" - "Биохимия, физиология и качество продуктов животноводства", "Биотехнология воспроизводства животных и экология") третьего выпуска 2010 года.

На указанной странице кроме архива Вестника аграрной науки Причерноморья есть ссылки на Требования к оформлению статей и Примеры оформления библиографического описания в списке источников.


Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 3(56)-2010 г. Том 2. Часть 2

Для просмотра Вестника непосредственно на странице сайта использован ресурс issuu You Publish. Ниже опубликован код, который используется в этом посте, для вставки второй части второго тома выпуска 3(56)-2010 г. Вестника аграрной науки Причерноморья.

Содержание этой части второго тома Вестника

Название статей в содержании на языке оригинала. Цифра вначале - номер страницы.

Биохимия, физиология и качество продуктов животноводства
3. Периодическая тимпания рубца у молодняка крупного рогатого скота – фактор дифференциальной диагностики синдрома хофлунда. П.Н.Безбородов.
18. ДНК-діагностика – Обов´язкова умова високорентабельних технологій сучасного тваринництва. М.І.Гиль.
34. Гідрохімічний та мікробіологічний стан рибоводних ставів дослідного господарства "Великий любінь". Ю.М.Глушко, С.І.Тарасюк.
40. Комбикорма с протеином разного качества в рационах племенных бычков. В.К.Гурин, В.П.Цай, А.Н.Кот.
44. Вплив фронту годівлі корів при безприв´язному утриманні на їх молочну продуктивність. О.О.Кравченко, Г.С.Калашнікова.
47. Профилактика оксидативного стресса у высокопродуктивных коров. А.В.Кветковская, О.Г.Голушко, М.А.Надаринская.
54. Определение оптимального соотношения и нормы расщепляемого протеина в рационах молодняка крупного рогатого скота. Ю.Ю.Ковалевская, Е.П.Симоненко, В.А.Люндышев.
59. Значення розвитку легенів у формуванні тканин в туші при чистопородному розведенні свиней. Б.П.Коваленко.
64. Адгезивна активність лактобактерій та біфідобактерій, виділених від телят. Г.В.Козловська.
69. Імунобіологічна реактивність організму телиць в період статевого дозрівання. С.П.Кот, В.М.Давиденко, В.О.Мельник, А.О.Бондар.
75. Оптимизация энергетического питания бычков, выращиваемых на мясо. В.О.Лемешевский, Г.Н.Радчикова, Н.В.Киреенко, А.Н.Шевцов.
81. Гематологічні показники внутрішньопорідного типу свиней породи дюрок української селекції "Степовий" при чистопородному розведенні та схрещуванні. А.В.Лихач, В.Я.Лихач.
87. Контроль залишкових гормональних препаратів у продуктах тваринництва – вимога сьогодення. О.А.Лихолат, О.В.Вишнікіна.
92. Гигиеническая оценка комплексного микроэлементного препарата (кмп) и его влияние на гравио- и соматометрические показатели свиней. А.А.Митрофанов, Н.В.Черный.
99. Оцінка якості ковбасних виробів м´ясопереробних підприємств миколаївської області. І.В.Назаренко.
103. Сортова розрубка яловичих туш. О.І.Петрова.
110. Виробництво тваринницької продукції при використанні біологічно активних речовин. Я.Л.Півторак, Н.М.Гордійчук, С.М.Лесів, І.Я.Семчук.
116. Технологічно-гігієнічні особливості виробництва яловичини від вибракуваних теличок та оцінка їх за прибутково-енергоощадним коефіцієнтом. Л.В.Польовий, О.Л.Польова, Р.Л.Варпіховський.
123. Впровадження системи насср – запорука конкурентоспроможності вітчизняної м´ясної сировини та продукції. М.О.Самаріна.
131. Порівняльна оцінка інтенсивності росту бугайців різних генотипів. Л.О.Стріха.
136. Деякі аспекти використання ферментних препаратів у тваринництві. В.Т.Цуканов, Ю.Ф.Дехтяр.
141. Вік личинок при отриманні маточників з маточним молочком і маточною личинкою. Л.П.Шамро.
147. Вплив щільності посадки на морфологічний склад тушок качок кросу "Темп". Т.В.Шевченко.
152. Гормональний фон корів у останні декади тільності за введення біологічно активних препаратів. В.І.Шеремета, В.З.Трохименко, М.В.Себа.

Биотехнология воспроизводства животных и экология
161. Аналіз відтворювальних якостей свиноматок різних генеалогічних родин та віку. Є.В.Баркарь.
167. Молочна продуктивність та відтворна здатність корів голштинської породи вітчизняної селекції. І.А.Галушко.
171. Приживленість ембріонів у телиць-реципієнтів при використанні модифікованого середовища для культивування і трансплантації. В.О.Дудчак, М.М.Шаран.
176. Динаміка показників відтворних якостей овець асканійських тонкорунних порід. О.В.Іванова.
180. Вплив різних факторів на відтворні якості кролиць. Г.А.Коцюбенко.
185. Підвищення ефективності штучного осіменіння корів. Л.В.Лозова.
190. Відтворні якості кнурів-плідників породи дюрок, велика біла, червона білопоясна, ландрас та п´єтрен. О.О.Стародубець.

Код для вставки на страницы своего интернет-ресурса (используется в этом посте):

Похожие посты блога

(212) Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 3(55)-2010 г.
Том 2. Часть 1
(194) Студенческий научный вестник НГАУ. Выпуск 2(3). 2010г. Часть 4.
(191) Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 3(54)-2010г. Том 1
(169) Студенческий научный вестник НГАУ. Выпуск 2(3). 2010г. Часть 3.
(145) Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 2(53)-2010 г.


Ссылки

Архив Вестника аграрной науки Причерноморья

Ключевые слова страницы

нгау выпуск вестника аграрной науки причерноморья

Счетчики

Яндекс.Метрика