См. также Поиск по всем ресурсам ННАУ.

21-ая научно-теоретическая студенческая конференция


Тезисы докладов 21-ой научно-теоретической студенческой конференции (18-20 марта 2009 г.) Часть 1.

Действие

На странице с информацией о 21-ой научно-теоретической студенческой конференции (см. "ссылки") добавлены тезисы докладов.

Описание

Тезисы докладов можно просмотреть непосредственно на странице сайта. Для просмотра использован ресурс issuu You Publish. Больше про этот ресурс и функции просмотра см. в посте этого блога Статті з газети "Агросвіт", 2006-2009рр

Содержание этой части тезисов

Название статей в содержании на языке оригинала. Цифра вначале - номер страницы.

Секция "Менеджмент и право"
3. Використання стратегій управління на підприємствах. К.В.Звягінцева.
4. Стратегія управління персоналом ЗАТ "Оберіг". О.Л.Вицина.
6. Управління конфліктами в організації. І.О.Корсак.
8. Управління персоналом в сучасних умовах. О.І.Рудінський.
10. Особливості управління персоналом сільськогосподарських підприємств. І.О.Данилов.
12. Стилі лідерства керівників сільськогосподарських підприємств. І.С.Вакар.
14. SWOT – аналіз діяльності сільськогосподарських підприємств Новобузького району. Д.С.Подрядов.
15. Специфіка управління трудовим колективом. Н.В.Буячок.
17. Загальна декларація прав людини 1948 р. Р.В.Соломонова.
19. Оцінка ефективності управлінської діяльності керівника ПСП Агрофірми "Василівка". Н.О.Комар.
21. Економічна ефективність управління сільськогосподарськими підприємствами Казанківського району. Ю.М.Петручок.
23. Стратегічний аналіз сільськогосподарських підприємств Миколаївського району. С.М.Божко.
25. Правове забезпечення захисту расової дискримінації. І.О.Корсак.
27. Роль і значення управління персоналом як науки. С.Г.Майданика.
28. Шляхи вдосконалення економічно-правового захисту населення України: Європейський досвід. Є.О.Юрченко.
30. Корпоративне управління підприємствами в Україні: проблеми і особливості. Є.О.Юрченко.
32. Удосконалення використання робочого часу керівниками сільськогосподарських підприємств. Г.О.Вознюк.
34. Вплив органів правосуддя на забезпечення прав та свобод людини. Н.В.Буячок.
36. Мотивація та стимулювання працівників аграрних підприємств. К.С.Горєва.
38. Вплив інноваційних процесів на маркетингову діяльність виноробних підприємств автономної республіки Крим Ялтинського району. К.П.Клебанова.
40. Роль неформального лідера в організації. Д.О.Бельмак.
42. Засоби мотивації працівників у діяльності організації. О.П.Мартиновська.
44. Стилі управління в організаціях. А.Ю.Гоцелюк.
45. Етика спілкування - запорука успішного управління. А.В.Горб.
47. Вплив соціально-психологічних чинників на процес управління в організації. Р.П.Зінов'єв.
49. Дослідження конкурентного середовища на ринку хлібопродуктів міста Миколаєва. Г.С.Сергєєва.
51. Розгляд європейським судом із прав людини справ проти України. К.С.Долганюк.
53. Аналіз конкурентних позицій виноградарсько-виноробних підприємств корпорації Миколаївсадвинпром. В.В.Анісім.
55. Шляхи формування ефективної стратегії підприємства. К.Є.Ісаєва.
57. Системний підхід, як один з основних методів управління. В.Пономаренко.
59. Соціальне підприємство: поняття, критерії, національні та международні моделі. С.С.Іванов.
61. Фандрейзинг як основа ефективного функціонування суб'єктів некомерційного господарювання приватної форми власності. К.І.Воєнна.

Секция "Экономический анализ и аудит"
63. Прибутковість зернової галузі, проблеми розвитку. С.А.Артеменко.
65. Фінансовий стан товаровиробників в умовах загострення кризових явищ. Т.С.Бачило.
67. Іпотечне кредитування - передумови розвитку земельних відносин. С.С.Берестов.
69. Аналіз та основні шляхи підвищення ефективності використання земельних ресурсів. А.М.Больбот.
71. Інвестиційна привабливість України. О.С.Боровець.
73. Аналіз діяльності інвестиційних банків України. А.Бузнік.
75. Фінансовий стан підприємства - основа іміджу товаровиробника. М.В.Вергун.
77. Аналіз процесу реалізації сільськогосподарської продукції. І.Волкова.
79. Підвищення конкурентоспроможності підприємств АПК. А.В.Ганзій.
81. Інвестиційна привабливість підприємств з урахуванням регіональних особливостей. Т.І.Гвоздь.
82. Напрямки формування стратегії розвитку аграрного бізнесу в Україні. К.І.Григоренко.
84. Фінансово-економічна криза та її вплив на аграрний сектор економіки. Л.А.Зарічна.
86. Ринок праці в умовах загострення кризових явищ. А.Г.Кардалян.
88. Напрямки підвищення ефективності виробництва зернових культур. К.В.Кос.
90. Державна політика в умовах загострення фінансово-економічної кризи. Г.Куліш.
92. Роль фінансового аналізу у зміцнені господарської діяльності підприємства за умов переходу до ринкової економіки. Т.В.Куцевол.
94. Особливості аналізу трудових ресурсів. О.А.Луста.
95. Продуктивність праці як основа ефективності діяльності підпроиємств. І.А.Мельничук.
97. Розвиток та проблеми виробництва олійних культур. А.Ю.Мироненко.
99. Позитивні та негативні наслідки продажу земель сільськогосподарського призначення. А.С.Морозова.
101. Оцінка фінансового стану та фінансових результатів. В.В.Пірог.
103. Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств: стан та перспективи розвитку в умовах трансформації економіки. Н.Савченко.
105. Трудовий потенціал підприємств сільських територій. Ю.І.Сайко.
107. Механізми антикризового управління діяльністю сільськогосподарських підприємств в умовах трансформації. К.Федюніна.
109. Аналіз - функція управління. А.М.Фількіна.
111. Маркетингова стратегія галузі овочівництва в умовах трансформації в СОТ. А.С.Царюк.
112. Принципи ефективного землекористування на сільських територіях. Ш.М.Цатрян.
114. Переваги та недоліки України в умовах СОТ. Н.М.Чеботар.
116. Фінансовий аналіз і аналіз фінансового стану. Л.В.Челнокової.
118. Оцінка ефективності діяльності аграрних підприємств. Ю.С.Шевченко.

Секция "Современные тенденции мировой экономики"
120. Технопаркові структури України, як працююча ланка національної інноваційної системи. М.П.Цвятко.
123. Стан та перспективи розвитку фондового ринку України. O.П.Мартиновська.
125. Шляхи покращення експортного потенціалу України. О.С.Бойко.
128. Світова фінансова криза та її вплив на економіку України. А.Ю.Гоцелюк.
131. Стратегічні напрямки розвитку зовнішньоекономічної діяльності та їх вплив на формування експортного потенціалу в Миколаївський області. М.О.Радевич.
133. Розвиток транспортної інфраструктури і її роль у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності підприємствами АПК Миколаївської області. А.П.Черевченко.
137. Стратегічні напрями забезпечення конкурентоспроможності аграрної експортної продукції. І.В.Мельник.
139. Стан та перспективи розвитку експортної діяльності агропромислових підприємств Миколаївської області. М.А.Харченко.
142. Особливості взаємодії держави та ринкового сектору. Н.О.Осіпова.
144. Стратегія розвитку експортно-імпортних операцій в агропоромислових підприємствах Миколаївської області. О.А.Терещенко.
146. Експортна діяльність аграрного сектору Миколаївської області: стан та перспективи ефективного розвитку. В.О.Кожемякіна.
148. Вплив механізму стійкості на конкурентоспроможність аграрних підприємств на зовнішньому ринку. Г.Ж.Задоя.
150. Розвиток інновацій та його вплив на економіку України. Ю.О.Бричук.
152. Особливості формування інноваційної моделі розвитку економіки України. Ю.М.Бойко.
154. Критерії оцінки конкурентоспроможності продукції на зовнішньому ринку. А.О.Бойко.

Секция "Организация производства и агробизнеса"
156. Економічна ефективність виробництва соняшнику та шляхи її підвищення. В.А.Балан.
157. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення. М.М.Гнатуша.
159. Земельні ресурси та підвищення ефективності їх використання. А.І.Рябов.
161. Глобалізація продовольчого ринку. Ю.А.Король.
163. Методи оцінки конкурентоспроможності аграрних формувань. Д.В.Резніченко.
165. Експортний потенціал насіння ріпаку агропідприємствами Миколаївської області. В.О.Пастушенко.
167. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства. О.В.Парамонов.
169. Кластерний підхід - важливий напрям підвищення конкурентоспроможності аграрної продукції. А.А.Мачула.
170. Основні напрями підвищення ефективності виробництва зерна. А.С.Мількова.
172. Формування конкурентоспроможності АПК в ринкових умовах. Г.М.Ляху.
174. Оптові продовольчі ринки: сучасний стан та перспективи розвитку. А.І.Левко.
176. Оренда та орендні відносини як основа ефективного розвитку аграрного виробництва. О.І.Левко.
177. Основні фактори ефективного виробництва молока. М.В.Криворучко.
179. Стратегія державного регулювання розвитку АПК в умовах глобалізації. Л.А.Зарічна.
181. Основні напрямки підвищення економічної ефективності виробництва соняшнику. Н.С.Довгопол.
183. Організація використання землі. М.В.Бончук.
185. Вплив інновацій на конкурентоспроможність АПК. В.В.Бондар.
187. Формування плодопродуктового підкомплексу регіону. М.Г.Богатов.
189. Організація насінництва овочевих культур в Україні. О.В.Байбаков.
191. Сучасний стан та перспективи виробництва ріпаку в Україні. Т.Ю.Андоньєва.
193. Сучасний стан виробництва ріпаку в Україні. А.М.Максименко.
195. Організація і шляхи підвищення ефективності використання трудових ресурсів в сільськогосподарських підприємствах. О.О.Луценко.
198. Ринок олійних культур: сучасний стан і перспективи розвитку. А.О.Суржок.

Секция "Экономика сельского хозяйства и АПК"
200. Стан зайнятості на селі. О.М.Чеботарьова.
201. Формування високоефективного виробництва продукції тваринництва. Є.С.Бондар.
203. Тенденція зміни врожайності зернових культур в господарствах Березнегуватського району. О.С.Давиденко.
205. Земельні ресурси та ефективність їх використання в господарствах Жовтневого району. І.В.Грамматчикова.
207. Собівартість продукції рослинництва в підприємствах веселинівського району. Д.Ю.Нєваліхін.
209. Земельні ресурси та підвищення ефективності їх використання в господарствах Снігурівського району. Т.О.Христус.
211. Ефективність інвестицій в освіту. В.В.Анісім.
213. Динаміка безпечності депозитних вкладень населення України. О.Л.Вицина.
215. Проблеми і перспективи функціонування СЕЗ "Миколаїв". А.Є.Пятниченко.
217. Вплив іноземних інвестицій на розвиток овочівництва в Миколаївської області. В.С.Ананевич.
219. Інвестиційна привабливість сільського господарства Миколаївської області. Г.С.Сергєєва.
220. Заощадження населення як суттєве джерело інвестиційних ресурсів у національній економіці. Д.В.Резніченко.
222. Промислова політика як необхідна передумова розвитку регіонів України. К.С.Горєва.
224. Інфляційні процеси в Україні та прогнозування інфляції. І.М.Євчук.
226. Інвестиційні процеси в АПК України. А.М.Рудіч.
228. Роздержавлення та приватизація державної власності в Україні. Д.А.Гросу.
230. Аналіз державної підтримки підприємств АПК через систему кредитування. Є.М.Юрченко.
231. Ефективність розвитку молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах. В.О.Сидоренко.
233. Роль виноградарства в економіці сільськогосподарських підприємств. О.І.Драган.
235. Продовольча безпека України. І.В.Марчук.
237. Ефективність використання орендованих земель і збереження їх родючості в Березнегуватському районі. Н.В.Вєтрова.
239. Ресурсний потенціал регіону. А.Л.Гайдечук.
241. Трудовий потенціал країни. Н.С.Морозова.
243. Конкурентоспроможність продукції та підвищення її якості. М.М.Ставченко.
245. Ринок соняшнику України: стан та перспективи. В.М.Влас.
247. Сертифікація систем якості продукції. І.І.Ширенко.
248. Охорона земельних ресурсів України. А.О.Сахнюк.
250. Напрями підвищення ефективності виробництва соняшнику. М.В.Бабичева.
252. Вплив світової економічної кризи на АПК. Ю.В.Гаркуша.

Код для вставки на страницы своего интернет-ресурса (используется в этом посте):


Похожие посты блога

(50) Студенческий научный вестник НГАУ
(43) Семинары и конференции 2010 НГАУ
(38) Про подготовку статей для международного журнала
(21) Библиотека НГАУ
(12) Открытие студенческого кафе на базе ИПО НГАУ ← Новости НГАУ


Ссылки

21-ая научно-теоретическая студенческая конференция

Ключевые слова страницы

студенческая конференция сучасний стан перспективи розвитку підвищення ефективності сільськогосподарських підприємств миколаївської області україни вплив управління

Счетчики

Яндекс.Метрика