См. также Поиск по всем ресурсам ННАУ.

Студенческий научный вестник НГАУ. Выпуск 1(4). 2011г. Часть 1

Добавлена первая часть первого выпуска 2011 года в архив Студенческого научного вестника (см. "Ссылки") официального сайта университета.

На этой странице можно ознакомиться с содержанием и материалами этого выпуска (использован ресурс issuu You Publish), а также получить код для встраивания вестника на сайт.

Студенческий научный вестник НГАУ. Выпуск 1(4). 2011г. Часть 1


Содержание этого выпуска Вестника

Цифра вначале - номер страницы. Название статей – на языке оригинала.

Украиноведение

3. Микола Григорович Хвильовий – письменник і патріот. В.В.Свідерський.
6. Шляхи подолання кризових явищ в етносоціоекономічному розвитку України. М.В.Шпунтова.
10. Український філософ і просвітитель Григорій Сковорода. Т.В.Асмолова.

Информатика и информационные системы

15. Побудова системи облікової інформації в умовах комп´ютеризації на сільськогосподарських підприємствах. І.І.Бендерська.
21. Інформаційні технології та системи в обліку. Л.Г.Побережник.
27. Порівняльна характеристика програм "1С: Бухгалтерія" та "Парус-бухгалтерія". О.В.Рафальська.
32. Аналіз комп´ютерних облікових систем у зарубіжних країнах. Т.Є.Бережнова.
38. Організація облікового процесу з допомогою інформаційних технологій. Н.С.Масіна.
44. 1С: Бухгалтерія у сільськогосподарських підприємствах. А.В.Гебуза.
49. Етапи впровадження інформаційних систем бухгалтерського обліку на підприємствах та їх особливості. І.В.Саломенік.
56. Класифікація програмного забеспечення бухгалтерського обліку. В.С.Салькова.

Финансы и финансово-правовые отношения

61. Поняття та структура сучасної фінансової системи України. Ю.К.Козирєва.
68. Фінансова відповідальність за порушення бюджетного та податкового законодавства. А.Д.Асафова.
74. Державний борг України: реалії сьогодення. І.І.Бендерська.
80. Фінансове право у системі українського права. М.Д.Доценко.
87. Сутність бюджетного процесу та його стадій. І.М.Куц.
93. Теоретичні аспекти проблеми державного боргу. К.В.Бондаренко.
99. Проблеми та перспективи розвитку системи саморегулювання на фінансовому ринку України. І.І.Бендерська.
105. Державна підтримка аграрних товаровиробників України в контексті вимог світової організації торгівлі. Л.В.Швець.
111. Правове регулювання державних доходів у системі фінансового права. А.А.Бундук.
118. Роль та значення рахункової палати України в системі державного фінансового контролю. Ю.О.Біла.
121. Фінансовий контроль: стан та перспективи розвитку в Україні. Н.С.Масіна.
127. Визначення відносин у сфері страхування, що входять у предмет фінансового права. Н.В.Гевкалюк.
133. Проблемні аспекти фінансового контролю в Україні та напрями його удосконалення. О.М.Киричук.
140. Правові основи державного кредиту. А.В.Гебуза.
145. Правові основи страхування. А.В.Гуденко.
150. Фінансово-правова відповідальність: підстави та умови. Ю.В.Бізікова.
155. Проблеми страхового шахрайства та практика його уникнення. І.С.Бондаренко.
160. Рефінансування іпотечних кредитів через механізм сек´юритизації в Україні. І.С.Бондаренко.
164. Регулювання діяльності комерційних банків України в ринкових умовах. О.В.Дуб´яга.
173. Напрямки грошово-кредитної політики України в умовах виходу з фінансової кризи. Ю.К.Козирєва.
181. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи в Україні. А.С.Кокарєва.
187. Проблеми розвитку кредитних відносин в сільськогосподарських підприємствах. Н.С.Масіна.
193. Наслідки впливу фінансової кризи на діяльність комерційних банків в Україні. І.І.Бендерська.
199. Шахрайство з фінансовими ресурсами. Ю.В.Чоп.
205. Стійкість страхових компаній за глобалізації та їх оподаткування. А.О.Артюшенко.
211. Управління державним боргом та його ризики в економіці України. І.М.Каверіна.
217. Управління прибутком аграрних підприємств в умовах ринкових відносин. Н.В.Денисова.
223. Кредитування у сфері сільського господарства в Україні. Т.М.Багріновська.
228. Правове регулювання державного контролю за місцевими бюджетами. М.І.Макуріна.
234. Визначення предмету фінансового права. А.В.Гусаренко.
242. Недоліки страхового ринку в Україні. М.С.Овчарова.
247. Засоби запобігання злочинів у сфері фінансового обігу. С.В.Бабелюк.
255. Кредитування АПК. О.О.Шаповал.
260. Бюджетний дефіцит та його фінансування. В.С.Салькова.
265. Профіцит державного бюджету, "міф" чи реальність для України. А.В.Гуденко.
270. Інвестиційна привабливість сільськогосподарських підприємств. К.О.Кучманич.
275. Шляхи наповнення державного бюджету. Н.Є.Іванова.
281. Сучасні тенденції формування місцевих бюджетів України. О.В.Рафальська.
286. Основні тенденції розвитку фінансового ринку України в сучасних умовах. В.Ю.Турбель.
292. Обов´язкове державне медичне страхування в Україні: стан, недоліки та перспективи впровадження. В.Л.Коляда.
298. Фіксований сільськогосподарський податок: історія та особливості адміністрування. Н.Я.Бунзяк.
304. Оптимістичний та песимістичний сценарій податкового реформування в умовах посткризового розвитку економіки. М.С.Білан.
310. Оцінка впливу змін у податковому законодавстві на ресурсо- й енергозбереження. К.О.Годорожа.
316. Особливості податкових систем країн Європи. А.Г.Лелюк.
322. Вплив змін у податковому законодавстві на спрощену систему оподаткування та розвиток малого бізнесу. Я.О.Мартиненко.
328. Оцінка впливу змін у податковому законодавстві на формування прибутку підприємств та інвестиційний клімат в Україні. О.О.Мачула.
334. Стратегія залучення прямих іноземних інвестицій в Україну. І.О.Кондратьєва.
340. Стан та тенденції розвитку страхового ринку в Україні. Ю.Д.Хлинова.
345. Фінансові домінанти реструктуризації підприємств. О.І.Чебанова.
352. Макроекономічний вплив зміни ставки податку на додану вартість. А.П.Шевченко.
358. Податкове реформування як ефективний чинник трансформації економіки. І.Б.Шишка.
364. Банківська криза 2008-2009 років та її вплив на фінансовий ринок України. В.С.Ющенко.
370. Особливості депозитних ресурсів України. Т.Е.Бережнова.
376. Грошово-кредитна система німеччини як досвід для України. Я.О.Мартиненко.
382. Стан та перспективи довгострокового банківського кредитування аграрних підприємств в Україні. Н.Я.Бунзяк.
388. Проблеми кредитних спілок. М.С.Білан.
392. Інвестиційні пріоритети сучасного розвитку аграрних підприємств. К.О.Годорожа.
398. Сучасний стан кредитування фізичних осіб в Україні та шляхи його удосконалення. В.О.Гуташ.
406. Сутність та проблеми валютного ринку в Україні. В.Л.Коляда.
412. Теоретичний аспект кредитування АПК України. А.Г.Лелюк.
418. Сучасний стан та проблеми забезпечення доходності комерційних банків в умовах фінансової кризи. Н.О.Беляєва.
423. Проблеми ринку цінних паперів України. А.П.Шевченко.
429. Сучасний стан та перспективи розвитку похідних цінних паперів світового ринку капіталів: теоретичний аспект. О.М.Суховій.
436. Грошові системи та їх еволюція. О.В.Кваша.
443. Банківська система України в умовах кризи. А.О.Величко.
449. Проблеми фондового ринку в Україні. І.О.Кондратьєва.
455. Механізми залучення іноземних інвестицій в Україні. С.О.Перепьолкіна.
460. Правові основи функціонування небанківських фінансових установ. А.М.Цимбал.
465. Нормативи, які встановлює національний банк України для комерційних банків. О.І.Чебанова.
472. Правові засади інвестування в Україні. І.В.Дуб´яга.
479. Правове регулювання первинного фінансового моніторингу в Україні. А.Р.Сулейманова.
485. Вплив світової економічної кризи на банківську систему України. Т.М.Багріновська.

Экономический анализ и аудит

493. Якість аудиторських послуг. Т.С.Осадча.
499. Аналіз еколого-економічної ефективності використання землі в умовах розвитку регіону. О.А.Гайдай.
504. Економічний аналіз у системі управління підприємством. А.В.Гайдейчук.
509. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів у сільському господарстві. О.С.Дяченко.
515. Підвищення конкурентоспроможності зерна на внутрішньому та зовнішньому ринках. І.С.Погорєлова.
519. Проблеми обліку витрат виробництва та виробничої собівартості сільськогосподарської продукції (робіт, послуг). А.О.Боровська.
523. Інвестиційна політика України. І.Валько.
529. аналіз впливу трансгенних рослин на грунтові мікроорганізми. О.В.Кривошеєв.
536. аналіз еколого-економічної ефективності використання землі. О.М.Киричук.
543. Теоретичні основи виробництва біопалива в Україні. О.В.Дуб´яга.
549. Аналіз забезпеченості трудовим потенціалом сільськогосподарських підприємств регіону. О.С.Матвійчук.
554. Альтернативні види енергії – перспектива економічного розвитку галузей регіону. Л.В.Скнар.
560. Оцінка витрат діяльності інтегрованих підприємств регіону. Ю.В.Чоп.
565. Теоретичні аспекти використання захисних заходів для вітчизняних товаровиробників в умовах СОТ. М.В.Карканиця.
571. Аграрний сектор у сучасних умовах світової організації торгівлі. Б.С.Сотніченко.
576. Аналіз експортно-імпортних операцій в умовах СОТ. А.О.Акімова.
582. Сутність та особливості використання біоенергетичного потенціалу аграрного сектора. А.І.Соловей.
587. Вступ України до СОТ. Л.О.Різун.
593. Конкурентоспроможність вітчизняного АПК в умовах СОТ та державна підтримка. С.Г.Юрченко.
598. Ефективність державної підтримки галузі тваринництва. О.С.Христинюк.
602. Фінансово-економічна стійкість сільськогосподарських підприємств. А.С.Подрядова.
608. Ринкові можливості сільськогосподарських підприємств в умовах СОТ. О.М.Нєдова.

Бухгалтерский учёт

614. Професія бухгалтера за кордоном. А.Д.Асафова.
619. Удосконалення обліку резервного капіталу сільськогосподарських підприємств у зарубіжних країнах. Ю.К.Козирєва.
626. Облік дебіторської заборгованості в зарубіжних країнах. І.І.Бендерська.
633. Організація та методика аудиту основних засобів. Л.Г.Побережник.
638. Організація внутрішнього аудиту в аграрних підприємствах. О.В.Рафальська.
644. Організація та методика аудиту фінансової звітності. В.С.Салькова.
649. Облік необоротних активів у міжнародному досвіді у порівняння з українським. М.Д.Доценко.
658. Облік довгострокових зобов´язань у зарубіжних країнах. І.М.Куц.
664. Характеристика обліку дебіторської заборгованості в зарубіжних країнах. М.С.Овчарова.
672. Облік заробітної плати в США. М.І.Макуріна.
678. ФСП як одна із систем оподаткування направлена на підтримку розвитку сільськогосподарських підприємств. Л.В.Скнар.
682. Відображення доходу від реалізації сільськогосподарської продукції на рахунках бухгалтерського обліку. В.Г.Фірман.
688. Облік оплати праці в ринкових умовах. К.В.Мируцька.
694. Порядок здійснення податкових розрахунків з податку на прибуток підприємства. Л.С.Скороненко.
701. Аналіз і оцінка фінансового стану сільськогосподарських підприємств Вознесенського району. О.М.Зуб.
705. Особливості обліку у країнах Європейського союзу. Ю.О.Біла.
711. Порівняльна характеристика особливостей фінансової звітності в Україні та США. А.А.Бундук.
717. Порівняльна характеристика нарахування амортизації в зарубіжних країнах та Україні. Т.Є.Бережнова.
724. Особливості мотивації праці у США. Н.С.Масіна.
730. Система оплати праці Франції. А.В.Гебуза.
735. Сутність та об´єктивна необхідність розвитку процесів реалізації в ринковій економіці. Т.В.Штучка.
740. Бухгалтерський і податковий облік Європейського співтовариства (на прикладі Великобританії). Ю.О.Єфімова.
747. Вплив методів оцінювання виробничих запасів на собівартість продукції. О.С.Ангелова.
753. Вдосконалення обліку реалізації сільськогосподарської продукції. С.С.Берестов.
758. Проблеми обліку витрат на виробництво продукції сільського господарства. О.С.Боровець.
764. Світові тенденції в порядку нарахування оплати праці та її обліку. І.О.Прядко.
769. порівняння обліку доходів за видами діяльності у П(С)БО та МСБО. А.В.Гуденко.
774. Бухгалтерський облік запасів на сільськогосподарських підприємствах України. К.О.Сірошенко.
779. Особливості облікової системи в Італії. А.В.Гусаренко.
784. Сучасний рівень та розвиток управлінського обліку в Україні. Т.М.Багріновська.
789. Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності України з міжнародними стандартами. Ю.В.Бізікова.
795. Проблеми обліку дебіторської заборгованості. О.В.Смирнова.

Код для вставки на страницы своего интернет-ресурса (используется в этом посте):

Похожие посты блога

(268) Украина - часть России?
(250) Центр трудоустройства студентов.
(235) Тезисы докладов 23-й научно-теоретической студенческой конференции.
(194) Студенческий научный вестник НГАУ. Выпуск 2(3). 2010г. Часть 4.
(104) Аграрные гос. вузы Украины.


Ссылки

Архив Студенческого научного вестника

Ключевые слова страницы

проблеми системи обліку підприємств умовах розвитку україни

Счетчики

Яндекс.Метрика