См. также Поиск по всем ресурсам ННАУ.

Студенческий научный вестник, выпуск 1(6)-2012, часть 1

Постовой дня (лучшие вечные ссылки здесь):
Импортная сельхозтехника в Украине также требует ремонта. Покупая импортную сельхозтехнику необходимо заранее решить где брать к ней запчасти, комплектующие и расходные материалы.

Просмотр студенческого вестника (выпуск 1(6)-2012, часть 1) осуществлён с помощью интернет-ресурса Google Docs viewer.

Студентський науковий вісник : науково-теоретичний журнал / В.С.Шебанін (гол. ред.) та ін. — Миколаїв, 2012. Вип. 1(6). Частина 1. — 960 с.

На этой странице:
- для ознакомления представлено содержание Студенческого научного вестника, выпуск 1(6)-2012 г. Часть 1 (название статьи на языке оригинала);
- с помощью интернет-ресурса Google Docs viewer указанный выпуск вестника размещён для просмотра;
- представлены коды для встраивания студенческого научного вестника на свой ресурс, а также ссылки на просмотр вестника с помощью интернет-ресурса Google Docs viewer.

Студентський науковий вісник : науково-теоретичний журнал / В.С.Шебанін (гол. ред.) та ін. — Миколаїв, 2012. Вип. 1(6). Частина 1. — 960 с.

Украиноведение

3. Багатогранність акторського таланту корифеїв українського театру. А.Г.Артеменко; Д.В.Лукьяненко.
7. Українська рок-музика в контексті світової. В.В.Брижатова; Д.В.Лукьяненко.
13. Українське книгодрукування як науковий і мистецький здобуток. Г.О.Глух; Д.В.Лукьяненко.
17. Молодіжний сленг як мовне явище. О.А.Звєрєв; Д.В.Лукьяненко.
20. Українське весілля: традиції і сучасність. О.О.Масєєва; Д.В.Лукьяненко.
27. Актуальні живописні традиції: арт-напрям. С.С.Мисько; Д.В.Лукьяненко.
32. Український кінематограф: історичній екскурс. В.В.Мілляр; Д.В.Лукьяненко.
40. Вишивка і гаптування козацької старшини. Ю.Ю.Рогульська; Д.В.Лукьяненко.
44. Гуцульська міфологія. Т.С.Топорова; Д.В.Лукьяненко.
48. Регіональні особливості національного одягу україців. К.О.Чикунда; Д.В.Лукьяненко.
55. Семантика українського житла. І.О.Шуллер; Д.В.Лукьяненко.

Информатика и информационные системы

61. Заробіток в Інтернеті. В.Е.Касарига; К.О.Кірей.
67. Реклама засобами Інтернету. В.С.Заверюха; К.О.Кірей.
74. Проблеми безпеки банківських інформаційних систем. І.Ю.Борисова; В.В.Лопушанська.
80. Оптимізація розрахункових відносин сільськогосподарських підприємств на прикладі СТОВ "Жовтневе" Березнегуватського району. А.В.Хоменко; В.В.Лопушанська.
86. Властивості цифрового підпису. Б.С.Сотніченко; С.А.Рогачова.
91. Використання сучасних бухгалтерських програм. О.С.Дяченко; С.А.Рогачова.
97. АБС Scrooge від «Lime systems» як найбільш ефективна автоматизована система банківського бізнесу. А.Ю.Наумова; С.А.Рогачова.

Экономическая теория и общественные науки

104. Особливості регулювання цін у розвинутих країнах світу. П.Ю.Солдатюк; І.Б.Золотих.
111. Проблема дефіциту державного бюджету та шляхи його подолання в Україні. Н.В.Гаркуша; І.Б.Золотих.
116. Мета створення та особливості функціювання міжнародного валютного фонду. О.О.Волгушева; І.Б.Золотих.
122. Україна в системі сучасного міжнародного поділу праці. Т.В.Асмолова; Т.В.Пилипенко.
126. Ринок праці в Україні. І.А.Дубачінська; Т.В.Пилипенко.
133. Соціально-економічна роль державного бюджету України. Ю.О.Козлова; Т.В.Пилипенко.
137. Система рефінансування комерційних банків в Україні. Ю.О.Щербина; Т.В.Пилипенко.

Бухгалтерский учёт и финансы

143. Оцінка стану та управління дебіторською заборгованістю сільськогосподарських підприємств. І.І.Бендерська; Н.М.Сіренко.
149. Вплив дії цінового механізму на фінансовий стан сільськогосподарських підприємств. Л.В.Швець; Н.М.Сіренко.
156. Відображення в бухгалтерському обліку розрахунків з тимчасової непрацездатності. О.В.Рафальська; М.В.Дубініна.
162. Інституціональні складові системи управління необоротними активами сільськогосподарських підприємств. В.С.Салькова; М.В.Дубініна.
168. Внутрішній аудит дебіторсько-кредиторської заборгованості. К.О.Кучманич; Н.В.Потриваєва.
174. Фінансова звітність як джерело інформації для внутрішніх та зовнішніх користувачів. О.Ю.Соловйов; Н.В.Потриваєва.
180. Сучасний стан системи оплати праці у сільському господарстві. О.Б.Кучеренко; Н.В.Потриваєва.
184. Стан та проблеми валютної системи України. С.В.Поворозник; А.В.Бурковська.
190. Банківське кредитування зовнішньоекономічної діяльності підприємства. В.М.Цюро; А.В.Бурковська.
197. Інвестиційна діяльність комерційних банків України. К.О.Вельховацька; А.В.Бурковська.
204. Кредитування АПК в Україні. Ю.В. Висоцька; А. В.Бурковська.
209. Розвиток ринку лізингових послуг в Україні. В.Г.Горошко; А.В.Бурковська.
215. Шляхи подолання кризи з погляду фондового ринку. О.С.Дяченко; А.В.Бурковська.
221. Дешеві гроші. О.В.Мілєва; А.В.Бурковська.
227. Акредитив для фізичних осіб. О.М.Мороз; А.В.Бурковська.
233. Комерційний банк як елемент банківської системи України. С.В.Поддубняк; А.В.Бурковська.
241. Механізм кредитування сільськогосподарських виробників. О.В.Попова; А.В.Бурковська.
248. Шляхи виходу із кризової ситуації. О.В.Спасенко; А.В.Бурковська.
253. Факторинг як універсальний інструмент розвитку бізнесу в Україні. Л.В.Скнар; А.В.Бурковська.
258. Інфляційні процеси в Україні. І.Ю. Борисова; А. В.Бурковська.
264. Основні проблеми розвитку банківської системи України та шляхи їх вирішення. І.В.Парфьонова; А.В.Бурковська.
270. Методи підвищення ефективності грошово-кредитного механізму державного регулювання економічного зростання економіки України. Б.С.Сотніченко; А.В.Бурковська.
276. Проблеми кредитування агропромислового комплексу України. О.В.Боєва; А.В.Бурковська.
282. Банківські кризи: теоретичні та прикладні аспекти. А.О.Гірчак; А.В.Бурковська.
289. Розвиток експортних операцій підприємств на ринку зерна. К.М.Доні; А.В.Бурковська.
294. Поняття та види інфляції. М.І.Жорняк; А.В.Бурковська.
300. Переваги китайського юаня відносно долара США для української економіки. А.Л.Коляда; А.В.Бурковська.
307. Відновлення споживчого кредитування в банківському секторі. О.А.Кравець; А.В.Бурковська.
313. Шляхи подолання інфляції в Україні. Л.О.Різун; А.В.Бурковська.
318. Роль, стан та перспективи розвитку небанківських фінансово-кредитних установ в Україні. А.В.Скорозінська; А.В.Бурковська.
325. Економічна сутність національної валютної системи як складового елемента міжнародних економічних зв`язків. О.С.Стефанович; А.В.Бурковська.
330. Криза кредитування в Україні. І.Ю.Борисова; А.В.Бурковська.
332. Форми та характеристика міжнародних розрахунків при здійсненні ЗЕД. Ю.С.Ткач; А.В.Бурковська.
338. Центральний банк як головний елемент банківської системи України. Є.М.Мотельчук; А.В.Бурковська.
344. Банки як провідні суб’єкти фінансового посередництва. Ю.І.Артеменко; А.В.Бурковська.
350. Соціально-економічний аспект оплати праці в Україні та за її межами. Н.С.Масіна; А.В.Бурковська.
356. Бюджетне фінансування вищої освіти в Україні. І.Ю.Борисова; Г.М.Рябенко.
362. Особливості розвитку фондового ринку України. Т.В.Владечак; Г.М.Рябенко.
368. Інфляційне таргетування. О.В.Андрушкевич; Г.М.Рябенко.
374. Механізм проведення факторингових операцій. А.В.Скорозінська; Г.М.Рябенко.
380. Шляхи удосконалення фінансової політики як складової економічної політики держави. Ю.О.Грищук; Г.М.Рябенко.
386. Іпотечне кредитування в України: проблеми та перспективи розвитку. А.Ю.Коваль; Г.М.Рябенко.
392. Шляхи підвищення ефективності управління доходами та витратами з метою оптимізації фінансового результату. Ю.В.Бізікова; Г.М.Рябенко.
397. Формування та тенденції розвитку консалтингового ринку в Україні. О.В.Болгарина; Г.М.Рябенко.
403. Основні напрями підвищення ефективності виробництва продукції рослинництва. М.Д.Доценко; Т.І.Лункіна.
410. Основні аспекти управління кредитним ризиком. О.М.Киричук; Т.І.Лункіна.
417. Якість здійснення аудиторських послуг. Т.С.Осадча; Т.І.Лункіна.
423. Використання лізингу як один із методів фінансування аграрних підприємств України. А.Д.Асафова; Т.І.Лункіна.
431. Шляхи підвищення доходів від реалізації продукції сільського господарства в ВАТ «Зелений гай» Возенесенського району Миколаївської області. О.С.Христинюк; Т.І.Лункіна.
436. Напрями покращення фінансових результатів в ПОСП «Веселий кут – ІІІ» Снігурівського району. Ю.К.Козирєва; Т.І.Лункіна.
442. Проблеми залучення інвестицій у сільське господарство України. С.В.Бабелюк; Т.І.Лункіна.
450. Облік заробітної плати в США та Україні: спільні та відмінні риси. А.Ю.Наумова; С.В.Сирцева.
456. Відображення основних засобів в обліковій політиці підприємств. Т.Є.Бережнова; О.І.Мельник.
463. Вплив облікової політики на фінансові результати підприємства. А.В.Гусаренко; О.І.Мельник.
470. Сутність облікової політики підприємства щодо витрат на оплату праці. М.І.Макуріна; О.І.Мельник.
477. Основні напрямки удосконалення економічних механізмів раціонального природокористування. І.І.Бендерська; Т.О.Чайка.
482. Вплив обліку витрат на раціональне природокористування. О.В.Попова; Т.О.Чайка.
488. Економічна оцінка рекреаційних ресурсів як основа раціонального природокористування. Ю.В.Голяк; Т.О.Чайка.
493. Перспективи поліпшення якості питної води. Є.Г.Дорох; Т.О.Чайка.
496. Екологічний аудит в системі раціонального сільськогосподарського землекористування. Р.Е.Нікітіна; Т.О.Чайка.
502. Планування територіального розвитку міста відповідно до видів землекористування. Л.О.Різун; Т.О.Чайка.
508. Використання біотехнологій, з метою забезпечення раціонального природокористування. Ю.В.Чоп; Т.О.Чайка.
514. Факторинг як універсальний інструмент розвитку бізнесу в Україні. Л.В.Скнар; Т.О.Чайка.
519. Технологія no-till як еколого-економічний механізм ведення сільського господарства. А.В.Хоменко; Т.О.Чайка.
525. Теоретичні основи крапельного зрошення в Україні. К.С.Іванова; Т.О.Чайка.
530. Макроекономічні показники в оцінці природокористування. О.В.Миколовська; Т.О.Чайка.
535. Розвиток екологічного страхування як економічного механізму природокористування. Л.В.Скнар; Т.О.Чайка.
539. Перспективи крапельного зрошення на Півдні України. А.Ю.Наумова; Т.О.Чайка.
546. Облік витрат на оплату праці приємства. В.О.Гаврисенко; М.В.Дубініна.
554. Фіксований сільськогосподарський податок як інструмент стимулювання сільськогосподарського виробництва. О.Ю.Федорова; М.В.Дубініна.
560. Шляхи вдосконалення системи оплати праці на підприємствах. І.О.Гурмаза; М.В.Дубініна.
567. Податок на доходи фізичних осіб в Україні: фіскальна та соціально-регулятивна роль. О.В.Менделуца; Д.В.Резніченко.
573. Удосконалення обліку витрат на виробництво соняшнику. Ю.О.Біла; О.А.Боднар.
578. Особливості бухгалтерського обліку в автотранспортних підприємствах. О.А.Гайдай; О.А.Боднар.
584. Договір франчайзингу: сутність та деякі аспекти відображення його в обліку. Ю.В.Гаркуша; О.А.Боднар.
590. Удосконалення моделі фінансової звітності сільськогосподарських підприємств. І.Е.Маковєєнко; О.А.Боднар.
596. Особливості обліку товарних втрат у торгівельній діяльності. А.Ю.Наумова; О.А.Боднар.
602. Облік дебіторської заборгованості: проблеми та шляхи вирішення. М.С.Полтавець; О.А.Боднар.
609. Особливості контролю виробничих запасів на прикладі ТОВ «Нива-союз» Доманівського району. А.І.Рубцов; О.А.Боднар.
614. Облік і контроль необоротних активів КСП «Сонячне» Миколаївського району. І.В.Саломенік; О.А.Боднар.
621. Особливості ведення обліку в будівельних підприємствах України. Ю.О.Юрченко; О.А.Боднар.
627. Облік уцінки товарів на підприємствах торгівлі. К.С.Іванова; О.А.Боднар.
631. Особливості оцінки аудиторського ризику. О.А.Кравець; Ю.Ю.Чебан.
638. Стан розвитку аудиторської діяльності в Миколаївській області. О.А.Гайдай; Ю.Ю.Чебан.
644. Особливості процесу автоматизації аудиторської діяльності в Україні. А.Ю.Наумова; Ю.Ю.Чебан.
650. Внутрішній аудит як складова системи ефективного управління підприємством. А.П.Латій; Ю.Ю.Чебан.
655. Особливості аудиту фінансових результатів діяльності аграрних підприємств. Ю.О.Юрченко; Ю.Ю.Чебан.
662. Законодавчо-нормативні аспекти ведення обліку та подання звітності фермерськими господарствами. О.С.Білан; Ю.Ю.Чебан.
669. Теоретичні основи впровадження внутрішнього аудиту в діяльність підприємства. К.С.Іванова; Ю.Ю.Чебан.
675. Особливості справляння фіксованого сільськогосподарського податку за вимогами податкового кодексу України. А.Ю.Наумова; О.І.Лугова.
681. Проблеми цінової політики підприємств та шляхи їх вирішення. А.В.Бойко; Є.О.Павлюк.
687. Зміни в оподаткуванні прибутку підприємств України. А.С.Новохацька; Є.О.Павлюк.
692. Проблеми та перспективи розвитку іпотечних кредитних відносин в Україні. В.В.Гриб; Є.О.Павлюк.
699. Роздрібні інвестиції в золото. А.В.Тирсенко; Є.О.Павлюк.
705. Нематеріальні активи промислових підприємств України. А.В.Тирсенко; Є.О.Павлюк.
711. Глобалізація міжнародних фінансових ринків. К.М.Кучер; Є.О.Павлюк.

Экономический анализ и аудит

718. Розвиток та діяльність агрохолдингів в Україні. С.Г.Юрченко; І.І.Червен.
724. Розвиток земельних відносин у сільському господарстві. Л.О.Різун; І.І.Червен.
730. Аналітична оцінка ділової активності суб’єктів ринку. К.Ф.Сацура; О.М.Вишневська.
736. Перспективи розвитку тваринництва у контексті продовольчої безпеки. Л.В.Скнар; О.М.Вишневська.
742. Теоретичні основи кредитування сільськогосподарських підприємств. К.С.Іванова; О.М.Вишневська.
749. Теоретичні аспекти конкурентоспроможності сільськогосподарських товаровиробників. О.В.Менделуца; О.М.Вишневська.
756. Оптимізація витрат сільськогосподарських підприємств. Ю.В.Чоп; О.М.Вишневська.
764. Необхідність і практичні аспекти вповадження загального сільськогосподарського перепису в Україні. Р.Є.Нікітіна; О.М.Вишневська.
770. Органічне виробництво в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. Ю.В.Гаркуша; О.М.Вишневська.
777. Складові і особливості управління прибутком сільськогосподарських підприємств. І.М.Каверіна; О.М.Вишневська.
783. Залежність фінансових результатів від фінансового стану підприємства. Л.М.Марчук; Н.І.Костаневич.
789. Вплив факторів на рівень рентабельності зернових культур в ТОВ «Агрофірма» лиманський». І.В.Ісаєва; Н.І.Костаневич.
793. Вдосконалення економічних відносин інтегрованих фомувань. О.В.Дуб’яга; О.А.Белевят.
799. Необхідність використання комп’ютерного аудиту. О.А.Алейнікова; А.Г.Костирко.
806. Перспективи впровадження екологічного аудиту в Україні. А.С.Бойко; А.Г.Костирко.
813. Необхідніть застосування екологічного аудиту в Україні в умовах сталого розвитку. Н.Я.Бунзяк; А.Г.Костирко.
820. Регулювання аудиторської діяльності: міжнародна практика та вітчизняний досвід. М.С.Білан; А.Г.Костирко.
825. Методологічні проблеми та процедура аудиту в банківських установах України. К.І.Воєнна; А.Г.Костирко.
832. Концептуальні підходи автоматизації аудиту системи внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. К.О.Годорожа; А.Г.Костирко.
838. Контроль якості аудиторських послуг в Україні та за кордоном. О.В.Крамаренко; А.Г.Костирко.
844. Проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні. А.К.Мазур; А.Г.Костирко.
851. «Велика четвірка» аудиторських компаній – нові умови праці. Я.О.Мартиненко; А.Г.Костирко.
856. Внутрішній аудит, як невід’ємна складова успішного розвитку підприємств. Р.О.Тиха; А.Г.Костирко.
862. Аудит фінансових результатів аграрних підприємств: суть та основні аспекти організації. А.П.Шевченко; А.Г.Костирко.
869. Роль внутрішнього аудиту в діяльності підприємства. І.Б.Шишка; А.Г.Костирко.
875. Особливості та етапи формування системи контролінгу персоналу. А.С.Бойко; А.М.Ужва.
882. Становлення та проблеми формування служби контролінгу на сільськогосподарських підприємствах. І.О.Кондратьєва; А.М.Ужва.
888. Впровадження контролінгу інноваційних процесів на підприємстві. О.А.Алейнікова; А.М.Ужва.
894. Контролінг як концепція управління прибутком підприємства. К.І.Воєнна; А.М.Ужва.
900. Система контролінгу в інвестиційній діяльності підприємства. В.Ю.Удоденко; А.М.Ужва.
906. Фінансовий контролінг та його місце на підприємстві. В.Л.Коляда; А.М.Ужва.
913. Проблеми обліку капіталізації фінансових витрат. О.І.Чебанова; А.М.Ужва.
918. Контролінг у прийнятті управлінських рішень. С.С.Іванов; А.М.Ужва.
925. Контролінг інвестиційних проектів. В.А.Іванова; А.М.Ужва.
930. Контролінг як інструмент ефективного управління підприємством. І.О.Казакуца; А.М.Ужва.
935. Роль контролінгу в маркетинговій діяльності. М.В.Пташинська; А.М.Ужва.
942. Особливості діяльності управління праці і соціального захисту населення вознесенської райдержадміністрації. О.М.Кафтан; В.П.Клочан.Простая ссылка:


Код для вставки ссылки на страницы своего интернет-ресурса:


Код для вставки просмотра студенческого научного вестника на страницы своего интернет-ресурса (используется в этом посте):Ссылки

Студентський науковий вісник.

Ключевые слова страницы

студенческий научный вестник

Счетчики

Яндекс.Метрика