См. также Поиск по всем ресурсам ННАУ.

Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 3(54)-2010 г. Том 1


Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 3(54)-2010 г. Том 1

Действие

Изменена страница сайта НГАУ Вестник аграрной науки Причерноморья (см. "ссылки")

Описание

На странице в архив Вестника аграрной науки Причерноморья добавлен первый том ("Экономические науки", "Сельскохозяйственные науки", "Технические науки") третьего выпуска 2010 года.

На указанной странице кроме архива Вестника аграрной науки Причерноморья есть ссылки на Требования к оформлению статей и Примеры оформления библиографического описания в списке источников.

Для просмотра Вестника непосредственно на странице сайта использован ресурс issuu You Publish. Ниже опубликован код, который используется в этом посте, для вставки первого тома выпуска 3(54)-2010 г. Вестника аграрной науки Причерноморья.

Содержание этого тома Вестника

Название статей в содержании на языке оригинала. Цифра вначале - номер страницы.

Экономические науки
3. В аграрному секторі економіки майбутнє – за лізингом. О.В.Шебаніна.
10. Методологія формування результативної системи управління активізацією суб´єктів діяльності. М.П.Сахацький, С.М.Судомир.
15. Використання поновлювальних джерел енергії в агробізнесі України: стан, проблеми та перспективи. В.І.Гавриш.
28. Вплив структури капіталу на фінансовий стан підприємства. В.П.Клочан.
33. Роль маркетингу у прискоренні трансферу інновацій. Л.П.Марчук.
41. Концептуальні підходи до запровадження інноваційно інвестиційних технологій ведення садівництва. В.С.Кушнірук.
49. Землезабезпеченість як фактор інтенсифікації та оптимізації фермерського землекористування. Т.В.Порудєєва.
54. Маркетинговая система сбыта молочной продукции. И.Б.Золотых.
60. Державні соціальні стандарти у сфері доходів населення України. І.Г.Крилова, Л.С.Кравчук.
66. Контрольна функція в укравлінні стратегічним розвитком підприємницьких структур. Г.В.Осовська, Т.О.Гуренко.
70. Особливості фінансового менеджменту та основні джерела фінансування фермерських господарств. А.С.Мохненко.
76. Оцінка ділової активності підприємств. М.В.Півторак.
84. Особливості формування конкурентних переваг агропідприємств. О.В.Лазарєва.
89. Основні проблеми і фактори спеціалізації фермерських господарств. М.А.Домаскіна.
97. Потреба сільськогосподарських підприємств у лізингу. А.Г.Максименко.
103. Роль управління золото-валютними резервами та їх вплив на фінансову стійкість країни. І.Ю.Мельников.
111. Організаційні форми управління процесами кооперації та інтеграції в сучасній економіці. Г.В.Коваленко.
118. Ефективність інтенсифікації виробництва сільськогосподарської продукції на основі no-till технології. Т.І.Лункіна.
126. Спеціалізація та її вплив на результати діяльності сільськогосподарських кооперативних формувань. О.В.Радова.
134. Проблеми тарифного регулювання зовнішньої торгівлі України. Т.М.Мельник.

Сельскохозяйственные науки
143. Вітростійкість грунтів степу України залежно від основного обробітку. С.Г.Чорний, С.М.Оглобліна, А.М.Коваленко.
149. Концепція природної цикліки й проблема "глобального" потепління клімату. А.В.Дудник.
154. Оцінка товарної якості плодів сливи при зберіганні з використанням антиоксидантних композицій. М.Є.Сердюк.
160. Вплив екзогенних антиоксидантів на динаміку малонового діальдегіду в плодах томату при зберіганні. О.П.Прісс, В.Ф.Жукова.

Технические науки
168. Исследование и разработка технологии обкатывания игольчатыми роликами упорных резьб. Б.И.Бутаков.
178. Обгрунтування напрямків досліджень зниження енергомісткості корпусів плугів. В.П. Ковбаса, В.П. Курка, К.М. Думенко.
184. Стан технологічного забезпечення збирання врожаю кукурудзи. О.В.Бондаренко.
191. Виробництво продуктів лікувально-профілактичного призначення на основі гідролізатів крохмалю. І.В.Кузнєцова.
195. Методи обробки деталей машин без зняття стружки. Розкочування отворів кулькою. В.А.Гайворонський, А.В.Нерубащенко.

Код для вставки на страницы своего интернет-ресурса (используется в этом посте):

Похожие посты блога

(169) Студенческий научный вестник НГАУ. Выпуск 2(3). 2010 г. Часть 3.
(145) Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 2(53)-2010 г.
(127) Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 1(52)-2010 г. Том 1
(115) Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 1(52)-2010 г. Том 2
(79) Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 4(51)-2009 г.


Ссылки

Вестник аграрной науки Причерноморья.

Ключевые слова страницы

нгау выпуск вестника аграрной науки причерноморья україни

Счетчики

Яндекс.Метрика