См. также Поиск по всем ресурсам ННАУ.

Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 4(62)-2011 г. Том 2

Добавлен второй том четвёртого выпуска 2011 года в архив Вестника аграрной науки Причерноморья (см. "Ссылки") официального сайта университета.

На этой странице блога можно ознакомиться с материалами Вестника (использован ресурс issuu You Publish) и с кодом для онлайн просмотра выпуска 4(62)-2011 г. Том 2. Вестника аграрной науки Причерноморья.


Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 4(62)-2011 г. Том 2.


Содержание этого выпуска Вестника

Цифра вначале - номер страницы. Название статей - на языке оригинала.

Экономические науки
3. Техніко-технологічне забезпечення аграрного виробництва Миколаївського району вимагає покращення. І.І.Червен, І.Д.Бурковський, М.І.Кареба.
10. Ціна води та ефективність зрошувального землеробства півдня України. В.І.Гавриш.
17. Понятійно-термінологічна система "Регіональна соціально-економічна політика". І.В.Гончаренко.
26. Еколого-орієнтований підхід в оптимізації ресурсного потенціалу аграрного сектора. О.М.Вишневська, Н.В.Бобровська.
33. Інституціональне забезпечення середовища інформаційно-консультаційного забезпечення в період реформування аграрної сфери. В.В.Клочан.
39. Формування регіонального ринку продукції рослинництва. В.В.Гречкосій, І.Г.Гуров.
43. Ефективний розвиток сільськогосподарського виробництва в оптимальних умовах оподаткування. Л.С.Кравчук, І.Г.Крилова.
50. Формування системи моніторингу і діагностики в управлінні підприємствами харчової промисловості. Т.А.Бурова.
57. Ефективна державна підтримка та регулювання розвитку сільськогосподарського виробництва. С.О.Линник.
64. Облік витрат промислових підприємств в системі звітності. В.М.Андрусяк.
69. Стратегічні напрями зростання економічної ефективності виробництва овочів відкритого ґрунту. Н.О.Андрусяк.
74. Модернізація механізмів екологізації агросфери: фінансовий аспект. Н.О.Ботвіна.
82. Екологізація суспільно-економічних процесів в ринкових умовах. В.В.Казарська, О.В.Казарський.
89. Методика оцінки інтелектуального капіталу в аграрному секторі економіки. І.М.Синявська.
96. Нарощування експортного потенціалу продукції рослинництва. В.В.Лопушанська.
102. Логістика у господарських формуваннях аграрного сектора. Г.В.Коваленко.
108. Ринок продовольчої продукції: сутність, значення, необхідність ефективного розвитку. Т.В.Шевченко.
115. Виробничо-економічна ефективність використання матеріально-технічних ресурсів сільського господарства: проблеми, тенденції, шляхи вирішення. О.В.Чорній.
120. Соціально-економічне значення промислового садівництва у сучасному сільському господарстві. О.П.Лівік.
126. Організаційно-економічні засади розвитку насінництва у сільському господарстві. Н.В.Іванова.
132. Напрями рефлексивного впливу на споживача підприємствами харчової промисловості. О.І.Покотилова.
139. Логіка та структура здійснення впливу інституційного середовища на функції аграрних підприємств. І.Д.Заруцький.
Сельскохозяйственные науки
145. Методичні підходи до оптимізації раціонів як складних штучних систем. C.В.Котенко, Є.М.Агапова, І.В.Кононенко.
151. Репрезентативність гідравлічних ґрунтових балансомірів при здійсненні спостережень за сумарним випаровуванням та гідротермічними факторами в зрошуваних агрофітоценозах. Р.А.Вожегова, Ю.О.Лавриненко, О.П.Тищенко, С.В.Коковіхін.
160. Продуктивність поля старовікової люцерни в рік розорювання її пласта. В.О.Ушкаренко, О.В.Сілецька.
165. Агробиологическая оценка районированных и перспективных сортов лука-порея в условиях юга Украины. В.А.Турбин, И.Е.Тигунова.
172. Застосування плівкоутворюючого препарату для тривалого зберігання плодів. М.Є.Сердюк, С.С.Байбєрова.
177. Тривалість вегетаційного періоду зразків пшениці озимої світового генофонду. В.С.Кочмарський.
Технические науки
184. Исследование микроструктуры упрочненного слоя валов, обкатанных роликами. Б.И.Бутаков, Д.Д.Марченко, В.А.Артюх, А.В.Зубехина.
192. Статистичний аналіз динаміки змін наробітку комбайнів від строків їх експлуатації. К.М.Думенко.
199. Застосування модифікованого методу гармонічної лінеаризації для аналізу процесу розповсюдження вібрації у нелінійних дисипативних стрижнях скінечної довжини. В.С.Ловейкін, Ю.В.Човнюк, Л.А.Дяченко, К.С.Шевченко.
207. Оптимізація технологічних параметрів вирощування спиртових дріжджів. Л.В.Ткаченко, Ю.В.Горшунов, Є.С.Богданов, О.М.Дуган.

Код для вставки на страницы своего интернет-ресурса (используется в этом посте):

Похожие посты блога

(290) Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 4(61)-2011 г. Том 1.
(276) Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 3(60)-2011 г.
(251) Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 2(59)-2011 г.
(241) Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 1(58)-2011 г.
(219) Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 4(57)-2010 г.


Ссылки

Архив Вестника аграрной науки Причерноморья.

Ключевые слова страницы

выпуск вестника науки розвиток виробництва продукції

Счетчики

Яндекс.Метрика