См. также Поиск по всем ресурсам ННАУ.

Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 3(60)-2011 г.

В архив Вестника аграрной науки Причерноморья (см. "Ссылки") официального сайта НГАУ добавлен третий выпуск 2011 года.

На этой странице блога можно ознакомиться с материалами Вестника (использован ресурс issuu You Publish) и с кодом для онлайн просмотра выпуска 3(60)-2011 г. Вестника аграрной науки Причерноморья.


Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 3(60)-2011 г.


Содержание этого выпуска Вестника

Цифра вначале - номер страницы. Название статей - на языке оригинала.

Экономические науки
3. Значення інституцій у забезпеченні ефективного розвитку АПК. В.С.Шебанін, О.В.Шебаніна, І.І.Червен.
10. Інституціональні аспекти ефективного функціонування та розвитку аграрної економіки. Л.О.Мармуль.
18. Інституціональне забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектора економіки. Н.М.Сіренко.
24. Роль державного регулювання в економічному розвитку аграрного сектора. Л.А.Євчук.
30. Екологічний вектор трансформації аграрної економіки регіону. І.В.Гончаренко.
36. Формування системи інвестиційно-інноваційного забезпечення АПК в контексті інституціональних змін. Б.В.Погріщук.
42. Реалії та перспективи відродження бавовництва в Україні. Г.Є.Жуйков, О.В.Орленко.
50. Концептуальний підхід у оптимізації ресурсного потенціалу аграрного сектора для забезпечення стійкого розвитку. О.М.Вишневская.
58. Державна підтримка розвитку сільських територій. В.І.Ключник, А.В.Ключник.
64. Экономические предпосылки формирования инвестиционной привлекательности предприятий аграрного сектора. П.Н.Майданевич.
70. Інституціональні передумови інноваційного розвитку садівництва України. В.І.Чорнодон.
76. Ефективність використання кукурудзи для виробництва альтернативних палив. О.Р.Полішкевич.
81. Методологія дослідження фінансової реструктуризації підприємств. О.А.Сарапіна.
88. Роль держави у формуванні ринку сої та продукції її переробки. О.М.Білоусов.
94. Європейська практика ідентифікації та класифікації сільських територій. Х.М.Притула.
100. Розподіл інтелектуальної ренти між суб’єктами інноваційного процесу. І.М.Синявська.
105. Інститути інвестиційної діяльності аграрних підприємств. К.М.Чужмир.
111. Формування продовольчої безпеки в контексті інституційних змін в економіці України. О.С.Резнікова.
120. Сучасний стан та особливості виробництва м’яса птиці в Миколаївській області. А.М.Кидюк.
127. Роль держави у фінансуванні екологічних заходів в аграрній сфері регіону. В.М.Мангер.

Сельскохозяйственные науки
133. Біохімічний склад плодів імунних до парші сортів яблуні (Malus Domestica Borkh.) та їх цільове призначення. Т.Є.Кондратенко, Ю.Д.Гончарук.
141. Теплозабезпеченість посівів гібридів соняшнику в умовах південного степу України. Н.В.Маркова.
146. Ефективність бактеріальної обробки насіння квасолі звичайної. З.В.Пустова.
152. Білковий поліморфізм – теорія та практика. В.А.Кириченко.
156. Адаптаційні якості свиней породи Ландрас в умовах промислової технології. І.В.Коновалов.

Технические науки
160. Динамічна модель системи керування мікрокліматом теплиці. Д.Л.Кошкін, Д.В.Бабенко.
165. Використання пар тертя вуглецевих композиційних матеріалів в екстремальних умовах роботи зернозбиральної техніки. О.В.Бондаренко, К.М.Думенко.
171. Теоретичне обгрунтування основних параметрів качаноочисного пристрою. В.А.Грубань, А.П.Галєєва.
178. Застосування програмного забезпечення з метою оптимізації системи поводження з побутовими відходами міста Житомира. А.В.Ільченко, І.В.Давидова, І.Г.Коцюба.

Код для вставки на страницы своего интернет-ресурса (используется в этом посте):

Похожие посты блога

(251) Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 2(59)-2011 г. (241) Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 1(58)-2011 г.
(219) Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 4(57)-2010 г.
(213) Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 3(56)-2010 г. Том 2. Часть 2
(212) Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 3(55)-2010 г. Том 2. Часть 1


Ссылки

Архив Вестника аграрной науки Причерноморья

Ключевые слова страницы

выпуск вестника інноваційного забезпечення розвитку

Счетчики

Яндекс.Метрика