См. также Поиск по всем ресурсам ННАУ.

Тезисы докладов 23-ой научно-теоретической студенческой конференции. Учётно-финансовый факультет.

На странице с информацией про Семинары и конференции (см. "ссылки") в раздел Прошедшие конференции добавлены Тезисы докладов 23-ой научно-теоретической студенческой конференции (Учетно-финансовый факультет).


Тезисы докладов 23-ой научно-теоретической студенческой конференции (16-18 марта 2010 г.) Учетно-финансовый факультет.

Тезисы докладов можно просмотреть непосредственно на странице сайта. Ниже приведен код для вставки тезисов докладов на страницы своих интернет-ресурсов в таком же виде как и вначале этого поста.

Содержание тезисов докладов

Секція "Бухгалтерський облік"
3. Переваги і недоліки єдиного соціального внеску. Т.Ю.Гросова.
6. Методика визначення фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств. О.М.Зуб.
8. Проблеми обліку виробничих запасів на сільськогосподарських підприємствах та напрями їх вирішення. А.В.Скуміна.
10. Удосконалення методики визначення фінансових результатів від операційної діяльності сільськогосподарських підприємств. Н.М.Лебенштейн.
12. Роль амортизаційних відрахувань у відновлювальному процесі основних засобів. М.О.Дмитрієва.
14. Напрями вдосконалення доходів від реалізації в ТОВ НТЦ "Лан" Вознесенського району. О.К.Криворучко.
16. Методи оцінки запасів при їх вибутті: сутність та особливості застосування. К.В.Ломака.
18. Особливості сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у 2011 році. К.В.Корольова.
20. Проблеми обліку і контролю результатів операційної діяльності сільськогосподарських підприємств. І.В.Марчук.
22. Контроль якості роботи незалежних аудиторів. І.М.Куц.
24. Необхідність розвитку внутрішнього аудиту. О.С.Георгіца.
26. Актуальність внутрішнього аудиту. Ю.В.Чоп.
28. Якість аудиту виробничих запасів в умовах національних та міжнародних стандартів. А.Д.Асафова.
30. Внутрішній аудит в автотранспортних підприємствах. І.Каверіна.
32. Особливості ліцензування у сфері роздрібної торгівлі соціально-небезпечними товарами. Л.В.Швець.
33. Стан та проблеми розвитку аудиту в Україні. Ю.К.Козирєва.
36. Документування послуг перевезень на автотранспортних підприємствах. О.В.Дуб’яга.
38. Інформаційне забезпечення аудиту діяльності бюджетних установ. А.В.Шиндановіна.
40. Інтеграція та гармонізація аудиту. Ю.А.Єфімова.
42. Інформаційне забезпечення зовнішнього удиту. Ю.Дроботун.
44. Особливості облікової політики торгівельного підприємства. А.С.Горєва.
46. Особливості бухгалтерського обліку в будівельних організаціях. І.С.Цибко.
48. Законодавчо-нормативні аспекти обліку витрат на збут. І.Чорната.
50. Особливості управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах. Л.Г.Побережник.
52. Облік дебіторської заборгованості в Україні та закордоном. К.В.Бондаренко.
54. Розвиток екологічного обліку в Україні та за кордоном. Л.В.Швець.
56. Особливості організації обліку у Франції. О.В.Дуб'яга.
58. Функції комітету з МСБО та його вплив на формування бухгалтерського обліку в зарубіжних країнах. О.С.Георгіца.
60. Суть і проблеми управління дебіторської заборгованості в Україні в умовах кризи. К.О.Кучманич.
61. Методи нарахування амортизації: суть і методика. І.В.Середа.
64. Перспекти впровадження єдиного соціального внеску в Україні. І.М.Ацеховська.
66. Особливості проведення аудиту доходів сільськогосподарських підприємств. К.В.Неменко.
67. Особливості обліку фермерських господарств та напрями його вдосконалення. О.С.Христинюк.
69. Облік витрат фермерського господарства "Владам" та шляхи його вдосконалення. Н.О.Небосько.
71. Формування доходів сільськогосподарських підприємств та їх облікове забезпечення. Л.О.Різун.
73. Облік доходів від реалізації сільськогосподарської продукції, товарів, робіт і послуг у ВАТ "Радсад" Миколаївського району. Н.Є.Іванова.
75. Суб’єкти контролю якості аудиту в Україні. К.В.Бондаренко.
77. Нарахування і утримання із заробітної плати у зв’язку із введенням єдиного соціального внеску. Н.В.Вєтрова.
79. Проблеми обліку доходів від реалізаціі продукції рослинництва. О.М.Хіврич.
81. Прогнозування інноваційно-інвестиційної діяльності в умовах економічних перетворень. А.Багатий.
83. Професія бухгалтера за кордоном. А.Д.Асафова.
85. Особливості обліку доходів від пасажирських автобусних перевезень. Д.О.Дзисюк.

Секція "Обліково-фінансове забезпечення розвитку аграрних підприємств"
87. Шляхи вдосконалення обліку виробничих запасів. О.С.Ангелова.
89. Облік реалізації сільськогосподарської продукції. С.С.Берестов.
91. Організація обліку витрат на виробництво продукції. О.С.Боровець.
93. Фактори впливу на дохід від реалізації в сільськогосподарських підприємствах. І.Г.Волкова.
95. Шляхи удосконалення обліку праці та її оплати. І.О.Прядко.
98. Удосконалення внутрішнього аудиту кредиторської заборгованості. О.В.Смирнова.
100. Механізм управління дебіторською заборгованістю. О.В.Смирнова.
102. Проблеми кредитування агротоваро-виробників в Україні. О. A.Алейнікова.
104. Операції НБУ. О.В.Аністратенко.
106. Особливості та проблеми формування валютної системи України. М.С.Білан.
108. Органічне виробництво аграрної продукції України потребує інвестицій. А.С.Бойко.
110. Сучасні тенденції та перспективи кредитування аграрної освіти в Україні. Н.Я.Бунзяк.
112. Різновиди золота. Д.В.Буренко.
114. Кредит в ринковій економіці. І.В.Валяренко.
115. Альтернативні грошові системи. В.М.Василенко.
117. Грошово-кредитна політика в Україні: сьогодення та майбутнє. А.О.Величко.
119. Причини виникнення світової фінансово-економічної кризи. К.І.Воєнна.
121. Діяльність центрального банку України. О.О.Грибкова.
123. Значення електронних грошей для суспільства. В.О.Гуташ.
125. Кількісна теорія грошей. О.П.Демитер.
127. Історія виникнення грошей та їх еволюція. С.О.Жеребцов.
128. Валюта і валютний ринок. А.С.Зінченко.
130. Причини інфляції в Україні. В.А.Іванова.
132. Валюта і валютний ринок. В.О.Клецко.
134. Валюта. А.О.Маркевич.
136. Грошово-кредитна система Німеччини – безцінний досвід для України. Я.О.Мартиненко.
138. Грошові системи. О.О.Мачула.
140. Діяльність національного банку України. Н.М.Новіцька.
142. Грошові реформи. О.М.Петроченко.
144. Функції національного банку України. Д.С.Синенко.
146. Законодавчо-нормативна база обліку фінансових результатів. О.В.Спасенко.
148. Ринкові грошові системи. Ю.В.Стамат.
150. Кількісна теорія грошей. Н.С.Стах.
151. Електронні гроші в Україні. Р.О.Тиха.
153. Походження кредитних грошей та їх форми. Т.І.Ткаченко.
155. Інфляція та її види. Н.Ю.Фелік.
157. Проблеми світового ринку дорогоцінних металів. С.І.Царик.
159. Здійснення грошових потоків в Україні. І.Б.Шишка.
161. Грошові реформи в Україні. К.В.Якубовська.
163. Фінансовий моніторинг підприємства: проблеми, безпека і специфіка діяльності. В.С.Ющенко.
165. Сучасний стан інноваційного забезпечення ефективності сільськогосподарського виробництва. О.С.Дяченко.
167. Податковий кодекс України як перший крок на шляху реформування вітчизняної податкової системи. І.В.Кададова.
169. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників. О.А.Кравець.
171. Кредитування сільськогосподарських підприемств. О.В.Кривошеєв.
173. Проблема мінімізації сплати податків в Україні. І.Е.Маковєєнко.
176. Планування фінансової діяльності підприємства. Н.С.Морозова.
178. Особливості кредитування підприємств агробізнесу. А.Ю.Наумова.
180. Кредитне забезпечення аграрних підприємств. О.А.Філатова.
182. Податкове регулювання підприємництва в Україні. Л.О.Різун.
184. Особливості розрахунку сільськогосподарських підприємств з бюджетом. О.В.Саввова.
186. Перспективи розвитку страхового підприємництва України. О.В.Миколовська.
188. Особливості прогнозування податкових надходжень. Ю.Д.Хлинова.
189. Передумови розвитку фінансового інвестування в АПК. Ю.В.Голяк.
191. Фінансовий стан підприємств в умовах сучасної фінансово-економічної кризи. С.Г.Юрченко.
193. Особливості проведення фінансового моніторингу в Україні. А.С.Горєва.
195. Правові засади банківської діяльності. О.В.Дуб'яга.
197. Оподаткування малого бізнесу в контексті податкового кодексу України. О.С.Христинюк.
199. Типології легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом. І.С.Цибко.
202. Передумови та необхідність реформування податкової системи України. А.В.Шиндановіна.
204. Фінансові проблеми на аграрному ринку України. Т.В.Бесчастна.
206. Сучасний стан та необхідність систематизації ринків фінансових послуг України. О.М.Киричук.
208. Напрями укріплення інвестиційного потенціалу банківської системи України. В.М.Музичук.
210. Щодо розвитку спеціалізованих агропромислових банків. В.А.Тарасюк.
211. Ефективність розвитку сільського господарства неможлива без державної підтримки. Д.М.Амбросійчук.
213. Інновації – передумова ефективного розвитку сільського господарства. І.І.Бендерська.
215. Інвестційне забезпечення аграрного сектора економіки України. Т.Є.Бережнова.
217. Перспективи розвитку електронних грошей в Україні. М.С.Білан.
219. Особливості інвестиційної діяльності на ринку золота. О.Ю.Гордієнко.
220. Сучасний стан функціонування банківської системи в Україні. Н.С.Гусакова.
223. Тенденції розвитку зовнішньоекономічних відносин апк та їх вплив на аграрне виробництво України. Н.С.Масіна.
224. Основні засади мінімізації ризиків в банківській діяльності. С.В.Мацуєва.
226. Стан кредитування сільськогосподарських підприємств та шляхи його вдосконалення. І.А.Мельничук.
228. Сутність та значення понять "відмивання" та "легалізація" доходів, одержаних злочинним шляхом. Ю.В.Азаровська.
230. Експансія іноземних інвестицій в банківські установи. В.С.Трофименко.
232. Сутність та значення єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. І.Б.Шишка.
234. Порядок застосування штрафних санкцій відповідно до податкового кодексу України. О.В.Сліпченко.
236. Перспективи сучасних методів управління витратами. О.В.Станкевич.
238. Особливості аудиту фінансових результатів на сільськогосподарських підприємствах. К.В.Дубицька.
240. Вдосконалення обліку фінансових результатів (на прикладі ТОВ ВКФ "Комсейл" Баштанського району). Н.І.Лисиця.
242. Державна підтримка виробництва продукції тваринництва. В.М.Сілецька.
244. Шляхи удосконалення обліку основних засобів на сільськогосподарських підприємствах. Л.В.Тільна.
246. Державна підтримка виробництва продукції рослинництва. К.В.Холязникова.
248. Проблеми складання фінансової звітності та шляхи їх вирішення. О.І.Юхименко.
250. Проблеми адміністрування ПДВ в Україні. І.В.Валяренко.
252. Проблеми адміністрування єдиного податку на сучасному етапі податкової реформи. В.М.Василенко.
254. Фіксований сільськогосподарський податок. М.О.Зайцева.
256. Державний борг України. А.С.Зінченко.
258. Функціонування та основні засади діяльності Національного банку України. Т.В.Карташева.
260. Сутність та значення фінансового ринку України. В.Л.Коляда.
262. Вплив інфляції на перерозподіл доходів. І.О.Кондратьєва.
263. Єдиний соціальний внесок. Л.Г.Кудрявцева.
265. Проблеми оподаткування сільськогосподарських виробників. О.О.Мачула.
266. Удосконалення фінансового контролю на підприємстві. Н.М.Новіцька.
269. Проблеми та перспективи розвитку кредитування аграрних підприємств. Ю.П.Пилип.
270. Кредитування підприємств агропромислового комплексу: досвід, проблеми, перспективи. О.В.Попова.
272. Поняття лізингу. еволюція та сучасний стан в Україні. М.І.Розкладай.
274. Конвертацiйнi центри в Украiнi. Ю.О.Юськів.
276. Удосконалення податкового менеджменту на підприємствах. К.В.Якубовська.

Секція "Формування інноваційної економіки в Україні"
279. Інновації у сфері банківських послуг. С.В.Власюк.
281. Інноваційний розвиток аграрного сектора економіки України. Т.В.Гондель.
283. Інновації у сфері енергопостачання в Україні. М.Ю.Задорожній.
285. Тенденції інноваційного розвитку у промисловості України. І.В.Збарська.
287. Особливості венчурного фінансування в Україні та світі. І.А.Пащенко.
289. Інновації в агропромисловому комплексі. В.О.Приймачук.
291. Патентно-ліцензійна діяльність в Україні. А.Ю.Суслова.
293. Державна інноваційна політика. Н.В.Щепко.

Секція "Соціологія праці та управління"
296. Міжнародні стандарти освіти і болонський процес. О.В.Дуб’яга.
298. Методи вирішення конфліктів у колективі. Д.О.Дзисюк.
300. Стимулювання праці та її основні моделі. А.О.Каюда.
302. Роль держави в управлінні суспільством. К.В.Книш.
304. Динаміка безробіття в сучасному українському суспільстві. Г.Д.Котик.
306. Трудова кар’ера та етапи її розвитку. А.О.Кравчина.

Секція "актуальні проблеми економіки України"
308. Проблеми формування ринку землі в Україні. О.О.Волгушева.
310. Фермерські господарства та перспективи їх розвитку. Н.В.Гаркуша.
312. Ринкова економіка: головні риси та умови функціонування. С.С.Дюміна.
314. Економічна криза в Україні та шляхи її подолання. Д.Г.Мулява.
316. Безробіття в Україні. П.Ю.Солдатюк.
318. Розвиток малого бізнеса в Україні. А.А.Ходикіна.
320. Можливість використання досвіду "Силіконової долини" в Миколаївській області. Д.А.Радько.
322. Інфляція та її руйнівна сила в суспільстві. І.В.Шевченко.
324. Міграція робочої сили України та причини її виникнення. Ю.О.Щербина.

Секція соціально-політичних наук
327. Проблеми формування гендерної культури в українському суспільстві. Ю.О.Грищук.
329. Інвалідність як соціальна проблема сучасного українського суспільства. О.М.Демитер.
331. Свобода як соціальна доцільність. Д.В.Кузьміна.
333. Проблема дитячої безпритульності в сучасному українському суспільстві. Я.Ю.Осадча.
335. Прояви расової нетерпимості в Україні. Ю.М.Ракова.
337. Інтелектуальна складова людського потенціалу напрями розвитку в умовах глобалізації. А.В.Скорозінська.
340. Проблема гендерної нерівності в Україні. Є.С.Слободяник.
342. Проблема бідності в Україні. П.В.Ткачук.
344. Боротьба жінок за свої права у світі та Україні. М.С.Тидинян.
346. Філософія мови - як засіб пізнання логіки процесу мислення та істинності знання. О.С.Крамаренко.
348. Фонди розвитку громад: від соціальних проектів до місцевого соціального планування. Ю.О.Єфімова.

Секція соціально-політичних наук "Актуальні аспекти політичного життя на сучасному етапі"
351. Політична іміджологія. В.С.Заверюха.
353. Легітимність влади як соціальна проблема. В.Е.Касарига.
355. Політична соціалізація як фактор впливу еліти на електоральну активність молоді. Д.В.Кузьміна.
357. Громадянське суспільство, суть та проблеми розвитку на сучасному етапі. В.Є.Логунова.
359. Міжнаціональні конфлікти: причини виникнення та шляхи подолання. В.В.Малютіна.
361. Політична еліта в сучасній Україні. М.В.Носов.
363. Становлення та розвиток сучасної політичної еліти в Україні. Ю.М.Ракова.
365. Політична влада: її сутність, структура, легітимність. О.В.Скоробагата.
367. Основні елементи політичної системи суспільства, їхня роль та функції. Є.С.Слободяник.
369. Роль "конституції" та "виводу прав України" П.Орлика у розвитку політичної думки в Україні. М.А.Собіна.
371. Політика як мистецтво. П.Т.Ткачук.
373. Демократія: її сутність, доктрини, різновиди. А.О.Щеглова.
375. Толерантність у гендерних відносинах. Н.С.Безугла.
378. Роль толерантності в подоланні проявів ксенофобії та расизму. А.О.Бузнік.
380. "Ідеальна держава" Платона і Арістотеля. Н.Ю.Дзигунська.
382. Мовна толерантність в Україні. Н.Ю.Шепель.

Секція "Сучасні комп’ютерні технології в економіці й освіті"
384. Види паралельних комп’ютерів. В.О.Скоробагата.
386. Як захистити дитину від мережі. В.С.Заверюха.
388. Революційне досягнення – система Watson IBM. Ю.С.Мількат.
389. Розумні електромережі. О.О.Якименко.
390. Ноутбук з двома сенсорними екранами. Є.С.Хасько.
392. Операційна система майбутнього Windows-8. В.В.Малютіна.
394. Windows 7. А.В.Дячук.
396. Нові перспективи дистанційної освіти в Україні. Н.Я.Бунзяк.
398. Список нових перспективних технологій. А.А.Ходикина.
400. Історія розвитку проекту Павла Дурова «ВКонтакте». В.С.Єгіазарян.
402. Використання нових інформаційних технологій в освіті. В.С.Пернат`єв.
405. Системи електронної комерції. О.Ю.Фомічов.
407. Використання технологій Wi-Fi Positioning System. І.Ю.Борисова.
409. Підробка та незаконне використання смартфонів. А.В.Рудницька.
411. Віртуальна реальність — витвір людської фантазії. В.С.Полуцька.
412. Нові технології — на допомогу людям. Д.В.Кавалєрова.
413. Науково-технічний прогрес на користь людям. І.А.Пащенко.
416. Медицина і хай-тек технологія як крок вперед до нового способу лікування (високотехнологічною медичною допомогою). В.І.Мартинов.
418. Соціальні мережі: загроза чи нові можливості для суспільства (загроза). Ю.С.Руднік.
420. Соціальні мережі: загроза чи нові можливості для супільства (можливості для суспільства). Т.С.Моспаненко.
423. Основні види інформаційних технологій в розрізі сільськогосподарського виробництва. Б.Ю.Іванов.
425. Переваги застосування електронного бізнесу в сфері АПК. І.С.Цибко.
428. "Комп'ютерне піратство" авторські права. Проблема на Україні. Т.О.Алупой.
430. 3D-printing: друк або скульптура? Л.Риндіна.
432. Електронні книги. М.В.Носов.
434. Українiзацiя продукцiї Microsoft. Ю.О.Юськів.
436. Історія розвитку та роль соціальних мереж у житті суспільства. М.І.Розкладай.

Секція "Українознавство"
438. Сучасна телевізійна реклама як явище мистецтва. І.В.Даниленко.
440. Український фольклор у культурі постмодернізму. А.Ю.Суслова.
442. Менталітет українців. І.В.Шевченко.
444. Вимовні норми української мови. О.О.Волгушева.
446. Культура слова. С.С.Дюміна.
447. Звичаї, обряди, вірування в українській фразеології. Ю.Д.Кореновська.
450. Походження українських імен. В.В.Кузнецова.
452. Народні найменування заміжніх жінок. Д.Г.Мулява.
454. Галузева українська фразеологія. П.Ю.Солдатюк.
456. Побут українців у фразеології. Ю.О.Щербина.

Секція "Економічний аналіз і аудит"
458. Теоретичні та практичні аспекти функціонування світової організації торгівлі. О.М.Нєдова.
460. Теоретичні основи оцінки ризиків підприємств. І.В.Валько.
462. Оцінка інвестиційних можливостей регіону. А.В.Шиндановіна.
464. Актуальність, обґрунтування, оптимізація та облік витрат на виробництво сільськогосподарської продукції. Ю.В.Чоп.
466. Екологічне сільське господарство: українські перспективи. А.В.Ганзій.
468. Розвиток продовольчого ринку з використанням генно-модифікованих організмів. Н.С.Морозова.
470. Застосування інформаційний технологій в управлінні виробничими процесами. С.К.Марченко.
472. Мотивація трудової діяльності на підприємстві. А.М.Фількіна.
474. Роль трудових ресурсів у забезпеченні сталого розвитку сільських територій. О.С.Дяченко.
476. Аналіз еколого-економічної ефективності використання землі в умовах розвитку регіону. О.А.Гайдай.
478. Обґрунтування зовнішньої торгівлі вітчизняних товаровиробників. А.О.Акімова.
479. Альтернативні види енергії – перспектива економічного розвитку галузей регіону. Л.В.Скнар.
481. Теоретичні основи аналізу використання біоенергетичного потенціалу сільськогосподарських підприємств. А.І.Соловей.
483. Аналіз впливу трансгенних рослин на грунтові мікроорганізми. О.В.Кривошеєв.
485. Оптимізація собівартості сільськогосподарської продукції шляхом вдосконалення організації виробництва і праці. А.О.Боровська.
487. Напрямки покращення матеріально-технічного забезпечення зерновиробництва. І.С.Погорєлова.
489. Обробіток грунту – як фактор підвищення урожайності винограду. Д.М.Амбросійчук.
491. Насінництво як одна з складових високої урожайності рослин. Л.В.Ницик.
493. Управління витратами на виробництво молока. В.С.Трофименко.
495. Добрива – один з найважливіших факторів підвищення урожайності зернових. О.М.Хіврич.
496. Підвищення ефективності зерна в ПОП "Лан" Новобузького району. Г.С.Ревва.
498. Проблеми реалізації сільськогосподарської продукції в ринкових умовах. О.О.Могилевська.
500. Аналіз собівартості виробництва продукції рослинництва (на прикладі ВАТ "Бузькі пороги" Первомайського району). Ю.О.Борецька.
502. Фактори, що впливають на продуктивність праці. І.А.Мельничук.
504. Організація внутрішнього аудиту на підприємстві. Н.А.Трофименко.
506. Фінансові потоки на ринку зерна в Україні і в світі. К.В.Федюніна.
508. Розвиток вітчизняного податкового аудиту на сучасному етапі. І.В.Яськова.
510. Діяльність сільськогосподарських підприємств та заходи щодо поліпшення їх фінансового стану. О.С.Білан.
512. Фінансові ризики сільськогосподарських підприємств. Ю.С.Шевченко.
514. Експортний потенціал галузі зерновиробництва регіону. М.В.Довгоп'ят.

Тезисы докладов 23-ой научно-теоретической студенческой конференции. Факультет менеджмента. Код для вставки.

Похожие посты блога

(234) Тезисы докладов 23-ой научно-теоретической студенческой конференции. Факультет менеджмента.
(229) Интернет-конференции на форуме НГАУ
(195) Семинары и конференции 2011 года
(134) Тезисы докладов Причерноморской региональной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава
(133) Тезисы докладов 22-ой научно-теоретической студенческой конференции. Учетно-финансовый факультет.


Ссылки

Тезисы докладов 23-ой научно-теоретической студенческой конференции.

Ключевые слова страницы

тезисы докладов проблеми розвитку Україні

Счетчики

Яндекс.Метрика