См. также Поиск по всем ресурсам ННАУ.

Тезисы докладов Причерноморской региональной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава 2011 года

В раздел Прошедшие конференции на странице с информацией про Семинары и конференции (см. "ссылки") добавлены Тезисы докладов Причерноморской региональной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, которая проходила 27-29 апреля 2011 года.


Тезисы докладов Причерноморской региональной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава. 27-29 апреля 2011 года. /на украинском языке/

Тезисы докладов можно просмотреть непосредственно на странице сайта. Ниже приведен код для вставки тезисов докладов на страницах своих интернет-ресурсов в таком же виде как и вначале этого поста.

Содержание тезисов докладов


Секція "Бухгалтерський облік"
3. Методологічні аспекти забезпечення продовольчої безпеки країни. М.В.Дубініна.
5. Інвестиційна діяльність в АПК Миколаївської області: оцінка стану та інвестиційні пріоритети. Н.В.Потриваєва.
7. Економічні умови функціонування аграрних підприємств регіону. О.А.Боднар.
9. Особливості експортно-імпортних операцій підприємств Миколаївської області. Т.С.Пісоченко.
11. Стан та преспективи подальшого розвитку сільських домогосподарств Миколаївської області. Т.О.Мороз.
13. Теоретичні підходи до визначення поняття "економічний розвиток". С.В.Сирцева.
15. Інноваційний потенціал як складова розвитку сільськогосподарських підприємств. О.І.Лугова.
17. Економічна сутність та умови розвитку овочепродуктового підкомплексу І.М.Лесік.
19. Напрями розвитку матеріально-технічної бази фермерських господарств. Ю.Ю.Чебан.

Секція "Обліково-фінансове забезпечення розвитку аграрних підприємтсв"
21. Фінансові механізми активізації інноваційної діяльності аграрних підприємств. Н.М.Сіренко.
23. Інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств Миколаївщини. А.В.Бурковська.
25. Аграрні кризи та їх особливості в Україні. Л.С.Кравчук.
27. Особливості оподаткування сільськогосподарських товаровиробників. Г.М.Рябенко.
30. Трансформація та ефективність використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств Миколаївської області. М.І.Кареба.
32. Підвищення економічної стійкості сільськогосподарських підприємств на основі
лізингових умов. Т.І.Лункіна.
34. Інноваційна активність сільськогосподарських підприємств Вознесенського району. О.І.Мельник.
36. Характеристика методів стратегічного аналізу аграрних підприємств. І.В.Баришевська.
39. Конкурентоспроможність аграрного сектора економіки України в умовах поглиблення інтеграційних процесів. Д.В.Резніченко.
41. Вплив держави на ринок фінансового капіталу України. І.М.Мішутіна.
43. Рентні відносини як основа оплати інтелектуальної праці. І.М.Синявська.
45. Органічне виробництво в контексті стійкого розвитку аграрного сектора економіки. Т.О.Чайка.
47. Інвестиційно-інноваційна діяльність аграрних підприємств. К.М.Чужмир.

Секція "Економічна теорія і суспільні науки"
50. Поняття "терпимості" в класичній китайській думці. В.О.Ханстантинов.
52. Проблеми формування гендерної культури в українському суспільстві. О.Б.Молчанова.
54. Проблеми політичної соціалізації у сучасному світі. Л.П.Мандрик.
56. Соціальний капітал і політичне лідерство. Є.Г.Казачинский.
58. Тріадологічна антропологія: основні принципи. О.К.Костюков.
61. Кримськотатарські збройні формування у складі вермахту 1942-1945 рр. хх ст. Д.О.Шпак.
63. Проблеми інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості. І.Б.Золотих.
65. Вища освіта в системі побудови економіки знань. Л.П.Марчук.
67. Значення елементів інфраструктури ринку зерна. О.Т.Грєхова-Бейгул.
69. Трудові ресурси як основа економічного потенціалу в сільському
господарстві. О.С.Біліченко.

Секція "Економічний аналіз і аудит"
72. Продуктивність праці та її оплата. В.П.Клочан.
73. Вплив структури капіталу на фінансовий стан підприємства. Н.І.Костаневич.
75. Ресурсний потенціал аграрного сектору в умовах глобалізаційних змін. О.М.Вишневська.
77. Контролінг як фактор підвищення ефективності управління підприємством. А.М.Ужва.
79. Багатофункціональність розвитку сільських територій як системи. О.А.Белевят.
82. Ефективний внутрішній контроль складова успішного функціонування підприємства. А.Г.Костирко.
84. Тенденції та реалії функціонування орендних відносин. І.П.Саваріна.
86. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів в сільськогосподарських підприємствах. Л.С.Мельничук.

Секція "Сучасні комп’ютерні технології в економіці й освіті"
88. Оцінка точності прогнозування структури земельного фонду України з використанням ланцюгів Маркова. Ш.М.Іхсанов, В.В.Лопушанська.
90. Рішення задачі дискретного оптимального управління на базі ППП Microsoft Project. І.К.Андріанова, Л.Я.Боборикіна.
92. Використання Microsoft Multipoint Server 2010 у навчальних закладах. К.О.Кірей.
94. Використання інформаційних технологій в сільськогосподарському виробництві. Л.О.Борян.
97. Перспективи застосування технологій прецизійного землеробства в сільськогосподарських підприємствах Миколаївської області. В.В.Лопушанська.
98. Застосування інформаційних технологій в роботі агентської компанії при міжнародних перевезеннях. Н.М.Бєлова, В.Г.Ігнатьєв.
100. Использование концепции "Образования 2.0." в процессе профессиональной
подготовки геоинформатиков. І.М.Худякова.
102.Принципи формування віртуальних проектних команд. О.І.Маршак.
104. Щодо методичних засад формування інформаційної безпеки телекомунікаційних мереж загального використання. С.М.Мигович.
107. Доцільність викладання інформаційних систем і технологій в обліку у ВНЗ. С.А.Рогачова.
109. Управління самостійною роботою в умовах формування інформаційної мобільності. А.В.Нєлєпова.
111. Векторна та растрова графіка в учбовому процесі. О.М.Цисс.
113. Система высшего образования Кореи. Ли Кванг Енг (Lee Kwang Yong).
115. Пошукова оптимізація Search Engine Optimization (SEO): історія, методи, алгоритми оптимізації. М.Г.Алєксєєв.

Секція "Українознавство"
117. Модифікація тексту в дискурсі. Н.Г.Шарата.
119. Історія створення сільськогосподарських навчальних закладів в Російській Імперії. Т.В.Березовська.
120. Застосування активних методів навчання для формування пізнавальної активності студентів. М.П.Савчук.
122. Універсалізм духовної серцевини народу – це його мова. О.В.Кунашенко.
125. Григорій Сковорода і староукраїнське письменство. Д.В.Лукьяненко.
127. Параметри економічної терміносистеми. Т.П.Кравченко.

Код для вставки на страницы своего интернет-ресурса (используется в этом посте):

Похожие посты блога

(235) Тезисы докладов 23-ой научно-теоретической студенческой конференции. Учётно-финансовый факультет.
(234) Тезисы докладов 23-ой научно-теоретической студенческой конференции. Факультет менеджмента.
(195) Семинары и конференции 2011 года
(134) Тезисы докладов Причерноморской региональной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава
(133) Тезисы докладов 22-ой научно-теоретической студенческой конференции. Учетно-финансовый факультет.


Ссылки

Тезисы докладов Причерноморской региональной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава.

Ключевые слова страницы

тезисы докладов конференции научно економіка підприємств

Счетчики

Яндекс.Метрика