См. также Поиск по всем ресурсам ННАУ.

Тезисы докладов 23-ой научно-теоретической студенческой конференции. Факультет менеджмента.

На странице с информацией про Семинары и конференции (см. "ссылки") в раздел Прошедшие конференции добавлены Тезисы докладов 23-ой научно-теоретической студенческой конференции (Факультет менеджмента).

Тезисы докладов 23-ой научно-теоретической студенческой конференции (16-18 марта 2010 г.) Факультет менеджмента.

Тезисы докладов можно просмотреть непосредственно на странице сайта. Ниже приведен код для вставки тезисов докладов на страницы своих интернет-ресурсов в таком же виде как и вначале этого поста.

Содержание тезисов докладов

3. Розвиток садівництва на Миколаївщині. Р.С.Бебінов.
5. Організація орендних відносин у землекористуванні. К.В.Бондаренко.
7. Економічна ефективність трудових ресурсів та мотивація праці на селі. П.Ю.Дзюба.
9. Проблеми земельних відносин в Україні. О.В.Дубяга.
11. Сучасний стан ринку плодово-ягідної продукції в Україні. О.М.Зінченко.
13. Окремі аспекти мотивації праці та мотивації зайнятості населення в сільському господарстві. О.П.Євчук.
14. Спільні підприємства як спосіб залучення іноземних інвестицій. І.М.Каверіна.
16. Економічна сутність поняття інвестицій. О.С.Ковальова.
18. Формування ринку зерна. Л.Л.Сабодаха.
20. Теоретико-методичні засади ефективного розвитку зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств. О.В.Сінчукова.
22. Необхідність запровадження на сільськогосподарських підприємствах стратегічного менеджменту. В.О.Скрипкар.
23. Вплив чинників на формування механізмів мотивації праці в сільському господарстві. Д.Д.Сухаревська.
25. Експорт та імпорт сільськогосподарської продукції в Україні та Миколаївській області. О.А.Фоменко.
27. Проблеми розвитку фермерських господарств. О.С.Христинюк.
29. Розвиток аграрного виробництва за рахунок кооперації дрібного та крупного бізнесу. Л.В.Швець.
31. Стан та перспективи розвитку галузі рослинництва в Миколаївській області. Є.О.Юрченко.

Секція "Державне регулювання економіки"
33. Основні напрями підвищення економічної ефективності виробництва продукції у молочному скотарстві. М.В.Агліулліна.
34. Основні напрямки підвищення економічної ефективності зерновиробництва. О.В.Болод.
35. Регіональний розвиток в Україні на прикладі запоріжжя. О.С.Вербовщук.
36. Державне регулювання страхового ринку. Ю.В.Гаркуша.
37. Роль і місце соняшнику в аграрній економіці України. Ю.Ю.Мазяр.
38. Розвиток житлового господарства України. Р.Є.Нікітіна.
39. Основні напрями фінансово- бюджетного регулювання в Україні. А.Ю.Наумова.
40. Державне регулювання інноваційної діяльності. Л.О.Різун.
41. Результати та перспективи процесу роздержавлення та приватизації державної власності в Україні. О.В.Спасенко.
42. Правовий аспект механізму місцевого самоврядування в Україні. О.В.Станкевич.
43. Значення розвитку переробки та зберігання продукції в сільськогосподарських підприємствах. О.А.Тополь.
44. Особливості технології no-till. Н.А.Трофименко.
45. Проблеми розвитку паливно-енергетичного комплексу України. А.В.Хоменко.
46. Сучасний стан грошово-кредитної політики України. Ю.О.Юрченко.
47. Митно-тарифна політика та захист внутрішнього ринку. С.Г.Юрченко.

Секція "Економіка підприємств"
48. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення. Т.С.Богуш.
50. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення. О.О.Бурдейна.
51. Інвестиційна привабливість сільського господарства. В.С.Гандзій.
53. Сутність та особливості наукового потенціалу України. В.Г.Горошко.
55. Розвиток та ефективність виробництва продукту садівництва на прикладі ват "Радсад" Миколаївського району. К.В.Євдокимова.
57. Сучасні тенденції у виробництві та переробці молока в обухівському районі київської області. Д.В.Єзерська.
59. Стан виробництва зернових у Миколаївській області: проблеми і перспективи. М.Д.Захаров.
61. Необхідність спорудження сучасних овочесховищ з метою зміцнення експортного потенціалу овочепродуктового підкомплексу. О.В.Колійчук.
63. Аналіз інвестицій в освіту в Україні. І.О.Корсак.
64. Розвиток і ефективність виробництва продукції рослинництва в господарствах снігурівського району. В.О.Пономаренко.
67. Розвиток виробництва продукції свинарства в господарствах населення. С.М.Рещіковець.
68. Економічна ефективність виробництва соняшнику та шляхи її підвищення. Л.О.Рижик.
70. Економічна ефективність виробництва зерна в господарствах березанського району. Я.М.Рудінська.
72. Вільні економічні зони України. А.М.Рудіч.
73. Визначення конкуренції та конкурентоспроможності підприємства, їх особливості в овочевому підкомплексі. О.В.Сабенгус.
75. Swot-аналіз конкурентоспроможності зерновиробників Миколаївської області на світовому ринку. Г.А.Соловйова.
78. Особливості здійснення експортної діяльності підприємствами України на ринку зерна. Ю.В.Стародуб.
80. Активізація розвитку виробництва молока. Н.В.Хандучко.

Секція "Математичне моделювання економічних процесів"
82. Використання транспортної задачі із заборонами для розв’язання економічних задач. В.С.Заверюха.
83. Застосування економіко-математичних методів та моделей у підвищенні економічної ефективності аграрних підприємств. А.Л.Коляда.
85. Функціональні можливості сучасних продуктів для створення арм програмних у діяльності організацій. М.О.Сафонов.
87. Динамічне програмування та його використання. Є.С.Слободяник, Я.Ю.Осадча.
88. Шляхи реалізації продукції садівництва на Миколаївщині. М.В.Смолій.
90. Стан садівництва на Миколаївщині. О.С.Юрків.

Секція "Менеджмент"
92. Впровадження світового досвіду підвищення конкурентоспроможності виноградарсько-виноробної продукції у господарствах Миколаївської області. Д.О.Бельмак.
94. Стратегія управління міжнародною компанією. Г.Г.Богач.
96. Дослідження політико-правового середовища зарубіжних країн при здійсненні міжнародної маркетингової діяльності. А.В.Горб.
98. Системи диференційованного внесення добрив №1 – green seeker. К.С.Горєва.
100. Дослідження соціально-культурного середовища зарубіжних країн. А.Ю.Гоцелюк.
102. Сучасний стан управління у сільськогосподарських підприємствах новобузького району. Д.А.Гросу.
104. Переваги використання gps у сільському господарстві. В.М.Зданюк.
106. Бізнес-інкубатори в сфері сучасного розвитку регіональної інноваційної інфраструктури. К.Є.Ісаєва.
108. Німецький менеджмент на українському підприємстві. Н.Є.Казакова.
110. Особливості міжнародного середовища в Україні. О.П.Мартиновська.
112. Методи стимулювання зарубіжними компаніями вітчизняних працівників. К.О.Ніцева.
114. Державна підтримка інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств. В.В.Река.
116. Аналіз конкуренції торговельних портів причорно- морського регіону на ринках аграрної продукції. В.Ф.Сурдул.
118. Мотивація співробітників товариства з обмеженою відповідальністю "оксамит". Б.C.Сотніченко.
120. Роль мотиваційного механізму в системі управління персоналом в Україні. О.В.Станкевич.
122. Стратегічне управління сільськогосподарськими підприємствами. О.С.Устименко.
124. Управління ризиками в транснаціональних корпораціями. А.П.Цвятко.
126. Управління виробництвом при впровадженні ресурсозберігаючих технологій. Є.О.Юрченко.

Секція "Право"
128. Дослідження цінності держави як актуальний напрям сучаного правознавства. І.О.Кондратьєва.
130. Державний стату структурнихпідрозділів товарної біржі. Т.В.Макуріна.
132. Реформування організаційн-правових форм сільськогосподарського виробництва в Україні та російській федерації(порівняльно-правовий аналіз). О.П.Підвашецький.
134. Конституційне право на охорону здоров’я: сучасний стан та перспективи розвитку. М.І.Розкладай.
136. Особливості розірвання трудового договору згідно п.3 ст.41 КЗПП. Т.І.Ткаченко.
138. Ноу-хау у сучасних умовах господарювання. А.М.Фісюн.
140. Необхідність патентування своїх виробів та технології виробництва на прикладі італійських цукерок "Raffaello". О.А.Фоменко.
142. Посередництво на страховому ринку України. А.М.Цимбал.
144. Вплив громадськості на прийняття нормативно-правових актів державними органами управління. О.І.Чебанова.
146. Строки у трудовому праві. К.О.Шумська.
148. Наука конституційного права: сучасний стан та тенденції розвитку. Ю.О.Юськів.

Тезисы докладов 23-ой научно-теоретической студенческой конференции. Факультет менеджмента. Код для вставки.

Похожие посты блога

(229) Интернет-конференции на форуме НГАУ
(214) Организация интернет-конференции. Видеоконференции
(195) Семинары и конференции 2011 года
(134) Тезисы докладов Причерноморской региональной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава
(133) Тезисы докладов 22-ой научно-теоретической студенческой конференции. Учетно-финансовый факультет.


Ссылки

Тезисы докладов 23-ой научно-теоретической студенческой конференции.

Ключевые слова страницы

тезисы докладов конференции розвитку виробництва україни

Счетчики

Яндекс.Метрика