См. также Поиск по всем ресурсам ННАУ.

Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 4(57)-2010 г.

На странице в архив Вестника аграрной науки Причерноморья добавлен четвёртый выпуск 2010 года ("Экономические науки", "Сельскохозяйственные науки", "Технические науки" и статья "В порядке обсуждения").

На указанной странице кроме архива Вестника аграрной науки Причерноморья есть ссылки на Требования к оформлению статей и Примеры оформления библиографического описания в списке источников.

Для просмотра Вестника непосредственно на странице сайта использован ресурс issuu You Publish. Ниже представлены материалы и содержание выпуска 4(57)-2010 г. Вестника аграрной науки Причерноморья, а также код, который используется для просмотра.


Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 4(57)-2010 г.

Содержание этого выпуска Вестника

Название статей в содержании на языке оригинала. Цифра вначале - номер страницы.

Экономические науки
3. Ретроспектива трансформації сільськогосподарських підприємств та основні напрями підвищення їх ефективності. М.П.Сахацький.
8. Сучасний стан та основні шляхи розвитку галузі свинарства миколаївської області. І.Н.Топіха, А.М.Кидюк.
17. Проблеми інноваційного розвитку енергетичної складової АПК україни. В.І.Гавриш.
26. Державна підтримка інноваційної діяльності розвитку аграрних підприємств. Л.О.Мармуль, О.А.Громов.
33. Проблеми відповідності змісту фінансової звітності потребам користувачів. Н.М.Сіренко, Г.С.Куліш.
39. Моніторинг ресурсного забезпечення вітчизняного сільськогосподарського виробництва. Н.В.Потриваєва.
49. Методологія оцінки ресурсного потенціалу підприємств сільських територій. О.М.Вишневська.
55. Державне стимулювання розвитку регіонального аграрного сектора. М.В.Дубініна.
63. Инновационная деятельность на предприятиях перерабатывающей пищевой промышленности. И.Б.Золотых.
69. Напрямки ресурсозбереження в аграрних підприємствах. І.О.Банєва.
75. Напрями удосконалення земельного законодавства україни. О.А.Мамалюк, М.Д.Бабенко.
80. Принципи бухгалтерського обліку у трансформації зобов´язань. І.В.Орлов.
86. Ринок ріпаку: проблеми його формування. Т.В.Пилипенко.
93. Організаційно-економічні аспекти інвестиційної діяльності у зерновому господарстві. Н.В.Рунчева.
100. Формування та вдосконалення інфраструктури плодоягідного ринку. Н.П.Новак.
105. Державна підтримка розвитку сільськогосподарського дорадництва. Н.Л.Чекас.
111. Особливості підприємств АПК та їх вплив на систему мотивації кадрового потенціалу. В.Д.Філіппова, А.В.Коверга.
118. Роль аграрних підприємств у розвитку сільських територій. О.В.Скорук.
124. Моделирование региональных и отраслевых компонентов финансовой реструктуризации предприятий пищевой промышленности. О.А.Сарапина.

Сельскохозяйственные науки
131. Забезпеченість грунтів Миколаївщини марганцем і цинком. Т.М.Чорна, Н.А.Ганцевська, Р.Я.Дичковський.
137. Вміст гумусу в чорноземі типовому при застосуванні відходів спиртового виробництва. С.В.Трач, В.М.Яворов.
142. Сучасний стан та тенденції впливу землекористування на довкілля. Р.В.Тихенко.
147. Збереженість якості плодів томату за дії екзогенних антиоксидантів. О.П.Прісс, В.Ф.Жукова.
155. Економічна оцінка дослідження впливу мікробіологічних препаратів на розкладання нетоварної продукції зернових культур. О.Б.Кузьменко.
161. Фотосинтетична діяльність рослин буряка столового залежно від позакореневого застосування мікродобрив. П.В.Безвіконний.
167. Історія, сучасність та перспективи збереження уельської породи свиней. О.М.Церенюк, А.І.Хватов, М.А.Хватова, Т.А.Стрижак.
172. Токсикологічна оцінка біофунгіциду мікосан на чутливість організму тварин. В.В.Теслюк, В.О.Дубровін, С.С.Світлий.
177. Генетична структура кросів яєчної птиці за поліморфними локусами білків яєць. А.В.Пересунько.
182. Життєздатність телят та білковий склад молозива корів різних типів стресостійкості. О.М.Черненко, Р.А.Санжара.
187. Продуктивні якості корів-первісток української червоної молочної породи різних типів конституції. О.І.Черненко, Ю.О.Черненко.
192. Вплив інтенсивності росту на відтворювальні якості свиноматок при чистопородному розведенні та міжпородному схрещуванні. В.В.Карапуз.
198. Жмых и шрот из рапса сорта «Canole» в рационах бычков, выращиваемых на мясо. Т.Л.Сапсалева, В.Ф.Радчиков, В.П.Цай, Ю.Ю.Ковалевская.
203. Показники сперми баранів та її здатність переносити заморожування залежно від породи. В.М.Давиденко, С.П.Кот.
208. Відтворювальна здатність кнурів-плідників різних генотипів. О.О.Кравченко, В.О.Мельник.

Технические науки
212. Інноваційна технологія утримання худоби в літніх таборах з використанням електроенергії від гравітаційної енергетичної установки. А.С.Шкатов, Т.Б.Гурьєва.
219. Визначення функцій готовності та відновлення підсистем зернозбиральних комбайнів при їх старінні і зростаючій ефективності сфери сервісного обслуговування. К.М.Думенко, А.І.Бойко.
228. Аналіз сучасних проблем механізованого збирання кукурудзи. О.В.Бондаренко, В.А.Грубань.
235. Модернізація автоматизованих систем керування верстатів з ЧПК. Д.Ю.Шарейко, А.М.Фоменко, Д.Л.Кошкін.
241. Математичне моделювання процесу відокремлення качанів як основа проектування кукурудзозбиральних машин і прогнозування їх технологічних показників. Д.В.Кузенко.
251. Сучасний стан і проблеми механізованого збирання кукурудзи на зерно. О.І.Ракул.
257. Аналіз українського ринку кукурудзозбиральної техніки. М.В.Завірюха.

В порядке обсуждения
262. Освіта та інформаційні технології. Л.О.Борян.

Код для вставки на страницы своего интернет-ресурса (используется в этом посте):

Похожие посты блога

(213) Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 3(56)-2010 г. Том 2. Часть 2
(212) Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 3(55)-2010 г. Том 2. Часть 1
(194) Студенческий научный вестник НГАУ. Выпуск 2(3). 2010г. Часть 4
(191) Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 3(54)-2010 г. Том 1
(169) Студенческий научный вестник НГАУ. Выпуск 2(3). 2010 г. Часть 3


Ссылки

Архив Вестника аграрной науки Причерноморья

Ключевые слова страницы

нгау выпуск вестника аграрной науки причерноморья

Счетчики

Яндекс.Метрика