См. также Поиск по всем ресурсам ННАУ.

Студенческий научный вестник НГАУ. Выпуск 1(2). 2010г. Том 1.


Студенческий научный вестник НГАУ. Выпуск 1(2). 2010г. Том 1

Действие

Изменена страница сайта Студенческий научный вестник НГАУ (см. "ссылки")

Описание

На странице в архив студенческого вестника добавлен первый том ("Экономические науки. Учетно-финансовый факультет.") первого выпуска 2010 года.

На указанной странице кроме архива студенческого вестника НГАУ размещено Положение про выпуск сборника научных работ "Студенческий научный вестник" Николаевского государственного аграрного университета c требованиями к оформлению статей.

Для просмотра студенческого вестника непосредственно на странице сайта использован ресурс issuu You Publish (см. "другие полезные ссылки"). Ниже опубликован код, который используется в этом посте, для вставки первого тома выпуска 1(2)-2010 р. Студенческого научного вестника НГАУ.

Содержание этого выпуска Вестника

Название статей в содержании на языке оригинала. Цифра вначале - номер страницы.

Бухгалтерский учет
3. Адаптація фінансової звітності українських підприємств до міжнародних стандартів. Н.С.Адамчук.
9. Міжнародна практика та вітчизняний досвід удосконалення обліку необоротних активів. Ю.В.Азаровська.
15. Систими оплати праці в США. О.С.Ангелова.
21. Порівняльна характеристика і основні розбіжності між МСБО та П(С)БО. А.О.Бузнік.
27. Необхідність реформування системи бухгалтерського обліку в Україні відповідно до МСФЗ. Е.А.Новак
32. Облікова політика фінансової звітності в національних стандартах. І.О.Прядко.
39. Особливості мотивації праці у Японії. Н.Ю.Шепель.

Финансы и финансово-правовые отношения
46. Суб'єкти застосування адміністративно-правових засобів протидії правопорушенням у галузі фінансів. Ю.В.Азаровська.
52. Контрабанда та порушення митних правил в Україні. Д.М.Амбросійчук.
59. Аналіз структури зовнішнього боргу України. О.С.Ангелова.
65. Управління державним боргом. М.В.Бабичева.
71. Казначейська система виконання державного бюджету. А.М.Гринишак.
75. Механізм формування фінансових результатів діяльності підприємств. О.А.Батіна.
83. Загальна характеристика фінансового правопорушення. С.С.Берестов.
87. Поняття та види фінансових санкцій. О.С.Боровець.
93. Оцінка результатів діяльності ДП "Агро-Коблево" Березанського району. Д.О.Бельмак.
99. Необхідність вдосконалення фінансового законодавства. А.Ю.Богатий.
105. Особливості адміністративної та фінансово-правової відповідальності за бюджетні правопорушення. А.О.Бузнік.
111. Видатки бюджету на економічну діяльність держави та науки. Н.В.Вєтрова.
117. Актуальні проблеми кваліфікації окремих злочинів у сфері господарської діяльності. О.Ю.Гордієнко.
122. Удосконалення процесу бюджетування в Україні. А.М.Гринишак.
129. Формування трудового потенціалу та оплата праці у різних країнах світу. Т.А.Дзюба.
135. Державний фінансовий контроль на регіональному та місцевому рівні. Н.В.Денисова.
144. Облікова політика та її вплив на доходи сільськогосподарських підприємств. Н.С.Довгопол.
150. Бюджетна політика і стабільність соціально-економічного розвитку України. О.М.Зуб.
156. Фінансова безпека України. К.В.Неменко.
162. Аналітична модель інтегральної оцінки вартості підприємства. І.В.Запорожець.
168. Вплив бюджетно-податкової політики на трансформацію ринкових структур в Україні. В.М.Зіменко.
174. Бюджетне фінансування - один із напрямів підвищення виробничого потенціалу підприємств АПК. О.М.Зуб.
178. Фінансовий контроль в Україні. А.М.Качан.
184. Шахрайство з фінансовими ресурсами та його вплив на соціально-економічний розвиток держави. В.В.Коваленко.
189. Аналіз процесу реалізації продукції сільського господарства. Г.С.Куліш, Ю.В.Чебелюк.
195. Класифікація суб'єктів фінансового моніторингу. М.О.Мазуренко.
201. Необхідність реформування законодавчої бази бюджетних відносин в Україні. І.В.Марчук.
207. Проблеми визначення поняття фінансової відповідальності: стан та перспективи розвитку. С.В.Мацуєва.
212. Основні напрямки державних видатків в Україні. І.А.Мельничук.
218. Доходи місцевих бюджетів в сучасних умовах. Н.С.Мисліцька.
223. Фінансово-економічна криза в Україні та шляхи її подолання. С.В.Мощанець.
230. Причини ухилення від сплати податків та спроби уникнення податків. В.М.Музичук.
236. Проблеми фінансування охорони здоров'я. К.В.Неменко.
242. Актуальні питання правового регулювання бюджетних відносин в Україні. Є.А.Новак.
247. Світова криза: проблеми і підходи до фінансового регулювання. В.П.Новацький.
253. Суть державного боргу України. С.В.Мощанець.
258. Правові основи бюджетного контролю. Е.В.Павлова.
263. Причини боргової кризи України та стратегія управління зовнішнім боргом. А.С.Подрядова.
268. Програма модернізації господарського законодавства України. І.О.Прядко.
273. Особливості ухилення та уникнення від сплати податків. Г.С.Ревва.
278. Сучасний стан та перспективи розвитку аграрного страхування в Україні. Л.С.Скороненко.
285. Перспективи впровадження загальнообов'язкового державного медичного страхування в Україні. А.В.Скуміна.
291. Особливості кредитування сільськогосподарських підприємств. О.В.Смирнова.
297. Сучасний стан та перспективи розвитку автострахування в Україні. М.А.Шевченко.
302. Відповідальність за правопорушення інтелектуальної власності. Н.Ю.Шепель.
308. Сутність та значення бюджетного процесу, основні характеристики його складових. І.В.Ширенко.
314. Значення державного боргу для України. В.С.Трофименко.
321. Кредитні відносини сільськогосподарських підприємств з комерційними банками. В.Г.Усік.
328. Проблеми міжбюджетних відносин в Україні та шляхи їх подолання. В.А.Стефурак.
333. Підвищення ефективності фінансово-кредитних важелів регулювання розвитку регіонального АПК. А.О.Боровська.
339. Державний борг - тягар України. Т.В.Бесчастна.
345. Публічні фонди та публічні видатки місцевих бюджетів як категорії фінансового права. І.С.Погорєлова.
349. Причини виникнення та шляхи подолання бюджетного дефіциту. Н.О.Небосько.
355. Проблеми розвитку фінансування охорони здоров'я. М.М.Ставченко.

Экономический анализ и аудит
360. Соціальна відповідальність бізнесу у використанні земельного фонду. С.А.Артеменко.
368. Теоретичні основи розвитку виробничої сфери економіки. К.В.Бондаренко.
371. Роль держави у розвитку аграрного сектору регіону. Т.В.Вишневська.
379. Впровадження сучасних технологій вирощування соняшнику як шлях підвищення його рентабельності. І.О.Губар.
385. Економічна ефективність виробництва підприємств агропромислового комплексу. Д.О.Закутний.
392. Методи визначення рівня інвестиційної привабливості підприємств. Л.А.Зарічна.
398. Молокопродуктовий підкомплекс, проблеми ресурсозабезпечення. О.Б.Коверзнєва.
403. Теоретичні аспекти визначення резервів скорочення собівартості для підвищення зерновиробництва. А.М.Кручок.
409. Переваги застосування багатокритеріального методу моделювання. К.Л.Лаптєва.
414. Ресурсозабезпечення сільськогосподарських підприємств. А.В.Куліца.
420. Стан і проблеми зерновиробництва. Г.В.Лялюк.
425. Стан виробництва продукції сільського господарства в Миколаївської області. О.В.Максимчук.
431. Підвищення ефективності використання основних засобів сільськогосподарських підприємств. Т.В.Начесова.
437. Прогнозування чисельності населення Вознесенського району Миколаївської області. А.Ю.Олефіренко.
444. Теоретичні основи сільськогосподарської кооперації. О.О.Фендрик.
449. Генетично-модифіковані організми: вимушеність або реалії подальшого розвитку. Н.О.Небосько.

Экономическая теория и общественные науки
456. Суспільне значення асоціальних графіті. І.М.Каверіна.
461. Проблема довіри в контексті формування соціального капіталу. Л.В.Швець.
467. Ринкова та планова економіка: порівняльний аналіз. А.Л.Коляда.


Код для вставки на страницы своего интернет-ресурса (используется в этом посте):

Похожие посты блога

(134) Тезисы докладов Причерноморской региональной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава
(133) Тезисы докладов 22-ой научно-теоретической студенческой конференции. Учетно-финансовый факультет.
(127) Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 1(52)-2010 р. Том 1
(115) Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 1(52)-2010 р. Том 2
(79) Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 4(51)-2009г.


Ссылки

Студенческий научный вестник

Другие полезные ссылки

issuu You Publish

Ключевые слова страницы

студенческий научный вестник нгау выпуск стан перспективи розвитку сільськогосподарських підприємств україни

Счетчики

Яндекс.Метрика