См. также Поиск по всем ресурсам ННАУ.

Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 1(52)-2010 р. Том 1


Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 1(52)-2010 р. Том 1

Действие

Изменена страница сайта НГАУ Вестник аграрной науки Причерноморья (см. "ссылки")

Описание

На странице в архив Вестника аграрной науки Причерноморья добавлен первый том ("Экономические науки") первого выпуска 2010 года. Напомню, что второй том ("Сельскохозяйственные науки") первого выпуска 2010 года был добавлен ранее.

На указанной странице кроме архива Вестника аграрной науки Причерноморья есть ссылки на Требования к оформлению статей и Примеры оформления библиографического описания в списке источников.

Для просмотра Вестника непосредственно на странице сайта использован ресурс issuu You Publish (см. "другие полезные ссылки"). Ниже опубликован код, который используется в этом посте, для вставки первого тома выпуска 1(52)-2010 р. Вестника аграрной науки Причерноморья.

Содержание этого тома Вестника

Название статей в содержании на языке оригинала. Цифра вначале - номер страницы.

Экономические науки
3. Ретроспектива трансформації сільськогосподарських підприємств та основні напрями підвищення їх ефективності. В.С.Шебанін, О.В.Шебаніна, І.О.Піюренко.
14. Забезпечення стійкого розвитку зерновиробництва - першочергове завдання держави. Т.В.Демченко.
23. Трансформація земельних відносин та напрямки їх удосконалення. І.І.Червен, І.І.Кузьома.
31. Напрями і пріоритети розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. І.Н.Топіха., Т.П.Шаповал.
37. Умови і фактори формування і розвитку зернового підкомплексу продовольчого ринку. В.М.Ганганов.
48. Сучасні тенденції розвитку і напрямки підвищення ефективності функціонування агроформувань Херсонської області. В.І.Топіха, С.В.Білоусова.
55. Управління інноваційним забезпеченням конкурентоспроможності аграрного сектора економіки в умовах глобалізації. О.О.Школьний.
60. Розвиток оптових ринків в Україні як умова ефективного функціонування аграрних виробників. О.Ю.Єрмаков, Д.А.Соболєв.
71. Конторолінг - збут в підсистемі маркетинг-логістики. І.О.Соловйов.
81. Малий бізнес Херсонщини: стан та проблеми. В.В.Дєбров.
89. Стан та перспективи розвитку земельно-орендних відносин на Миколаївщині. І.Т.Кіщак, І.П.Саварина.
96. Аграрна реформа: очікування, наслідки, перспективи. В.Н.Парсяк, С.І.Білик.
106. Економіко-технологічні трансформації на ринку сої і соєпродуктів. Г.Є.Жуйков, О.М.Білоусов.
112. Історичні аспекти організаційно-економічних перетворень в аграрній сфері АПК України. Н.В.Потриваєва, М.Д.Бабенко.
118. Технологічні зміни у сільськогосподарському виробництві з метою мінімізації ризиків землекористування. О.М.Вишневська.
130. Управління соціально-економічним розвитком аграрного сектора регіону. М.В.Дубініна.
135. Інформатизація та активізація комунікаційних зв'язків сільських поселень у розвитку сільських територій Миколаївської області. І.В.Гончаренко.
142. Роль аграрних підприємств у розвитку сільських територій. А.В.Ключник, В.І.Ключник.
149. Державне регулювання розвитку економічної конкуренції в аграрній сфері. Л.А.Євчук.
157. Інформаційно-консультаційні служби: теорія і практика. В.В.Клочан.
163. Стратегія фінансової реструктуризації підприємств харчової промисловості. О.А.Сарапіна.
174. Державне фінансування сільського господарства: особливості європейського та північноамериканського підходів. І.В.Комарова.
184. Система прогнозування глобальних критеріїв розвитку аграрного сектора. Н.І.Соловйова.
190. Стан та перспективи розвитку продовольчого ринку. О.С.Резнікова.
196. Забезпечення ефективності функціонування агропромислових формувань через інноваційно-інвестиційний механізм. Н.М.Дмитренко.
202. Механізми підвищення конкурентоспроможності вітчизняного АПК у світлі входження України до СОТ. Н.О.Ботвіна.
209. Державне регулювання інвестиційної діяльності аграрної сфери Херсонської області. Л.В.Петіна.
215. Проблеми формування методів оцінки кредитоспроможності підприємств в період розвитку економічної кризи. І.С.Майборода.
221. Система збалансованих показників як інструмент забезпечення фінансової стабільності підприємств виноградарсько-виноробного підкомплексу. С.В.Прохорчук.
230. Розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Одещини. В.В.Курмиженко.
237. Оцінка сучасного стану меліоративного забезпечення підприємств аграрного сектора. В.О. Нагуляк.


Код для вставки на страницы своего интернет-ресурса (используется в этом посте):

Похожие посты блога

(126) Professors of Mykolayiv State Agrarian University
(115) Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 1(52)-2010 р. Том 2
(113) Газета НГАУ "Агросвіт" №2(073) от 6 мая 2010 года
(79) Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 4(51)-2009г.
(52) 21-ая научно-теоретическая студенческая конференция


Ссылки

Вестник аграрной науки Причерноморья

Другие полезные ссылки

issuu You Publish

Ключевые слова страницы

вестник аграрной науки причерноморья выпуск изменения підприємств розвитку аграрного сектора

Счетчики

Яндекс.Метрика