См. также Поиск по всем ресурсам ННАУ.

Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 4(51)-2009г.


Вестник аграрной науки Причерноморья. Выпуск 4(51). 2009г.
/основной язык - украинский, аннотации на трех языках/

Действие

Изменена страница Вісник аграрної науки Причорномор`я (см. "ссылки")

Описание

Добавлен новый выпуск вестника, который можно как "полистать" непосредственно на странице сайта (пример в начале этого поста), так и закачать в виде pdf файла. На это время на странице сайта опубликовано 32 последних номера вестника.

Для просмотра использован ресурс issuu You Publish (см. "другие полезные ссылки" п.1). Больше про этот ресурс и функции просмотра см. в посте этого блога Статті з газети "Агросвіт", 2006-2009рр

Содержание этого выпуска Вестника

Название статей в содержании на языке оригинала. Цифра вначале - номер страницы.

Экономические науки
3. Чинники ефективності виробництва вовни в сільськогосподарських підприємствах Миколаївської області. І.Н.Топіха, К.Д.Самойлик.
8. Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності АПК України. В.М.Ганганов, Н.В.Потриваєва.
14. Теоретико-методологічні та прикладні аспекти розвитку організаційних формувань. О.Д.Гудзинський, Н.М.Сіренко.
22. Інноваційне забезпечення розвитку підприємств хлібопродуктового підкомплексу АПК. О.Ю.Єрмаков, В.А.Герасіна.
31. Алгоритм вибору схеми розташування заводів з виробництва біопалива. В.І.Гавриш.
38. Конкурентоспроможність галузей рослинництва в регіональному аспекті. О.В.Шебаніна, В.В.Лопушанська.
48. Короткий аналіз ситуації на плодоовочевому ринку України. С.М.Кваша, А.І.Суховій.
52. Формування матеріально-технічної бази сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. І.Д.Бурковський, А.В.Бурковська.
58. Інформація як інструмент прийняття управлінських та стратегічних рішень на мікро- й макрорівнях. Л.А.Євчук.
66. Матеріально-технічна база як основа ресурсного потенціалу підприємств сільських територій в умовах недостатності фінансового забезпечення. О.М.Вишневська, М.Д.Бабенко.
75. Про специфіку комерціалізації результатів наукових досліджень. Л.П.Марчук.
85. Основні сільськогосподарські характеристики домогосподарств у сільський місцевості Миколаївської області. І.Г.Крилова.
91. Державне регулювання страхового ринку України. О.О.Кобзиста.
103. Організаційно-економічні основи розвитку промислового садівництва України. Л.О.Барабаш.
108. Витрати та прибутки галузі бджільництва. О.А.Христенко.
113. Взаємозв'язок діагностики фінансового стану і діагностики банкруцтва. А.Г.Костирко.
119. Інноваційна діяльність підприємств регіону. Н.Л.Ганганова, Н.П.Давтян.
125. Формування раціонального складу та інфраструктури продовольчого ринку та забезпечення його ефективного функціонування. І.О.Піюренко.
132. Аналіз впливу факторів середовища на маркетингову діяльність продуктово-переробних підприємств Миколаївської області. О.Ю.Нестеренко.
140. Шляхи оптимізації оподаткування аграрного підприємства як один з методів мінімізації його витрат та підвищення конкурентоспроможності продукції. М.М.Трещов.
147. Організаційно-економічні засади ефективного виробництва зерна. Г.М.Саранчук.
155. Методичні підходи щодо оцінки стабільності та ефективності діяльності переробних підприємств. Є.П.Гнатенко.

Сельскохозяйственные науки
162. Використання геоінформаційних ситстем для підвищення ефективності ведення землеробства в сільськогосподарських підприємствах. О.М.Хотиненко.
170. Оптимізація режиму грунтового живлення шавлії мускатної. С.А.Кузнецов, О.Ю.Кузнецова.
176. Підвищення товарної якості плодів яблуні за допомогою антиоксидантних композицій. С.С.Байбєрова.
182. Динаміка фенольних речовин плодів абрикоса при зберіганні з використанням антиоксидантної композиції АОК-М. В.М.Безменнікова.
190. Некоторые аспекты происхождения и остеометрии крупного рогатого скота и его сородичей. Д.Т.Винничук, Ю.В.Гузеев, В.П.Коваленко, М.И.Гиль.
203. Адаптаційні особливості свиней різних порід в умовах ВАТ "Племзавод "Степной" Запорізької області. В.С.Топіха, І.В.Коновалов.
207. Міжпородні особливості розвитку залоз шкіри бугайців. С.О.Олійник.
216. Зміна санітарно- гігієнічних показників води на вівцефермі залежно від сезону року. А.О.Бондар.
222. Аналіз особливостей формування лактаційних кривих корів Червоної степової породи на підставі моделі П.Вуда. С.С.Крамаренко, Н.П.Сученко.
229. Яєчна продуктивність курей різних кросів та класів розподілу. О.О.Хомічук.
239. Забійні показники піддослідних бугайців молочних порід. О.І.Петрова.

Технические науки
244. Експериментальні дослідження в'язкості складного рідкого середовища насіннєвої технологічної маси та параметрів руху насіння дині і огірка в гідропневмосепараторі. С.І.Пастушенко, М.М.Огієнко.
251. Визначення напружень деформованих тіл за допомогою спекл-фотографії. О.Г.Руденко, Ю.Г.Золотий, І.Ю.Жук.

В порядке обсуждения
258. Соціально-психологічні особливості та цінності орієнтації сучасної студентської молоді (за матеріалами соціологічного дослідження). О.Б.Молчанова.

Код для вставки на страницы своего интернет-ресурса (используется в этом посте):

off top

Сегодня увидел фотографию с сайта нашего университета (со страницы "Свято молодості, сили і краси") на другом интернет-ресурсе. По некоторым соображением приведу ссылку, но не активную: http://www.mobus.com/poltava/258048.html.

Порадовало два обстоятельства:
1. Фотографию скорее всего нашли через поисковую систему по альтернативному тексту к фотографии (параметр alt тега img). Т.е. проводимая мною "работа над картинками" не напрасна и, кроме дополнительного трафика на сайт университета, дает возможность другим быстро найти нужную фотографию или картинку.
2. Указана(!), хотя и неактивная, ссылка на сайт нашего университета как интернет-ресурс откуда взято фото. Этично и правильно.

Похожие посты блога

(77) Газета НГАУ "Агросвіт" №1(072) от 4 марта 2009 года
(50) Студенческий научный вестник НГАУ
(38) Про подготовку статей для международного журнала
(3) Газета НГАУ "Агросвіт" №3(070) от 1 сентября 2009 года
(1) Газета НГАУ "Агросвіт" №4(071) от 10 ноября 2009 года


Ссылки

Вісник аграрної науки Причорномор`я

Другие полезные ссылки

issuu You Publish

Ключевые слова страницы

вестник аграрной науки университета розвитку підприємств

Счетчики

Яндекс.Метрика