См. также Поиск по всем ресурсам ННАУ.

Интернет-конференции на форуме НГАУ

Ранее отмечалось, что одним из вариантов проведения интернет-конференции является интернет-конференция в виде форума. Именно в таком виде и была организована интернет-конференция "Облік, аудит, аналіз: сучасні проблеми теорії та практики", которая состоялась 20 мая 2011 года.

Ниже указано содержание тезисов докладов. Материалы расположены на официальном форуме университета (см. "Ссылки").

Содержание тезисов докладов интернет-конференции

Секція 1. Удосконалення теорії бухгалтерського обліку в умовах глобалізації економіки.
1. Проблеми розвитку бухгалтерського обліку в умовах глобалізації. М.І.Макуріна.
2. Реформування бухгалтерського обліку в Україні. Т.С.Пісоченко.
3. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток бухгалтерського обліку в Україні. Р.М.Циган.

Секція 2. Теоретико-методичні передумови гармонізації системи фінансового обліку в Україні.
1. Модернізація обліку в бюджетних установах та недосконалість законодавчої бази. Т.В.Бесчастна.
2. Відмінності обліку оборотних активів вітчизняної та міжнародної практики. В.Волчо.
3. Особливості нарахування зносу на необоротні активи в бюджетних установах. Н.В.Денисова.
4. Облік фінансування бюджетних установ. О.М.Зуб.
5. Удосконалення бухгалтерського обліку бюджетних установ. І.С.Кабанова.
6. Класифікація видатків та витрат в системі обліку бюджетних установ та організацій. В.В.Коваленко.
7. Проблеми обліку виробничих запасів на сільськогосподарських підприємствах на напрями їх вирішення. К.О.Колесніченко.
8. Особливості обліку і контролю витрат на оплату праці в бюджетних установах. М.О.Мазуренко.
9. Земельні ресурси як об´єкт бухгалтерського обліку. Т.О.Мороз.
10. Напрями вдосконалення системи бухгалтерського обліку в бюджетних установах. В.М.Музичук.
11. Облік у бюджетних установах: стан та проблеми розвитку. А.С.Подрядова.
12. Особливості обліку та оподаткування заробітної плати. І.О.Прядко.
13. Проблеми організації обліку оплати праці на сільськогосподарських підприємствах. О.В.Рафальська.
14. Проблеми та шляхи вдосконалення обліку основних засобів
на підприємствах України. В.С.Салькова.
15. Основні моменти обліку розрахунків за податками на сільськогосподарських підприємствах. В.Т.Сердюк.
16. Особливості бухгалтерського обліку результатів виконання кошторису бюджетних установ. Л.С.Скороненко.
17. Облік доходів і видатків спеціального фонду бюджетних установ освітньої сфери. А.В.Скуміна.
18. Деякі питання обліку дебіторської та кредиторської заборгованості у бюджетних установах. О.В.Смирнова.
19. Особливості обліку витрат на збут. Ю.Ю.Чебан.
20. Проблема оцінки в бухгалтерському обліку. О.О.Щербина, А.О.Душенко.

Секція 3. Управлінський облік як підсистема сучасного менеджменту підприємства.
1. Управлінський облік як підсистема сучасного менеджменту підприємства. А.В.Гусаренко.
2. Управлінський облік: сутність, зміст та принципи ведення. І.О.Канівець.
3. Проблеми організації бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах. І.М.Лесік.
4. Планування та формування спеціального фонду бюджетних установ. Л.О.Павлюк.
5. Проблеми впровадження управлінського обліку на підприємстві. Н.Ю.Шепель.

Секція 4. Аналітичне забезпечення діяльності суб´єктів господарювання.
1. Аналіз фінансового стану фермерського господарства "Таніра" Жовтневого району. В.П.Клочан, В.Я.Кобилюх.
2. Аналіз діяльності галузі будівництва в Україні. Т.М.Багріновська.
3. Методика аналізу чутливості підприємства до інновацій. С.В.Сирцева.

Секція 5. Сучасний стан та перспективи розвитку аудиту в Україні.
1. Особливості та перспективи розвитку аудиту В Україні. І.І.Бендерська.
2. Стан та перспективи розвитку аудиту в Україні. Ю.В.Бізікова.
3. Законодавче регламентування державного аудиту в бюджетних установах. О.А.Боднар.
4. Проблеми розвитку аудиторської діяльності в Україні. І.С.Бондаренко.
5. Теоретичні засади організації внутрішнього аудиту на сільськогосподарських підприємствах. А.С.Горєва.
6. Сучасний стан і проблеми аудиту в Україні. О.К.Криворучко.

Секція 6. Проблемні аспекти використання інформаційних технологій в обліку, аналізі і аудиті.
1. Необхідність комп´ютеризації обліку в бюджетних установах. С.С.Берестов.
2. Проблемні аспекти використання ЕОМ в обліку бюджетних установ. І.Валько.
3. Проблемні аспекти використання інформаційних технологій в обліку, аналізі і аудиті. М.О.Дмитрієва.
4. Забезпечення якості обліку бюджетних установ в умовах використання інформаційних технологій. К.В.Мируцька.
5. Особливості обліку в бюджетних установах в умовах застосування інформаційних технологій. Т.В.Штучка.

Похожие посты блога

(214) Организация интернет-конференции. Видеоконференции
(195) Семинары и конференции 2011 года
(193) 14-16.09.2011 состоится VII Международная научно-практическая конференция
(134) Тезисы докладов Причерноморской региональной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава
(133) Тезисы докладов 22-ой научно-теоретической студенческой конференции. Учетно-финансовый факультет.


Ссылки

mdau.uaforums.net/20-2011-vf15.html - Материалы интернет-конференции "Облік, аудит, аналіз: сучасні проблеми теорії та практики". (P.S. У официального форума НГАУ новый адрес).

Ключевые слова страницы

тезисы докладов материалы интернет конференции проблеми бухгалтерського обліку аудиту бюджетних україни

Счетчики

Яндекс.Метрика