См. также Поиск по всем ресурсам ННАУ.

Зведені таблиці напрямків підготовки у ВНЗ Миколаївської області для учнів 9-х, 11-х класів

Постовий дня (найкращі вічні посилання тут):
Учні, обираючи вищий навчальний заклад для вступу, зверніть увагу на Миколаївський національний аграрний університет - найкращий ВНЗ Миколаївської області.

На цій сторінці опублікована інформація для учнів 9-х та 11-х класів щодо напрямків підготовки та спеціальностей у вищих навчальних закладах Миколаївської області за даними сайту вступ.інфо від 26 листопада 2012 року (див. розділ "Посилання" нижче).

Насамперед слід зазначити, що:

1. Випусники 9-го класу (див. інформацію для учнів 9-х класів на цій сторінці) можуть навчатися у ВНЗ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) "Молодший спеціаліст" з обраної ними спеціальності. Випусники 9-го класу при вступі до обраного ВНЗ здають вступні іспити беспосередньо у цьому вищі у встановлені в правилах прийому строки.

2. Випусники 11-го класу (див. інформацію для учнів 11-х класів на цій сторінці) можуть навчатися у ВНЗ для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів (ОКР) "Бакалавр" або "Молодшого спеціаліст" з обраного ними напряму підготовки або спеціальності. Випусники 11-го класу перед вступом до ВНЗ здають Зовнішнє незалежне оцінювання та отримують сертифікат з відповідними балами по обраним для оцінювання предметам. Що робити, якщо бали ЗНО невтішні? - читайте у цьому блозі на сторінці "Что делать, если бал зно...?" (російською мовою).

3. Миколаївський державний аграрний університет за указом Президента України Віктора Януковича №555/2012 від 21 вересня 2012 року йменується як Миколаївський національний аграрний університет.

4. Тим учням 9-х та 11-х класів, які ще не визначилися з майбутньою професією, пропоную продивитись також сторінки цього блогу з презентаціями професій:
1) профессия финансист - з презентацією (українською мовою) "Фінансистом я би став - де цьому навчитись?";
2) 55 эссе на тему "Моя профессия - бухгалтер" - з уривками (російською мовою) з есе на тему "Моя професія - бухгалтер" студентів, які будучи учнями, обрали для себе цю професію;
3) Презентация профессии "Менеджер по природоохранной деятельности" - з презентацією (українською мовою) "Найкраща професія - менеджер з природоохоронної діяльності".

Інформація для учнів 9-х класів
Зведена таблиця щодо спеціальностей
ОКР "Молодший спеціаліст" у ВНЗ Миколаївської області
Молодший спеціаліст на основі базової загальної середньої освіти
(за даними сайту вступ.інфо від 26 листопада 2012 року)

Галузь Спеціальність Спеціалізація ВНЗ
Автоматика та управління монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті
Миколаївський технікум залізничного транспорту імені академіка В.М. Образцова
Будівництво та архітектура будівництво та експлуатація будівель і споруд Будівництво Миколаївський будівельний коледж Київського національного університету будівництва та архітектури

Новобузький коледж Миколаївського державного аграрного університету
Ветеринарія ветеринарна медицина Мигійський коледж Миколаївського державного аграрного університету
Геодезія та землеустрій землевпорядкування Геодезія та землеустрій Миколаївський міжрегіональний коледж розвітку людини "Україна-Південь"

Вознесенський коледж Миколаївського державного аграрного університету
Економіка та підприємництво бухгалтерський облік Бухгалтер Первомайська філія Приватного вищого навчального закладу "Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки"
Економіка та підприємництво Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
Миколаївський міжрегіональний коледж розвітку людини "Україна-Південь"
Первомайський політехнічний коледж Первомайського політехнічного інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Вищий навчальний заклад "Миколаївський політехнічний інститут"
Вознесенський коледж Миколаївського державного аграрного університету
Державний вищий навчальний заклад "Миколаївський політехнічний коледж"
Коледж Миколаївського національного університету ім. В.О.Сухомлинського
Миколаївський державний коледж економіки та харчових технологій
Новобузький коледж Миколаївського державного аграрного університету
Технолого-економічний коледж Миколаївського державного аграрного університету
економіка підприємства Економіка і підприємництво Первомайський політехнічний коледж Первомайського політехнічного інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Державний вищий навчальний заклад "Миколаївський політехнічний коледж"
інформаційна діяльність підприємства Вознесенський коледж Миколаївського державного аграрного університету
комерційна діяльність економіка та підприємництво Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
Миколаївський міжрегіональний коледж розвітку людини "Україна-Південь"

Вознесенський коледж Миколаївського державного аграрного університету
Технолого-економічний коледж Миколаївського державного аграрного університету
товарознавство та комерційна діяльність товарознавство в митній справі Миколаївський державний коледж економіки та харчових технологій
Миколаївський коледж бізнесу і права Вищого навчального закладу Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"
фінанси і кредит Банківська справа
Економіка та підприємництво Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
Миколаївський міжрегіональний коледж розвітку людини "Україна-Південь"
молодший спеціаліст з фінансів і кредиту Миколаївський коледж бізнесу і права Вищого навчального закладу Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

Вознесенський коледж Миколаївського державного аграрного університету
Коледж Миколаївського національного університету ім. В.О.Сухомлинського
Миколаївський коледж бізнесу і права Вищого навчального закладу Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"
Технолого-економічний коледж Миколаївського державного аграрного університету
Електротехніка та електромеханіка монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд Державний вищий навчальний заклад "Миколаївський політехнічний коледж"
обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів
Журналістика та інформація видавнича справа та редагування Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
Миколаївський міжрегіональний коледж розвітку людини "Україна-Південь"
Інформатика та обчислювальна техніка обслуговування комп'ютерних систем і мереж Інформатика і обчислювальна техніка Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
Миколаївський міжрегіональний коледж розвітку людини "Україна-Південь"
Первомайський політехнічний коледж Первомайського політехнічного інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
Комп'ютерна інженерія

Коледж Миколаївського національного університету ім. В.О.Сухомлинського
Новобузький коледж Миколаївського державного аграрного університету
розробка програмного забезпечення Програмна інженерія Миколаївський будівельний коледж Київського національного університету будівництва та архітектури

Державний вищий навчальний заклад "Миколаївський політехнічний коледж"
Культура бібліотечна справа фахівець з бібліотечної справи Миколаївський коледж культури і мистецтв
діловодство організатор діловодства
народна художня творчість Народне інструментальне мистецтво (Народні інструменти)
Народне пісенне мистецвто (академічний хоровий спів)
народне пісенне мистецтво
Народне пісенне мистецтво (народно-хоровий та сольний спів)
Машинобудування та матеріалообробка виробництво двигунів Машинобудування та матеріалообробка Первомайський політехнічний коледж Первомайського політехнічного інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт
Миколаївський технікум залізничного транспорту імені академіка В.М. Образцова
експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання Миколаївський будівельний коледж Київського національного університету будівництва та архітектури
Миколаївський технікум залізничного транспорту імені академіка В.М. Образцова
обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів Державний вищий навчальний заклад "Миколаївський політехнічний коледж"
технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях машинобудування та матеріалообробка Первомайський політехнічний коледж Первомайського політехнічного інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Державний вищий навчальний заклад "Миколаївський політехнічний коледж"
Медицина лікувальна справа Медицина Миколаївський міжрегіональний коледж розвітку людини "Україна-Південь"

Комунальний вищий навчальний заклад "Первомайський медичний коледж"
Миколаївський базовий медичний коледж
медико-профілактична справа Комунальний вищий навчальний заклад "Первомайський медичний коледж"
сестринська справа Медицина Миколаївський міжрегіональний коледж розвітку людини "Україна-Південь"

Комунальний вищий навчальний заклад "Первомайський медичний коледж"
Миколаївський базовий медичний коледж
стоматологія ортопедична зубний технік Первомайська філія ТзОВ Медичний коледж "Монада"

Миколаївський базовий медичний коледж
Менеджмент і адміністрування організація виробництва Менеджмент і адміністрування Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

Мигійський коледж Миколаївського державного аграрного університету
Технолого-економічний коледж Миколаївського державного аграрного університету
Мистецтво акторське мистецтво Миколаївський муніципальний академічний коледж
декоративно-прикладне мистецтво Миколаївський коледж культури і мистецтв
Миколаївський муніципальний академічний коледж
дизайн дизайн середовища Первомайська філія Приватного вищого навчального закладу "Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки"
музичне мистецтво
Миколаївське державне вище музичне училище
хореографія народна хореографія Миколаївський коледж культури і мистецтв
сучасна хореографія
Морська техніка монтаж і обслуговування електроустаткування суднового електрообладнання
Державний вищий навчальний заклад "Миколаївський політехнічний коледж"
монтаж і проектування суднових машин і механізмів
суднокорпусо-будування
Педагогічна освіта дошкільна освіта фізична культура Комунальний вищий навчальний заклад "Новобузький педагогічний коледж"

початкова освіта
Право правознавство Право Миколаївський міжрегіональний коледж розвітку людини "Україна-Південь"
Первомайський політехнічний коледж Первомайського політехнічного інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Вознесенський коледж Миколаївського державного аграрного університету
Коледж Миколаївського національного університету ім. В.О.Сухомлинського
Миколаївський коледж бізнесу і права Вищого навчального закладу Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок виробництво, обслуговування та ремонт електронної побутової апаратури Державний вищий навчальний заклад "Миколаївський політехнічний коледж"
Системні науки та кібернетика прикладна математика Коледж Миколаївського національного університету ім. В.О.Сухомлинського
Сільське господарство і лісництво виробництво і переробка продукції рослинництва Мигійський коледж Миколаївського державного аграрного університету
Технолого-економічний коледж Миколаївського державного аграрного університету
Мигійський коледж Миколаївського державного аграрного університету
Технолого-економічний коледж Миколаївського державного аграрного університету
зелене будівництво і садово-паркове господарство
організація і технологія ведення фермерського господарства Новобузький коледж Миколаївського державного аграрного університету
Соціальне забезпечення соціальна робота Коледж Миколаївського національного університету ім. В.О.Сухомлинського
Сфера обслуговування Готельне обслуговування Миколаївський державний коледж економіки та харчових технологій
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
Миколаївський міжрегіональний коледж розвітку людини "Україна-Південь"
Ресторанне обслуговування Сфера обслуговування Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
Миколаївський міжрегіональний коледж розвітку людини "Україна-Південь"

Миколаївський державний коледж економіки та харчових технологій
Техніка та енергетика аграрного виробництва експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва механізація сільського господарства Новобузький коледж Миколаївського державного аграрного університету

Технолого-економічний коледж Миколаївського державного аграрного університету
монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі Новобузький коледж Миколаївського державного аграрного університету
Технолого-економічний коледж Миколаївського державного аграрного університету
Транспорт і транспортна інфраструктура обслуговування і ремонт залізничних споруд та об'єктів колійного господарства Миколаївський технікум залізничного транспорту імені академіка В.М. Образцова
обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів Автомобільний транспорт
транспорт і транспортна інфраструктура Первомайський політехнічний коледж Первомайського політехнічного інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Вищий навчальний заклад "Миколаївський політехнічний інститут"
організація перевезень і управління на залізничному транспорті Миколаївський технікум залізничного транспорту імені академіка В.М. Образцова
Фармація фармація фармацевт Миколаївський міжрегіональний коледж розвітку людини "Україна-Південь"
Первомайська філія ТзОВ Медичний коледж "Монада"

Миколаївський базовий медичний коледж
Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції виробництво харчової продукції Технік-технолог з технології харчування Миколаївський коледж бізнесу і права Вищого навчального закладу Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

Миколаївський державний коледж економіки та харчових технологій
Миколаївський коледж бізнесу і права Вищого навчального закладу Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"
виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів Миколаївський державний коледж економіки та харчових технологій


Інформація для учнів 11-х класів
Зведена таблиця щодо спеціальностей
ОКР "Молодший спеціаліст" у ВНЗ Миколаївської області
Молодший спеціаліст на основі повної загальної середньої освіти
(за даними сайту вступ.інфо від 26 листопада 2012 року)

Галузь Спеціальність Спеціалізація ВНЗ
Автоматика та управління монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті
Миколаївський технікум залізничного транспорту імені академіка В.М. Образцова
Геодезія та землеустрій землевпорядкування Геодезія та землеустрій Миколаївський міжрегіональний коледж розвітку людини "Україна-Південь"
Економіка та підприємництво бухгалтерський облік Економіка та підприємництво Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
Миколаївський міжрегіональний коледж розвітку людини "Україна-Південь"

Вищий навчальний заклад "Миколаївський політехнічний інститут"
Вознесенський коледж Миколаївського державного аграрного університету
Технолого-економічний коледж Миколаївського державного аграрного університету
комерційна діяльність економіка та підприємництво Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
Миколаївський міжрегіональний коледж розвітку людини "Україна-Південь"

Технолого-економічний коледж Миколаївського державного аграрного університету
товарознавство та комерційна діяльність товарознавство в митній справі Миколаївський коледж бізнесу і права Вищого навчального закладу Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"
фінанси і кредит Банківська справа
Економіка та підприємництво Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
Миколаївський міжрегіональний коледж розвітку людини "Україна-Південь"

Миколаївський коледж бізнесу і права Вищого навчального закладу Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"
Технолого-економічний коледж Миколаївського державного аграрного університету
Журналістика та інформація видавнича справа та редагування Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
Миколаївський міжрегіональний коледж розвітку людини "Україна-Південь"
Інформатика та обчислювальна техніка обслуговування комп'ютерних систем і мереж Інформатика і обчислювальна техніка Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
Миколаївський міжрегіональний коледж розвітку людини "Україна-Південь"
Культура народна художня творчість Видовищно-театралізовані заходи Миколаївський коледж культури і мистецтв
Медицина акушерська справа
Комунальний вищий навчальний заклад "Первомайський медичний коледж"
Миколаївський базовий медичний коледж
лікувальна справа Медицина Миколаївський міжрегіональний коледж розвітку людини "Україна-Південь"
сестринська справа

Миколаївський базовий медичний коледж
стоматологія ортопедична зубний технік Первомайська філія ТзОВ Медичний коледж "Монада"
Менеджмент і адміністрування організація виробництва Менеджмент і адміністрування Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

Технолого-економічний коледж Миколаївського державного аграрного університету
Мистецтво дизайн дизайн середовища Первомайська філія Приватного вищого навчального закладу "Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки"
Право правознавство Право Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
Миколаївський міжрегіональний коледж розвітку людини "Україна-Південь"

Вознесенський коледж Миколаївського державного аграрного університету
Коледж Миколаївського національного університету ім. В.О.Сухомлинського
Миколаївський коледж бізнесу і права Вищого навчального закладу Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"
Сільське господарство і лісництво виробництво і переробка продукції рослинництва Технолого-економічний коледж Миколаївського державного аграрного університету
виробництво і переробка продукції тваринництва
зелене будівництво і садово-паркове господарство
Соціальне забезпечення соціальна робота Коледж Миколаївського національного університету ім. В.О.Сухомлинського
Сфера обслуговування Готельне обслуговування Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
Миколаївський міжрегіональний коледж розвітку людини "Україна-Південь"
Ресторанне обслуговування Сфера обслуговування Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
Миколаївський міжрегіональний коледж розвітку людини "Україна-Південь"
Техніка та енергетика аграрного виробництва експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва
Технолого-економічний коледж Миколаївського державного аграрного університету
монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі
Транспорт і транспортна інфраструктура обслуговування і ремонт залізничних споруд та об'єктів колійного господарства Миколаївський технікум залізничного транспорту імені академіка В.М. Образцова
обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів Вищий навчальний заклад "Миколаївський політехнічний інститут"
Миколаївський технікум залізничного транспорту імені академіка В.М. Образцова
Фармація фармація фармацевт Первомайська філія ТзОВ Медичний коледж "Монада"

Миколаївський міжрегіональний коледж розвітку людини "Україна-Південь"
Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини фізичне виховання Миколаївське вище училище фізичної культури
Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції виробництво харчової продукції Технік-технолог з технології харчування Миколаївський коледж бізнесу і права Вищого навчального закладу Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"


Зведена таблиця щодо спеціальностей
ОКР "Молодший спеціаліст" у ВНЗ Миколаївської області
Молодший спеціаліст на основі повної загальної середньої освіти
базовий план, на 2 курс

(за даними сайту вступ.інфо від 26 листопада 2012 року)

Галузь Спеціальність Спеціалізація ВНЗ
Ветеринарія ветеринарна медицина
Мигійський коледж Миколаївського державного аграрного університету
Геодезія та землеустрій землевпорядкування Вознесенський коледж Миколаївського державного аграрного університету
Економіка та підприємництво бухгалтерський облік Бухгалтер Первомайська філія Приватного вищого навчального закладу "Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки"
Економіка та підприємництво Первомайський політехнічний коледж Первомайського політехнічного інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Вищий навчальний заклад "Миколаївський політехнічний інститут"
Вознесенський коледж Миколаївського державного аграрного університету
Коледж Миколаївського національного університету ім. В.О.Сухомлинського
Миколаївський державний коледж економіки та харчових технологій
Технолого-економічний коледж Миколаївського державного аграрного університету
економіка підприємства Економіка і підприємництво Первомайський політехнічний коледж Первомайського політехнічного інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Державний вищий навчальний заклад "Миколаївський політехнічний коледж"
комерційна діяльність Вознесенський коледж Миколаївського державного аграрного університету
Технолого-економічний коледж Миколаївського державного аграрного університету
товарознавство та комерційна діяльність товарознавство в митній справі Миколаївський державний коледж економіки та харчових технологій
фінанси і кредит
Вознесенський коледж Миколаївського державного аграрного університету
Коледж Миколаївського національного університету ім. В.О.Сухомлинського
Технолого-економічний коледж Миколаївського державного аграрного університету
Електротехніка та електромеханіка монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд Державний вищий навчальний заклад "Миколаївський політехнічний коледж"
Інформатика та обчислювальна техніка обслуговування комп'ютерних систем і мереж Інформатика і обчислювальна техніка Первомайський політехнічний коледж Первомайського політехнічного інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Коледж Миколаївського національного університету ім. В.О.Сухомлинського
Культура бібліотечна справа фахівець з бібліотечної справи Миколаївський коледж культури і мистецтв
діловодство організатор діловодства
Машинобудування та матеріалообробка виробництво двигунів Машинобудування та матеріалообробка Первомайський політехнічний коледж Первомайського політехнічного інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів
Державний вищий навчальний заклад "Миколаївський політехнічний коледж"
технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях машинобудування та матеріалообробка Первомайський політехнічний коледж Первомайського політехнічного інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Державний вищий навчальний заклад "Миколаївський політехнічний коледж"
Менеджмент і адміністрування організація виробництва Менеджмент і адміністрування Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

Мигійський коледж Миколаївського державного аграрного університету
Технолого-економічний коледж Миколаївського державного аграрного університету
Мистецтво хореографія народна хореографія Миколаївський коледж культури і мистецтв
сучасна хореографія
Морська техніка суднокорпусо-будування
Державний вищий навчальний заклад "Миколаївський політехнічний коледж"
Право правознавство Право Первомайський політехнічний коледж Первомайського політехнічного інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
Системні науки та кібернетика прикладна математика
Коледж Миколаївського національного університету ім. В.О.Сухомлинського
Сільське господарство і лісництво виробництво і переробка продукції рослинництва Мигійський коледж Миколаївського державного аграрного університету
Технолого-економічний коледж Миколаївського державного аграрного університету
виробництво і переробка продукції тваринництва Мигійський коледж Миколаївського державного аграрного університету
зелене будівництво і садово-паркове господарство Технолого-економічний коледж Миколаївського державного аграрного університету
Сфера обслуговування Готельне обслуговування Миколаївський державний коледж економіки та харчових технологій
Ресторанне обслуговування
Техніка та енергетика аграрного виробництва монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі Технолого-економічний коледж Миколаївського державного аграрного університету
Транспорт і транспортна інфраструктура обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів Автомобільний транспорт Вищий навчальний заклад "Миколаївський політехнічний інститут"
транспорт і транспортна інфраструктура Первомайський політехнічний коледж Первомайського політехнічного інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції виробництво харчової продукції
Миколаївський державний коледж економіки та харчових технологій
виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів

Зведена таблиця щодо спеціальностей
ОКР "Бакалавр" у ВНЗ Миколаївської області
Бакалавр (повний термін навчання)
(за даними сайту вступ.інфо від 26 листопада 2012 року)

Галузь Напрям Спеціальність Спеціалізація ВНЗ
Авіаційна та ракетно-космічна техніка авіа- та ракетобудування Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Автоматика та управління системна інженерія
Біотехнологія біотехнологія Миколаївський державний аграрний університет
Геодезія та землеустрій геодезія, картографія та землеустрій Миколаївський міжрегіональний коледж розвітку людини "Україна-Південь"
Гуманітарні науки історія історія правознавство Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського
Первомайський інститут Одеського національного університету імені І.І.Мечникова
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
філологія мова і література (із зазначенням іноземної мови) німецька Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
переклад Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
прикладна лінгвістика Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського
українська мова і література
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Економіка та підприємництво економіка підприємства економіка підприємства (за видами економічної діяльності)
Первомайський політехнічний інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
економічна кібернетика економічна кібернетика Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
маркетинг маркетинг
міжнародна економіка Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського
облік і аудит Економіка і підприємництво Первомайський політехнічний інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
облік і аудит Вищий навчальний заклад "Миколаївський політехнічний інститут"
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
Миколаївський державний аграрний університет
Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
товарознавство і торговельне підприємництво товарознавство і комерційна діяльність Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
фінанси і кредит банківська справа Вищий навчальний заклад "Миколаївський політехнічний інститут"
фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами) Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
Миколаївський державний аграрний університет
Миколаївський міжрегіональний коледж розвітку людини "Україна-Південь"
Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Електроніка електронні пристрої та системи Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Електротехніка та електромеханіка електромеханіка електричні системи і комплекси транспортних засобів
електромеханічні системи автоматизації та електропривод
електротехніка та електротехнології
Енергетика та енергетичне машинобудування енергомашинобудування турбіни
холодильні машини і установки
теплоенергетика теплоенергетика Первомайський політехнічний інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Журналістика та інформація видавнича справа та редагування видавнича справа та редагування Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
журналістика журналістика (за видами)
Інформатика та обчислювальна техніка комп’ютерна інженерія комп’ютерні системи та мережі Вищий навчальний заклад "Миколаївський політехнічний інститут"
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Первомайський інститут Одеського національного університету імені І.І.Мечникова
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
комп’ютерні науки Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
програмна інженерія програмне забезпечення систем Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Інформаційна безпека системи технічного захисту інформації
Культура документознавство та інформаційна діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю "Коледж преси та телебачення"
Машинобудування та матеріалообробка зварювання технології та устаткування зварювання Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
інженерна механіка технології машинобудування Первомайський політехнічний інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
машинобудування двигуни внутрішнього згорання
Первомайський політехнічний інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
Медицина лікувальна справа Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського
Менеджмент і адміністрування менеджмент менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Миколаївський державний аграрний університет
менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
Миколаївський державний аграрний університет
Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Первомайський інститут Одеського національного університету імені І.І.Мечникова
Металургія та матеріалознавство інженерне матеріалознавство Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології приладобудування
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Мистецтво дизайн Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
музичне мистецтво Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського
Міжнародні відносини міжнародні відносини Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Морська техніка суднобудування та океанотехніка кораблі та океанотехніка Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
суднові енергетичні установки та устаткування
Педагогічна освіта дошкільна освіта Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського
корекційна освіта (за нозологіями) корекційна освіта (за нозологіями) логопедія Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського
початкова освіта
професійна освіта (за профілем) Миколаївський державний аграрний університет
соціальна педагогіка соціальна педагогіка Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського
Право правознавство правознавство Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
Миколаївський міжрегіональний коледж розвітку людини "Україна-Південь"
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Природничі науки біологія біологія хімія Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського
екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок телекомунікації Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Системні науки та кібернетика інформатика Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського
прикладна математика
Первомайський інститут Одеського національного університету імені І.І.Мечникова
Сільське господарство і лісництво агрономія Миколаївський державний аграрний університет
технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
Соціальне забезпечення соціальна робота Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Соціально-політичні науки політологія Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
психологія психологія Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
Миколаївський міжрегіональний коледж розвітку людини "Україна-Південь"
Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського
Первомайський інститут Одеського національного університету імені І.І.Мечникова
соціологія Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Сфера обслуговування готельно-ресторанна справа готельна і ресторанна справа Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
туризм туризмознавство (за видами)
Техніка та енергетика аграрного виробництва енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі Миколаївський державний аграрний університет
процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва
Транспорт і транспортна інфраструктура автомобільний транспорт автомобілі та автомобільне господарство Вищий навчальний заклад "Миколаївський політехнічний інститут"
транспортні технології (за видами транспорту) Миколаївський державний аграрний університет
Фізико-математичні науки математика Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського
механіка
фізика
Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини здоров’я людини здоров’я людини Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
фізична реабілітація Вищий навчальний заклад "Миколаївський політехнічний інститут"
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
спорт Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
фізичне виховання Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського


КартинкаПосилання

vstup.info – портал вступ.инфо, информационная система "Конкурс".

Счетчики

Яндекс.Метрика