См. также Поиск по всем ресурсам ННАУ.

Студенческий научный вестник + Google Docs viewer

С помощью интернет-ресурса Google Docs viewer (см. "Ссылки") можно посмотреть в браузере следующие типы файлов:
Adobe Illustrator (.AI);
Adobe Photoshop (.PSD);
Adobe Portable Document Format (.PDF);
Apple Pages (.PAGES);
Autodesk AutoCad (.DXF);
Microsoft Excel (.XLS и .XLSX);
Microsoft PowerPoint (.PPT и .PPTX);
Microsoft Word (.DOC и .DOCX);
PostScript (.EPS, .PS);
Scalable Vector Graphics (.SVG);
Tagged Image File Format (.TIFF);
TrueType (.TTF);
XML Paper Specification (.XPS);
Файлы архивов (.ZIP и .RAR).

Учитывая большой объём последнего добавленного студенческого научного вестника, встроить его для просмотра с помощью интернет-ресурса issuu You Publish нет возможности (ограничение по количеству страниц). Всвязи с этим просмотр осуществлён с помощью интернет-ресурса Google Docs viewer.

На этой странице:
- для ознакомления представлено содержание Студенческого научного вестника, выпуск 2(5)-2011 г. Часть 1;
- с помощью интернет-ресурса Google Docs viewer указанный выпуск вестника размещён для просмотра;
- представлены коды для встраивания вестника на свой ресурс, а также ссылки на просмотр вестника с помощью интернет-ресурса Google Docs viewer.

Студентський науковий вісник : науково-теоретичний журнал / В.С.Шебанін (гол. ред.) та ін. — Миколаїв, 2011. Вип. 2(5). Частина 1. — 1078 с.

Українознавство

3. Еволюція мистецтва танцю. Т.В.Асмолова; Д.В.Лукьяненко.
8. Можливості інтернет-спілкування. О.О.Волгушева; Д.В.Лукьяненко.
13. Латинь – засіб міжнародного спілкування. Н.В.Гаркуша; Д.В.Лукьяненко.
16. Традиційний український оберег – лялька-мотанка. О.А.Грицевська; Д.В Лукьяненко.
21. Сучасне образотворче мистецтво. І.А.Дубачінська; Д.В.Лукьяненко.
26. Цивілізаційний підхід до мертвих мов. С.С.Дюміна; Д.В.Лукьяненко.
29. Лицарський кодекс: від середньовіччя до сьогодення. Д.О.Кіц; Д.В.Лукьяненко.
35. Слов’янська міфологія. І.С.Копач; Д.В.Лукьяненко.
39. Культура творення українського національного одягу. Д.Г.Мулява; Д.В.Лукьяненко.
44. Культура сімейних традицій України та Італії. Т.М.Оруджева; Д.В.Лукьяненко.
50. Мораль культури спілкування. П.Ю.Солдатюк; Д.В.Лукьяненко.
54. Побажання здоров’я у віруваннях народів світу. Ю.О.Цуканова; Д.В.Лукьяненко.
58. Дизайн в стилі кітч. І.В.Шевченко; Д.В.Лукьяненко.

Інформатика та інформаційні системи

63. Основні задачі інформаційних систем аграрного менеджменту на регіональному рівні та організація їх розв’язання. А.Ю.Наумова; С.А.Рогачова.
69. Інформаційні системи аналізу та аудиту в країнах Європи. А.П.Онофрійчук; С.А.Рогачова.

Економічна теорія і суспільні науки

76. Гендерний аспект проблеми дискримiнації жiнок в ciм'ї. Т.В.Владечак; О.Б.Молчанова.
82. Синергетика – новітнє світобачення. А.Л.Коляда ; О.Б.Молчанова.
88. Сучасні теорії вартості товару. І.А.Дубачінська; І.Б.Золотих.
93. Особливості регулювання цін у розвинутих країнах світу. П.Ю.Солдатюк; І.Б.Золотих.
100. Форми та методи забезпечення конкурентоспроможності торговельного підприємства. С.С.Дюміна; І.Б.Золотих.
107. Суть і форми міжнародного руху капіталів у сучасній економіці. Д.Г.Мулява; І.Б.Золотих.
113. Проблема дефіциту державного бюджету та шляхи його подолання в Україні. Н.В.Гаркуша; І.Б.Золотих.
117. Економічні потреби суспільства, їх структура і закономірності. Т.В.Асмолова; І.Б.Золотих.
123. Мета створення та особливості функціювання міжнародного валютного фонду. О.О.Волгушева; І.Б.Золотих.

Бухгалтерській облік та фінанси

129. Методи управління виробничими запасами підприємства. О.С.Ангелова ; Н.М.Сіренко.
136. Аналіз підходів до визначення системи управління підприємством. В.Г.Батринча; Н.М.Сіренко.
141. Теоретичні аспекти обліку та аудиту реалізації продукції на сільськогосподарських підприємствах. С.С.Берестов; Н.М.Сіренко.
146. Вдосконалення обліку витрат на виробництво продукції рослинництва. О.С.Боровець; Н.М.Сіренко.
152. Еволюція та етапи розвитку управлінського обліку. К.Є.Ісаєва; Н.М.Сіренко.
158. Сучасний стан та тенденції розвитку ринку свіжих яблук в Україні. Р.Є.Нікітіна; Н.М.Сіренко.
164. Державне регулювання ринку зерна. Л.Сабодаха; Н.М.Сіренко.
171. Основні етапи контролю використання фонду оплати праці та трудових ресурсів. І.О.Прядко; Н.М.Сіренко.
176. Інформаційні системи в аудиті: проблеми та перспективи застосування. О.А.Лесік; М.В.Дубініна.
182. Особливості проведення контролю доходів від реалізації продукції. Н.Ю.Шепель; М.В.Дубініна.
188. Основні аспекти внутрішньогосподарського контролю розрахунків за виплатами працівникам. Т.Ю.Гросова; М.В.Дубініна.
194. Особливості впровадження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. А.М.Фількіна; М.В.Дубініна.
202. Основні проблеми та методи удосконалення обліку виробничих запасів на аграрних підприємствах. І.М.Кусик; Н.В.Потриваєва.
208. Пошук шляхів скорочення дебіторської заборгованості. А.Кравчина; Н.В.Потриваєва.
215. Транспортно-заготівельні витрати та їх вплив на первісну вартість виробничих запасів. К.В.Ломака, А.В.Скуміна; Н.В.Потриваєва.
220. Напрями вдосконалення обліку доходів відповідно до вимог міжнародних стандартів. О.К.Криворучко; Н.В.Потриваєва.
226. Методологічні основи оцінки ефективного використання виробничих запасів. А.В.Скуміна, К.В.Ломака; Н.В.Потриваєва.
231. Особливості визнання та обліку фінансових результатів сільськогосподарської діяльності. Шевченко Ю.С., Лебенштейн Н.М.; Н.В.Потриваєва.
237. Особливості підвищення ефективності використання основних засобів сільськогосподарських підприємств. М.О.Дмитрієва; Н.В.Потриваєва.
242. Аспекти ведення бухгалтерського обліку інших заохочувальних та компенсаційних виплат персоналу. В.В.Коваленко; Н.В.Потриваєва.
247. Аудит операцій із продажу сільськогосподарської продукції, виконаних робіт та наданих послуг. Т.В.Штучка; Н.В.Лагодієнко.
252. Особливості оплати праці у сільськогосподарських підприємствах. Н.С.Масіна; А.В.Бурковська.
258. Основні аспекти зростання прибутків аграрних підприємств. Н.С.Безугла; А.В.Бурковська.
263. Роль фінансового планування на підприємстві в умовах ринкового господарювання. А.О.Бузнік; А.В.Бурковська.
269. Фінансування та інвестування аграрного сектору України. О.В.Мілєва; А.В.Бурковська.
273. Теоретичні аспекти фінансового забезпечення відтворення основних засобів. Н.Б.Лаврик; А.В.Бурковська.
278. Управління інвестиціями як складова фінансової стратегії підприємства. К.В.Бондаренко; Л.С.Кравчук.
285. Роль російських інвестицій в економіку України. А.А.Бундук; Л.С.Кравчук.
292. Прибуток як один із факторів формування фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств. І.М.Каверіна; Л.С.Кравчук.
298. Особливості управління оборотними активами сільськогосподарських підприємств. В.С.Салькова; Л.С.Кравчук.
304. Управління діловою активністю підприємства. О.Ю.Соловйов; Л.С.Кравчук.
310. Аналіз фінансових звітів інтегрованих підприємств Миколаївської області. Ю.В.Чоп; Л.С.Кравчук.
316. Управління прибутком підприємства. О.В.Рафальська; Л.С.Кравчук.
321. Передумови розвитку фінансового інвестування в АПК. Ю.В.Голяк; Г.М.Рябенко.
326. Кредитне забезпечення аграрних підприємств. О.А.Філатова; Г.М.Рябенко.
331. Сучасний стан організації бухгалтерського обліку земельних ресурсів. В.В.Габелюк; І.В.Баришевська.
338. Оперативний облік в системі управління сільськогосподарським підприємством. Д.А Гросу; І.В.Баришевська.
344. Окремі аспекти визначення нормативних витрат та їх відхилення за центрами відповідальності. П.Дзюба; І.В.Баришевська.
348. Аналіз державного регулювання виробництва насіння соняшнику. Т.І.Шовенко; І.В.Баришевська.
353. Сучасний стан українського фондового ринку. О.С.Ангелова; Т.І.Лункіна.
359. Аналіз мультивалютного портфеля цінних паперів комерційного банку. С.С.Берестов; Т.І.Лункіна.
365. Управління маркетинговими комунікаціями банківських операцій. О.С.Боровець; Т.І.Лункіна.
370. Вдосконалення методики оцінки фінансового стану сільськогосподарських підприємств. Т.В.Штучка; Т.І.Лункіна.
376. Підвищення ефективності господарювання сільськогосподарських підприємств миколаївської області в умовах глобалізації економіки. І.Г.Волкова; Т.І.Лункіна.
382. Впровадження системи комплаєнс-контролю у вітчизняну систему незалежного фінансового контролю та аудиту. К.В.Мируцька; Т.І.Лункіна.
389. Прибуток – особливості його формування та використання в ефективному управлінні підприємством. О.М.Зуб; Т.І.Лункіна.
395. Посилення державної підтримки виробництва зерна сільськогосподарськими підприємствами. І.С.Кабанова; Т.І.Лункіна.
399. Проблеми аналізу та оцінки фінансового стану підприємства. А.С.Подрядова; Т.І.Лункіна.
406. Організація внутрішнього аудиту в аграрних підприємствах. В.Г.Фірман; Т.І.Лункіна.
412. Фіксований сільськогосподарський податок: історія та особливості адміністрування. Л.С.Скороненко; Т.І.Лункіна.
418. Система внутрішнього контролю як важлива складова ефективної діяльності підприємства. М.В.Довгоп’ят; Т.І.Лункіна.
424. Кредитування агропідприємств в умовах ринку. В.А.Тарасюк; Т.І.Лункіна.
431. Реструктуризація підприємств: шляхи підвищення їх конкурентоспроможності. В.А.Стефурак; Т.І.Лункіна.
438. Банкрутство підприємства та шляхи його попередження. Н.В.Лінінська; Т.І.Лункіна.
443. Проблеми мотивації трудової діяльності сільськогосподарських працівників. А.М.Фількіна; Т.І.Лункіна.
451. Фінансові аспекти формування ринкового середовища в аграрному секторі України. О.В.Смирнова; Т.І.Лункіна.
458. Особливості формування облікової політики на підприємстві в сучасних умовах. А.В.Гебуза; О.І.Мельник.
463. Теоретичні проблеми організації обліку оплати праці у сільському господарстві. О.А.Кудакова; О.І.Мельник.
468. Управління кредитними ризиками банків. М.Д.Доценко; І. М.Мішутіна.
475. Зарубіжний досвід оподаткування доходів фізичних осіб. А.В.Гебуза; Д.В.Резніченко.
480. Податковий кодекс в контексті реформування податкової системи України. А. В.Гусарепко; Д.В.Резніченко.
487. Організаційна функція в системі податкового менеджменту та напрями її удосконалення. О.О.Шаповал; Д.В.Резніченко.
491. Особливості проведення виїзних перевірок органами податкового контролю. Г.М.Кіндзер; Д.В.Резніченко.
496. Історичні аспекти адміністрування податків. Ю.С.Резніченко; Д.В.Резніченко.
501. Оподаткування доходів фізичних осіб в умовах впровадження податкового кодексу України. Ю.Д.Хлинова; Д.В.Резніченко.
506. Боротьба з офшорами як елемент державної антикризової політики. В.С.Ющенко; Д.В.Резніченко.
512. Система бухгалтерського обліку в комерційних банках. Л.О.Різун; М.І.Кареба.
518. Сучасні напрями впровадження податкової реформи в Україні. Л.С.Скороненко; В.Т.Сердюк.
524. Шляхи удосконалення обліку розрахунків за виплатами працівникам. І.А.Кузьменко; В.Т.Сердюк.
530. Особливості впровадження єдиного соціального внеску у сільськогосподарських підприємствах. К.В.Мируцька; В.Т.Сердюк.
535. Інноваційна складова при формуванні облікової політики сільськогосподарських підприємств за фінансовими результатами. В.Г.Фірман; В.Т.Сердюк.
540. Проблеми обліку виробничих запасів на сільськогосподарських підприємствах та напрями їх вирішення. А.О.Стоянова; В.Т.Сердюк.
546. Теоретичні аспекти обліку в бюджетних установах. Л.О.Різун; О.А.Боднар.
551. Застосування програмного продукту «Парус» в органах статистики. І.Валько; О.А.Боднар.
557. Посилення внутрішньогосподарського контролю за операціями з обліку доходів. І.Г.Волкова; О.А.Боднар.
565. Особливості формування облікової політики бюджетних установ. О.А.Гайдай; О.А.Боднар.
571. Організація обліку необоротних активів бюджетних установ. К.С.Іванова; О.А.Боднар.
576. Проблеми та перспективи застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні. О.М.Киричук; І.М.Лесік.
581. Запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні. І.М.Куц; І.М.Лесік.
587. Сучасні проблеми розвитку аудиту в Україні та основні напрями його вдосконалення. Н.Б.Лаврик; І.М.Лесік.
593. Запровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в Україні. М.Д.Доценко ; І.М.Лесік.
599. Особливості складання фінансової звітності в умовах сьогодення. М.Д.Доценко; І.М.Лесік.
604. Стахування аграрних ризиків: зарубіжний досвід та українські реалії. Л.В.Швець; Т.С.Пісоченко.
610. Особливості обліку експортних операцій. Г.М.Кіндзер; Т.С.Пісоченко.
615. Сутність менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. О.В.Дуб’яга; Т.С.Пісоченко.
620. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Ю.В.Чоп; Т.С.Пісоченко.
626. Сфера застосування правил «Інкотермс». М.І.Макуріна; Т.С.Пісоченко.
631. Формування та оцінка вартості статутного капіталу в підприємствах з іноземними інвестиціями. І.І.Бендерська; Т.С.Пісоченко.
637. Форми міжнародних розрахунків на підприємствах України. І.Ю.Мойсеєнко; Т.С.Пісоченко.
643. Облік доходів від операції зовнішньоекономічної діяльності. Н.Є.Іванова ; Т.С.Пісоченко.
649. Позабалансовий облік операцій з давальницькою сировиною у виробника. Л.С.Скороненко; Т.С.Пісоченко.
656. Системні характеристики інвестиційного ринку і їх роль в сучасних умовах економічного розвитку. К.В.Мируцька; Т.С.Пісоченко.
663. Документування на підприємствах зовнішньоекономічної діяльності. І.Г.Волкова; Т.С.Пісоченко.
671. Правова основа функціонування системи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Н.С.Масіна; Т.С.Пісоченко.
677. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. К.В.Бондаренко; Т.С.Пісоченко.
683. Облік гуманітарної допомоги, яку отримують вітчизняні підприємства із-за кордону. А.В.Гебуза; Т.С.Пісоченко.
689. Особливості управління зовнішньоекономічної діяльності підприємства. О.В.Смирнова; Т.С.Пісоченко.
695. Прямі іноземні інвестиції в Україну. Ю.О.Біла; Т.С.Пісоченко.
700. Стан іноземного інвестування у Миколаївській області. О.О.Шаповал; Т.С.Пісоченко.
704. Оподаткування бартерних операцій на території України та контроль за їх здійсненням. А.О.Артюшенко; Т.С.Пісоченко.
711. Бухгалтерський облік комісійних операцій у зовнішньоекономічній діяльності. Л.Г.Побережник; Т.С.Пісоченко.
717. Облік бартерних (товарообмінних) операціях в зовнішньоекономічній діяльності. О.О.Берко; Т.С.Пісоченко.
722. Особливості управління оборотними активами сільськогосподарських підприємств. В.С.Салькова; Т.С.Пісоченко.
728. Вітчизняний та зарубіжний досвід регулювання обліку дебіторської заборгованості. К.О.Кучманич; Т.С.Пісоченко.
733. Облік операцій з давальницькою сировиною у виробника. О.В.Рафальська; Т.С.Пісоченко.
740. Сучасний стан експортно – імпортних операцій в Україні. Н.В.Денисова; Т.С.Пісоченко.
745. Офшорний бізнес як складова міжнародних економічних відносин. І.М.Каверіна; Т.С.Пісоченко.
751. Сучасний стан та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності на ринку зернових. А.А.Бундук; Т.С.Пісоченко.
758. Спільні підприємства як форма залучення іноземного капіталу в економіку України. А.С.Горєва; Т.С.Пісоченко.
763. Шляхи підвищення інвестиційної привабливості в аграрному секторі Миколаївської області. А.В.Гусаренко; Т.С.Пісоченко.
768. Гармонізація фінансової звітності українських підприємств в умовах інтеграції. І.В.Саломенік; Т.С.Пісоченко.
774. Необхідність уніфікації бухгалтерського обліку і звітності в Україні в умовах інтеграції. А.О.Стоянова; С.В.Сирцева.
780. Узгодження визнання та оцінки доходів і витрат у бухгалтерському та податковому обліку. Б.З.Мула, М.В.Довгоп’ят; С.В.Сирцева.
787. Стан та проблеми обліку біологічних активів рослинництва. Н.В.Кулішова ; Т.С.Марковська.

Економічний аналіз і аудит

793. Економічний аналіз земельних ресурсів. О.О.Берко; В.П.Клочан.
798. Напрямки покращення ефективності виробництва продукції виноградарства. Д.С.Коржов; В.П.Клочан.
803. Місце та роль фермерських господарств в Україні. В.Я.Кобилюх; В.П.Клочан.
809. Теоретичні аспекти управління прибутком сільськогосподарських підприємств. А.С.Подрядова; О.М.Вишневська.
816. Фінансове забезпечення сільськогосподарських підприємств. А.В.Гайдейчук; О.М.Вишневська.
823. Конкурентноспроможність сільськогосподарської продукції – перспективи за умов СОТ. О.С.Дяченко; О.М.Вишневська.
829. Агрохолдинг – як форма інтеграції в аграрному секторі економіки країни. О.А.Гайдай; О.М.Вишневська.
836. Теоретичні основи процесу диверсифікації в аграрному секторі. К.С.Іванова; О.М.Вишневська.
842. Критерії створення та функціонування автоматизованої системи державного земельного кадастру України. О.А.Кравець; О.М.Вишневська.
851. Теоретичні і практичні аспекти розвитку лізингу в Україні. О.В.Кривошеєв; О.М.Вишневська.
858. Теоретичні і практичні аспекти соціальної відповідальності бізнесу в Україні. Р.Є.Нікітіна; О.М.Вишневська.
866. Технологічне переозброєння аграрного сектора на основі no-till технології. К.В.Юхимець; О.М.Вишневська.
871. Потенційні можливості розвитку ринку землі. Л.В.Скнар; О.М.Вишневська.
876. Теоретичні аспекти екологізації сільськогосподарського землекористування. К.Ф.Сацура; О.М.Вишневська.
883. Сертифікація продукції і негативні наслідки її скасування. А.О.Акімова; О.М.Вишневська.
888. Альтернатива використвння біодизеля в Україні. А.І.Соловей; О.М.Вишневська.
894. Експортні можливості вітчизняної економіки. О.В.Попова; О.М.Вишневська.
899. Аналіз асортименту і структури випуску продукції. І.О.Кондратьєва ; О.А.Белевят.
904. Економічний аналіз у системі управління підприємством в умовах світової фінансово-економічної кризи. І.В.Парфьонова; О.А.Белевят.
909. Особливості розвитку екологічно чистого виробництва в Україні. О.В.Станкевич; О.А.Белевят.
914. Комплексні підходи до аналізу господарської діяльності комунальних підприємств. М.С.Білан; О.А.Белевят.
920. Ринок агростарахування в Україні: переваги та проблеми. А.С.Бойко; О.А.Белевят.
926. Економіко-статистичний аналіз собівартості продукції тваринництва. І.Б.Шишка; О.А.Белевят.
932. Сучасний стан органічного сільського господарства в Україні. А.Алейнікова; О.А.Белевят.
938. Поточний стан та перспективи розвитку тваринництва. К.І.Воєнна; О.А.Белевят.
944. Аналіз виробництва екологічно чистої продукції рослинництва. А.К.Мазур; О.А.Белевят.
951. Аналіз якості продукції, як необхідна умова ефективної діяльності підприємств. М.І.Розкладай; О.А.Белевят.
958. Аналіз ефективності використання земельних ресурсів. Ю.О.Юськів; О.А.Белевят.
964. Економічна ефективність виробництва зерна і шляхи її підвищення. А.А.Бундук; Н.І.Костаневич.
969. Підвищення ефективності виробництва соняшнику за рахунок застосування ґрунтозахисних технологій. Ю.О.Біла; Н.І.Костаневич.
973. Аналіз ефективності використання основних засобів сільськогосподарських підприємств. Л.Г.Побережник; Н.І.Костаневич.
979. Шляхи підвищення використання основних засобів. Т.Є.Бережнова; Н.І.Костаневич.
984. Екологічний аудит і необхідність його здійснення у сільському господарстві. Р.Є.Нікітіна; А.Г.Костирко.
992. Проблемні аспекти аудиторської діяльності в аграрному секторі економіки. Л.О.Різун; А.Г.Костирко.
998. Проблеми контролю якості аудиторських послуг в україні та шляхи її підвищення. А.О.Акімова; А.Г.Костирко.
1004. Контроль якості аудиторських послуг та шляхи її підвищення. Ю.О.Юрченко; А.Г.Костирко.
1010. Аудит як одна із форм фінансового контролю. А.І.Соловей; А.Г.Костирко.
1015. Вітчизняна практика та зарубіжний досвід контролю якості аудиторських послуг. С.Г.Юрченко; А.Г.Костирко.
1021. Особливості внутрішнього аудиту виробничих запасів. Ю.В.Гаркуша; А.Г.Костирко.
1027. Вступ України до Європейського союзу. С.Г.Юрченко; І.П.Саваріна.
1033. Стан і проблеми державного земельного кадастру в Україні. Ю.О.Юрченко; І.П.Саваріна.
1038. Стан та аналіз ефективності використання продуктивності та оплати праці в сільськогосподарських підприємствах. А.П.Онофрійчук; І.П.Саваріна.
1045. Маркетингові методи забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. А.Ю.Наумова; І.П.Саваріна.
1051. Розвиток кадрового потенціалу сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах. А.В.Хоменко; І.П.Саваріна.
1057. Вступ України до СОТ. Л.О.Різун; І.П.Саваріна.Простая ссылка:


Код для вставки ссылки на страницы своего интернет-ресурса:


Код для вставки просмотра вестника на страницы своего интернет-ресурса (используется в этом посте):

Похожие посты блога

(295) Создание облака тегов.
(290) Вестник аграрной науки Причерноморья.
(289) Студенческий научный вестник.
(277) Топ-запросы 2011.
(205) Статистика сайта от Google Analytics. Февраль 2011 года.


Ссылки

Google Docs viewer.

Ключевые слова страницы

аналіз особливості обліку аудиту сільськогосподарських підприємств україни аспект діяльності интернет ресурс просмотра студенческого научного вестника google docs viewer

Счетчики

Яндекс.Метрика