См. также Поиск по всем ресурсам ННАУ.

Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 4(61)-2011 г. Том 1

Добавлен первый том четвёртого выпуска 2011 года в архив Вестника аграрной науки Причерноморья (см. "Ссылки") официального сайта университета.

На этой странице блога можно ознакомиться с материалами Вестника (использован ресурс issuu You Publish) и с кодом для онлайн просмотра выпуска 4(61)-2011 г. Том 1. Вестника аграрной науки Причерноморья.


Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 4(61)-2011 г. Том 1.


Содержание этого выпуска Вестника

Цифра вначале - номер страницы. Название статей - на языке оригинала.

Экономические науки
3. Управління організаційним забезпеченням стратегічного розвитку підприємств. Н.М.Сіренко, Г.В.Осовська.
10. Споживчу кооперацію треба відроджувати. В.П.Клочан, Н.І.Костаневич.
15. Напрями вдосконалення державного регулювання зерновиробництва. О.Є.Новіков.
23. Вплив інституціонального середовища на облікове відображення витрат підприємства на відтворення робочої сили. М.В.Дубініна, К.В.Бондаренко.
30. Технологічна політика як чинник інноваційного розвитку економіки. Л.П.Марчук.
39. Пeрспeктиви викoристaння eнeргeтичнoгo пoтeнцiaлу кукурудзи в миколаївській області. О.Р.Полішкевич.
45. Моніторинг ефективності діяльності підприємства. Т.А.Бурова.
50. Наукові напрями дослідження трудового потенціалу в розрізі його компонентної структури. С.С.Гринкевич.
56. Шляхи вдосконалення оподаткування сільськогосподарських підприємств. О.В.Орленко.
62. Концептуальні особливості формування товарної політики сільськогосподарських підприємств. Н.І.Степаненко.
67. Вплив держави на розвиток продовольчого ринку в Україні. Н.А.Мазур.
73. Шляхи удосконалення методики оцінки ризиків фінансово-господарської діяльності підприємства. О.М.Загурський, М.В.Півторак.
80. Теоретичні аспекти щодо визначення суб’єктів підприємництва в сільському господарстві україни. Ю.П.Макаренко.
91. Розвиток форм організації контролю логістичного ланцюга в АПК України. О.П.Величко.
99. Інноваційний розвиток сільськогосподарських підприємств на основі застосування біометоду захисту рослин. А.Г.Максименко.
106. Сучасний стан та особливості розвитку ринку молочної продукції України. О.М.Бурова.
113. Ієрархічне забезпечення товарної політики харчових підприємств. І.А.Кравчук.
121. Розвиток економічних форм аграрного підприємництва як основа забезпечення продовольчої безпеки держави. В.В.Вакараш.

Сельскохозяйственные науки
127. Терміни "патоген", "паразит", "збудник хвороби" в контексті взаємовідносин між видами аутомікрофлори насіння сосни звичайної. А.Ф.Гойчук, В.В.Розенфельд.
137. Формування врожайності багаторічних трав залежно від добрив і погодних умов. Л.К.Антипова.
142. Водоспоживання коренеплодів столових буряків залежно від строків сівби в умовах зрошення півдня України. В.О.Ушкаренко, С.О.Лавренко, К.В.Петрова, О.Л.Новак.
151. Обсяги поглинання вуглекислого газу і виділення кисню сосновими насадженнями та їх санітарно-гігієнічна оцінка. Л.С.Киричок.
159. Вплив обробки плодів абрикоса розчинами акм на зміни їх товарної якості при зберіганні. В.М.Соколова.
163. Використання методу багатокритеріальної оптимізації для обгрунтування оптимального варіанта передпосівної обробки насіння соняшнику антиоксидантним препаратом дистинол. Л.А.Покопцева, О.А.Іванченко.
170. Формування продуктивності гібридів соняшнику залежно від строків сівби та заходів боротьби з бур'янами в умовах південного степу України. Н.В.Маркова.
176. Вплив мінеральних добрив на поживний режим грунту при вирощуванні ячменю ярого. А.В.Панфілова.
181. Використання поживних речовин кормів за різних рівнів годівлі м’ясних перепелів. І.І.Ібатуллін, В.В.Отченашко.
188. Мінливість гена інсуліноподібного фактора росту у свиней великої білої породи. В.С.Топіха, С.С.Крамаренко, С.І.Луговий.
193. Кількісні і якісні зміни внутрішніх ліпідів у пожовтілій вовні асканійських тонкорунних вівцематок. В.М.Ткачук.

Технические науки
197. Вдосконалена теорія суцільного зрізування гички цукрового буряку. В.М.Булгаков, М.Г.Березовий, А.М.Борис.
210. Ефективні дріжджі для спиртового зброджування глюкозо-фруктозного сиропу. Л.В.Ткаченко, Н.В.Процан, Ю.В.Горшунов, О.М.Дуган.
216. Термічні властивості неметалевих композиційних матеріалів. Ю.В.Селезньов, А.П.Галєєва, М.В.Завірюха.
220. Інтегрований показник ефективності роботи зернозбиральних комбайнів. К.М.Думенко.
225. Прогресивні методи енергозабезпечення сільськогосподарського виробництва. О.С.Шкатов, Т.Б.Гур'єва.
230. Використання фрезерних культиваторів при відтворенні лісів. В.М.Гриб, С.В.Маслай.
237. Вібраційний висівний апарат зернової сівалки. С.А.Мартиненко, Т.М.Ауліна, Л.С.Світецька.
244. Теоретичне дослідження основного технологічного параметра удосконаленої конструкції пружинного загортача просапної сівалки. Д.Ю.Артеменко, О.С.Магопець.

Код для вставки на страницы своего интернет-ресурса (используется в этом посте):

Похожие посты блога

(276) Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 3(60)-2011 г.
(251) Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 2(59)-2011 г.
(241) Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 1(58)-2011 г.
(219) Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 4(57)-2010 г.
(213) Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 3(56)-2010 г. Том 2. Часть 2


Ссылки

Архив Вестника аграрной науки Причерноморья.

Ключевые слова страницы

выпуск вестника науки причерноморья підприємств україни

Счетчики

Яндекс.Метрика