См. также Поиск по всем ресурсам ННАУ.

Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 2(53)-2010 г.


Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 2(53)-2010 г.

Действие

Изменена страница сайта НГАУ Вестник аграрной науки Причерноморья (см. "ссылки")

Описание

На странице в архив Вестника аграрной науки Причерноморья добавлен новый выпуск вестника, который можно как "полистать" непосредственно на странице сайта (пример в начале этого поста), так и закачать в виде pdf файла.

На указанной странице кроме архива Вестника аграрной науки Причерноморья есть ссылки на требования к оформлению статей и примеры оформления библиографического описания в списке источников.

Для просмотра Вестника непосредственно на странице сайта использован ресурс issuu You Publish (см. "другие полезные ссылки"). Ниже опубликован код, который используется в этом посте, для вставки выпуска 2(53)-2010 г. Вестника аграрной науки Причерноморья.

Содержание этого выпуска Вестника

Название статей в содержании на языке оригинала. Цифра вначале - номер страницы.

Экономические науки
3. Удосконалення організації виробництва продукції птахівництва на основі запровадження економічних та технологічних заходів. І.І.Червен, М.В.Яценко.
13. Стан та проблеми розвитку виробництва сільськогосподарської продукції. О.В.Шебаніна.
22. Визначення критичних параметрів інвестиційного проекту з виробництва біопалива. В.І.Гавриш.
31. Трансформационные особенности кластерных формирований аграрного производства в регионе. А.Б.Кондрашихин, Т.В.Ларина.
37. Формування й ефективне використання машинно-тракторного парку в АПК України. Н.В.Потриваєва.
44. Розвиток малого і середнього бізнесу як складова інноваційних перетворень в Україні. Л.П.Марчук.
54. Обгрунтування механізму сучасного управління землями сільськогосподарського призначення. О.І.Котикова.
61. Ємність вітчизняного ринку м'яса та якість м'ясної продукції. К.О.Прокопенко.
69. Основні напрямки розвитку інфраструктури аграрного ринку. І.Г.Гуров, В.В.Гречкосій.
76. Особливості конкурентоспроможності фермерських господарств. А.С.Мохненко.
83. Динаміка розвитку національної агро-продовольчої системи в умовах економічної кризи. Р.П.Мудрак.
95. Методичні передумови управління ризиками в аграрному виробництві. І.Л.Дибач, О.Ю.Кіпрєєва.
109. Особливості сучасного економічного розвитку виноградарства і виноробства України. І.В.Белоус.
117. Фактори оцінки та забезпечення конкурентоспроможності підприємств харчової галузі в умовах СОТ. І.С.Комаренко.
126. Ретроспектива площ і складу аграрних земельних угідь Миколаївщини та основні напрямки підвищення ефективності їх використання. М.І.Кареба, О.С.Кареба, Т.Я.Іваненко.
134. Кластери як перспективна форма інтеграції та кооперації розвитку АПК. Г.В.Коваленко.
141. Стан забезпечення сировиною молокопереробних підприємств. Є.П.Гнатенко.
148. Покращення економічних відносин між аграрними та переробними підприємствами. Т.Г.Олійник, М.Д.Бабенко.
153. Аналіз ринкових можливостей та небезпек функціонування обслуговуючого кооперативу. О.М.Соловйова.
159. Інформаційний процес управління та його вплив на діяльність сільськогосподарських підприємств. Н.М.Овсяннікова.
166. Визначення поняття "Венчурний капітал" та його структури. Л.П.Гринаш.
173. До питання про консервацію малопродуктивних та деградованих земель. Т.П.Легенька.
180. Навчально-творчі завдання у підготовці економістів. О.В.Стецишина, М.П.Свіржевський.

Сельскохозяйственные науки
185. Виробництво тваринницької продукції в зоні полісся з використанням зеленої маси бобово-злакових сумішок. В.І.Ратошнюк.
198. Вплив мікробіологічних препаратів серії ЕМ на розкладання нетоварної частини урожаю зернових культур для відновлення органічної речовини грунту. О.Б.Кузьменко.
206. Лісівничо-екологічна роль стовбурових шкідників в осередках кореневої губки. Н.В.Максимчук.
212. Вплив строків сівби і технологічних особливостей вирощування на формування врожайності гібридів соняшнику та якість їх насіння. Н.В.Маркова.
219. Сучасний стан заплавних лісів зеленої зони м.Чернігова. В.Б.Брайко.
225. Лінійна імуногенетична диференціація популяції свиней української м'ясної породи. М.Д.Березовський, А.О.Онищенко, О.І.Ревенко.
232. Стан і подальші напрями роботи з породою Ландрас. В.О.Медведєв, О.М.Церенюк, А.І.Хватов, Л.В.Россоха, Т.А.Стрижак, М.А.Хватова.
237. Влияние генетического фактора на обмен веществ у молодняка свиней. А.М.Хохлов, Д.И.Барановский, В.И.Герасимов, Е.В.Пронь.
243. Генетичні особливості порід і типів овець за рівнем поліморфізму локусу гемоглобіну. В.М.Іовенко, Г.О.Продайвода, В.А.Кириченко.
250. Порівняння популяційної структури ліній внутрішньопородних типів УВБ-1 і УВБ-2 за імуногенетичними та ДНК-маркерами. С.М.Корінний.
262. Особливості видового складу та чисельності дрібних наземних хребетних на територіях з різним ступенем антропічного впливу. С.М.Шевченко.

Технические науки
269. Особенности распространения нелинейных волн при взаимодействии рабочих органов машин с обрабатываемыми неупругими сплошними средами. Часть 3. В.С.Ловейкин, Ю.В.Човнюк, Ю.О.Ромасевич, К.Н.Думенко.
280. Обкатывание стальных деталей роликами малого диаметра. Б.И.Бутаков, М.А.Подгородецкий, А.В.Зубехина.
291. До питання оцінювання металомісткості технологічних процесів у рослинництві. Г.В.Шкарівський, С.П.Погорілий.
298. Гармонічні коливання пружного тіла з тонким жорстким круговим повністю зчепленим включенням. Л.В.Вахоніна.
305. Дослідження осьових зусиль в обмотках трансформаторів при короткому замиканні. Р.А.Ставинський, О.М.Циганов.
311. Визначення основних і допоміжних факторів, які впливають на енергетичні показники системи сервоприводу модернізованої газорізальної машини. В.А.Гайворонський.

Код для вставки на страницы своего интернет-ресурса (используется в этом посте):

Похожие посты блога

(135) Студенческий научный вестник НГАУ. Выпуск 1(2). 2010г. Том 1
(127) Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 1(52)-2010 г. Том 1
(115) Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 1(52)-2010 г. Том 2
(79) Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 4(51)-2009г.
(50) Студенческий научный вестник НГАУ


Ссылки

Вестник аграрной науки Причерноморья

Другие полезные ссылки

issuu You Publish

Ключевые слова страницы

вестник аграрной науки причерноморья выпуск вестника аграрного

Счетчики

Яндекс.Метрика