См. также Поиск по всем ресурсам ННАУ.

2 части Вестника аграрной науки Причерноморья

На станицу официального сайта университета с архивом Вестника аграрной науки Причерноморья (см. "Ссылки") добавлены две части третьего тома четвёртого выпуска 2011 года.

На этой странице блога можно ознакомиться с материалами обеих частей (использован ресурс issuu You Publish) и с кодом для онлайн просмотра выпуска №4(63)-2011 г.Т.3.Ч.1. и выпуска №4(64)-2011 г. Т.3.Ч.2. Вестника аграрной науки Причерноморья, которые объдены в три темы:
1. Технологическое обеспечение производства и переработки продуктов животноводства;
2. Современные проблемы селекции, разведения и кормления крупного рогатого скота;
3. Биологические и ветеринарные аспекты в животноводстве.
Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 4(63)-2011 г. Т.3. Ч.1.


Содержание Вестника
выпуск 4(63)-2011 г. Том 3. Часть 1.

Цифра вначале - номер страницы. Название статей - на языке оригинала.

Технологическое обеспечение производства и переработки продуктов животноводства


3. Параметри стада за інтенсивної технології виробництва молока. Г.І.Буюклу, Л.М.Іовенко, С.В.Тараненко.
9. Важливий фактор прискореного розвитку мясного скотарства – інтенсивне вирощування телиць. І.І.Гончарова.
13. Оцінка корів української чорно-рябої молочної породи за параметрами лактаційної кривої. Ю.М.Гончарова.
19. Оцінка росту бугайців таврійського типу південної м'ясної породи. В.І.Гроза.
23. Особливості годівлі теличок за умов "холодного" методу їх вирощування. О.В.Дровняк.
27. Наукові підходи до ціноутворення у вівчарстві. Л.В.Жарук.
31. Удосконалення технології отримання бджолиного обніжжя. В.Д.Іванова, С.І.Кияшко.
35. Продуктивність цигайських овець кримського заводського типу. О.П.Іванина.
39. Молочна продуктивність та якісний склад молока корів української червоної молочної породи. Л.В.Карлова.
43. Влияние возраста коров и уровня их продуктивности на физико-химические свойства и состав молозива. С.А.Кирикович, И.А.Ковалевский, С.В.Сидоренко.
48. Особливості формування технологічних груп корів за умов безприв'язно-боксового утримання. О.С.Марикіна.
52. Удосконалення годівлі телят-молочників шляхом використання плющеного зерна голозерного вівсу в якості первинної концентратної підкормки. Д.А.Матуляк.
57. Біоенергетична оцінка енергозберігаючої технології виробництва яловичини за цілорічного використання консервованих кормів. А.Ю.Медведєв.
62. Вплив різних режимів пастеризації на динаміку змін хімічного складу вибракуваного молока. В.Ф.Могутова.
66. Автоматизированные системы доения на современных животноводческих комплексах. А.А.Музыка, А.А.Москалев, М.П.Пучка, М.А.Пучка.
70. Оцінка якості молока. І.В.Назаренко.
74. Особливості інтенсивної технології виробництва молока. Т.В.Підпала, С.Є.Ясевін.
80. Індексна оцінка будови тіла бугайців молочних порід. О.І.Петрова.
85. Формування молочної продуктивності корів залежно від віку першого отелення та ефективність її виробництва. Л.В.Польовий, Л.В.Казьмірук, О.Л.Польова.
90. Зміни якості молока корів у період переходу на літнє утримання за різними технологіями. Т.В.Поліщук, С.Ю.Петрик.
95. Біохімічний склад кефіру, виготовленого на молоці кіз, що отримували йодовмісні добавки. Т.М.Рижкова, І.М.Лівощенко.
100. Ефективність використання кормів бугайцями молочних порід. О.В.Савчук, А.В.Димчук.
104. Продукты переработки рапса сорта "Canole" в рационах бычков, выращиваемых на мясо. Т.Л.Сапсалева, С.В.Сергучев, Ю.Ю.Ковалевская, И.В.Богданович.
108. Якісні показники ковбасних виробів із яловичини, виготовлених за різними технологіями. Л.О.Стріха, А.В.Солдатенко.
112. Порівняльна оцінка молочної продуктивності корів-дочок імпортованої голштинської породи в господарствах степової зони України за різних умов утримання з коровами-матерями по місцю їх постійного перебування в країні-експортері. Н.В.Тюпіна.
115. Силос злаковый с биологическими консервантами в рационах молодняка крупного рогатого скота. В.П.Цай, В.К.Гурин, А.Н.Кот, В.О.Лемешевский.
119. Вплив типу стресостійкості на функціональні властивості вимені корів української червоної молочної породи. О.К.Цхвітава.
124. Поєднаність ознак молочної продуктивності та відтворної здатності у корів різних типів стресостійкості. О.М.Черненко, Р.А.Санжара.
128. Інтенсивність росту та економічна ефективність вирощування телят за використання знм у комплексі із спеціалізованими комбікормами. С.В.Чернюк, О.А.Кузьменко.
132. Вплив сухої післяспиртової барди на продуктивність та біохімічні показники крові бичків на відгодівлі. О.В.Шутяк, О.М.Дереш.
136. Хімічний склад та властивості екскрементів лактуючих корів і гнойових стоків за інтенсивної технології виробництва молока. О.С.Яремчук.

Код для вставки на страницы своего интернет-ресурса (используется в этом посте):

Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 4(64)-2011 г. Т.3. Ч.2.


Содержание Вестника
выпуск 4(64)-2011 г. Том 3. Часть 2.

Цифра вначале - номер страницы. Название статей - на языке оригинала.

Современные проблемы селекции, разведения и кормления крупного рогатого скота.


3. Результати схрещування тракененської породи коней з чистокровною верховою та арабською. К.В.Бєлікова.
7. Південна м'ясна порода великої рогатої худоби – селекційне досягнення у м'ясному скотарстві. В.І.Вороненко, Л.О.Омельченко, В.О.Найдьонова.
11. Молекулярно-генетична диференціація генеалогічних ліній української чорно-рябої молочної породи за ознаками молочної продуктивності. М.І.Гиль, В.А.Волков.
19. Оцінка годівлі свиней при використанні різних рецептів корму в умовах дослідного господарства. І.В.Гуменюк, О.О.Кіт, Р.Л.Варпіховський.
23. Продуктивність корів і бугайців української червоно-рябої молочної породи при згодовуванні сінажу із Galega Orientalis (LA). Л.М.Дармограй.
27. Сучасний стан м'ясних порід в україні та шляхи їх подальшого удосконалення. Е.М.Доротюк, В.Г.Прудніков, О.І.Колісник.
31. Особливості екстер'єрного типу корів української червоної молочної породи. А.Р.Дудок.
36. Ефективність удосконалення української чорно-рябої молочної породи за господарсько корисними ознаками. Н.І.Клопенко.
41. Показатели продуктивности у телят при использовании добавки кормовой хотимской. М.А.Надаринская, О.Г.Голушко.
46. Ефективність відбору корів за екстер'єрно-конституційними типами. Л.М.Піддубна.
52. Мінливість селекційних ознак молочної худоби. Т.В.Підпала, А.А.Рукавиця, А.А.Попенко.
60. М'ясна продуктивність корів різних ліній знам'янського внутрішньопородного типу поліської м'ясної породи. В.Г.Прудніков, Е.М.Доротюк, М.О.Цуканова.
64. Препараты брома и йода в кормлении бычков. В.Ф.Радчиков, Е.П.Симоненко, С.А.Ярошевич, В.А.Люндышев.
68. Эффективность новой жировой добавки в рационах коров. Г.Н.Радчикова, А.Н.Шевцов, В.М.Будько, Д.В.Гурина.
72. Аналіз тривалості господарського використання голштинської худоби в умовах ПРАТ "Агро-Союз" при моделюванні стабілізуючого відбору. О.Ю.Сметана.
78. Кореляційна залежність селекційних ознак молочної худоби. Г.І.Сніхівська.
85. Вплив генотипу бугаїв-плідників на господарсько корисні ознаки стада. Р.В.Ставецька.
91. Ріст бугайців залежно від тривалості сухостійного періоду матерів. Л.О.Стріха, А.Д.Кузнєцов.
96. Вплив онтогенетичних ознак корів-матерів центрального зонального типу української червоної молочної породи на молочну продуктивність корів-дочок. В.О.Черемисова, Н.І.Крамар.

Биологические и ветеринарные аспекты в животноводстве.


100. Эффективность использования биофизических методов воздействия в технологии эмбриотрансплантации. А.И.Будевич, С.Н.Пайтеров.
105. Зв'язок щомісячних надоїв із біохімічним складом молока у корів голштинської породи зарубіжної селекції. І.А.Галушко.
113. Генетична структура м'ясних порід великої рогатої худоби шароле та герефорд за різними типами ДНК-маркерів. М.Л.Добрянська, К.В.Копилова, Ю.В.Подоба, Л.В.Вишневський, К.В.Копилов.
118. Особливості гістроструктури шкіри худоби молочного напряму продуктивності в умовах півдня України. О.І.Каратєєва.
124. Биохимические показатели крови при вводе фитазы в состав комбикормов для телят. А.И.Козинец, М.А.Тарасенко.
130. Влияние эпибрас-синолида на качественные показатели спермы быков-производителей при ее криоконсервировании. С.Г.Лебедев, В.К.Смунева, А.И.Будевич.
134. Показники крові бугайців за різних ритмів інтенсивної фазової відгодівлі. Т.І.Лейбіна.
140. Применение препарата Ферропетид-2 для повышения продуктивности самок соболей. Н.Н.Лоенко, Э.Б.Никонова, И.Е.Чернова.
144. Современные методы селекции и разведения клеточных зверей и кроликов с использованием генетических маркеров. Л.Г.Маркович, Е.А.Тинаева.
148. Применение интравагинальных прогестагенных устройств в биотехнологии трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота. С.А.Сапсалев, А.И.Будевич.
152. Гематологические показатели крови коров при использовании рационов с повышенным уровнем минеральных веществ и витаминов. А.И.Саханчук, Т.Г.Козинец.
157. Продуктивность и естественная резистентность телят при использовании молозива высокопродуктивных коров. С.В.Сидоренко.
162. Зоогигиеническая оценка животноводческих помещений для содержания телят в профилакторный и молочный периоды. А.Ф.Трофимов, А.А.Музыка, И.А.Ковалевский, С.А.Кирикович.

Код для вставки на страницы своего интернет-ресурса (используется в этом посте):


Похожие посты блога

(302) Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 4(62)-2011 г. Том 2.
(290) Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 4(61)-2011 г. Том 1.
(276) Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 3(60)-2011 г.
(251) Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 2(59)-2011 г.
(241) Вестник аграрной науки Причерноморья, выпуск 1(58)-2011 г.


Ссылки

Архив Вестника аграрной науки Причерноморья.

Ключевые слова страницы

выпуск вестникаживотноводства крупного рогатого скота современных корів молочної породи

Счетчики

Яндекс.Метрика